Är din bankapp säker?

Datainspektionen varna nu för att flera av bankernas mobilappar kan vara osäkra att använda. Något man alltid bör ha i åtanke innan man väljer att använd en bankapp.

Visserligen så kan man inte göra några transaktioner/överföringar via en bankapp men det är ändå viktigt att man har en hög säkerhet. Det går idag att se sina kontosaldon, vilka aktiva låna man har, transaktioner som är utförda med mera. Det innebär att det är möjligt att kartlägga och bevaka vad du gör via din bank genom en bankapp.

Datainspektionen har idag granskat Danske bank, Handelsbanken och Nordea som alla tillhandahåller en app vilket du loggar in med en pinkod och ditt personnummer. Och det är just inloggningssättet som finansinspektionen anser är bristfällig och som kan vara osäkert för användaren.

Datainspektionen kräver nu att bankerna ser över hur de kan förbättra säkerheten och att de redovisr detta för myndigheten senast den 21:a december i år.

Så säger Datainspektionen i ett pressmeddelande om granskningen
– Besluten för dessa banker är vägledande även för övriga banker. Vår förhoppning är resultatet från vår granskning kommer att mynna ut i en form av branschstandard som höjer säkerheten i samtliga bankers appar, säger Adolf Slama.