Så hög blir din pension 2016

Pensionen kommer att höjas nästa år och det innebär en ökning med 340 kronor i snitt samtidigt som bostadstillägget kommer att höjas med 100 kronor.

Nästa år kommer inkomst- och tilläggspensionen att höjas med 4,2 procent det innebär att en genomsnittlig pensionär med 14 000 kronor i pension, med tjänstepensionen inkluderat, kommer att få en höjd pension med 340 kronor i månaden efter skatt. Även taket för bostadstillägget kommer att höjas med 100 kronor, redan från den 1 september i år.

Det finns dock en grupp som inte kommer att få höjd pension nästa år och det är de pensionärer som i princip bara får garantipension och under 8000 kronor. Att de med endast garantipension får en lägre pension är på grund av att prisbasbeloppet kommer att sänkas nästa år med 200 kronor. Då  prisbasbeloppet används som grund för garantipensionen. Dock rör det sig om en mindre säkning på totalt 30 kronor för de med endast garantipension.

Källa: Pensionsmyndigheten