Ancoria Insurance

Spara med Ancoria InsuranceHos Ancoria Insurance kan du med fördel spara dina pengar till hög ränta och samtidigt känna att ditt kapital är tryggt och säkert.

Förutom ett räntekonto, som fungerar som ett vanligt sparkonto, erbjuder Ancoria flera andra möjligheter att investera dina pengar. Bland annat i fonder, generationsförsäkring, aktier mm.

Sparande hos Ancoria Insurance omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Men enligt EU:s solvenskrav är ditt sparade kapital alltid separerat från Ancoria egna tillgångar. Det kan alltså aldrig tas i anspråk för bolagets åtaganden. På så vis är ditt sparande säkrat fullt ut, trots att bolaget står utanför den statliga insättningsgarantin.

Hos Ancoria Insurance väljer du egna förmånstagare och bestämmer själv hur ditt kapital ska fördelas vid din bortgång, oavsett var i världen du och dina förmånstagare bor.

Besök Ancoria