Pensionen sänks nästa år

För pensionärer sänks pensionen nästa år och för de allra flesta blir sänkningen 2,7 procent av inkomst- och tilläggspensionen, enligt Pensionsmyndigheten.

Anledningen till sänkningen är att skulderna har ökat mer än tillgångarna. Sysselsättningen och därmed inbetalningen av pensionsavgifter var ganska oförändrad mellan 2011 och 2012, medan pensionsskulden ökade mellan 2012 och 2013 på grund av hög uppräkning av pension och pensionsrätter.

De pensionärer med lägst pension och garantipension får pensionen i princip oförändrad, då sänkningen blir 0,2 procent. Samtidigt höjs bostadstillägget.

Men majoriteten, 1,2 miljoner pensionärer, det vill säga dem som varken har garantipension eller bostadstillägg drabbas av en sänkning på 2,7 procent. I praktiken innebär detta att för den genomsnittlige pensionären blir sänkningen ungefär 200 kronor i månaden efter skatt om skatten förblir oförändrad. Uträkningen baserar sig på en pension på 14 000 kronor innan skatt.