Investeringskonto – en ny sparform

Under förra mandatperioden med Alliansen diskuterades begreppet Investeringskonto men det blev aldrig något faktiskt genomförande av saken. Nu är det uppe på tapeten igen och det är finansmarknadsministern Peter Norman som kommer presentera förslaget, om investeringskontot, inom ett par veckor. Allt enligt Dagens Industri idag.

Vad är då ett investeringskonto? Det kan sägas att det blir väldigt likt en kapitalförsäkring som idag har blivit en väldigt populär sparandeform eftersom skatten är mycket lägre på just den här typen av sparandeform. Med investeringskontot kommer förusättningarna vara lika men att skatten kommer bli något högre. Idag betalar man alltid en 30 procents reavinstskatt på all försäljning där man fått med vinst i värdepappershandel så som fonder och aktier. DI har uppgifter om att skatten på det nya investeringskontot kommer vara 1,2 procent, jämfört med kapitalförsäkringens 0,75 procent.

Problemet med kapitalförsäkringarna idag är att människor väljer att skatteplanera rejält och försöker utnyttja systemet. Man köper kapitalförsäkringar och säljer dem precis innan årets slut och undviker på så vis att behöva betala den årliga skatten som tas ut vid slutet av året. För att samma problem inte skall uppstå med ett eventuellt införande av investeringskonto så menar DI att de fått uppgifter på att att skatten istället kommer tas ut kvartalsvis. På så sätt undviker man alltså att systemet utnyttjas.

Införandet av investeringskontot är en intressant nyhet som i högsta grad påverkar oss privatsparare. Att hitta en sparandeform där man betalar en årlig eller kvartalsvis skatt istället för reavinstskatten kan nog locka väldigt många nya sparare. Det har inte minst kapitalförsäkringen visat.