Sista minuten sparande!

På de vanliga aktie och fondkontona så beskattas vinster och utdelningar med 30% kapitalvinst. För investeringssparkonto och kapitalförsäkring så beskattas man med en schablon på hela kapitalet oavsett om avkastningen är positiv eller negativ. Man behöver heller inte deklarera köp och försäljningar på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Den faktiska skatten räknas för 2012 räknas ut först i början av året så stoppar man in pengar innan årsskifftet så kommer de räknas med vid beskattningen för 2012.

Skatten räknas ut med basen i statslåneräntan. Den multipliceras med 30 procent. Har man 100 000 kronor på sitt konto så beräknas skatten enligt följande 1,49% (statslåneräntan i november)* 0,30*100 000 =447 kronor som blir din skatt.

Slutsatsen blir att skall du sätta in mer pengar i din kapitalförsäkring eller ditt investeringssparkonto bör du vänta till efter nyår.