Så fungerar företagsfinansiering

Att vara företagare är inte alltid en dans på rosor. Inte sällan upplever den som driver eget bolag att det kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Man brukar även tala om att man som företagare behöver göra ett par hundår innan verksamheten blir lukrativ. Detta är självklart inget som är universellt men heller inget som helt kan viftas bort. Det säger sig självt att det blir enklare att tjäna pengar när verksamheten är mer etablerad och man hunnit knyta kunder till sig. Men med rätt affärsidé är det heller ingen omöjlighet att tjäna pengar redan dag ett. Oavsett om det företag du driver är i uppstartsfasen eller har varit verksamt i ett par år så kan frågan om företagsfinansiering bli aktuell. Att ta hjälp med finansiering är inte ett tecken på att ett företag går dåligt. Istället kan bolaget gå starkare än någonsin vilket gör att man vill ta vara på momentum och växa ännu mer. Då kan det behövas extra kapital för att investera i de produkter, resurser eller tjänster som möjliggör en expandering.

Det finns flera olika metoder att ta till för att införskaffa kapital till sitt företag. Det som först kanske dyker upp i tanken är företagslån vilket också är en vanlig metod när det kommer till finansiering. Företagslån är dock långt ifrån det enda alternativet för dig som driver eget. Det går även att få företagsfinansiering genom att ta in externt kapital eller använda sig av crowdfunding. För dig som precis ska starta upp finns det även möjlighet att söka bidrag i form av stöd från Arbetsförmedlingen. Vilket alternativ som passar dig och ditt företag bäst kan bara du avgöra. Men förhoppningsvis kan vi på Allt om Spara reda ut några frågetecken när det gäller de olika alternativen.

Företagslån från bank eller finansbolag

Finansiering till ditt företag Eftersom den främst förekommande finansieringsformen är företagslån så går vi igenom denna först. Ett företagslån är precis det namnet antyder, ett lån som kan tas av företag. Ett företagslån är precis som vanliga privatlån förenat med ränta och avgifter. Det finns dock de finansbolag som inte säger sig arbeta med ränta utan istället tillämpar en fast månadsavgift. Oavsett vad man kallar den månatliga kostnaden så bör man ändå tänka att det är ränta och avgifter man betalar. Men eftersom alla finansbolag och banker använder sig av olika termer så får man istället jämföra totalkostnaden för lånen. På så vis kan man få en rättvisande bild av vilket företagslån som är mest gynnsamt. Det finns idag låneförmedlare som jämför företagslån åt dig. Ett sådant exempel är Kompar som erbjuder en kostnadsfri jämförelsetjänst där man jämför företagslån från 16 olika banker och långivare. Genom att använda sig av en låneförmedlare när man är i behov av företagsfinansiering gör att man både kan spara tid och kraft. Istället för att själv sitta och jämföra räntor och avgifter hos de olika långivarna kan man lägga sin tid på att driva sitt företag framåt.

De finansbolag som erbjuder företagslån har i regel även andra tjänster att erbjuda dig. Det kan handla om alltifrån factoring (fakturaköp) till leasing och finansiell rådgivning. Fördelen med dessa aktörer är också att många av finansbolagen ägs och drivs av människor med stor erfarenhet av entreprenörskap. Med andra ord kan de lätt känna igen ditt företags behov och veta vilken finansiering som är lämplig. Detta kanske inte är fallet om du går till banken och vill ta ett företagslån. Då kanske du istället får träffa din vanliga bankman som kanske inte är specialiserad på just företagslån. Däremot kan det vara en fördel att gå till banken om du redan har en väl fungerande relation med din bankkontakt. Ofta är denna kontakt redan relativt insatt i ditt företag och den verksamhet du bedriver. I de fall du inte beviljas hela den lånesumma du behöver kan du kontakta Almi. Detta är ett statligt ägt företag som arbetar med finansiering och affärsutveckling.

Bolag som erbjuder företagslån till små och medelstora företag

Toborrow erbjuder företagslån till små- och medelstora företag. Detta genom en plattform där låntagare och investerare möts utan mellanhänder.
Monetise erbjuder företagslån på upp till 1 000 000kr. Lånen baserar sig på din försäljning och betalas av under upp till 12 månader.
Froda erbjuder företagslån från 10 000 kronor upp till 2 000 000 miljon kronor. Snabb och smidig ansökningsprocess online.

Externt kapital och crowdfunding

Ett annat sätt att få in pengar till sitt företag är att ta in externt kapital. Här finns dock en stor skillnad gentemot när du tar ett företagslån. När du lånar pengar så är priset för detta att du betalar en månatlig kostnad. När du tar in externt kapital så är priset istället att du blir av med andelar i ditt bolag. Vissa väljer dock att ta in finansiering från riskkapitalbolag eller affärsänglar av just denna anledning. Men då är det ofta för att man vill knyta åt sig den kompetens eller erfarenhet som en extern aktör skulle kunna bidra med. Att ta in finansiering från riskkapitalbolag sker främst i större bolag via riktade emissioner. Men inte sällan är det också ett vanligt alternativt för startup bolag med stora visioner och en riktigt bra affärsidé. När du tar in externt kapital måste du vara beredd att ge bort andelar av dina aktier i bolaget. Ibland kan den nya ägare även kräva att få en plats i styrelsen. Något som kanske inte många tänker på är att själva bolagsvärdet också ökar när man tar in externt kapital. Således kan det totala värdet av dina aktier vara detsamma som innan emissionen trots att du numera sitter på färre aktier.

Slutligen så finns det ett mindre vanligt alternativ för att finansiera sitt företag och då främst under uppstarten. Det handlar om crowdfunding som vanligtvis sker online. Crowdfunding innebär att du samlar ihop pengar till ditt företag från privatpersoner. Personerna är med och bidrar antingen för att de vill stötta dig eller att de tror på din idé. För att få stödfinansiering på detta sätt krävs det dock antingen att du sitter på en väldigt unik idé. Eller att du utlovar gratis eller rabatterade exemplar till av det du tänkt producera. Det kan även handla om att du ämnar att göra något som ska bidra till en bättre miljö eller ett bättre samhälle. Idén behöver oavsett engagera människor för att dessa ska vilja lägga pengar på dig och din verksamhet.