Låg skatt på nya sparandeformen

När investeringssparkontot, ISK, införs nästa år blir skatten på detta väldigt låg. Statslåneräntan ligger nämligen på 1,65 procent och den inverkar på skatten som kommer att gälla för innehavet på kontot. Det gör att skatten år 2012 på ISK hamnar på 0,495 procent.

Det skriver i dag Dagens Industri i en artikel. Statslåneräntan är just nu den näst lägsta sedan 1986 och eftersom det är statslåneräntans nivå den 30 november som kommer att ha inverkan på nästa års skatt på ISK, betyder det goda nyheter för dem som vill testa den nya sparandeformen. Statslåneräntan kommer nämligen att multipliceras med kapitalunderlaget på kontot under 2012, en schablonintäkt som ska tas upp som en kapitalinkomst. Inkomsten ska sedan beskattas med 30 procent.

Detta innebär att skattesatsen för 2012 kommer att bli 1,65%*30% = 0,495%. Som exempel kan nämnas att om du hade ett genomsnittligt innehav på ditt investeringssparkonto på 100 000 kronor under 2012 får du betala 495 kronor i skatt.

På Allt Om Spara hittar hittar du mer information om det nya investeringssparkontot som påminner om kapitalförsäkringar i sin form.