Arkiv: Nyheter

Nya skattesänkningar på intåg i Sverige

Förra veckan skrev vi på Alltomspara.se om hur den nya politiska uppgörelsen kan komma att påverka din privatekonomi. Idag fortsätter vi på samma linje och tänkte gå igenom de skattesänkningar som den nya konstellationen enats om. Sänkta skatter var ett krav från Annie Lööf för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Historiskt sett är Socialdemokraterna knappast kända för att vilja sänka skatterna – tvärtom. Men för att få till en politisk uppgörelse har Löfven alltså fått kompromissa och låta en del av både Centerpartiets och Folkpartiets politik genomsyra den nya agendan. I den nya överenskommelsen lyfts bland annat slopad värnskatt upp. Men vi återfinner även en större skattereform som kommer att påverka en större del av befolkningen. I denna skattereform förväntas nämligen marginalskatterna att sänkas.

När det gäller ett borttagande av värnskatten så är detta något som enbart påverkar de rikaste personerna i Sverige. Värnskatt är en extra statlig inkomstskatt som enbart de som tjänar över 689 300kr om året betalar. Värnskatten ligger idag på 5% och betalas utöver både kommunal- och statlig inkomstskatt. Värnskatten infördes 1995 och tanken var att den skulle avskaffas några år senare. Något som faktiskt inte gjordes utan värnskatten blev kvar till 1999 då den ersattes av en extra statlig inkomstskatt på lika många procent. Detta innebar alltså att det i realiteten inte blev någon skillnad och även om begreppet värnskatt togs bort så är det fortfarande den benämningen som den extra skatten har i dagligt tal. För en svensk som idag tjänar över gränsbeloppet för värnskatt kan den totala skatten uppgå till 59,2% (beroende på vad personen bor).

Enligt den nya överenskommelsen mellan S, MP, C & L ska värnskatten slopas redan nästa år. Detta är något som kommer innebära sänkt skatt för omkring 400 000 svenskar. Du som har en lön som tidigare påverkats av värnskatten kommer med största sannolikhet att känna av den nya förändringen i din plånbok.

Skattereform med sänka marginalskatter

Enligt en artikel i Expressen som publicerades idag ingår det även en större skattereform i den nya överenskommelsen. I denna skattereform förväntar man bland annat sänkta marginalskatter. Med andra ord en skattesänkning som kommer att påverka fler människor än vad borttagandet av värnskatten gör. Sverige är idag ett av de land i världen som har högst marginalskatt. Marginalskatt är skatten du betalar på den sista intjänade kronan. Det vill säga att du som inte har en lön som når upp till gränsen för statlig inkomstskatt betalar kring 30% i marginalskatt. Om du har en hög lön och tvingas betala statlig inkomstskatt upptill kommunalskatten så har du en marginalskatt på 50%.

En sänkning av marginalskatten påverkar därmed de flesta löntagare och hur stor sänkning det kommer att handla om återstår att se. Men med en sänkt marginalskatt och en borttagning av värnskatten kommer främst höginkomsttagare att betala lägre skatt än man gjort på cirka 60 år. Du som är mer intresserad av skatter och hur ändringar av dessa påverkar dig kan med fördel besöka Skatteverkets hemsida och förkovra dig i ämnet än mer.

Nya uppgörelsen kan påverka din privatekonomi

Idag sker omröstningen om Sveriges statsminister i riksdagen. Det har gått inte mindre än 131 dagar sedan riksdagsvalet och förhoppningsvis kommer Sverige äntligen att få en regering igen. Det handlar om en ny uppgörelse som skett mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna och som ska kunna möjliggöra att en regering kan bildas. Konstellationen är långt ifrån populär hos alla och kommer innebära en hel del förändringar. Expressen har idag tagit fram en lista där man radar upp ändringar som kan komma att påverka din ekonomi. Det handlar bland annat om sänkt skatt för pensionärer, fri hyressättning och flygskatt. Vi tänkte gå igenom några av de punkter som Expressen tar upp och som kan påverka din privatekonomi.

För att Socialdemokraternas Stefan Löfven ska kunna vinna statsministerposten och bilda en regering har det krävts samarbete mellan blockgränserna. Samarbetet eller den så kallade uppgörelsen har alltså gjorts mellan S, MP, C och L. Detta innebär att Löfven har fått släppa fram några av de förslag som C och L krävt för att gå med på uppgörelsen och rösta fram Löfven. Det handlar bland annat om att Vänsterpartiet inte ska få ha någon påverkan. Men även på andra specifika områden kommer Löfven bli tvungen att kompromissa och här kan du läsa om några av dessa.

Partierna som ingår i uppgörelsen har enats om att RUT avdraget ska höjas till 75 000kr per år. Avdraget ska även inkludera nya tjänster som exempelvis flytthjälp och tvätthjälp. Exakt när det nya avdraget träder i kraft är dock ännu inte bestämt.

En annan punkt i överenskommelsen är att fri hyressättning ska införas. Detta innebär bland annat att fastighetsägare nu fritt kommer att få bestämma hur hög hyran ska vara för hyresrätter som är nybyggda. Hyran i de befintliga bostäderna ska bli lättare att förhandla om då tvist sker mellan boende och hyresvärd. Dessutom ska straffen skärpas när det gäller försäljning av så kallade svartkontrakt (som kanske främst återfinns i de större städerna).

Den högre skatten för pensionärer tas bort

När det gäller skatter så handlar det främst om att den högre skatt som pensionärer idag betalar ska slopas. Detta ska ske först nästa år och vid senare tillfälle ska även vanliga löntagare få en höjd pension.

Flygskatten som infördes förra året men som skulle tas bort om Ulf Kristersson blev statsminister kommer istället att finnas kvar. Sedan flygskatten infördes har inte biljettpriserna förändras särskilt mycket. Åtminstone inte på de sträckor som är mest populära. Däremot kan priset märkas tydligt på vissa inrikes sträckor. Utöver flygskatten så vill den nya regeringen också införa en flygbränsleskatt för att främja förnybart bränsle. Denna skatt ska då ersätta den biljettskatt som idag finns på flygningarna.

Slutligen så vill man även införa så kallade miljözoner i de större städerna. Detta för att främja miljön och uppmana människor att cykla istället för att köra bil. Skatteregler kommer underlätta för de som väljer att pendla till arbetet med cykeln och bilpooler kommer att stimuleras. Man vill på lång sikt även få till ett förbud om att sälja nya diesel- och bensinbilar. Detta ligger dock långt fram i tiden och är ingenting som kommer påverka bilköp inom den närmsta framtiden.

Hitta bästa lånet med hjälp av en låneförmedlare

Anledningarna till att ta ett banklån kan vara många. Du kanske går i tankarna på att renovera eller helt enkelt vill samla ihop en massa små lån som kostar dyra pengar. Oavsett varför du tänkt ta ett lån så är det alltid viktigt att hitta den bank som erbjuder bäst ränta och förmånligast villkor. Detta kan vara svårt att göra själv då det idag finns otroligt många låneinstitut som alla erbjuder olika räntor och avgifter. En annan svårighet kan vara att förstå alla krångliga regler, villkor och räntesatser. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en erfaren låneförmedlare som samlat alla lån på marknaden på ett och samma ställe. Inte sällan jämför också låneförmedlaren lånen åt dig och hjälper till med ansökningsprocessen.

Fördelen med att använda sig av en låneförmedlare vid ansökan av lån är stor. Utöver att du slipper göra allt arbete med att jämföra lånen själv så tas enbart en kreditupplysning. Detta till skillnad mot om du själv ansöker om lån hos olika banker och låneinstitut. Anledningen till att man inte vill ha många kreditupplysningar på sig är för att det kan minska chanserna att bli beviljad lån. Bankerna som lånar ut sina pengar kan lägga en värdering i hur många upplysningar det finns på dig. Har det exempelvis tagits ett flertal kreditupplysningar på dig under kort tid kan bankerna tolka detta som att du tagit många lån och krediter (eller ämnar att göra det). Detta i sin tur gör att din betalningsförmåga minskar och du får ett sämre kreditvärdighet.

Kostnadsfri tjänst och slopad uppläggningsavgift

Jämför lån med DirektoUtöver att enbart en kreditupplysning tas så kan det finnas många andra anledningar till att man vill använda sig av en låneförmedlare. När vi har studerat detta sätt att ta ett lån så har vi utgått ifrån låneförmedlaren Direktos tjänst. Direkto bjuder just nu på de uppläggningsavgifter som du skulle få betala om du gick direkt till en bank eller låneinstitut och tog ett lån. Detta gäller dock enbart under en specifik kampanjperiod som pågår mellan den 10:e januari och den 10:e februari detta år. Du kan hos denna låneförmedlare få upp till 695kr tillbaks om du utnyttjar erbjudandet. Du måste söka om att få ersättning av avgiften och mer om detta kan du läsa om på Direktos hemsida.

Tjänsten med att jämföra lån är dessutom kostnadsfri och du binder dig inte till något via din ansökan. Istället kan du i lugn och ro gå igenom de lån du blivit erbjuden och hittar du inget som verkar attraktivt nog så är du alltså inte bunden till att ta ett lån. De olika lånen kommer att bli synliga för dig senast 24 timmar från det att du gjorde din ansökan hos Direkto.

Varierande räntor beroende på riskprofil

Låneförmedlare likt Direkto lånar inte själv ut några pengar utan fungerar enbart som en mellanhand mellan dig och bankerna. Men man står under Finansinspektionens tillsyn och uppfyller därmed alla de krav som ställs på låneförmedlare idag. Med anledning av att det fortfarande är de olika bankerna som jämförs som erbjuder lånen så varierar räntorna. Dock går Direkto på sin sajt ut med att räntorna ligger på mellan 3% till 33,23%. Huruvida du kommer att erbjudas lån med låg eller hög ränta beror på din riskprofil. Har du hög betalningsförmåga, få kreditupplysningar och en bra inkomst så kan du räkna med en låg ränta. Har du istället låg inkomst, många lån eller kanske en betalningsanmärkning så får du räkna med en högre ränta. Har du en skuld hos Kronofogden har du däremot ingen möjlighet att få ett lån via Direkto.

Som du märker kan det vara en stor fördel att använda sig av låneförmedlare om du tänkt ta ett lån. Bankerna ställs mot varandra och du kan enkelt välja det lån som bli mest fördelaktigt för dig. Man ska dock inte underskatta vikten av personliga relationer. Är det så att du har en bra relation med din bankkontakt så är det möjligt att du kan få ett lån med en lägre ränta hos din nuvarande bank. Den bank du har dina tillgångar och skulder hos har ofta en bra kundkännedom om dig och kanske vet mer om dig och din betalningsförmåga än vad en kreditupplysning kan visa upp.

Karensdagen har nu ersatts av karensavdrag

Redan i slutet av förra året aviserade Försäkringskassan om att en förändring i sjuförsäkringen skulle ske vid årskiftet. Denna förändring har nu trätt i kraft och den 1:a januari 2019 ersattes karensdagen med ett karensavdrag. Karensdagen är därmed avskaffad och anledningen till att den ersatts av ett karensavdrag är för att man vill få ett mer rättvist system vid sjukfrånvaro. Alltomspara.se har tittat närmre på ändringen och går här igenom hur den påverkar dig som är anställd, arbetsgivare, behovsanställd, föräldraledig eller företagare.

Nya karensavdragetDu som någon gång varit sjuk och inte kunnat gå till arbetet har antagligen tagit emot sjukpenning från Försäkringskassan. Du är då insatt i att den första sjukdagen alltid innebar en karensdag som du inte fick någon ersättning för. Denna karensdag är sedan årskiftet slopad och nu kommer den som blir sjuk istället få ett karensavdrag. Detta avdrag ligger på 20% av den sjukpenning eller sjuklön som en genomsnittlig arbetsvecka med sjukfrånvaro skulle ge.

Syftet med att Försäkringskassan nu infört detta avdrag är alltså för det ska bli mer rättvist för alla. Med den tidigare karensdagen kunde de med oregelbundna arbetstider bli lidande då frånvaro under ett långpass innebar en större ekonomisk förlust. Med ett karensavdrag som alltid ligger på 20% av sjukönen slipper någon drabbas extra hårt på grund av att denne har en viss anställningsform.

Skillnader för dig som är fast anställd eller behovsanställd

En annan skillnad som blir märkbar när karensavdraget nu ersatt karensdagen är att det inte kommer att spela någon när på dagen du sjukanmäler dig. Procentsatsen som kommer dras av kommer ändå ligga på 20% för den genomsnittliga sjuklönen på en vecka. Detta oavsett om du sjukanmäler dig redan på morgonen eller precis innan du ska gå hem från arbetet. Detta torde bidra till att folk som verkligen är sjuka inte stannar kvar på jobbet några timmar för länge bara för att få ett mindre avdrag.

Du som är behovsanställd och alltså inte har rätt till någon sjukön kommer också få ett karensavdrag på 20%. Detta efter att Försäkringskassan beräknat avdraget från din sjukpenning. Du som är föräldraledig eller arbetssökande kommer att få ett avdrag som motsvarar en hel dag med sjukpenning. Anmälan görs till Försäkringskassan som automatiskt kommer att dra av summan från din sjukpenning.

Detta gäller för arbetsgivare och företagare

Är du arbetsgivare så kommer du behöva räkna karensen på ett annat sätt än du är van vid. All information om det nya avdraget finns att tillgå på verksamt.se. Du som använder dig av ett lönesystem kan även kontakta leverantören av detta system för att få svar på eventuella frågor om hur karensavdraget påverkar er löneadministration.

Du som är företagare och anställd i ditt egna aktiebolag kommer också omfattas av de nya reglerna. Din karensdag byts därmed ut mot karensavdraget på 20%. Har du istället ett kommanditbolag, en enskild firma eller ett handelsbolag så blir det ingen skillnad. Du har istället kvar de antal karensdagar som du bestämt vid tidigare tillfälle.

Har du åsikter om det nya karensavdraget? Kontakta gärna oss på info@alltomspara.se och berätta om dina erfarenheter.

Tjäna pengar och poäng med rätt kreditkort

Det här med att välja rätt kreditkort är inte alltid så lätt. Det finns mängder med olika kort att välja mellan och alla kreditkort har sina egna fördelar. Vilket kort som är bäst är väldigt individuellt och beror helt på vilken livsstil du har. Ett kreditkort som passar bra för din närmsta vän kan vara helt ofördelaktigt för dig. Det gäller att ta reda på vad som är viktigt för dig och sedan hitta ett kort som inriktar sig på de nischerna. Men en bra början är att se över vilka behov du har och sedan  jämföra olika kreditkort på sajter så som Alltomspara.se.

Tjana pengar och poang med ratt kreditkortMånga svenskar föredrar numera att handla med kort och anledningarna till detta är många. Bland annat minskar rånrisken då du inte längre behöver gå runt med en massa kontanter i plånboken. Samtidigt är det inte alla ställen som tar emot kontanter längre och vi går mer och mer mot ett kontantlöst samhälle. En annan fördel med att betala med kort är att du enkelt kan hålla reda på alla dina köp. Eftersom antalet svenskar som handlar med kort bara ökar så slåss kortföretagen om kunderna med näbbar och klor. Sättet dom gör detta på är att erbjuda olika tjänster och poängsystem som är kopplade till korten. Det kan handla om förmåner i form av återbäring, rabatt på drivmedel, bonusresor, reducerade årsavgifter eller poäng som kunden kan byta ut mot olika varor.

Dessutom är vissa av dagens kredikort kopplade till försäkringar som kan vara bra att ha när du exempelvis är ute och reser. Som du förstår så kan valet av kort göra en stor skillnad för dig och din privatekonomi. Därför kan det vara värt att sätta undan lite tid åt att jämföra kreditkort och se vilket kort som skulle gynna dig och din livssituation bäst.

Jamfor kreditkort hos Kortio

Jämför kreditkort hos Kortio

Hos Kortio kan du läsa mer om alla kreditkort och dess olika fördelar och nackdelar. Ta hjälp av Kortio när du ska välja kort så kan du spara pengar med lägre avgifter. Du kan även få pengar tillbaks varje månad och bra försäkringar kopplade till ditt kort.

 • Alla Sveriges kort samlade på en och samma plats
 • Oberoende jämförelse
 • Unika kampanjerbjudanden
 • Personlig rådgivning
 • Besök Kortio

  Rätt kreditkort för dig

  Vilket av alla otaliga kreditkort som är rätt för dig kan bara du svara på. Men för att göra det lite enklare för dig så kan man säga att de olika korten går att ordna in i olika kategorier. Dels finns det bensinkort som går att koppla till en kredit och som även fungerar som betalkort på andra ställen än din specifika bensinmack. Ett bensinkort passar dig som kör väldigt mycket bil då du ofta kan få förmånliga rabatter på drivmedel med dessa kort. En del av bensinkorten ger dig även bonus på andra köp än just drivmedel.

  American Express SAS Eurobonus kortOm du istället reser mycket med flyg så finns det andra kort som kommer gynna dig betydligt mer. Ett av de vanligaste kortet bland frekventa resenärer är American Express® SAS Eurobonus. Detta kort finns i olika varianter men den gemensamma nämnaren är att korten ger dig olika fördelar när du flyger. Med ett American Express® SAS Eurobonus tjänar du bonuspoäng på allt du handlar. Dessa bonuspoäng kan du sedan växla in mot bonusresor eller olika prylar. De som handlar mycket med sina American Express® SAS Eurobonus kort kan även glädja sig åt bonusresor för halva poängpriset. Dock gäller detta enbart med flygningar som utförs av SAS eller andra Star Alliance flygbolag. Andra kortalternativ för flygresenären är SAS Eurobonus Mastercard, Eurocard och British Airways VISA.

  Samla bonus när du handlar

  För dig som mest håller dig på hemmaplan kanske ett annat kort lämpar sig bättre. Då kanske ett kort som ger bonus och poäng på shopping kan vara ett alternativ. Det finns många kreditkort som är kopplade till stora matvarukedjor så som Coop (Coop betala efter) och ICA (ICA Bankkort plus). När du använder dessa kort så tjänar du en viss procent på det du handlar. Bonusen kan du sedan använda vid kommande köp i affären. Det finns även mer specifika kort så som Shoppingkortet Gekås Ullared samt Lindex More.

  När det gäller de mer generella korten så kan vi bland annat lyfta upp Supreme Card från Resurs Bank. Med de olika korten från Supreme Card tjänar du poäng på allt du handlar. Poängen kan sedan enkelt växlas in i Supreme Cards egna poängshop.

  Som du kan se så är det en riktig djungel när det kommer till marknaden för kreditkort. Det kan därför vara en god idé att ta hjälp av olika jämförelsesajter där erfarna människor redan tagit reda på all information åt dig. Och när du väl bestämt dig för ett visst kort så rekommenderar vi dig att noga läsa igenom alla regler och villkor som är kopplade till kortet. Ha också i åtanke att att ränta läggs på återbetalningsbeloppet om du inte betalar din faktura i tid.

  Kompensation vid försenat flyg

  Vi är många som någon gång drabbats av att flyget inte går när det ska. En flygförsening bidrar ofta till frustration och att inte komma fram i tid kan få många konsekvenser. Förseningar till möten och missade anslutningar är bara några av de påföljder som en flygförsening eller en inställd avgång kan innebära. Och det är långt ifrån sällan som flygen inte går när det var planerat. Startupföretaget Airhelp har fått fram data som visar att 2018 var ett rekordår när det gäller flygförseningar runtom i världen. Ett missat flyg kan innebära ekonomisk påfrestning för den som reser men vad många inte vet är att man faktiskt kan få kompensation för försenade flygningar.

  Ersattning vid forsenat flygDet kan finnas många anledningar till att ditt flyg är försenat. Det kan bland annat handla om personalstrejk, sjukdom i kabinen, väderförhållanden, personalbrist eller tekniska problem. Oavsett anledning så är det aldrig en angenäm upplevelse att inte komma fram till sin destination i tid. Men faktum är att du har rätt till ersättning om du reser till eller från ett land inom EU. En ekonomisk ersättning kanske inte betyder något i förhållande till att ha missat ett viktigt möte. Men det kan i alla fall innebära att du får extra kostnader täckta samt fungera lite som plåster på såren.

  Du kan enkelt själv ansöka om ersättning för ditt försenade flyg. Detta gör du via flygbolagets hemsida och vanligtvis får du fylla i ett formulär. Se då till att ha all nödvändig information tillgänglig. Det handlar bland annat om bokningsreferens, flygnummer, förseningstid, personnummer och bankdetaljer. Om du istället väljer att maila direkt in till flygbolaget så se till att utförligt förklara vad som hänt samt referera till EU-lagen 261/2004. Om förseningen uppfyller alla kriterier som krävs så kommer du att få din ersättning utbetald inom några veckor.

  Upp till €600 i ersättning för försenat flyg

  Hur mycket pengar du kompenseras med beror lite på hur många kilometer din flygning är på. Det gäller även att du blir mer än tre timmar försenad till din slutdestination för att du ska ha rätt till kompensation. Försening på flygningar på upp till 1500 kilometer kompenseras med €250. På flygningar som är mellan 1500-3500 kilometer och som sker inom EU så har du rätt till €400 i ersättning. Slutligen så kan du få €600 för alla övriga förseningar som gäller flygningar där EUs regler gäller.

  Det kan för många tyckas krångligt att ansöka om ersättning för försenade flyg. Med anledning av detta så har det uppkommit en hel del företag som erbjuder hjälp med själva ansökningen. Du kan med fördel använda dig av tjänsterna som dessa företag erbjuder men du ska veta att det ofta är förenat med en kostnad. Det är inte ovanligt att företagen tar mellan 25-30% av den ersättning som slutligen betalas ut. Tycker du ändå att det är värt besväret så finns det många olika tjänster på nätet att använda sig av.

  Bolag som hjälper dig att få kompensation

  Boräntorna börjar sakta höjas

  Det var i december förra året som Riksbankschefen Stefan Ingves gick ut med att Riksbanken för första gången på sju år höjer reporäntan. Denna höjning träder i kraft idag den 9 januari 2018. I och med detta har flera banker redan meddelat att de kommer att höja boräntan. Det gäller bland annat Swedbank och Handelsbanken som nu genomför höjningar på 0,15 och 0,20 procentenheter. Trots detta finns det flertalet banker som ännu inte gått ut med om huruvida de kommer justera räntorna eller inte. En anledning till detta kan tänkas vara att konkurrensen om bolånekunderna nu är hårdare än nånsin. Detta på grund av alla uppstickare som utmanar storbankerna.

  Hojning av borantanMen hur påverkar en höjning av boräntan egentligen dig? Har du ett bolån med bunden ränta så kommer den del av lånet att förbli oförändrad till dess att bindningsperioden är över. Däremot kommer de delar av lånet som har rörlig ränta att påverkas. Som väl är så handlar Riksbankens besked inte om någon chockhöjning men för de som sitter på stora lån kan höjningen ändå bli kännbar i plånboken. Några hundralappar mer att betala i månaden är alltså att räkna med. För den som ännu inte har ett bolån men som planerar att investera i ett hus eller en bostadsrätt kommer räntan bli högre både vid rörligt och bundet bolån. Detta i jämförelse med de som tog ett bolån för ett år sedan.

  Oavsett om du påverkas kännbart av den nya höjningen eller inte så kan det vara dags att planera för ännu fler höjningar. Ingves har redan flaggat för att en andra höjning av reporäntan kommer att ske under den andra delen av 2019. Därefter kommer det ske två höjningar per år. Dock ska man veta att boräntorna inte höjs lika mycket som reporäntan. Men fortsätter höjningarna att komma så kan det vara läge att se över om det skulle löna sig att binda sina lån.

  Inte alla banker inför höjning

  Det finns dock banker som ännu inte justerat sina boräntor uppåt utan istället väljer att avvakta för att först analysera läget. Det handlar bland annat om Skandia, SEB och Danske Bank. Har du ett bolån hos någon av dessa banker så har alltså höjningen av reporäntan ännu inte påverkat dina bolån. Men kunder hos dessa banker ska nog ändå räkna med att en höjning förr eller senare kommer att ske. En av anledningarna till att det inte är en självklarhet för alla banker att höja räntan kan vara att man vill framstå som ett attraktivt alternativ för bolånekunderna. På senare tid har man nämligen kunnat se många nya aktörer som utmanar storbankerna och slåss om bolånekunderna. Det handlar bland annat om Enkla som främst vänder sig till folk med bolån på under 5 miljoner. Även ett bolag som heter Hemma Bolån har nu skickat in en ansökan till Finansinspektionen om att få erbjuda bolån. Detta är bara några av de aktörer som är intresserade av att ta upp kampen om bolånekunderna.

  Peer to peer lån – en nya trend inom lånebranschen

  Allt fler svenskar sitter på dyra lån och krediter och sedan finanskrisen tjänar bankerna rekordmycket på våra lån. Främst gäller det bolån och trots att räntorna är låga så har bankernas marginaler ökat markant de senaste åren. Många svenskar lever även över sina tillgångar och undersökningar visar att varannan svensk saknar en budget. Men dagens låneklimat har även bidragit till att fler alternativ har öppnats upp på marknaden. Flertalet startup bolag vill nu utmana storbankerna och dess höga avgifter. Vi har redan kunnat se att bolag så som Enkla och Klarna tagit över en del av storbankernas kunder. Men något som kanske färre känner till är de så kallade Peer to Peer företagen. Peer to Peer lån innebär att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner via en teknisk plattform från bolag så som Lendify och BROCC.

  Lendify peer to peer lanPeer to Peer lån är ett relativt nytt fenomen i Sverige och kan ses som en form av delningsekonomi. Delningsekonomi handlar i grunden om att man delar, lånar och hyr saker istället för att äga dom själv. Genom tekniska lösningar kan P2P bolag koppla samman människor som kan ha nytta av och hjälpa varandra. Ett väldigt känt exempel på detta är Uber som erbjuder en tjänst där bilägare kopplas samman med människor som är i behov av taxi. Själva P2P bolaget står för plattformen medan interaktionen eller transaktionen sker emellan människorna. P2P bolaget tar ofta en viss avgift men i övrigt är tjänsten helt fri från kostnader som annars tas av olika mellanhänder.

  När det gäller Peer to Peer lån så handlar det om att bolag förmedlar lån emellan privatpersoner. Genom att låna ut dina pengar till andra privatpersoner kan du få en avkastning som inte sällan ligger på runt 15%. Detta är betydligt mer än det du får genom att låta dina pengar ligga på ett sparkonto hos en storbank. Dock ska man veta att den avkastning (ränta) du får beror på hur god kreditvärdighet den som lånar dina pengar har. Är det en person med låg kreditvärdighet så ökar räntan men även risken för dig ökar. Lånas dina pengar istället ut till en person med god kreditvärdighet så är både räntan och risken lägre. Lånebolag som erbjuder P2P lån är bland annat Lendify, Saveland, Bynk och BROCC.

  Regler och villkor för P2P lån

  Både räntor och villkor varierar rejält hos de olika låneförmedlarna. Därför är det viktigt att du noga läser igenom alla villkor oavsett om du avser att låna ut pengar eller själv ta ett lån. Något du också bör ta reda på är vad som händer med dina pengar om själva låneförmedlaren går i konkurs. Du kommer då inte automatiskt att förlora dina pengar eftersom bolaget som gått i konkurs enbart förmedlat dina pengar. Däremot kan det vara intressant att veta vilken bank som innehar ditt klientkonto. Och huruvida denna bank omfattas av insättningsgarantin. Omfattas banken inte av insättningsgarantin så riskerar du att förlora dina pengar om även banken skulle gå i konkurs.

  För dig som lånar pengar via Peer to Peer förmedlare är skillnaden inte så stor jämfört med att ta lån hos andra långivare. Ansökan fungerar precis som vanligt men däremot kan utbetalningstiden variera en del. Detta beror på att ditt lån behöver "täckas" från olika långivare. Men så fort lånet är täckt till 100% så kommer dina pengar att betalas ut och du betalar sedan sedvanlig amortering och ränta.

  Förmedlare av Peer to Peer lån

  Börja det nya året med ett stabilt sparande

  Nu är det återigen vardag för de allra flesta och det är dags att ta tag i alla de där sakerna man lovat sig själv att göra. Många har avlagt nyårslöften som innebär mer frekventa gymbesök eller en nyttigare matkasse. Oavsett om just du har några nyhetslöften eller inte så finns det säkert saker som du vill förändra och vad passar bättre än att göra det när ett nytt år just tagit vid. En förändring som de flesta i vårt konsumtionssamhälle hade tjänat på att göra är att börja spara pengar. Långt ifrån alla har idag ett sparkonto och ännu färre vet faktiskt hur lätt det är att påverka avkastningen på kontot så att sparpengarna växer. Med anledning av detta tänkte vi idag guida dig igenom det här med sparkonton och sparräntor.

  Det finns flera olika sätt att spara pengar på men för den som inte är särskilt insatt så brukar ett sparkonto vara det som lämpar sig bäst och kräver minst jobb. Har du istället kunskap och intresse så är aktier eller fonder ett annat alternativ. Detta senare alternativ är dock förenat med en del risker men kan också ge en riktigt imponerande avkastning. När det gäller sparkonton så har dessa varit långt ifrån populära de senaste åren. Detta på grund av det ränteläge som rått i Sverige en längre tid. När det är minusränta (negativ ränta) ligger räntan på under 0% vilket innebär att det inte ger någon avkastning att ha sitt kapital på en bank. I Sverige infördes minusränta av Riksbanken år 2015 och sedan dess har ytterligare sänkningar av räntan gjorts. För första gången på sju år genomfördes en höjning av räntan i december 2018 och ränteläget ser med andra ord ut att vända. Därav är det återigen en god idé att se över olika alternativ för sparande och räntor.

  Du kanske undrar varför minusränta har införts? Anledningen till detta är att man vill få människor att konsumera och investera. Man vill med andra ord stimulera ekonomin. Men sedan december har man alltså valt att lätta lite på gasen och även en ytterligare höjning av räntan är utlovad. Detta då inflationen nu har stabiliserat sig runt målen som var satta till 2 år.

  Hög sparränta hos Upplands SparOm du vill starta det nya året med ett stabilt sparande så finns det många olika banker att välja mellan. Men som vi nämnde så ger inte sparkonton hos banker någon speciellt bra avkastning när ränteläget är som det är. Det finns däremot andra alternativ för dig som vill investera dina sparpengar. En inlåningsverksamhet som vi fått upp ögonen för är Upplands Spar där du kan få upp till 10% i sparränta just nu. Upplands Spar är varken en bank eller ett sparinstitut utan en inlåningsverksamhet som är registrerad hos Finansinspektionen. Detta innebär att de inlånade pengar som Upplands Spar får in används för investeringar i olika verksamheter som ingår i koncernen. Nackdelen med detta är att dina insatta medel inte omfattas av Lagen om Insättningsgaranti. Kort menat betyder detta att alla dina sparade pengar kan gå förlorade om bolaget skulle hamna på obestånd. Att låna in sina pengar till Upplands Spar är alltså förenade med en viss risk vilket är viktigt att veta om.

  Hos Upplands Spar finns det tre olika sparalternativ att välja mellan. Dels kan du ha ett sedvanligt sparkonto där du obegränsat kan sätta in och ta ut pengar. Du betalar heller ingen avgift för att öppna kontot. Det är riktigt smidigt att öppna upp ett sparkonto hos Upplands Spar och det ända du behöver ha tillgång till är ditt BankID. För närvarande ligger sparräntan på 6% på dessa sparkonton. Om du istället kan tänka dig att låsa dina pengar under en period så finns det möjlighet att öppna ett räntekonto. Du kan då välja mellan att låsa pengarna i ett eller tre år. Högst avkastning får du om du väljer ett räntekonto med en bindningstid på tre år. Du kommer då att få 10% avkastning på dina investeringar vilket slår det mesta när det gäller inlåning och sparande just nu.

  Börja spara hos Upplands Spar

  Första hjälpen under årets fattigaste månad

  Det är vida känt att januari går under epitetet "Årets fattigaste månad". Och detta är kanske inte så konstigt med tanke på både julhandel och mellandagsreor. Det är med andra ord svårt att få decemberlönen att räcka ända fram till den 25:e januari. Det blir nu en lång månad för de flesta och många undrar hur de ska klara sig. Även vi på Alltomspara.se ser att trafiken ökar radikalt under just januari månad och många önskar nog att man hade fokuserat på det här med att spara tidigare. Men misströsta inte för det finns faktiskt en del tips att ta del av även för dig som inte varit förutseende och sparat för knapra tider.

  Hjälp under årets fattigaste månadDet är alltså januari månad och dags att ta tag i den ekonomiska baksmällan. Det viktigaste nu är kanske att skaffa sig kontroll över ekonomin även om plånboken ekar tomt. Börja med att summera alla dina utgifter för att få en överblick över hur mycket pengar som saknas. Ett tips är även att gå till ditt lokala bankkontor och upprätta ett sparkonto. Känner du inte för det så finns det hos de allra flesta banker även möjlighet att starta ett nytt konto direkt i internetbanken. Du kan då själv välja när ditt sparande ska börja samt hur mycket du ska lägga undan varje månad. Vidare kan det vara bra att skapa en månatlig budget så att du slipper hamna i samma situation igen. Ett tips är då att att summera utgifterna för helåret och sedan dividera detta med tolv. På så sätt kommer du att sätta över samma summa varje månad vilket innebär att det finns en buffert de månader när eventuella kvartalsräkningar inkommer.

  Om du behöver pengar snabbt

  När du väl fått en överblick över nuläget och din ekonomiska situation så är det dags att agera för att få in de pengar som saknas. Något som många gör såhär efter jul är att sälja mindre uppskattade julklappar på sajter som Tradera och Blocket. Känns det inte rätt att sälja något du fått som gåva så kan du alltid se dig omkring hemma efter saker som du inte längre använder. Det finns många andra som uppskattar den där vasen som du tröttnade på för länge sedan. Även kläder, samlarprylar och leksaker brukar vara lättsålt på nätet. Det finns olika tillvägagångssätt när du ska sälja något online och du har möjlighet att både sätta ett fast pris samt starta en auktion som börjar på 1kr. Det senare är lite riskabelt då det faktiskt i realiteten kan sluta med att du säljer något för 1kr. Däremot sätter låga priser ofta igång något hos köparen och sedan när fler budar så skapas en slags tävlingshysteri om vem som faktiskt ska få köpa prylen du lagt ut. Detta kan sluta med att du får betydligt mer för din pryl än vad den faktiskt är värd.

  Ett annat alternativ om du är i starkt behov av snabba pengar är att besöka din närmsta pantbank. Pantbanken besöker man när man sitter inne med värdefulla ting som man kan tänka sig att leva utan för en period. Har du exempelvis en värdefull klocka så kan du ta med den till pantbanken och få den värderad. Pantbanken lånar sedan ut de pengar som klockan är värd. Du har därefter möjlighet att lösa ut din klocka samt betala eventuell ränta när du åter är på grön fot. Hämtar du däremot inte ut din klocka inom den satta löptiden för lånet så har pantbanken rätt att sälja vidare din klocka. Därmed ska man vara väldigt försiktig med att låna ut ting som har stort affektionsvärde.

  Sms lån som betalas ut direkt

  Om du inte sitter inne med några värdefulla saker så kan ett sista alternativ vara att ta ett sms lån. Detta ska dock ses som en tillfällig lösning som är förenad med vissa risker. Om du vet med dig att du inte kommer att ha möjlighet att betala tillbaks ditt lån nästa månad så är sms lån inget alternativ för dig. Har du däremot i övrigt en bra ekonomi så är så kallade snabblån ingen lösning att förakta. Hos Vivus kan du nu exempelvis låna 5000kr som du behöver betala tillbaks först i början på februari. Ha dock i åtanke att det även tillkommer uppläggningsavgift och ränta på lånet. Pengarna betalas ut samma dag beroende på vilken bank du har och du kan sedan direkt betala de räkningar du inte haft råd med. Vill du däremot ha pengar för vanlig konsumtion så avråder vi dig från att ta så kallade snabblån.

  Ansök om snabblån hos Vivus