Prinsen vill inspirera unga entreprenörer

Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram syftar till att stötta blivande och befintliga unga entreprenörer. Projektet ska inspirera unga att våga bli entreprenörer och får stöd från flera banker.

Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsakademin tillsammans med Prins Daniel, samt med stöd från Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea. I projektet ingår ett expertråd med utvalda entreprenörer och företagsledare som ska fylla vissa funktioner.

Dels kommer de utvalda i exportrådet att fungera som inspiratörer och diskussionspartners vid skolbesök på gymnasium, högskolor och universitet i landet. Där kommer de att tillsammans med Prins Daniel och lokala förmågor att diskutera och inspirera till entreprenörskap bland de unga.

Exportrådets medlemmar fungerar även som mentorer i ett mentorskapsprogram. Detta ska hjälpa unga entreprenörer att utveckla sina företag. Redan har fem adepter utsets och 2015 görs en ny utlysning.

Projektets vision är att unga ska se entreprenörskap som ett alternativ och våga ta steget.