Möjligheter att få lån trots betalningsanmärkning

Det är många svenskar som av olika anledningar dras med betalningsanmärkningar. Oavsett den underliggande orsaken till att människor har betalningsanmärkningar så finns det en gemensam faktor. En anmärkning uppstår nämligen bara när en faktura inte betalas i tid. Däremot har det tidigare varit mer eller mindre enkelt att skydda sig mot en betalningsanmärkning. Detta då exempelvis krav som skedde via myndighetsbeslut inte alltid innebar att den betalningsskyldiga personen delgavs kravet. Det kunde bland annat handla om krav från trängselskatt och felparkeringsavgifter. I december förra året ändrades dock lagen så att Kronofogden nu alltid måste informera personen om kravet. Förhoppningsvis kommer detta innebära att färre personer drar på sig en anmärkning. Men du som redan har en betalningsanmärkning kommer att få leva med konsekvenserna av detta i tre år. Men det finns fortfarande möjlighet för den som exempelvis vill låna pengar att göra detta trots en betalningsanmärkning.

Lån trots betalningsamärkningEn betalningsanmärkning kan uppstå när du inte betalar en skuld i tid. När du missar att betala en faktura kommer du dock först att få en påminnelse. För påminnelsen får du betala en avgift på 60kr och från den dagen som din faktura förfallit läggs även 8% dröjsmålsränta till din skuld. Betalar du inte fakturan trots påminnelsen så går ärendet vidare till inkasso. Ytterligare en avgift på 180kr kommer då att läggas till din skuld. Om du inte bestrider inkassokravet och fortfarande inte betalar så går ärendet vidare till Kronofogden och ett betalningsföreläggande görs. Invänder du inte mot detta och Kronofogden anser att det krav som uppgetts är korrekt så kommer du att bli skyldig att betala skulden. Det är nu som betalningsmärkningen uppkommer. Om ingen betalning inkommer till Kronofogden så kan en utmätning göras vilket innebär att fogden kan ta din egendom i anspråk.

Din betalningsanmärkning syns i kreditupplysningen

När du väl har fått en betalningsanmärkning så registreras denna av kreditupplysningsföretagen. Det handlar om upplysningsföretag så som UC, Bisnode, Creditsafe och Sergel. Det är bland annat banker och långivare som använder sig av kreditupplysningsföretagen för att få information om nya kunder. Om banken eller långivaren ser att du har en betalningsanmärkning så kommer detta att försvåra dina chanser att få lån. Det kan även göra så att en framtida hyresvärd inte anser att du är en lämplig hyresgäst vilket i längden gör det svårt för dig att få ett nytt boende. En anmärkning kan även försvåra dina chanser att få teckna ett mobiltelefonabonnemang. Med andra ord vill man undvika betalningsanmärkningar till varje pris.

Har du väl fått en anmärkning så kommer denna att synas i tre år i registret hos kreditupplysningsföretaget. När det gäller företag som fått en anmärkning så finns denna kvar i hela fem år. Efter att åren har gått måste uppgifterna enligt lag att raderas ur registret.

Långivare som lånar ut pengar till dig med betalningsanmärkning
0.00% - 0.00%
26.05% - 0.00%
0.00% - 0.00%

Långivare som erbjuder lån trots anmärkning

Även om en betalningsanmärkning radikalt försvårar dina chanser att få ett lån så finns det ändå ett visst hopp. I Sverige finns det många långivare och det är inte alla dessa som fokuserar på vad som hänt bakåt i tiden. Istället har många börjat att se på din framtida betalningsförmåga och kreditvärdighet. Detta innebär att långivare så som exempelvis Euroloan och Lumify anser det mer relevant att se på din aktuella situation än din historik. Om långivaren tagit en kreditupplysning på dig och trots din betalningsanmärkning anser att du har hög kreditvärdighet så kan man komma att bevilja ett lån. I det allra flesta fall gäller det dock att du har någon form av inkomst samt inte har något aktivt skuldsaldo hos Kronofogden.

Även om det finns vissa möjligheter att låna pengar trots betalningsmärkning så uppmanar vi dig till försiktighet. Många av de blancolån och smslån som erbjuds till personer med betalningsanmärkningar är knutna till höga räntor och avgifter. Många gånger handlar det om så kallade högkostnadskrediter med hög effektiv ränta. Innan du ansöker om ett lån bör du därför vara medveten om att en högkostnadskredit kan leda till ytterligare skuldsättning och ekonomisk press. Om du känner att du behöver hjälp att hantera dina skulder och lån så rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida. Där kan du få tips om hur du kan kontakta en budget- och skuldrådgivare i just din kommun.