Så påverkar coronaviruset din privatekonomi

Börsen kraschar, människor isolerar sig och många företag går omkull. Oron i Sverige är stor över såväl smittorisk som vad som ska hända med landets ekonomi. Butiker och restauranger ber invånarna stötta de lokala företagen, skolor ber föräldrar hålla hostande barn hemma och de som kan installerar hemmakontor. I den här artikeln går vi igenom vilka ersättningar du som privatperson kan vara behjälplig av om krisen slår mot din plånbok.

Det är få personer som inte på ett eller annat vis påverkats av den rådande krisen kring coronaviruset. Oavsett om du fått gå ned i tid, blivit uppsagd eller är hemma för vård av barn påverkas din privatekonomi. Nedan går vi igenom hur de olika situationerna påverkar din plånbok och vilken form av ersättning som finns att tillgå.

Anställning

Coronaviruset påverkan på privatekonomin Många företag går en osäker framtid till mötes. Vi ser redan nu hur exempelvis flygbolag och hotellkedjor tvingas varsla tusentals anställda då folk inte längre vill eller får resa. Företag i alla former ser kunderna försvinna då de isolerar sig och håller hårt i plånböckerna. Få vågar spendera pengar när inkomsten hänger lös. Regeringen arbetar för fullt med att stötta och har i ett krispaket bland annat presenterat stöd i form av korttidspermittering och slopade karensavdrag.

Korttidspermittering

Den 16 mars presenterade regeringen ett krispaket där den största reformen gäller korttidspermittering. Här går staten in och hjälper företag med tre fjärdedelar av kostnaden då de permitterar sina anställda. Det innebär i praktiken att du som anställd kan gå ned till max 40% arbetstid och ändå få behålla runt 90% av lönen.

Det går redan nu att permittera anställda men själva ansökningsprocessen öppnar först den 7 april och gäller under 2020. Genom denna reform minskar man kraftigt på företagens personalkostnad vilket kan vara avgörande för att de ska ha råd att behålla sin personal.

Om du blivit uppsagd

Då flera företag och bolag tvingats säga upp sin personal under rådande kris är det många som nu står utan jobb. Du som har ett medlemskap i en a-kassa sedan minst 1 år tillbaka kan få upp till 80% av din tidigare lön, max upp till 20 000 kronor innan skatt per månad. Har du tillgång till en privat inkomstförsäkring kan du få ytterligare belopp utbetalat från försäkringsbolaget. Kom ihåg att anmäla dig hos arbetsförmedling och a-kassa från dag ett som du blir arbetslös.

Saknar du medlemskap i en a-kassa kan du ansöka om ett så kallat grundstöd. Ett sådant söker du exempelvis via Alfakassan. Detta stöd beräknas på hur mycket du jobbat tidigare och kan som mest ge 8000 kronor före skatt i månaden.

Ansök om a-kassa

Om du eller ditt barn blir sjukt eller bär på smitta

För att minska smittspridningen uppmanas folk att stanna hemma vid uppvisande av symptom som hosta eller snuva. Regeringen har här infört en del åtgärder i hopp om att rekommendationen efterföljs. Man har exempelvis valt att slopa karensavdraget och istället betala ut sjuklön från dag ett av sjukskrivningen. I praktiken fungerar det som så att du som anställd får ansöka om ersättning retroaktivt från Försäkringskassan. Genom denna insats blir inkomstbortfallet inte lika stort och förhoppningen är att de anställda inte ska välja att gå till jobbet på grund av de ekonomiska förlusterna. Denna insats gäller i nuläget från den 11 mars till den 31 maj.

Som ännu ett steg i att minska smittspridningen har regeringen slopat krav på sjukintyg under de 14 första sjukdagarna. Detta för att undvika ytterligare smittspridning och ökad belastning på vårdpersonal. Från och med den 1 april till och med den 31 maj kommer staten att gå in och ta över ansvaret för sjuklöner. Detta påverkar inte dig som anställd, du får samma sjukersättning som tidigare med undantag av att du kan få ditt karensavdrag retroaktivt.

Arbetsgivaren står för din sjukersättning under sjukskrivningens första 14 dagar. Därefter är det försäkringskassan som betalar ut sjukersättning. Hos Försäkringskassan är taket för sjuklön satt till 31 533 kronor, därefter påverkas inte ersättningen. Det innebär att maxbeloppet vid sjukersättning ligger på 24 120 kronor i månaden oavsett inkomst.

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning betalas ut till dig som kan arbeta men som inte får på grund av att du riskerar smitta andra. För att ha rätt till smittbärarpenning måste du ha ett intyg från en läkare om att du är smittad, eller kan bära på smitta, av coronaviruset. Har du däremot insjuknat i Coronavirus är det sjukpenning som gäller.  Du som beviljas smittbärarpenning får cirka 80% av din normala inkomst i ersättning.

Vab – vård av barn

Om ditt barn är sjukt eller bedöms vara en smittbärare ska du stanna hemma och vabba. Även här har man slopat sjukintyg. När du är hemma med sjukt barn ansöker du om tillfällig föräldrarpenning hos Försäkringskassan och ersättningen består av knappt 80% av din vanliga inkomst. Inkomsttaket för VAB ligger på 29 563 kronor, det innebär att maxbeloppet på ersättningen ligger på 1059 kronor per dag.

Notera att du inte beviljas tillfällig föräldrapenning om du håller ditt friska barn hemma av rädsla att bli smittad. I skrivande stund finns heller inget beslut om ersättning i det fall att förskolor tvingas stänga.

Så påverkar corona ditt sparande

Det är många som just nu oroar sig över utvecklingen på börsen. Många har sett sina investeringar rasa och sanningen är att det finns inget facit för om man ska köpa eller sälja. Spara du på lång sikt, exempelvis till pensionen eller barnen, kan det var värt att vänta ut stormen, behöver du dock ditt sparkapital på kort sikt kan det vara värt att se över dina alternativ.

Något som blir extra tydligt i sådana här tider är vikten av att ha en buffert inför oväntade händelser. Nu när många ligger i riskzonen för att få sänkt inkomst är det värdefullt att ha något att luta sig mot. Ett sådant konto bör alltid finnas lättillgängligt på ett sparkonto. Tänk på att välja ett konto med insättningsgaranti.

Har du inget buffertsparande idag? Läs mer om hur du kommer igång här på Allt om Spara.

Källa: Regeringen, Försäkringskassan