Vann du på din premieobligation?

Riksgälden har haft en dragning för sina premieobligationer och det handlar om premielån 2010:1. Totalt skulle 5 625 000 kronor fördelas över 4 238 vinster hos de människor som valde att investera pengar i premieobligation 2010:1. Vinstplanen hade en miljonvinst samt 97 stycken 5000 kronors vinster. Övriga 4140 vinster låg på 1000 kronor.

Om du köpt eller investerat i premieobligation 2010:1 så finns den fullständiga listan på Riksgäldens hemsida. Där kan du skriva in ditt obligationsnummer och direkt se om du var någon av vinnarna i novembers dragning.

Lycka till!