Stirra dig inte blind på Norman-beloppet när du jämför fonder

Morningstar införde det nya nyckeltalet Norman-beloppet i maj tidigare i år. Men det är inget mått man bör stirra sig blint på när man tittar på fonder, utan det är mer en fingervisning.

Finansmarknadsministern Peter Norman har tidigare debatterat och påvisat vikten av att fondbolagen inte bara redovisar kostnader för fonder i procent utan också i kronor och ören. I grund och botten handlar det om att förenkla för köparen och konkretisera hur mycket fondavgifterna kan komma att kosta för dig som sparar i fonden.

På grund av detta har Morningstar ett infört ett nyckeltal ”Norman-bloppet”. Ett mått som visar hur mycket det skulle kosta att månadsspara i fonden om man gör en insättning i 1000 kronor i månaden i tio år. Givet att fondavgifterna är densamma som fem år tillbaka i tiden och ett antagande om att fondens avkastning. Avkastningen är densamma för fonder av samma typ och beräknas med 6 procent för aktiefonder och 2 procent för räntefonder.

Det innebär att Norman-beloppet är mer en föraning om vad man kan komma att betala och inte ett exakt värde på vad det kommer att kosta dig. Därmed är det inget nyckeltal eller mått som man bör stirra sig blint på utan man bör ta det i avvgäning med annan fakta kring fonden som historik och fondbetyg.

Några bolag som använder Norman-beloppet på sitt fondtorg i dag är Nordea, Handelsbanken och Nordnet.