Pensionsåldern kommer att höjas

Pensionsåldern ska ses över, enlingt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Och en utredning kommer att genomföras för att utreda om pensionsåldern ska förändras. I och med att medellivslängden ökar kommer det, i längden, att leda till en lägre pension. Därför är det motiverat med en högre pensionsålder i framtiden enligt Kristersson. Idag ligger pensionsåldern på 65 år, med möjligheten att jobba fram till man är 67 år. Det har diskuterats om pensionsåldern ska höjas till 67 eller 69 år, men Kristersson vill inte fokusera på siffror i nuläget.

Kristersson menar att många går i pension i förtid och att många kan jobba ända till de är 67 år. Detta är också en faktor som bidrar till att pensionen kan behöva sänkas i framtiden. När många går i pension tidigare så blir det mindre pengar till kassan, men fler utbetalningar.

Om det sker en höjning av pensionsåldern kommer det att leda till många andra förändringar. Exempelvis om rätten till a-kassa höjs till 67 år, istället för 65 år som idag, kommer avgiften till a-kassan att höjas. Men även att många pensionsavtal mellan arbetsmarknadens parter kommer att behöva omförhandlas, eftersom utbetalningar till tjänstepensionen idag är beräknad på den nuvarande pensionsåldern på 65 år.

Det är många faktorer som påverkar och påverkas av en ökning av pensionsålder. Men i dagsläget ser det ut som en ökning av pensionsåldern är oundvikligt. Det är viktigt att tänka på sin pension och vad du kan göra för att säkra en framtid med en god pension. Många väljer att spara vid sidan av den obligatoriska tjänstepensionen, vilket är en bra idé om du är osäker på din framtida pension.