Regeringen har fastställt basbeloppen för 2013

Regeringen har nu fastställt SCB tidigare beräkningar av basbeloppen för 2013, utan några förändringar från de preliminära beloppen. Det innebär höjningar för alla de tre basbeloppen.

Tidigare rapporterade vi om att den Statistiska Central Byrån hade räknat fram basbeloppen för 2013 och vid den tidpunkten så var det endast preliminära belopp. Nu har dock Regeringen beslutat om att dessa belopp kommer att gälla, i vanlig ordning.

Det innebär att de tre basbeloppen höjs från det föregående året. Nästa år kommer prisbasbeloppet att höjas med 500, från dagens 44 000 kronor till 44 500 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet höjs också med 500 kronor till 45 400 kronor, tidigare 44 900 kronor. Och slutligen kommer även inkomstbasbeloppet att höjas med hela 1000 kronor till 56 600 kronor.

Även det högsta inkomstbeloppet för rätt till ålderspension höjs till 38 064 kronor samt att räntan i pensionssystemet höjs med 4,1 procentenheter för inkomst- och tilläggspensionerna samt med 1,1 procentenheter garantipensionen.

Aktuella basbelopp 2013

Prisbasbelopp: 44 500 (+500 kr)

Förhöjda prisbasbeloppet: 45 400 (+500 kr)

Inkomstbasbelopp: 56 600 (+1000 kr)

Information om prisbasbeloppen är hämtade från Regeringens webbplats.