Låneskydd eller inte?

Att ta ett lån är ett stort beslut som alltid bör vara genomtänkt. Oavsett om du lånar till ett hus, en bil eller till konsumtion så måste du på förhand veta att du kommer att klara av återbetalningen. Återbetalningen ingår i betalplanen som finns specificerad i det avtal du signerar i samband med att du tar ett lån. Att inte återbetala sitt lån i tid kan medföra stora konsekvenser för privatekonomin. Detta då långivare och banker är snabba med att skicka påminnelser och sedan ta ärendet vidare till inkasso. Är du i behov av ett lån men är osäker på hur din framtid ser ut rent ekonomiskt så finns det möjlighet att teckna ett låneskydd. Ett låneskydd är något som de flesta seriösa långivare erbjuder idag. Dock ska man vara medveten om att detta skydd även utgör en extra kostnad för lånet.

Ett låneskydd kan liknas vid en försäkring som du kan koppla till ditt lån. Det vanliga är att man redan i samband med ansökan väljer om man vill ha ett låneskydd eller inte. Det finns dock de banker och långivare som även tillåter kunder att teckna skyddet i efterhand. Låneskyddet är till för att trygga din privatekonomi om något oförutsett skulle inträffa under tiden du betalar av på ditt lån.

Såhär fungerar ett låneskydd

Ett låneskydd kan se lite olika ut beroende på vilken långivare som erbjudet skyddet. Inte sällan kan man själv vara med och påverka vad skyddet ska omfatta. I regel brukar ett låneskydd omfatta ersättning för amortering och ränta på lånet om du skulle drabbas av en längre sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet. Det finns även de låneskydd som omfattar ersättning vid dödsfall. Detta för att låntagarens anhöriga inte ska behöva ta över skulden. Istället löser försäkringen den kvarvarande skulden. Innan man tecknar ett låneskydd bör man dock vara medveten om att försäkringen är begränsad till ett visst belopp och under en viss tid.

Om du vill teckna ett låneskydd så får du räkna med en relativt hög kostnad för detta. I regel ligger låneskyddets kostnad på mellan 8-10% av månadskostnaden för lånet. Det vill säga att du som betalar 1000kr för ditt lån varje månad kan komma att få betala 100kr för enbart låneskyddet. Å andra sidan får du ett bra skydd om du skulle drabbas av sjukdom. Då går försäkringen in och täcker dina lånekostnader istället för att du ska riskera att inte kunna betala i tid. Att inte betala i tid kan få svåra ekonomiska följder som kan sluta hos Kronofogden. När man väl hamnat hos Kronofogden försvårar detta inte bara framtida möjligheter till lån. Det blir även svårare att få ett hyreskontrakt eller teckna ett mobilabonnemang.

Andra lämpliga försäkringar

Om du tycker att låneskyddet är för dyrt i förhållande till vad du kan få för ersättning så finns det andra lösningar. Bland annat kan du få ett liknande skydd genom att teckna en vanlig försäkring. Det handlar då om exempelvis livförsäkring, sjukförsäkring och inkomstförsäkring. En livförsäkring innebär att din familj får en ekonomisk trygghet om du plötsligt skulle gå bort. Har du ingen familj kan du istället teckna en annan förmånstagare till din livförsäkring. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp som då exempelvis kan användas till att betala av skulder. En sjukförsäkring ger dig istället trygghet om du skulle drabbas av inkomstbortfall i samband med sjukdom. En inkomstförsäkring ger dig ett ekonomiskt skydd om du blir ofrivilligt arbetslös. Då får du pengar från försäkringen utöver de pengar du kan få ut via a-kassan. Detta gör att du inte drabbas lika hårt som om du skulle stå helt utan skydd.

Ett sista alternativ är en trygghetsförsäkring som ger dig ett ekonomiskt stöd för fasta månadskostnader. Trygghetsförsäkringen går in och tar över dina fasta kostnader om du drabbas av sjukdom, behöver ta hand om en nära anhörig eller blir ofrivilligt arbetslöshet. Denna typ av försäkring erbjuds inte sällan av låneförmedlare så som Sambla och Lendo. Huruvida man ska teckna ett låneskydd eller en försäkring till sitt lån är ett individuellt beslut. Det är en bra trygghet att ha samtidigt som det innebär en hög kostnad varje månad.