På torsdag försvinner 50-öringen

Första gången den svenska 50-öringen kunde ses i handeln var 1857, alltså 143 år sedan. På torsdag tar sagan slut och det lilla rostfärgade myntet plockas bort ur Riksbankens plånbok. Idag skall det enligt uppgift finnas 314 mijoner 50-öringar i rörelse men frågan är hur många som verkligen finns i folksplånböcker och inte i metallinsamlingen eller i en glasburk på skrivbordet. Det är väldigt få människor som idag faktiskt använder myntet för att betala, de flesta får det bara tillbaka som växelpengar och plockar sedan bort det. Det kan också vara därför som det nu beslutats att det inte längre fyller någno funktion och tas bort.

Riksbankens undersökning

Riksbanken har gjort flera undersökningar i ämnet och faktum är att det visat sig att myntanvändningen överlag är väldigt dålig. Endast 1 av 10 svenskar använder mynt som betalningsmedel på dagsbasis. Ungefär 3 av 10 använder mynt på månadsbasis vilket också är en extremt låg siffra. I undersökningen var också åldersgrupper tillfrågade och i den yngre skalan för de som var mellan 15 – 34 år användes mynt endast någon gång i månaden eller mindre vilket mer eller mindre är att anta som obefintlig.

Avrundningsproblemen

I och med avskaffandet av 50-öringen så kvarstår problemet med avrundningar eftersom butikerna tillåts att ha kvar priser som exempelvis 10,50. På torsdag när myntet försvinner så kommer även det ske en förändring i den lag som styr hur butiker skall avrunda priser, den så kallade avrundningslagen, där de nya reglerna nu är att varor som kostar 1 – 49 öre avrundas nedåt medan varor som kostar 50 – 99 öre avrundas uppåt. Kortbetalningar avrundas inte alls. Risken finns således att butikerna passar på och avrundar uppåt istället för nedåt.

50-öringen kommer att vara inväxlingsbar fram till sista mars 2011 på bankerna. Betalningsförmågan upphör emellertid imorgon den 30 september 2010.