Löneförhandling under föräldraledighet kan bli kostsamt

Jobbar du på en statlig verksamhet och är inne i en löneförhandling. Se då till att bli klar innan du går på föräldraledighet blir sjukskriven eller liknande. Annars finns risken att du förlorar din löneökning under den perioden.

Rekommendationen hos de statliga arbetsgivarna är att retroaktivt betala ut en löneförhöjning, men så är inte alltid fallet hos många av de statliga arbetsgivarna. Och om du är inne i en förhandling och går på föräldraledighet eller någon annan form av aktivitet eller sjuk

När du sedan ska få sjukersättning, eller dylikt, för sitt inkomstbortfall under perioden du varit borta så betalar Försäkringskassan endast ut för din nuvarande lön. Det betyder att om du är inne i en förhandling så baseras ersättningen på din gamla lön eller din lön för föregående år.

Det bör man ha i åtanke innan man går på ledighet eller sjukskrivning där man får ersättning av Försäkringskassan. Men vissa av de statliga verken betalar ut den höjning du är berättigad under perioden du varit borta. Och det är också rekommenderat att de statliga också betalar ut för höjningen. Men inte alla och hör med din arbetsgivare om du känner igen dig i situationen. Vad som gäller för just er verksamhet.