Ny Fondskatt retar fondsparare!

En fondskatt är det nya för 2012. Alla sparare som äger fonder via en depå kommer att beskattas med en schablonintäkt om 0,4% av fondens värde. Värdet mäts från årets början. Intäkten räknas som inkomst av kapital och beskattas med 30%

Anta att du ägde en fond med ett värde på 100 000 kronor den 1/1 2012. Då kommer du få skatta 100 000 * 0,004 * 0,3 = 120 kr

Ett undantag finns för alla som har ett fondkapital under 50 000 kronor.

För att undvika denna skatt behöver dun äga fonderna via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Dessa former av sparande berörs inte av denna schablonskatt.