Ökning av rut- och rotavdraget under 2015

Avdragen för rut- och rot slog rekord under 2015 med en ökning på 3,3 miljarder och det var framförallt rot-avdraget som stod för den ökningen

Förra året var det många som passade på att utnyttja rut- och rotavdraget, en av anledningarna till att extra många valde att ta del av avdragen kan vara att regeringen beslutade om förändringar om minskat rot- och rutavdrag från och med januari 2016. Detta märktes framförallt under december månad då antalet rot-arbeten fördubblades om man jämför med samma period året innan.

Användadet av rot- och rutavdraget ökade med 3,3 miljarder under 2015, till 23,3 miljarder totalt. En markant ökning och ett nytt rekord sedan införandet 2009.

Ändringar i rot- och rutavdraget

För rot så får man numera endast dra av 30% av arbetskostnaden, tidigare var det 50% som man fick dra av, upp till 50 000 kronor. För rutavdraget så har man dragit ned det totala beloppet från 50 000 kronor till 25 000 kronor men behållt avdraget på 50 %.

Källa: Skatteverket