Så påverkas plånboken av budgetbråket

Som bekant föll regeringens budget i riksdagen, vilket betyder att en del av reformerna som regeringen har föreslagit inte kommer att genomföras.

Bland de förslag som har röstats igenom och som kommer att genomföras finns höjd skatt på alkohol och tobak, samt höjd fordonsskatt. På rökverk höjs skatten med 6 procent och på snus med 22 procent. Fordonsskatten höjs med mellan 100 och 800 kronor per år.

Det blir även sänkt avdragsrätt för privat pensionssparande, från 12 000 kronpr per år till 1800 kronor under 2015 för att sedan avskaffas 2016.

Lånedelen på studiemedel höjs med 1000 kronor i månaden.

Ingen skattesänkning för pensionärer

Bland de förslag som inte har gått igenom finns en del heta punkter. Bland annat blir det inte sänkt skatt för pensionärer med låg pensionsinkomst och inte heller höjt bostadstillägg för pensionärer. Taket i a-kassan höjs inte och det blir ingen höjning av underhållsstödet. Det blir inte heller någon höjning av sjukpenningen för sjuka och arbetslösa.

Jobbskatteavdraget kommer inte att trappas ned för dem med höga inkomster, vilket innebär att det inte blir någon höjd inkomstskatt för personer som tjänar över 50 000 kronor.

Förslaget om höjd löneskatt i arbetsgivaragiften för personer över 65 år går inte igenom.

Läxrut behålls och RUT-avdraget kommer inte att halveras. Även skatterduktion för gåvor behålls.

 

Källa: DN