Så förbereder du dig på en lågkonjunktur

Förra månaden slog Konjunkturinstitutet fast att högkonjunkturen är över. Sverige går en lågkonjunktur till mötes och vi kan bland annat förvänta oss en stigande arbetslöshet. Enligt prognoser förväntas nästa års tillväxt falla till 0,8%. Sparekonomer menar dock att det inte är några skräcksiffror vi har att förvänta oss. Däremot är det läge för oss svenskar att se över våra besparingar. Trots det ekonomiska läget så visar det sig dock att få svenskar är förberedda för en lågkonjunktur. Enligt en undersökning som Sifo Kantar gjort på uppdrag av Swedbank uppger enbart fyra av tio svenskar att de aktivt förbereder sig på en lågkonjunktur. Några av de tillfrågade som uppger att de inte förbereder sig vet inte ens vad det är man borde göra. Om man löpande ser över sin privatekonomi är det inte säkert att man behöver göra något alls. Däremot kan det vara bra att veta att en lågkonjunktur kan vara i mellan två till tre år.

Att Sverige nu går in i en lågkonjunktur innebär bland annat att fler människor kommer att förlora sina jobb. Räntorna kommer att vara fortsatt låga och börsen kommer med all sannolikhet att gå sämre än vanligt. Företag kommer inte att ha samma ekonomiska förutsättningar vilket både leder till färre anställningar och fallande aktievärde. Enligt insatta sparekonomer så är det människor som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden som kommer att påverkas mest. Det handlar bland annat om unga och nyanlända. För dessa grupper av människor blir det nu ännu svårare att få en anställning.

Så tryggar du din ekonomi under lågkonjunktur

Förbered din ekonomi på lågkonjunktur Få svenskar är förberedda på ett hårdare ekonomiskt läge. För många beror det på att man inte har tillräckligt med kunskap för att veta hur man ska förbereda sig. Har man en fast anställning och en god privatekonomi är det inte heller säkert att man har något att oroa sig för. Värre är det för de svenskar som sitter på osäkra anställningar och som inte heller har byggt upp någon buffert. Enligt Swedbanks privatekonom Arturo Arques så är det viktigt för privatpersoner att ha en sparbuffert. Denna buffert bör bestå av minst två månadslöner. Det vanligaste sättet att bygga upp en buffert är via regelbundet månadssparande. De flesta ekonomer rekommenderar att man lägger undan 10% av sin lån efter skatt varje månad. Vidare kan det vara bra med andra ekonomiska skydd så som medlemskap i en a-kassa. På så sätt drabbas man inte lika hårt om man skulle bli arbetslös.

Om du redan har ett sparande och en buffert så kan det ändå vara en god idé att se över sitt sparande. Exempelvis kanske du kan sätta över extra pengar till ett långsiktigt sparande. Detta sparande behöver till skillnad mot din buffert inte vara lättillgänglig. Istället kan du investera pengarna som återfinns i det långsiktiga sparandet i fonder. På så sätt kan du få avkastning på ditt sparande. Något som du inte får på vanliga sparkonton just nu. Sparar du i fonder bör du ha en bra riskspridning på ditt sparande. Detta innebär att du ska ha olika fonder och inte lägga alla ägg i samma korg. Utöver ditt sparande kan det vara bra att se över sina utgifter inför en kommande lågkonjunktur. Ofta finns det poster som man kan dra ner på och på så sätt spara pengar. Slutligen kan du med en högre inkomst fundera på om en inkomstförsäkring är nödvändig. Med en sådan försäkring kan du få en inkomst som mer liknar din nuvarande lön om du mot förmodan skulle bli av med ditt arbete.

Så gör andra svenskar

De fyra av tio svenskar som vi nämnde inledningsvis som uppger sig förbereda sig för en lågkonjunktur gör detta genom att se över sitt sparande. En mindre andel uppger även att de ser över sina levnadsvanor. Detta genom att främst försöka konsumera mindre och på så sätt leva billigare. Ett fåtal av de tillfrågade svenskarna uppger även att de försöker amortera mer på sina bolån. Detta för att minska framtida kostnader. Alla dessa åtgärder är bra för den som vill rusta sig inför sämre tider. För den som vill vara mer förberedd än så kan det löna sig att minska risken i sitt sparande. Sitter du på aktier och andra värdepapper som är förenade med hög risk så kan du flytta sparandet till fonder istället. Fonder ses i regel som en mer trygg placering och påverkas inte lika snabbt av temporära svängningar.

Om du likt andra svenskar vill minska dina löpande kostnader så kan du börja med att se över olika abonnemang. Ofta finns det mycket pengar att spara på att se över och byta dyra telefonabonnemang, elavtal och försäkringar. Även diverse småutgifter i vardagen kan vara värda att se över. Även om små utgifter inte är direkt kännbara i plånboken så tenderar dessa utgifter att bli en rätt stor summa utslagen på ett helt år. Ett tips är därför att börja spara på kvitton och sedan regelbundet gå igenom kostnaderna för att se vilka utgifter du kan kapa.