BankID

BankID är en så kallad E-legitimation som möjliggör att både identifiera sig och teckna avtal på Internet. Konceptet kan nyttjas av företag och banker såväl som privatpersoner och organisationer. Du kan alltså lugnt sköta bankärenden, logga in på myndigheter och ingå i avtal med företag hemma vid din dator eller i din smartphone. Denna ID-handling är  jämförbar med ett körkort, pass eller annan fysisk ID-handling och den är lika personligt som ett ID-kort utfärdat av posten eller ett körkort utfärdat av Vägverket.

Vem får använda ett BankID?

Som privatperson kan man skaffa BankID via sin bank, förutsatt att man har ett svenskt personnummer. Åldersgränsen sätts av banken och brukar variera mellan 13 – 18 år. Dock krävs målsmans godkännande för minderåriga. De banker som idag utfärdar BankID är följande:

Sett till antalet användare så har dessa ovanstående banker tillsammans över 5,6 miljoner bankkunder.Dessa kunder får i och med ett tecknande av BankID möjlighet att nyttja över 400 tjänster från olika företag och myndigheter.

Hur fungerar ett BankID?

När en kund har skaffat sig BankID kan han eller hon alltså identifiera sig på Internet. När tjänsten som nyttjas frågar efter identifiering så ansluter kunden sitt BankID. Därefter skriver hen sin tillhörande personliga kod i fältet. En kontroll av legitimationen sker automatiskt med hjälp av ett säkerhetsprogram som kallas för BICS. Identifikationen stäms också av mot en så kallad spärrlista för att se om ditt BankID är giltigt. På samma sett sker en underskrift i elektroniskt sammanhang där så krävs. När en kund satt sitt signum genom BankID så kommer samma säkerhetskontroll genomföras och kunden blir godkänd eller inte.

Anledningen att bara bankerna kan utfärda BankID är för att de redan från början vet vilka sina Internetkunder är. Samt att det alltid är de som loggar in på dess tjänster eftersom de använder sig av personlig inloggning och säkerhetsdosor. När en kund använder sig av ett BankID på en annan webbsida än bankens egen så är det banken som garanterar att personen som nyttjar BankID är den som han eller hon utger sig för att vara. På så vis får kunder möjlighet att nyttja ett BankID.

Bank ID på olika sätt

E-legitimationen består av flera olika typer och företag och myndigheter kan acceptera såväl alla typer som olika för olika sorters tjänster.

Mobilt BankID
Man kan installera en app för BankID i sin surfplatta eller mobil. Varje gång du surfar in på en sida som kräver legitimering öppnar du bara din app och fyller i ditt lösenord.

BankID på fil
Genom att installera BankID-programmet på din dator kan du hämta och använda din legitimation via en fil.

BankID på kort
Till detta alternativ behöver du ett smartkort, där du lagrar ditt BankID, BankID-programmet och en kortläsare.

Då säkerheten är A och O när det kommer till avtal och affärstransaktioner så är också de bakomliggande säkerhetsfunktionerna i ett BankID väl tilltagna. Det är mycket svårt att kopiera ett BankID. Filen/kortet samt en tillhörande kod krävs för att nyttja det. Skulle id:et mot förmodan komma bort eller börja användas av någon annan kan kunden mycket enkelt logga in på sin bank och spärra det med ett knapptryck. Är man själv ovan att hantera Internetbanken eller eventuellt inte har någon så går det lika bra att höra av sig till banken så hjälper de dig med spärrandet.