Många ålderspensionärer berättigad ett bostadstillägg

Många ålderspensionärer är ovetande om att de är berättigad ett bostadstillägg. Idag kan 300 000 personer begära att få bostadstillägg, men att 50 000 inte vet om att de är berättigad till det. Troligen beror detta på okunskap och därför att har försäkringskassan och pensionsmyndigheten arbetat med att informera pensionärer. Men det går trögt.

Ett bostadstillägg kan alla ålderspensionärer få, om de är över 65 år. Men det finns några grundförutsättningar för att en person ska bli berättigad bostadstillägget. Faktorer som spelar roll är din inkomst, hyres- och boendekostnad samt dina tillgångar. I tillgångarna räknas värdepapper, kapitalförsäkringar, fritidshus och lösöre som bil och båt eller liknande. Din bostad räknas inte som en tillgång.

En bidragande orsak har varit att ansökningsblanketten är förstå, enligt pensionsmyndigheten. För att underlätta har de nu ett verktyg på deras hemsida där du kan beräkna och se om du kan få ett bostadstillägg. Har du inget bostadstillägg i nuläget, men är osäker på om du kan få ett så, rekommenderar vi att du testar pensionsmyndighetens verktyg.

Läs mer på pensionsmyndighetens webbplats.