Studentlån – Hur funkar det?

studerande med studielån En ständigt återkommande debatt gällande studenter är deras ekonomi. Det kan tyckas patetiskt att hela tiden återkomma till det men små förändringar i det hela kan ge stora effekter i slutändan. Att använda pengarna smart och på bästa sätt är faktiskt ett bra sätt att skapa sig en bättre ekonomi. Med hjälp av våra spartips får du ditt studielån att räcka längre och vi ger också lite tips på hur du kan dryga ut kassan. Men se upp så att du inte tjänar för mycket så att ditt studielån minskar. Hitta balansen mellan studier, ekonomi och fritid.

Så fungerar ett studielån

Studielånet är till för dig som studerar och inte har tillräckligt stor inkomst för att kunna leva och bo själv. Det är många kostnader för en student, vilket vi kommer gå in lite mer på längre ner i texten. När du studerar kan du därför ta ett studielån, för att du ska klara dig ekonomiskt genom studierna på din väg till ett bättre betalt jobb. När du sedan är klar med studierna och har fått ett jobb så betalar du tillbaka ditt studielån. Räntan är generellt låg och studielån är ett lite annorlunda lån sett till andra varianter. Man kan säga att du i ett studielån helt enkelt lånar pengar av dig själv i framtiden när du är klar med studierna. Återbetalningstakten och kostnaden för ett studielån är alltså ganska överkomlig i förhållande till andra sorters lån.

Insurello

Studielån öppnar möjligheter

Ett studielån förknippas ofta med något som öppnar för möjligheter och inte är fruktansvärt tungt. Du ska under studietiden uppleva bland de roligaste tiderna i ditt liv och likaså skapa dig en framtid. På ett universitet eller högskola finns fullt av möjligheter till att lära sig och skapa kontaktnät bland kamrater och kanske kommande kollegor.

Studietiden är dock mycket påfrestande för ekonomin och mycket få klarar av tiden utan att ta ett studielån. Utan medel är det svårt att stå på benen och klara sig med mat, litteratur, hyra, någon fest och allt annat som tillkommer. Oavsett vad så är det klokt att leva sparsamt under studietiden. Hos oss på Allt Om Spara hittar du också många smarta spartips för dig som studerar. Med dessa kan du få bättre koll på din ekonomi och kan spara in på onödiga kostnader. Du hittar också allt du kan tänkas behöva veta om studielån.

Många väljer ett studielån eftersom det helt enkelt inte finns några alternativ. Att studera heltid och samtidigt ha ett arbete som man klarar sig på är mycket tufft, även om det finns de som klarar det. För de som inte gör det så finns dock studielån som en extra hjälp.
Så fungerar ett studielån

Studielånet är till för dig som studerar och inte har tillräckligt stor inkomst för att kunna leva och bo själv. Det är många kostnader för en student, vilket vi kommer gå in lite mer på längre ner i texten. När du studerar kan du därför ta ett studielån, för att du ska klara dig ekonomiskt genom studierna på din väg till ett bättre betalt jobb. När du sedan är klar med studierna och har fått ett jobb så betalar du tillbaka ditt studielån. Räntan är generellt låg och studielån är ett lite annorlunda lån sett till andra varianter. Man kan säga att du i ett studielån helt enkelt lånar pengar av dig själv i framtiden när du är klar med studierna. Återbetalningstakten och kostnaden för ett studielån är alltså ganska överkomlig i förhållande till andra sorters lån.

Amortering av studielån

Amortering på studielån innebär egentligen precis samma sak som vid vilket annat lån som helst. Pengarna ska förr eller senare betalas tillbaka till den som lånade ut dem. Det som skiljer studielånen åt är att återbetalningstiden generellt är mycket längre, upp till 25 år eller innan du fyllt 60 år. Dessutom varierar kraven på personer som tagit studielån vid olika tidpunkter och därför är det viktigt att veta vilka amorteringskrav som gäller för just ens eget studielån.

Olika sorters amortering

Om du studerade före 1989 har du studiemedel. Årsavgiften som tas fram av CSN baseras dels på den totala summan du lånat men också på hur lång tid som skulden skall betalas av på. Årsavgiftens storlek divideras med antalet år som avtalats. Det är inte ovanligt att summorna kan variera från år till år.

Om du studerade mellan den 1 januari 1989 till den 30 juni 2001 har du studielån. Om du var en student under tiderna som anges ovan gäller andra förutsättning. Här baseras istället amorteringen av studielånet på det som du har som registrerad inkomst. Till inkomstbegreppet hör inte bara lönen som du får per år utan också finansiella intäkter såsom fonder och aktieutdelningar. Varje år tas summan fram genom att ta fyra procent av årsinkomsten för två år sedan. CSN hämtar de här uppgifterna för studielånet från register som förs av Skatteverket. Om upplysningar skulle saknas får du en schablonmässig uppskattning på fem procent av årsinkomsten.

Om du studerade efter den 30 juni 2001 har du annuitetslån. Summan som skall betalas årligen baseras på totala lånebeloppet, räntan som sätts av staten samt amorteringstid. Till skillnad från vanliga annuitetslån skiljer sig CSN och deras beräkningar då summan faktiskt kan variera från år till år. Detta är inte fallet med ett vanligt annuitetslån, som alltid är samma summa varje år.

Jämför lån hos Lendo

Studieförsäkran

En studieförsäkran är ofta ett nytt begrepp för många som inleder sitt studentliv. Det innebär egentligen att du intygar att den utbildning som du sökt också är den utbildning som du kommit in på och tänker fullfölja. Det är inte helt ovanligt att det söks kurser på olika universitet och som sen inte fylls ut på grund av studenterna har ångrat sig eller kommit på något annat lärosäte. För att CSN då inte skall betala ut felaktiga belopp så vill man ha in en garanti. Denna garanti försäkrar CSN om att studenten faktiskt gör det som de förväntar att studenten gör. Du kan skicka in en försäkran både elektroniskt eller via e-post. Det här görs så fort du blivit registrerad på din utbildning, vanligtvis första veckan på lärosätet. Utan denna studieförsäkran kan du inte få ditt studielån, så det är viktigt att lämna in den så fort du börjat studera.

Studentförsäkring

Det finns också en studentförsäkring som många försäkringsbolag erbjuder. Detta är en sorts förmånlig försäkring från försäkringsbolagen, för att alla ska ha råd att täckas av en försäkring. En studentförsäkring ger en student samma skydd som om de skulle bo hemma hos sina föräldrar och täckas in av den vanliga hemförsäkringen. Premien är däremot betydligt mer förmånlig.

Några skillnader är det dock mot en vanlig försäkring. Lösöret är generellt lägre än de traditionella försäkringarna. Detta spelar dock sällan någon roll för försäkringsbolaget, eftersom en student sällan har dyrbara saker i sitt hem. Det är dock klokt att alltid kontrollera värdet på dina saker, för att vara på den säkra sidan. Många försäkringsbolag samarbetar också med universitet och högskolor och kan erbjuda rabatter och erbjudanden. Det kan hjälpa mycket i besparingarna för ekonomin.

Att ansöka om studielån

Att ta ett studielån och låna pengar till studier kan i princip vem som helst göra, såvida du inte redan använt den tid som du får ta studielån för. Denna tiden är ungefär sex år och de behöver inte vara sammanhängande. Det är istället ett visst antal veckor som räknas individuellt. Med andra ord kan du ta exempelvis tre år på en utbildning och sedan ta ett par år några år senare.

Studiemedel ansöks om ett år i stöten och du kan när som helst skicka in din ansökan. Du kan dock endast begära studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden. Skulle du därför upptäcka att du har missat en ansökan eller av något annat skäl missat en utbetalning så är det ett tecken på att du skall ta tag i det direkt.

Du kan även - i vissa fall -ansöka om studielån för utlandsstudier. Läs mer om hur det fungerar under artikeln om lån för utlandsstudier.

Inkomster och studielån

Som de flesta bidragsbaserade hjälpmedel så är det viktigt att du inte tjänar för mycket pengar då det kan påverka din storlek på utbetalningarna. Det är ju skönt att kunna jobba samtidigt, men det gäller att se upp att det inte blir för mycket för ditt studielån. Om du tjänar mer pengar än vad CSN anser vara godkänt kommer ditt studiemedel minska. Det som dras av är dock högst 50 procent av den del av inkomsten som överstiger fribeloppet. Det är därför viktigt att rapportera direkt till CSN så fort du tjänar pengar.

Fribeloppet, som dina godkända inkomster kallas, var 85 813 kronor per kalenderhalvår år 2016. Det första kalenderhalvåret är mellan 1a januari och 30 juni, och det andra mellan den 1a juli och 31 december. Alla inkomster räknas med, även de du tillförskaffat utomlands. Inkomster som räknas med är inkomst av tjänst (löneutbetalning eller sjukpenning), inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Kom också ihåg att det är utbetalningarna som räknas och inte när du tjänat in dem. Glöm inte bort att det går att göra avdrag på deklarationen som kan få din inkomst att minska, vilket gör att du kan tjäna mer pengar.

Studiemedel

Begreppet studiemedel kan för många verka udda och konstigt. Det är dock inte speciellt svårt att förstå sig på när man väl fått det förklarat en gång. Ett studiemedel är en sammanslagning av den delen studielån och den delen bidrag som du får utbetalt från CSN. Det är fullt möjligt att ansöka om bara bidraget men det går dock inte att bara ansöka om lån (vilket också skulle vara ganska dumt att göra).

Studiemedel kan du söka om elektroniskt eller genom en på förhand ifylld blankett och det gör du själv. För att du skall kunna genomföra en ansökan via datorn måste du ha ett så kallat BankID som du ansöker om hos din bank. När du använder dig av det här innebär det att du kan sätta din signatur på ett digitalt dokument och verifierar att du är du. Om du inte fått någon blankett eller har ett Bank ID kan du gå in på CSNs webbplats och begära att du skall få en ansökan skickad, alternativt skriva ut den själv direkt från deras blankettarkiv.

Har du barn samtidigt som du studerar kan du få ökat studiemedel som ökar med antalet barn du har. Bidragsdelen i ett studiemedel är pensionsgrundande, vilket innebär att du kommer dra fördel av utbetalningarna i din framtida pensionsutbetalning.

Utbetalningar av studiemedel

Utbetalningarna av ett studiemedel sker månadsvis och görs i klump för lån och bidrag. Om du har ansökt korrekt och gjort din studieförsäkran kommer utbetalningen ungefär samtidigt som alla arbetande människor får sin lön. De första insättningarna kräver att du har meddelat vilken bank och kontonummer som du har. Det här ligger kvar och måste givetvis ändras om du skulle byta bank eller dylikt. Utbetalningarna som görs sker i förskott och gäller alltså för den kommande månaden.

Jämför banker och studielån

Liksom med alla lån är det viktigt att jämföra mellan banker och institutioner för att få de bästa möjliga villkoren för sitt studielån. Det finns främst två sätt att ta studielån på för att klara din studietid. Det vanligaste och på många sätt mest lämpliga är att ta ett statligt lån. Detta är dock inte lämpligt eller ens möjligt om du behöver göra ett tillfälligt och större inköp, då ett privat studielån lämpar sig mycket bättre till detta.

Bästa studentlånet

Det är svårt att säga vilket studielån som är bäst, eftersom det är mycket olika för varje lån. Däremot är generellt ett studielån från CSN det enda och bästa sättet för ett studielån under en längre tid. Det är låg ränta, flexibla inbetalningar och en lång amorteringstid. Dessutom får du lånet utbetalat under en längre period istället för som en klumpsumma, som kan bli svår att dela upp själv. Ska du däremot köpa exempelvis en cykel eller en ny dator, så är ett privat studentlån mer passande. Du får då summan i en utbetalning och kan köpa det du behöver. Det gäller dock att betala tillbaka det snabbare, eftersom räntan på dessa ofta är betydligt högre.

Några saker är dock bra att tänka på när du ska ta ett studielån. Om du har koll på dina utgifter och lever snålt kan du spara pengar och snabbare betala av din studieskuld. Vi har som en hjälp sammanställt lite kort och matnyttig fakta om ekonomin som student med studielån.

Statligt studielån

Ett statligt studielån skiljer sig avsevärt från alla andra typer av lån som erbjuds i vårt avlånga land. Eftersom staten anser att det är allas rätt och möjlighet att kunna studera så har man också möjliggjort den här typen av studielån för att alla skall ha samma chans att komma någonstans i världen. Lånet har betydligt mer humana räntor samtidigt som amorteringstiden är mycket längre än normalt. Staten har alltså utformat ett lån med betydligt lägre krav än de som de privata instituten och bankerna erbjuder. Det finns dessutom, efter utbildningens slut, möjlighet att betala av större summor om man man har utrymme och vill bli av med lånen i snabbare takt.

Privat studentlån

Ett privat studentlån är inte att likställa med det statliga studentlånet som tillhandahålls av CSN. Varför en del banker har valt att kalla den här typen av lån för just studentlån är för att det är tänkt att ge förmånliga lån till studenter, som en studentrabatt. Dessa är oftast avsedda för inköp som studenter kan komma att bli tvungna att genomföra under studietiden. De här lånen har dock mer liknande preferenser som ett vanligt banklån, både när det gäller amortering och med räntor. Har du planer på att köpa något specifikt, som en cykel eller en dator, så kan det vara klokt att kolla upp den här typen av lån. Då CSN bara delar ut pengar för levnadskostnaden.

Mat och boende - största utgifterna

De två absolut största utgifterna som en student dras med är maten och boendet. Att dela boende är ett första steg att komma undan en hög kostnad. Du kan exempelvis bo inackorderad i privatpersoners hus, eller dela en lägenhet med andra studenter. Andra kostnader som är viktiga att tänka på är de kostnader som uppstår i takt med är förbrukningsmaterial i hemmet så som sanitära produkter och rengöring. Även telefonräkningar och tv-licens är två faktorer som gärna påverkar ekonomin avsevärt. Går det inte runt så har man möjlighet att söka bostadsbidrag. Följ länken för att få mer information om hur de fundegerar.

Kostnaden för mat är också fullt möjlig att hålla nere. Genom att planera dina matinköp med veckohandling gör att du kan köpa på betydligt billigare ställen och spara ännu mer pengar. Det är bättre att storhandla på exempelvis Ica ibland, än att gå till pressbyrån och köpa ägg. Det är heller inte tvunget att köpa halvfabrikat varje dag, samtidigt som oxfilé hela veckan inte heller är nödvändigt.

Studentlitteratur är inte gratis

Dyrt med studielitteratur Räkna också med all litteratur som skall köpas in för varje kurs som du börjar. Oftast brukar utbetalningen av CSNs studielån vara lite högre vid terminsstart just av denna anledning. Försök att hitta äldre studenter som läst samma kurs för att komma åt billigare läromedel. Är du ute i god tid kan du till och med hinna låna böckerna på biblioteket helt gratis. Det går också att hitta billig litteratur på nätet om du letar runt lite. Det viktiga är dock att upplagorna stämmer överens med vad kursen använder. Kontrollera alltid med din lärare om det är okej med äldre upplagor. Om du har vänner som studerat samma kurs innan så kan du säkerligen få låna eller köpa billigt av dessa. Ibland kan du dessutom få pengar tillbaka, eller rabatt på dina böcker och studentlitteratur.

Hitta extrajobb - tjäna extrapengar

Att arbeta extra är också ett bra sätt att hålla uppe ekonomin. En tusenlapp i månaden kan göra stor skillnad och det krävs inte många timmar i veckan för att komma upp till den. Försök hitta något som kan dryga ut ditt studielån utan att det går ut över studierna. Det är trots allt ett extrajobb och studierna är i fokus.