Inga stora förändringar för investeringssparkontot

När investeringssparkonto presenterades i vintras av finansmarknadsminister Peter Norman var det många som var kritiska till utformningen. Nu har regeringen skickat iväg förslaget på remiss, utan några större ändringar.

Investeringssparkontot är en sparform som ska göra det enklare för småsparare. Tanken är att man ska slippa strulet med den reavinstskatt som tillkommer när man handlar med aktier och fonder. Men kritikerna menar att beskattningsreglerna är alldeles för krångliga. Trots detta så har få ändringar gjorts när regeringen skickar en remiss för förslaget till lagrådet.

Upplägget av investeringssparkontot liknar dagens kapitalförsäkring. Den stora skillnaden är att man äger innehållet i depån, att man slipper att deklarera och att skatten blir något högre.

I dag är skatten för kapitalförsäkringar på 0,745 procent och om man då skulle byta till ett investeringssparkonto skulle skatten då bli 1,077 procent per år. Det är en del av kritiken att skatten för den nya sparformen kommer att bli för hög.

När investeringssparkontot införs kommer även reglerna för hus skatten beräknas och när den ska betalas. För kapitalförsäkringar så beräknas och betalas skatten vid årsskiftet. Det betyder att om man tar ut sina tillgångar innan årsskiftet och sätter tillbaka dem efter årsskiftet, så slipper man betala stora delar av skatten.

Men detta kommer att förändras där skatten beräknas för varje krona man sätter in samt värdet av tillgångarna i slutet av varje kvartal. Samt för finansiella instrument som varit ingående och utgående, i depån, under året.

En ny ändring är att du inte kommer att få köpa aktier till investeringssparkontot som du redan har mer än 10 procent av aktierna i ett enskilt bolag.

Det ska bli spännande att följa hur det hela kommer att sluta med investeringssparkontot och hur den slutligen kommeratt vara utformat. Tanken är att den redan ska införas vid årskiftet.