Såhär gör du för att löneväxla

Du har säkert hört talats om begreppet löneväxling tidigare men kanske inte förstått riktigt vad det innebär? I den här artikeln reder vi ut begreppet och tar upp eventuella för- och nackdelar med att löneväxla. För trots att löneväxling kan vara riktigt gynnsamt för vissa så passar det långt ifrån alla. Huruvida du bör löneväxla eller inte beror mycket på hur din inkomst ser ut samt om du kan tänka dig att avvara pengar idag för att få mer i framtiden. Att löneväxla innebär nämligen att du byter en viss del av din lön mot en förmån så som extra tjänstepension. Denna löneväxling kan ske på månatlig basis eller vid ett särskilt tillfälle.

Den främsta orsaken till att många löneväxlar är att man vill spara pengar på ett gynnsamt sätt. Detta gör man genom att en viss summa av den lön man får idag sätts över till ett pensionssparande istället. När man gör på detta sätt kan man undvika statlig skatt samtidigt som man skjuter beskattningen framåt. Detta är också anledningen till varför löneväxling främst lämpar sig för höginkomsttagare. Tjänar man under 42 000kr i månaden betalar man ingen statlig skatt och har därför inte samma behov av att skjuta på beskattningen.

Fördelar med att löneväxla

Så löneväxlar duDu som har en inkomst som idag når den första brytpunkten för statlig skatt betalar en marginalskatt på runt 50%.  Når du även den andra brytpunkten så ligger din marginalskatt på runt 55%. Med andra ord är det en stor andel av din månatliga inkomst som går till skatt. Dessutom är sannolikheten att du kommer få ut liknande belopp när du går i pension inte särskilt stor. I framtiden kommer du alltså antagligen inte nå skiktgränsen för statlig skatt vilket gör att du kan avsätta en del av din inkomst idag och istället ta ut denna när du är pensionär. På så sätt kan du sänka beskattningen på pengarna då du när du i framtiden tar ut pengarna enbart betalar runt 30% i skatt. Notera dock att det finns en risk med detta då ingen kan veta hur vare sig skattesystem eller pensionssystem ser ut i framtiden. Löneväxling får alltså enbart den positiva effekt som beskrivs under förutsättning att skattesystemet ser ut som det gör idag.

Det finns fler fördelar med att löneväxla för den som lyckas förhandla sig till mellanskillnaden som uppstår mellan arbetsgivaravgifter och löneskatt. När du löneväxlar slipper nämligen din arbetsgivare att betala arbetsgivaravgift och sociala avgifter på den övre delen av din inkomst. Istället betalas en så kallad löneskatt som är mellan 5-6% lägre än arbetsgivaravgiften. Du bör därför förhandla om att denna mellanskillnad ska avsättas till din pension.

Såhär går det till
  1. Vänd dig till din chef och fråga om möjligheten att löneväxla finns
  2. Bestäm månatlig summa för löneväxlingen
  3. Upprätta ett avtal tillsammans med din arbetsgivare

När allt är klart kommer du varje månad avsätta en andel av din lön till löneväxling. Notera att detta också innebär att du får ut mindre pengar i lön varje månad. Du bör vidare vara säker på att löneväxlingen inte försämrar kollektivavtalade ersättningar och försäkringar.

Börja pensionsspara idag

Risker med att löneväxla

Som vi varit inne på så kan löneväxling även innebära en viss risk. Det finns inga garantier att skattesystemet ser ut som det gör idag den dag du går i pension. Därför finns risken att du inte kan dra nytta av löneväxlingen på det sätt som var avsett. Å andra sidan har du sparat extra pengar till pensionen vilket aldrig kan vara fel. En annan risk är att du genom att avsätta pengar månatligen går ner i lön. Om du sedan är i en situation i livet då du behöver dessa pengar så är dom låsta fram till dess att du fyllt 55 år. Med anledning av detta kan det också vara bra att inkludera i avtalet att du när som helst har rätt att sluta med löneväxlingen. På så sätt har du möjlighet att gå tillbaks till din vanliga lön igen.

För dig som inte når brytpunkten för statlig skatt kan löneväxling få negativa konsekvenser. Dels innebär en löneväxling att du tjänar mindre och således också får mindre pengar till din allmänna pension. Dessutom kan löneväxlingen för dig med en lägre inkomst påverka andra ersättningar negativt. Innan du börjar löneväxla bör du alltså göra en beräkning för att se hur effekterna blir.