Så sparar du hållbart 2020

Ordet hållbarhet har blivit rejält populärt på senare år och allt fler vill bidra till en ökad sådan. Visste du att det går att göra stor skillnad genom att spara hållbart? Genom att investera i fonder som aktivt jobbar med hållbarhet kan du indirekt vara med och påverka bolag och företag till att göra bättre val för både miljö och mänsklighet.

Vad är hållbart sparande?

Spara hållbart 2020 Att spara hållbart innebär att du, genom dina investeringar, tar hänsyn till en mängd olika hållbarhetsaspekter, exempelvis miljö, etik och människors lika värde. Detta kan du i grova drag göra på två olika sätt: antingen genom att välja bort investeringar i de företag som inte delar dina värderingar och uppfyller kraven på hållbarhet, eller genom att välja de aktier och fonder som aktivt jobbar för en bättre framtid och en friskare planet. En kombination av de båda kan vara en bra strategi. Innan du bestämmer dig för att investera bör du ta ställning till vad hållbart sparande betyder för dig. Nedan går vi igenom några exempel olika hållbarhetsaspekter:

Investera i miljön

Det är vida känt att vi kan bidra till en bättre värld genom att exempelvis åka mer kollektivt, sopsortera och vara sparsamma med jordens resurser i största allmänhet. Men på senare tid har allt fler fått upp ögonen för att vi även kan investera hållbart. Kanske hör du till dem som är nyfikna men ännu inte kommit igång. Idag är det enklare än någonsin att hitta information kring hållbart sparande. Både hav och land påverkas av den snabba utveckling som sker idag. Vi reser och fraktar produkter över hela världen. Avfall dumpas i haven och regnskog skövlas. Genom att investera i företag som satsar på förnybar energi, smarta förpackningar och minskade utsläpp bidrar du till en hållbar miljö. Hos de fondmäklare du hittar i vår topplista kan du exempelvis filtrera ut fonder med låg CO2-risk.

Liksom vi nämnde i inledningen kan man också påverka genom att välja bort de företag och branscher som gör störst klimatavtryck. I det långa loppet kan det förhoppningsvis påverka dessa företag att försöka hitta nya och mer hållbara lösningar för att folk ska fortsätta att investera i dem.

Etisk hållbarhet

När man pratar om hållbarhet är det inte bara miljön som står i fokus. Det finns en mängd andra aspekter att ta hänsyn till. En av dessa är etisk hållbarhet. Om det är viktigt för dig att den fond du investerar i tar särskild hänsyn till etiska värderingar, vilket exempelvis innebär att de inte är involverade i vapen- eller tobaksindustrin, ska du kika på de så kallade SRI-fonderna (Sustainable and Responsible Investments) eller etiska fonder.

Människors lika värde

Här handlar det om att investera i bolag som tar ansvar för social hållbarhet. Genom att undersöka hur ett företags policy ser ut samt hur de tar hand om sina anställda och sin omgivning kan du verka för människors lika värde. Detta genom att investera i de företag och bolag som erbjuder schyssta arbetsmiljöer på lika villkor.

Så väljer du rätt fonder och aktier

Idag är det lättare än någonsin att investera hållbart. De flesta fondmäklare har en filtreringsfunktion där du snabbt kan få fram information om vilka fonder som klassas som etiska och hållbara. I vår lista över nätmäklare hittar du bland andra Avanza. I deras fondjämförelse hittar du information om fondens hållbarhetsvärde, hållbarhetsbetyg baserat på Morningstars betygsystem, där betyget sätts med 1-5 jordglober, samt om fonden har en låg CO2-risk.

Mer information om hållbarhet

För dig som vill veta mer om hållbart sparande finns det gott om information att tillgå hos de olika fondmäklare vi rekommenderar. Vi kan även rekommendera ett besök på sajten Morningstar som är en av världens största oberoende fondgranskare samt Hållbarhetsprofilen (https://hallbarhetsprofilen.se/index.html) som tillhandahåller informationsblad som beskriver fonders inriktning gällande ansvarsfulla investeringar.

Håll koll på avgifterna

Det finns massor av fonder med hållbarhetstänk men liksom med övriga fonder varierar fondavgifterna. Betala inte i onödan, det finns fonder med fokus på hållbarhet även till lägre kostnad. Här på Allt om Spara kan du lära dig mer om olika sorters fonder och klicka dig vidare till de fondmäklare vi rekommenderar,