Premiebefrielseförsäkring – så tar du del av den

Om du skulle bli långtidssjukskriven eller föräldraledig så slutar din arbetsgivare att betala in till din tjänstepension. Men det finns en premiebefrielseförsäkring som går in och täcker upp för den kostnaden.

Alla som är medlemmar i SAF-LO kan ta del av premiebefrielseförsäkringen. Men detta sker inte per automatik, då du behöver den. Utan du får själv, tillsammans med din arbetsgivare, skicka in en blankett för att ansöka om utbetalningar under din frånvaro.

Premiebefrielseförsäkring gäller om du är föräldraledig eller om du är sjukskriven under en längre period då du erhåller ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

LO tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller missade ersättningar från försäkringen. Men man försöker att få ut information från Försäkringskassan för att hitta personer som omfattas av försäkringen.

Om inte har fått ersättning från denna försäkring men tror att den skulle gälla även för sig. Har du fortfarande möjlighet att få ersättning, i efterhand. Detta gäller endast om du skulle vara berättigad denna ersättning från och med år 2000, då försäkringen kom till.