Riksbanken höjer reporäntan igen

Klockan 9:30 idag, tisdagen den 15/2, annonserade riksbanken om en höjning av reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent. Det var ett väntat utfall då den svenska ekonomin är fortsatt stark och förväntas även att vara det framöver. Höjningen av reporäntan kommer att gälla från och med den 16:e februari.

Riksbankens höjning kommer inte som en överraskning. I och med att konjunkturen är på väg uppåt, sakta men säkert, förväntas inflationen att öka i takt med konjunkturen. Och för att hålla inflationen nere, till en nivå kring 2 procent, är en höjning av reporäntan motiverat. Det gäller att hålla en balans i ekonomin och då gäller det att inflationen inte blir för hög.

Enligt prognoserna, inför 2011, kommer reporäntan att öka till 2 procent under året. Men det är som sagt endast en, prognos. En höjning av reporäntan beror på inflationens utveckling. Och om inflationstakten blir högre än förväntat, på grund av oförutsägbara faktorer, kan reporäntan behöva höjas i en snabbare takt och tvärtom.