Svenskar tycker att det är viktigt att spara

Svenskarna är ett sparande folk. Det visar en undersökning som SBAB Bank har låtit göra, i vilken de flesta svenska har en seriös inställning till sparande. Var femte svensk sparar 20 000 om året och i genomsnitt har svenska hushåll en buffert på 60 000 kronor.

I undersökningen om svenska folkets sparvanor tillfrågades 3000 personer i åldrarna 15-75 år. Undersökningen visar tydligt att svenskar tycker det är viktigt med sparande, hela 94 procent var av den åsikten. 80 procent av de tillfrågade har även en buffert som täcker oförutsedda utgifter och vars genomsnitt ligger på drygt 60 000 kronor. Även 60 procent av dem som är ensamstående med barn har en sparbuffert och då brukar denna grupp anses vara den som har det tufft med ekonomin.

– Siffrorna är överraskande. Det är lätt att få uppfattningen att svenskarna har låg sparmoral när man tar del av mediernas rapportering, men det ger vår undersökning inga belägg för. Tvärtom visar undersökningen att en majoritet av befolkningen, oberoende av inkomst, sätter av till sparande efter sin förmåga, även de som har svårast att få ihop till en buffert, säger Bernd Schmitz, presschef på SBAB Bank i ett pressmeddelande från SBAB Bank.

Undersökningen visar också att män sparar mer än kvinnorna. 26 procent av männen sparar mer än 20 000 kr per år, medan endast 16 % av kvinnorna sparar lika mycket. Det är också fler kvinnor som lever på marginalen och inte har några pengar på lönekontot vid slutet på månaden. 32 procent av kvinnorna känner så, medan endast 22% av männen inte har pengar kvar vid månadens slut. Däremot blir det bättre med åren, då bara 15 procent av svenskarna i åldrar 58-68 har samma problem.