Regeringens planer för skatteuttaget

Regeringen har berättat om planerna för skatteuttaget framöver. Bland annat höjs skatten på bensin och diesel, samt höjs arbetsgivaravgiften för unga och rutavdrag för läxhjälp slopas.

Redan i augusti börjar höjningen av arbetsgivaravgiften för unga, enligt regeringens förlag. Under året kommer också möjligheten att göra RUT-avdrag för läxhjälp att tas bort. Regeringen vill även sänka taket för RUT-avdraget till 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år, samt införa begränsningar i vilka tjänster som omfattas.

En annan förändring i skatteuttaget blir en höjning av energiskatten på bensin och diesel. På bensin höjs den med 44 öre per liter och för diesel med 48 öre per liter.

När det gäller sparande vill regeringen höja skatten på investeringssparkonto, ISK, och i kapitalförsäkring. Då skatten inte ska bli för låg vid en väldigt låg statslåneränta vill man att schablonavkastningen ska beräknas till lägst 1,25 procent. Vårändringsbudgeten lämnas till Riksdagen den 15 april.