SCB flaggar för en höjning av prisbasbeloppet 2012

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, är det troligt att prisbasbeloppet kommer att höjas med 1200 kronor för 2012. Vilket betyder att prisbasbeloppet kommer då att ligga på 44 000 kronor.  

Inför varje år så räknar SCB fram ett prisbasbelopp som sedan förmedlas till Regeringen som tar ett beslut. SCB grundar sitt beslut på den rådande inflationen och höjningen av prisbasbeloppen kommer efter att vi har haft en relativt hög inflation den senaste tiden vilket till stor del beror på höga räntekostnader.

Prisbasbeloppet är en viktig faktor och ligger till grund för en del ersättningar i välfärden som studiemedel och sjunkpension. Den används även som inkomsttak för föräldrapenningen och sjukpenning. Ett högre prisbasbelopp gynnar med andra ord medborgarna.

Om Regeringen följer SCBs råd angående prisbasbeloppet innebär det att en dagersättningen för sjukpenningebn höjs från 682 kronor till 701 kronor. Sjukersättningen kommer också att höjas med ungefär 240 kronor i månaden. Studenterna kommer då att få en höjning av studiemedlet till 2 230 kronor per vecka, där 699 kronor är bidrag och resen lån.

Utvecklingen av prisbasbeloppet under 2000-talet med prognosen för 2012

År – Prisbasbelopp (kronor)  
(2012 – 44 000)
2011 – 42 800
2010 – 42 400
2009 – 42 800
2008 – 41 000
2007 – 40 300
2006 – 39 700
2005 – 39 400