Svenska Bankföreningen får ett övergripande ansvar av STIBOR

För att mätta den kritik som riktats mot STIBOR kommer nu Svenska Bankföreningen att ansvara för publicering och ramverket kring räntan.

I dagsläget är det Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som tillsamman fastställer STIBOR, genom ett avtal. STIBOR är den ränta som bankerna betalar om man lånar pengar av varandra.

Efter den utredning som Riksbanken genomfört kommer nu Svenska Bankföreningen att ha ett övergripande ansvar kring STIBOR, från och med mars månad. Samtidigt har ett nytt ramverket arbetats fram, tillsamman med bankerna, för främja styrningen och kontrollen av räntan.

”Ramverket säkerställer en tydligare struktur för styrning och kontroll samt transparens kring prissättningen. Det innehåller också regler för hur Stiborbanker ska utses.”

Källa: swedishbankers.se