Priser på småhus stiger

På ett år har priset på småhus ökat med nästan 3 procent. Det visar statistik från SCB.

Enligt SCB:s småhusbarometer har priset på småhus stigit i de alla flesta län. De senaste tre månaderna har priserna ökat med 1 procent, jämfört med perioden februari-april 2013. Priserna steg då i 16 av 21 län och sjönk i 4 län.

Vid jämförelse med samma period för ett år sedan, har priserna på småhus gått upp med drygt 3 procent. Störst uoppång har skett i Jämtlands län där prisökningen har varit 9 procent. I storstadsregionerna gick priserna upp mellan 2-4 procent.

I Västerbottens län sjönk priserna mest i landet. Prisnedgången på småhus var här 4 procent jämfört med förra året.

Priset för ett småhus i Sverige var under den senaste tremånadersperioden ungefär 2,2 miljoner kronor. Om du är i farten att köpa ett hus, tänk på hur du ska lägga upp lånet. I juli valde 69 procent av nya bolåntagare hos SBAB den kortaste bindningstiden, vilket är en minskning med fyra procentenheter från juni. Andelen bolån med medellånga och långa bindningstider ökade. Hos SBAB är det för tillfället en halv procent dyrare att binda lånet i fem år än på tre månader.

Men eftersom skillnaden brukar vara mer än en procentenhet är den ändå liten, enligt SBAB.

Tänk på att det kan löna sig att jämföra olika boräntor. Ta gärna en titt i vår ränteöversikt.