Allt vanligare med räntegaranti på lån

Det är ingen hemlighet att det råder stor konkurrens inom marknaden för lån. Aktörerna har blivit fler samtidigt som ny teknik har möjliggjort för andra typer av bolag att kapitalisera på lånekunderna. Vi syftar då främst till låneförmedlare som med sina innovativa och användbara tjänster lyckats knipa en del av bankernas förtjänster. Förhållandena har förändrats och tiden då man gick till ett lokalt bankkontor för att ansöka om privatlån känns som ett minne blott. Nu sker låneansökan istället helt digitalt och identifiering sker via mobilt BankID för att undvika pappersarbete och onödigt administrativt arbete. Att låna pengar är mer tillgängligt än någonsin och låneklimatet är gynnsamt. Trots detta får både banker och låneinstitut kämpa för att locka till sig nya kunder i den rådande konkurrensen. Ett sätt att göra detta är att erbjuda attraktiva tilläggstjänster och löften. Det handlar om alltifrån låneskydd till det vi nu ser öka allt mer, nämligen räntegaranti.

Flertalet banker och låneinstitut erbjuder nu en så kallad räntegaranti på sina privatlån. Fenomenet behöver inte nödvändigtvis gå under benämningen räntegaranti utan kallas i vissa fall även för prisgaranti. Innebörden är dock densamma, att låneinstitutet erbjuder en garanti som innebär att du får den lägsta effektiva räntan på ditt lån. Detta i jämförelse med liknande lån från andra lånebolag och banker.

Så åberopar du räntegarantin på privatlån

räntegaranti på privatlån För dig som inte tidigare är bekant med begreppet räntegaranti så tänkte vi på Allt om Spara reda ut vad det egentligen betyder. Dock finns det inga generella regler för vad som gäller för just detta fenomen. Istället har de banker och kreditgivare som erbjuder räntegaranti olika garantivillkor. Därför har vi valt att granska villkoren hos tre svenska lånebolag som erbjuder räntegaranti och prisgaranti. Dessa långivare är Svea Ekonomi, Bluestep Bank och SevenDay Bank. Samtliga aktörer erbjuder någon form av garanti när det gäller hur låg effektiv ränta du kan få på ditt privatlån. När det gäller räntegarantin hos Svea Ekonomi så innebär denna att du får sänkt effektiv ränta om du kan få en lägre effektiv ränta på samma typ av lån hos en annan långivare. Räntegarantin gäller enbart på det så kallade Svealånet. För att få sänkt effektiv ränta hos Svea Ekonomi måste du åberopa räntegarantin inom fem dagar från det att lånet blivit beviljats. Om du får igenom din förfrågan så får du även tillbaks den uppläggningsavgift som du betalat.

Samma villkor gäller för den räntegaranti som Bluestep Bank erbjuder sina lånekunder. Med andra ord behöver du även hos denna bank inkomma med din ansökan om räntegaranti inom fem dagar. Detta gör du genom att maila banken med en kopia av det lån du beviljats av en annan aktör. Notera att det jämförda lånet måste ha samma löptid, samma lånebelopp och samma villkor. Räntegarantin gäller inte om du exempelvis ansökt om ett medlemslån hos den andra banken. Hos BlueStep Bank kan du enbart få en sänkt ränta som håller sig inom bankens räntespann för perioden. Hos den tredje jämförda långivaren som är SevenDay Bank så får kunder istället sju dagar på sig att ansöka om prisgarantin. I övrigt skiljer sig inte garantivillkoren nämnvärt från villkoren hos de andra två aktörerna.

Ansök om ett lån med räntegaranti

Sänkt effektiv ränta

I de fall vi har granskat så är det den effektiva räntan som sänks vid en eventuell räntegaranti. Den effektiva räntan är den totala kostnaden för ett lån. Detta till skillnad från den nominella räntan eller krediträntan som istället bara anger vad kostnaden i ränta är. I den effektiva räntan ingår istället både nominell ränta, uppläggningsavgift samt andra avgifter som är kopplade till lånet. Det är således den effektiva räntan som bör jämföras när du lånar pengar. Detta då den ger en mer rättvis bild av vad ett lån faktiskt kostar. Om man bara ser till den nominella räntan så kan denna vara låg trots att totalkostnaden för lånet är högt. Detta då låneinstitutet i fråga istället tar ut pengar för annat som ett sätt att kompensera för den låga nominella räntan. I Sverige är det lag på att den effektiva räntan tydligt ska framgå när man tecknar ett lån.

När du åberopar räntegarantin och får din ansökan beviljad så kommer den effektiva räntan för lånet sänkas. Detta kan innebära att långivaren exempelvis slopar uppläggningsavgiften eller helt enkelt tar bort andra avgifter som är knutna till lånet. Det kan såklart även innebära att den nominella räntan sänks för att på så sätt få ner den effektiva räntan. För att få en sänkning av den effektiva räntan krävs det dock att du kan påvisa att du blivit beviljad ett lån med lägre effektiv ränta hos en annan svensk långivare.