Prisbasbeloppet för 2013 höjs med 500 kr

SCB meddelade under torsdagen vad de har beräknat vilken nivå prisbasbeloppet för 2013 bör ligga på. Det innebär en höjning med 500 kronor. Dock är inget beslutat om denna nivå kommer gälla eller ej.

Alla som känner till begreppet prisbasbelopp och vad det innebär vet säkert också att prisbeloppet har stigit varje år eller legat på samma nivå sedan det infördes på 60-talet. Med ett undantag. Det var 2010 då man sänkte prisbasbeloppet från 2009-års nivå på 42 800 till 42 400 kronor. Detta var dock ingen trendsättare och 2011 samt 2012 så steg prisbasbeloppet med 400 samt hela 1 200 kronor.

Statistiska Centralbyrån, SCB, meddelade under gårdagen att det nuvarande prisbasbeloppet från 2011 kommer med alla sannolikhet ett höjas med 500 kronor, från 44 000 till 44 500 kronor. SCB ska på uppdrag av regeringen beräkna vilket nivå prisbasbeloppet bör ligga på inför varje år. Därmed har inte SCB någon ställning att ta beslut i frågan, det görs av regeringen. Dock brukar regeringen gå på SCB linje.

Till grund för beräknande av det nya prisbasbelopp tittar man på det allmänna prisläget och hur konsumentprisindex, KPI, det vill säga hur inflationen har förändrats från föregående år. Beloppet avrundas alltid till närmaste hundratal.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna taket för ITP, sjukpenningen, sjukpension, samt tillfällig föräldrapenning och med ett inkomsttak på 7,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet används även för att beräkna studiemedelsnivån. Höjningen av prisbasbeloppet innebär då att ersättningar för tidigare nämnda höjs.