view counter

Vad är en försäkring?

FörsäkringspremieBegreppet försäkring och att teckna försäkring är nog för många allmänt känt som en form av skydd för olika företeelser i vardagen. Försäkringar används som möjligheter att få ut ersättning om olyckan väl är framme. Man brukar generellt skilja på två olika former av försäkringar, nämligen sakförsäkringar och livförsäkringar. Den förstnämnda är alltså en form av försäkring som skyddar saker och ting i olika utföranden. Fordonsförsäkring, drulleförsäkring och faktiskt också olycksfallsförsäkring hur konstigt det än verkar. Livförsäkringar däremot är alltså skydd för personer och hälsa. Sjukförsäkringar, pensionsförsäkringar och efterlevnadsförsäkringar är exempel på en sådan typ. I Sverige finns också det så kallade grundskyddet som har tagits fram för att alla svenskar på något sätt skall ha en viss form av skydd i samhället. I det här skyddet ingår att alla har rätt till allmän sjukvård samt ålderspension. Det är alltså en form av allmän försäkring för samhället som stort.

Betala för att få ut sina pengar på sin försäkring

Det kan te sig som en konstig rubrik men det är faktiskt så det fungerar när någonting har hänt och pengar skall betalas ut till personen som drabbats. För att du skall ha skydd i form av en försäkring måste du betala in en försäkringspremie. Det är en avgift som löper tillsvidare och betalas in på månads, kvartals eller årsbasis beroende på vad avtalet med försäkringsbolaget säger. Det har också med vilken typ av försäkring som det avser. Genom att ha ett ständigt monetärt flöde får försäkringsbolaget in pengar som sedan används för eventuella utbetalningar som måste göras till olika kunder. Det är precis så som bolagets verksamhet fungerar. Den stora massan människor som betalar in pengar kommer aldrig råka ut för någonting. Den lilla procent som gör det täcks av de premier som betalats in av alla kunder och på så vis finns möjligheten att arbeta med den här typen av tjänster.

Självrisk och försäkring

Om olyckan väl skulle vara framme och du är i behov av att nyttja din försäkring som du har tecknat kommer du ganska snabbt stöta på begreppet självrisk. Självrisk är en avgift som en försäkringstagare måste betala för att få ut en ny produkt eller ersättning i form av pengar när olyckan varit framme. Det är alltså ytterligare en avgift än den premie som betalats in löpande. Det här systemet används för att inte bedragare och annat skall försöka utnyttja systemet ständigt. Eftersom självrisken alltid är lika stor oavsett skada så får det konsekvensen att en borttappad mobiltelefon med självrisk på 1000 kr kanske inte är värd att ta på försäkringen utan är istället billigare att köpa ny. Däremot kan en självrisk på 3000 kronor vara värd att betala för reparation av bilen som uppstått vid krock eller skadegörelse som kanske skulle kostat 10 000-tals kronor att betala själv. På så vis får man bort småhändelser och att folk faktiskt blir mer aktsamma med sina prylar eller sig själva än att bara luta sig ständigt mot en försäkring.

Lösöre i en försäkring

Slutligen tänkte vi tala lite om begreppet lösöre. I grund och botten handlar det här om en summa pengar som en försäkring skall baseras på. För att försäkringsbolaget skall kunna ta fram en vettig premie som skall gälla måste de veta omfattningen på den eventuella försäkringen. Därför uppskattas tinget som skall försäkras i en summa pengar för att sedan stämmas av med de listor som finns och därmed kunna avgöra om vilken summa som skall betalas av kunden för att få skyddet knutet till sig. Exempelvis vid en hemförsäkring får boende uppskatta värdet på de saker som finns i lägenheten för att försäkringsbolaget skall kunna göra en rimlig uppskattning om vilken premie som skall gälla för just det boendet och den försäkring som skall ligga till grund vid eventuell skada eller stöld. På så vis ger lösöret en bra indikation för försäkringsbolaget om hur mycket pengar de vill ha i ersättning för att erbjuda skyddet.

Omröstning
Hur blir din ekonomi 2017?:
Nyhetsbrev

Vill du få aktuella ekonominyheter och uppdateringar om vad som sker på Allt om Spara?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-post i fältet nedan!

Lämna följande fält tomt

Låna pengar hos ICA Banken
view counter
view counter
view counter
view counter