Arkiv: Nyheter

Bör man oroa sig för minusränta på sparkonton?

Förra veckan kunde man läsa om två europeiska banker som infört minusränta på sparkonton. Det handlar om den danska banken Jyske Bank samt den schweiziska banken UBS. Igår kunde Expressen meddela om ytterligare en dansk bank som väljer att införa negativ ränta. Det handlar denna gång om Sydbank vars mest förmögna kunder nu får betala för att ha pengarna hos banken. Både hos Sydbank och hos Jyske Bank ligger den negativa räntan på 0,6%. Den negativa räntan gäller belopp som överstiger 7,5 miljoner kronor. Således är det nästan 2000 danska sparare som drabbas av bankernas senaste besked. Nu ställer många svenskar sig frågan om detta även kan inträffa i Sverige.

Anledningen till att de europeiska bankerna inför negativ ränta beror till mångt och mycket på en osäkerhet i ekonomin. Detta påverkar räntemiljön som gör att det blir svårare för banker att tjäna pengar. Redan 2015 införde vissa banker i bland annat Danmark minusränta för företagskunder. Men det är alltså först nu som även privatpersoner drabbas av den negativa räntan. Dock handlar det i detta nu bara om förmögna kunder. Alla andras sparkonton förblir oförändrade med en sparränta på 0%.

Global lågkonjunktur ökar risken

minusränta på sparkonton Att vi kan få en liknande situation i Sverige är ingen omöjlighet. Trots att inte några svenska banker hittills aviserat om minusränta på sparkonto så vet ingen vad som händer om Riksbanken sänker reporäntan ännu mer. Bankernas marginaler är redan låga och förvärras detta måste man införa förändringar. Dock är negativ ränta på sparkonton något som antagligen skulle skrämma bort många kunder. Därför är sannolikheten större att banker istället inför prisförändringar på de produkter som erbjuds. Något som antagligen skulle accepteras av kunder i större utsträckning. En annan risk som negativ ränta skulle medföra är att folk börjar plocka ut sina pengar. Detta skulle innebära att kontanthanteringen skulle öka igen och går därmed inte i linje med visionen om ett kontantlöst samhälle.

Idag är det dessutom lätt för privatpersoner att byta bank. Därtill finns det många nya nischbanker som mer än gärna skulle ta emot de kunder som lämnar storbankerna. Att då införa negativ ränta på privatpersoners sparande skulle innebära en stor risk. Vi har redan kunnat se svenskar lämna storbankerna på grund av den obefintliga sparräntan. Detta till förmån till nya digitala banker som erbjuder viss avkastning på kundernas sparande.

Få dina pengar att växa hos Lendify

Möjligheter till positiv sparränta

Den osäkra ekonomin som råder i världen kan få vem som helst att bara vilja gå och dra täcket över sig. Men även om sparräntan är låg i Sverige får vi glädja oss åt att negativ sparränta inte verkar stå på agendan för de svenska storbankerna ännu. Och trots att avkastningen på vanliga sparkonton idag är obefintlig så finns det faktiskt möjlighet att säkra positiv sparränta. Dock innebär detta att man får vända sig till alternativa banker och sparinstitut. Ett alternativ är att uppsöka mindre nischbanker som i sin kamp om kunderna ger viss ränta på sparande. Även inlåningsverksamheter erbjuder trots ränteläget en bra avkastning på sina sparkonton. Hos dessa institut bör man dock vara bekväm med den risk som medföljer sparandet. Bland annat är det få inlåningsverksamheter där pengarna omfattas av den statliga insättningsgarantin. Således kan sparpengarna gå förlorade om bolaget sätts in konkurs.

För den med en högre riskprofil kan P2P-plattformar vara ett alternativ till ett vanligt sparkonto. På dessa plattformar kan du investera dina pengar i lån som andra privatpersoner tar. Kända P2P företag i Sverige är Lendify och BROCC där du kan få en avsevärd avkastning på dina sparpengar om du är bekväm med risken som medföljer.

Tecken på kommande lågkonjunktur

Det är många ekonomer som menar att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Detta efter några år av återhämtning efter den förra större lågkonjunkturen som pågick under åren 2008-2015. Orsaken till den var som de flesta säkert redan vet den så kallade finanskrisen som beskrivs som den värsta krisen på 70 år. Denna kris orsakades främst av finansbubblan i USA men fick spridning världen över. I Sverige kunde man bland annat se Stockholmsbörsens index backa med 57,80% på mindre än ett år. Men 2015 lämnade Sverige alltså en längre tid av lågkonjunktur och vi fick istället uppleva några år med högkonjunktur. Den senaste tiden har vi befunnit oss i en avmattningsfas men starka röster hävdar nu att vi bör göra oss redo för ytterligare en lågkonjunktur. Något bland annat Swedbanks styrelseordförande Göran Persson uttalade sig om härom dagen. Den före detta statsministern menar att många kommer att drabbas hårt.

Även finansministern Magdalena Andersson påtalade nyligen att vi kan förvänta oss en svagare ekonomisk utveckling i Sverige framöver. En möjlig orsak till detta kan vara att utvecklingen för bostadsinvesteringarna är svaga. Även det faktum att arbetslösheten förväntas stiga och att Riksbankens inflationsmål inte uppnås påstås bidra till den förväntande konjunkturen. Men vad innebär det egentligen med lågkonjunktur och hur kan vi känna igen tecken på när lågkonjunkturen är på väg? Det är intressanta frågor som vi på Allt om Spara ska försöka ge svar på idag.

Minskad konsumtion och minskade investeringar

Sverige på väg mot lågkonjunktur En annalkande lågkonjunktur kännetecknas inte sällan av att människor blir mindre riskbenägna. Detta märks bland annat på minskad konsumtion vilket även kan märkas av i ett lands BNP. Det är dock inte alltid som en minskad hushållskonsumtion innebär att en lågkonjunktur är på väg. Istället kan det bero på enskilda faktorer eller särskilda händelser som gjort att människor blir mindre benägna att öppna upp plånboken. Men tillsammans med andra tecken är minskad konsumtion en av de parametrar man brukar känna igen en lågkonjunktur på. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som tar fram siffror gällande de svenska hushållens konsumtion.

Ett annat tydligt tecken på att Sverige står inför en lågkonjunktur är de minskade investeringarna. Främst gäller det i detta fall minskade investeringar på bostadsmarknaden. Redan förra året kunde man se en minskning av byggandet av bostäder jämfört med året innan. I och med att priserna på villor och bostadsrätter legat väldigt högt de senaste åren sitter många hushåll med skulder som de precis klarar av att hantera. Därtill finns det en annan grupp människor som inte har ekonomin för att köpa de dyra bostäder som produceras. Utöver minskad konsumtion och minskade investeringar kan man även känna igen en stundande lågkonjunktur på en osäker omvärld, vilket inte minst märktes under finanskrisen.

Lendo

Konsekvenser av en lågkonjunktur

En lågkonjunktur kännetecknas av att ekonomin i landet går dåligt. Efterfrågan på varor och tjänster är helt enkelt lägre än produktionskapaciteten. Detta får konsekvenser så som en ökad arbetslöshet då företag inte längre har råd att ha kvar sina anställda. Företagen i sin tur får också svårt att klara sig och antalet konkurser i landet ökar. Även aktiemarknaden brukar falla under lågkonjunkturer och både privatpersoner och företag förlorar således pengar. Möjligheterna att låna sänks vilket också märks på bostadspriserna som under lågkonjunkturer brukar rasa.

I uttalandet som Göran Persson gjorde härom dagen lyfte han även att kommunerna i landet kommer bli hårt ansatta om en lågkonjunktur kommer. Med anledning av det måste budgetarna i kommunerna att skäras ner. Denna situation menade han gick att lösa med att staten gick in och gav de ansatta kommunerna statliga bidrag. Huruvida detta kommer ske eller inte låter vi vara osagt. Vad vi däremot kan konstatera är att det är dags att rusta sig för den lågkonjunktur som många nu tror är på väg.

Vad är Gig-ekonomi?

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att man stöter på begreppet Gig-ekonomi i olika sammanhang. Kanske har du också snubblat över begreppet utan att riktigt förstå dess innebörd. Många kanske skulle förknippa gig-ekonomi med privatekonomi men faktum är att begreppet mer hör hemma i arbetslivet. Dock påverkar ju arbetslivet vår privatekonomi i allra högsta grad varför vi tycker det är relevant att förklara vad gig-ekonomi faktiskt betyder här på Allt om Spara. Man kan säga att den arbetsmarknad som nu råder är en gig-ekonomi. Detta då det blir allt mer vanligt för människor att haka på tillfälliga gig istället för att välja en fast anställning. Detta möjliggörs av en digitaliserad värld och drivkraften bakom fenomenet är inte sällan frihet.

Svunnen är den tid då en fast anställning på en och samma arbetsplats under flera decennium ansågs som åtråvärt. För dagens ungdomar är det istället frihet och flexibilitet som är det viktiga när man väljer hur och var man ska arbeta. Med digitalisering, globalisering och omvärldsförändringar förändras också förhållandena på arbetsmarknaden vilket yttrar sig i den nya gig-ekonomin. Men den förändring vi sett fram till nu spås bara vara början av en arbetsmarknad som de flesta kommer bli tvugna att vänja sig vid.

Frilansande och egenföretagande vanligt

vi förklarar gig-ekonomi Hur fungerar då gig-ekonomin egentligen i praktiken? Den främsta skillnaden mot hur arbetsmarknaden tidigare såg ut är att fler nu väljer att jobba på frilansbasis. Som frilansare ökar friheten och man kan utan svårigheter hoppa på olika jobbtillfällen med kort mellanrum. Företag så som Frilans Finans och Unify möjliggör självfakturering där frilansaren slipper administrationen med att skapa ett eget företag. Istället betalar man en mindre avgift mot att egenanställningsföretaget upprättar faktura, betalar in skatter och avgifter samt betalar ut dina pengar. Som frilansare riskerar man inte att bryta kontrakt eller dras med långa uppsägningstider när man är redo för nästa utmaning. Istället är man en naturlig del av gig-ekonomin genom att hoppa på olika gig som känns intressanta för stunden. Med detta följer också en frihet och en känsla av att allt är möjligt. Därtill öppnar gig-ekonomin upp för möjligheterna att arbeta på flera ställen samtidigt. Man sätter helt enkelt sitt egna schema.

För den som dras till flexibiliteten som gig-ekonomin erbjuder finns det även möjlighet att jobba som egenföretagare. Personer med enskild firma eller aktiebolag kan enkelt arbeta som konsult i de branscher där behov av arbetskraft och kompetens finns. I Sverige är dessutom andelen startups stor och för dessa nystartade företag passar det bra med en "giggare" som kanske enbart används under själva uppstartsfasen när behovet är extra stort.

Ferratums företagslån

Digitaliseringen en stor orsak

Den nya gig-ekonomin passar såklart som handen i handsken med den digitalisering som skett i världen. Företag blir mindre och mindre beroende av att ha fast personal på plats. Istället sker mycket online vilket också gör att arbetsuppgifterna inte är platsbundna på samma sätt. Istället kan arbetsuppgifterna utföras av någon som arbetar på distans eller hemifrån. Likaså finns det möjligheter för människor att bosätta sig utomlands men ändå kunna arbeta kvar på företag i Sverige. Detta förutsätter såklart att arbetsuppgifterna kan utföras digitalt via dator eller mobil vilket numera är mer regel än undantag.

För företagen som betalar ut lön och arvode finns det också fördelar med gig-ekonomin. Dels blir det enklare att få in personal utifrån rådande behov. Men det blir också mindre arbetsamt att dra ned på personal vid eventuella sparbehov. Det är också av denna anledning som allt fler företag väljer projektanställningar och vikariat framför fasta anställningar. Inte sällan arbetar man med ett bemanningsföretag som matchar personer med specifika uppgifter som behövs göras för stunden. Utmaningen som ligger framför arbetsgivare är att våga ta in tillfällig personal även på nyckelfunktionerna. Något som kanske inte alltid görs helt utan oro. Men sannolikheten att den person som har bäst kompetens för uppgiften kanske inte är intresserad av en fast anställning är stor. Något som arbetsgivare kommer att behöva vänja sig vid.

Matpriserna stiger trots låg inflation

Inflationen i Sverige är fortsatt låg och inflationstakten som länge legat på noll sjönk 0,2 procentenheter mellan juni och juli. En låg inflation brukar benämnas deflation vilket är något som i regel leder till sjunkande priser och låga räntor. Men trots att inflationstakten alltså är låg så finns det ett fåtal priser som just nu istället ökar kraftigt. Det handlar om matpriserna - något som är aktuellt för oss alla. Utvecklingen för matpriser har den senaste tiden sett helt annorlunda ut sett till inflationstakten. Priserna på livsmedel har redan stigit men nu väntas ytterligare en prishöjning. Något som främst märks av på priset på grönsaker som ser helt annorlunda ut än för ett år sedan.

Matpriserna steg 3,4% mellan 2018 och 2019 vilket inte ens är jämförbart med stigningarna vi kunnat se föregående år. Boven i dramat är den svaga svenska kronan som innebär att vi får betala mer för den mat vi importerar. Men även förra årets torka gör sig nu påmind när plånboken snabbare ekar tom efter ett besök hos den lokala livsmedelsbutiken.

Prisökningar på specifika livsmedel

stigande matpriser Det säger sig självt att det blir dyrare att importera varor från andra länder när kronans värde är svag i förhållande till utländska valutor. Främst är det kronans försvagning mot euron som sätter spår i priserna. Livsmedelskedjor så som ICA och Coop får helt enkelt betala mer för de inköp som görs utanför Sveriges gränser. Specifika livsmedel där man ser stora prisökningar är fisk, grönsaker, kaffe och spannmål. Spannmål är inget vi i Sverige behöver importera i särskilt hög grad. Här är det istället det varma vädret vi upplevde förra året som sätter spår. Torkan påverkade såklart spannmålsskörden och bristen bidrar till ytterligare en prissmäll. Även rotfrukter är en livsmedelsgrupp som på grund av torkan fått en prisökning. Enligt en artikel i Expressen ökade priset på potatis med 20% under första kvartalet 2019 jämfört med samma period föregående år.

Trots låg inflation får vi alltså räkna med att priserna på mat kommer att vara fortsatt höga. Med andra ord gäller det att handla smart om man inte vill påverkas allt för mycket av prisökningarna. Nedan följer några tips på hur du gör för att undvika att drabbas för hårt av den dyra maten.

Coop privatlån

Handla smart för att undvika de värsta höjningarna

Att undvika vissa matvaror för att priserna stiger är inte hållbart i längden. Vi människor behöver trots allt mat som bränsle för att kunna överleva och vi vet alla vikten av en varierad kost. Däremot brukar det kunna löna sig att köpa större förpackningar av varje livsmedel. Maten kan sedan lagas upp och fördelas i matlådor som räcker under en längre tid. Det kan även vara strategiskt att köpa på sig större volymer av specifika råvaror innan nästa prisökning kommer. Det är även bra att hålla lite koll på de reklamblad som då och då dimper ner i brevlådan. Inte sällan kan priser på exempelvis kött och grönsaker skilja sig något otroligt mellan olika veckor. Äter du kött så är detta dessutom ett tacksamt livsmedel att frysa ned för framtida användning.

Även om priserna på grönsaker nu är höga så lönar det sig i regel alltid att handla grönsaker efter säsong. Grönsaker som är i säsong nu i Augusti är bland annat blomkål, broccoli, vaxbönor och morötter. Många grönsaker kan du dessutom själv hacka in för att sedan frysa ned inför framtida bruk.

Anyfin ger dig 100 kr avdrag på fakturan

Tidigare under året kunde du som besökte Allt om Spara läsa om den nya tjänsten Anyfin. En tjänst som på ett enkelt sätt hjälper svenskar att sänka räntan på sina avbetalningar. Sedan vi uppmärksammade Anyfin har bolagets framgång ökat något enormt. Idag har tusentals kunder använt sig av Anyfin för att sänka sina räntor och avgifter. I genomsnitt har kostnaderna för de svenskar som använt sig av Anyfin minskat med 57%. Detta vittnar om att dagens avbetalningar är förenade med alltför höga räntor och oförmånliga villkor. Något som Anyfin vill vara med att ändra på. Detta genom att erbjuda kunder att ta över befintliga krediter och delbetalningar och istället erbjuda en bättre betalplan. Något som minst sagt varit ett populärt upplägg. Anyfin ger inte själv ut några lån utan betalar helt enkelt av din kreditskuld och låter dig återbetala skulden till deras bolag istället. Detta utan att ta ut några orimliga avgifter eller att krångla till det. För att fler svenskar ska upptäcka fintechsbolaget innovativa tjänst kör man nu en tidsbegränsad kampanj där man gör 100 kr avdrag på första fakturan.

Med smart teknik som bygger på AI kan Anyfin smidigt och enkelt ta fram lägre räntor för dina avbetalningar. Det kan handla om avbetalningar från Klarna, American Express, Svea Ekonomi och andra finansbolag. Det spelar ingen roll om det handlar om kreditkortsskulder, privatlån, delbetalningar eller andra typer av krediter. Det enda Anyfin i nuläget inte kan hjälpa dig med är ditt bolån. Annars finns det inga begränsningar för vilka krediter du kan få sänkt ränta och bättre villkor på. Konceptet går helt enkelt ut på att du flyttar dina befintliga krediter till Anyfin och får bättre villkor och lägre ränta. Dessutom slipper du dyra mellanhänder!

Sänk räntan på dina delbetalningar med Anyfin

Få 100 kr avdrag på fakturan hos Anyfin just nu Om du idag står och betalar alldeles för höga krediträntor och tillhörande avgifter för dina delbetalningar så kommer det garanterat att löna sig att vända sig till Anyfin. Inte nog med att du får en sänkt ränta och således en lägre månadskostnad. Det blir dessutom betydligt enklare för dig att hålla koll på dina skulder. Detta då du får en samlad faktura varje månad och enbart behöver göra en betalning. Detta till skillnad mot om du har delbetalningar och krediter hos flera kreditinstitut. Då blir det mycket att hålla reda på med alla olika OCR-nummer, bankgiron och fönsterkuvert. Genom att undvika detta får du bättre koll på din ekonomi och ökar möjligheterna till en god och stabil privatekonomi. Pengarna du sparar varje månad kan du dessutom lägga in på ett sparkonto och skapa en buffert för oförutsedda utgifter.

Är du redo att testa Anyfins tjänst så kan du nu ta del av ett tidsbegränsat erbjudande. Detta erbjudande är enbart giltigt för nya kunder och gäller fram till den 31:a augusti 2019. Erbjudandet innebär att Anyfin drar av 100 kr på den första fakturan du får från bolaget. Detta efter du använt dig av Anyfins tjänst och flyttat över dina befintliga delbetalningar till bolaget. För att få avdraget behöver du bara skriva in koden adtraction100 i kassan hos Anyfin. Din första faktura från bolaget kommer då att vara på 100 kr mindre än om du inte använt dig av koden. Således sparar du 100 kr som du kan göra annat för eller helt enkelt spara undan till senare tillfälle. Notera att koden alltså enbart är giltig månaden ut. Därefter återgår Anyfin till de ordinarie villkoren.

Sänk räntan på dina delbetalningar nu

Enkel och kostnadsfri tjänst

Hos Anyfin förstår man inte varför kunder ska betala mer än nödvändigt för sina delbetalningar och krediter. Med anledning av detta har man tagit fram en enkel och kostnadsfri tjänst där du kan sänka räntan på dina delbetalningar. För att göra detta behöver du bara besöka Anyfins hemsida och antingen skicka in foton på dina nuvarande fakturor eller hämta ner dessa från respektive kreditgivare med hjälp av BankID. Tycker du dessa tillvägagångssätt verkar krångliga så finns det även möjlighet att maila sina fakturor till robot@anyfin.com. När detta är gjort kommer Anyfin via den senaste AI-tekniken ta fram ett erbjudande där du får lägre ränta och bättre villkor. Godkänner du erbjudandet så behöver du bara bekräfta detta med mobilt BankID så kommer Anyfin direkt att betala av din kredit och flytta skulden till sig. Därefter avbetalar du av skulden precis som vanligt på månatlig basis. Skillnaden är att du får en enda månadsfaktura och enbart betalar till Anyfin. Som ett exempel kan du spara 4462 kr under två år om du lägger om ett lån på 30 000 kr till Anyfin. Detta då räntan kan gå ner från 19,90% till 8,86% och att administrationsavgiften helt slopas. Du får alltså direkt en lägre månadskostnad och pengar över till annat.

Om du inte längre ha lust att mata lånehajarna längre så gör du alltså rätt i att prova Anyfins innovativa tjänst. Vill du veta mer om vad andra kunder haft för upplevelse hos Anyfin så kan du ta del av de omdömen som finns hos Trustpilot. Där har Anyfin i skrivande stund betyget 9,4 av 10 möjliga.

Lendo bjuder dig på uppläggningsavgiften

Semestern är nu slut för de allra flesta och det är dags att återvända till vardagen igen. Inte sällan innebär semestertider utsvävningar av alla de slag. Kanske främst när det kommer till privatekonomin som lätt blir lidande för allt unnande. Men nu när semestern är slut och vardagen har gjort sitt återtåg så passar det bra att göra en höststädning av ekonomin. Ett sätt att göra detta är att se över sina lån och krediter. Kanske har kreditkortet gått varmt under sommaren och resulterat i en större skuld med hög ränta? Eller så kanske det ligger avbetalningar på hög som måste tas tag i innan det blir ohållbart. Oavsett vilka skulder du just nu sitter med så finns det alltid möjlighet att minska månadskostnaden genom att samla sina lån och krediter. Ett sätt att göra detta är att ansöka om ett samlingslån via Lendo. Detta är låneförmedlaren som just blivit nominerad till "Sveriges bästa sök- och jämförelsetjänst 2019" av IDG.

Lendo är ett känt namn för de allra flesta. Inte nog med att låneförmedlaren varit väldigt bra på att marknadsföra sin tjänst. Man har även mottagit fina utmärkelser och givit löpande styrkebesked om expandering till andra länder. Idag är man en av Sveriges ledande förmedlare av blancolån och företagslån. Om du ännu inte provat på den kostnadsfria jämförelsetjänsten som Lendo erbjuder så kan du göra det nu och slippa uppläggningsavgiften på ditt samlingslån.

0 kr i uppläggningsavgift när du samlar dina lån

Samla dina lån hos Lendo Det har blivit alltmer vanligt att samla sina lån via kostnadsfria jämförelsetjänster så som den tjänst som Lendo erbjuder. Fördelarna med detta är många och inte minst förflyttas makten från bankerna till konsumenten. Detta då de olika bankerna och låneinstituten som är anslutna till låneförmedlaren får konkurrera om låntagaren. Därtill tar låneförmedlaren enbart en UC som sedan samtliga samarbetspartners får dela på. Således slipper du att få flertalet förfrågningar i din UC samtidigt som du kan få upp till 35 olika låneerbjudanden. Att ha många förfrågningar i sin upplysning kan påverka kreditvärdigheten negativt vilket alltså du undviker genom att ansöka om lån via Lendo och andra låneförmedlare.

Att ansöka om ett privatlån via Lendo är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något genom att göra en lånejämförelse. Istället kan du i lugn och ro gå igenom de låneerbjudanden du får in och tacka nej till samtliga om inget är attraktivt nog. Väljer du att acceptera ett låneerbjudande från en av de 35 banker som Lendo samarbetar med så slipper du just nu betala uppläggningsavgift. Detta innebär att du kan spara in på en kostnad på upp till 995 kr. Har du ändå tänkt samla dina lån och krediter kan det med andra ord vara en bra idé att besöka Lendo och prova på jämförelsetjänsten redan idag.

Slipp uppläggningsavgiften hos Lendo

2 minuters ansökningsprocess hos Lendo

Lendo är ett svenskt fintech bolag som med innovativ teknik och en klanderfri söktjänst gjort stor succé på lånemarknaden. Bolaget ägs av den stora mediakoncernen Schibsted Media Group och erbjuder idag sin jämförelsetjänst i Sverige, Danmark, Polen och Österrike. Flest användare har man dock i Sverige där man gjort stort avtryck inom branschen för låneförmedling. Mycket tack vare den smidiga låneprocessen där själva ansökningen enbart tar 2 minuter att slutföra. När ansökningen är gjord så får kunden svar inom en minut och efter ett dygn så har samtliga låneerbjudanden kommit in. Dessa erbjudanden kommer från samarbetspartners som alla står under Finansinspektionens tillsyn. Således är det både tryggt och säkert att ansöka om lån via Lendo.

Om du sitter på smålån och dyra krediter så kan du med största sannolikhet få en lägre ränta om du väljer att samla dessa via Lendo. I skrivande stund erbjuder Lendos samarbetspartners en låneränta mellan 2,95-29,95 (2019-08-13). Exakt hur låg ränta du kan få beror dock på dina ekonomiska förutsättningar. Räntan sätts nämligen individuellt av varje enskild bank som Lendo samarbetar med. För att få reda på vilken ränta just du kan få krävs det att du först gör en lånejämförelse hos Lendo. Något som alltså är helt gratis och utan förbindelser. Vill du testa en annan låneförmedlare så har Compari just gjort entré på den svenska marknaden.

Få koll på pengarna med P.F.C

Har du en vardagsekonomi i behov av uppstyrning så kan den nya mobilbanken P.F.C vara lösningen. Denna mobilbank kommer från betalningsinstitutet PFC Technology som även är aktören bakom appen Betalo. P.F.C står för Personal Finance Co som vittnar om vart fokus ligger för detta bolag. Med den nya mobilbanken P.F.C vill bolaget hjälpa svenskarna att få koll på pengarna. Även om mobilbanken ännu inte är känd bland den stora massan så finns det tunga investerare bakom produkten. Den största ägaren i P.F.C är den svenska storbanken Nordea. Men även andra kända namn inom finansbranschen har skjutit in kapital i mobilbanken. Bland dessa återfinns Svea Ekonomi och NFT Ventures, varav den sistnämnda även har intressen i kända varumärken så som Lendify, Direkto och Capcito. Nu återstår det bara att se om P.F.C lyckas med sitt uppdrag - att få svenskar att få koll på pengarna.

P.F.C är en mobilbank där du har möjlighet att sköta alla dina bankärenden via en app. Appen finns att ladda ner i både App Store och Google Play. Utöver appen får bankkunder ett kostnadsfritt Mastercard® som kopplas till kontot. Genom funktioner så som pushnotiser vid köp, automatiskt kategorisering av köp samt personlig budget ska det bli enklare för dig som kund att få koll på din privatekonomi. Något som lockar runt 5000 nya användare i månaden enligt bolagets marknadschef.

Personlig budget direkt i mobilen

Mobilbanken P.F.C Efter att ha utforskat den nya svenska mobilbanken så kan vi på Allt om Spara konstatera att målgruppen för P.F.C främst är personer med en enklare ekonomi. Appen lämpar sig med andra ord för den som vill få koll på intäkter och utgifter i vardagen. Har du en mer avancerad ekonomi med depåer, fondsparande och flera olika typer av konton så kan P.F.C istället ses som ett komplement medan de stora affärerna bör fortsätta skötas hos din nuvarande bank. Med P.F.C kan du istället få bättre koll på de mindre vardagsposterna och se var pengarna egentligen tar vägen. Med appen kan du även göra en personlig budget som du när som helst kan ändra vid behov. Eftersom inköpen du gör med det Mastercard® som är kopplat till tjänsten kategoriseras så kan du också se inom vilka områden du spenderar mest pengar.

En annan intressant funktion i P.F.C är "Dina grupper". Med denna funktion kan du enkelt dela upp köp mellan dig själv och dina vänner. Är du exempelvis iväg på resa med kompisgänget så kan du samla alla gemensamma poster som en grupp. Därefter är det enkelt att se hur mycket var och en i gruppen är skyldiga varandra. I framtiden planerar man även att integrera en funktion för att splitta notan när du är ute och äter eller gör andra aktiviteter med andra. Andra kommande funktioner är automatiskt sparande och premiumabonnemang. Syftet med P.F.C är att du ska kunna skräddarsy mobilbankens tjänst utifrån dina egna behov.

Ladda ner P.F.C

Kontaktlöst kort kostnadsfritt

De kostnadsposter som är synliga och som automatiskt kategoriseras i P.F.C appen är de köp som görs med P.F.C Mastercard®. Du beställer detta kort helt kostnadsfritt via appen. Efter beställningen är gjord kommer du att få hem ditt kort inom 3-5 arbetsdagar. Kortet är fritt från årsavgift och ingen kreditupplysning görs i samband med beställningen. En annan fördel med P.F.C Mastercard® är att du slipper betala extra utgifter när du använder kortet utomlands. Man tar alltså vare sig något valutapåslag eller någon uttagsavgift. Du kan ta ut upp till 3000 kr i månaden med ditt P.F.C Mastercard® helt utan kostnad. Kortet är dessutom kontaktlöst vilket innebär att du kan blippa köp i de betalterminaler som tillåter detta.

Allt som har med ditt betalkort att göra administrerar du direkt i appen. Där kan du bland annat aktivera ditt kort eller ändra din PIN-kod. Du har även möjlighet att frysa kortet eller helt enkelt beställa ett nytt kort. Man har även en chattfunktion där du med fördel kan ställa frågor till mobilbankens support. För att föra över pengar till ditt P.F.C Mastercard® använder du Swish och identifierar dig med ditt BankID. Så fort pengarna är swishade får du tillgång till dessa och kan börja använda ditt kort från P.F.C.

Allt vanligare med räntegaranti på lån

Det är ingen hemlighet att det råder stor konkurrens inom marknaden för lån. Aktörerna har blivit fler samtidigt som ny teknik har möjliggjort för andra typer av bolag att kapitalisera på lånekunderna. Vi syftar då främst till låneförmedlare som med sina innovativa och användbara tjänster lyckats knipa en del av bankernas förtjänster. Förhållandena har förändrats och tiden då man gick till ett lokalt bankkontor för att ansöka om privatlån känns som ett minne blott. Nu sker låneansökan istället helt digitalt och identifiering sker via mobilt BankID för att undvika pappersarbete och onödigt administrativt arbete. Att låna pengar är mer tillgängligt än någonsin och låneklimatet är gynnsamt. Trots detta får både banker och låneinstitut kämpa för att locka till sig nya kunder i den rådande konkurrensen. Ett sätt att göra detta är att erbjuda attraktiva tilläggstjänster och löften. Det handlar om alltifrån låneskydd till det vi nu ser öka allt mer, nämligen räntegaranti.

Flertalet banker och låneinstitut erbjuder nu en så kallad räntegaranti på sina privatlån. Fenomenet behöver inte nödvändigtvis gå under benämningen räntegaranti utan kallas i vissa fall även för prisgaranti. Innebörden är dock densamma, att låneinstitutet erbjuder en garanti som innebär att du får den lägsta effektiva räntan på ditt lån. Detta i jämförelse med liknande lån från andra lånebolag och banker.

Så åberopar du räntegarantin på privatlån

räntegaranti på privatlån För dig som inte tidigare är bekant med begreppet räntegaranti så tänkte vi på Allt om Spara reda ut vad det egentligen betyder. Dock finns det inga generella regler för vad som gäller för just detta fenomen. Istället har de banker och kreditgivare som erbjuder räntegaranti olika garantivillkor. Därför har vi valt att granska villkoren hos tre svenska lånebolag som erbjuder räntegaranti och prisgaranti. Dessa långivare är Svea Ekonomi, Bluestep Bank och SevenDay Bank. Samtliga aktörer erbjuder någon form av garanti när det gäller hur låg effektiv ränta du kan få på ditt privatlån. När det gäller räntegarantin hos Svea Ekonomi så innebär denna att du får sänkt effektiv ränta om du kan få en lägre effektiv ränta på samma typ av lån hos en annan långivare. Räntegarantin gäller enbart på det så kallade Svealånet. För att få sänkt effektiv ränta hos Svea Ekonomi måste du åberopa räntegarantin inom fem dagar från det att lånet blivit beviljats. Om du får igenom din förfrågan så får du även tillbaks den uppläggningsavgift som du betalat.

Samma villkor gäller för den räntegaranti som Bluestep Bank erbjuder sina lånekunder. Med andra ord behöver du även hos denna bank inkomma med din ansökan om räntegaranti inom fem dagar. Detta gör du genom att maila banken med en kopia av det lån du beviljats av en annan aktör. Notera att det jämförda lånet måste ha samma löptid, samma lånebelopp och samma villkor. Räntegarantin gäller inte om du exempelvis ansökt om ett medlemslån hos den andra banken. Hos BlueStep Bank kan du enbart få en sänkt ränta som håller sig inom bankens räntespann för perioden. Hos den tredje jämförda långivaren som är SevenDay Bank så får kunder istället sju dagar på sig att ansöka om prisgarantin. I övrigt skiljer sig inte garantivillkoren nämnvärt från villkoren hos de andra två aktörerna.

Ansök om ett lån med räntegaranti

Sänkt effektiv ränta

I de fall vi har granskat så är det den effektiva räntan som sänks vid en eventuell räntegaranti. Den effektiva räntan är den totala kostnaden för ett lån. Detta till skillnad från den nominella räntan eller krediträntan som istället bara anger vad kostnaden i ränta är. I den effektiva räntan ingår istället både nominell ränta, uppläggningsavgift samt andra avgifter som är kopplade till lånet. Det är således den effektiva räntan som bör jämföras när du lånar pengar. Detta då den ger en mer rättvis bild av vad ett lån faktiskt kostar. Om man bara ser till den nominella räntan så kan denna vara låg trots att totalkostnaden för lånet är högt. Detta då låneinstitutet i fråga istället tar ut pengar för annat som ett sätt att kompensera för den låga nominella räntan. I Sverige är det lag på att den effektiva räntan tydligt ska framgå när man tecknar ett lån.

När du åberopar räntegarantin och får din ansökan beviljad så kommer den effektiva räntan för lånet sänkas. Detta kan innebära att långivaren exempelvis slopar uppläggningsavgiften eller helt enkelt tar bort andra avgifter som är knutna till lånet. Det kan såklart även innebära att den nominella räntan sänks för att på så sätt få ner den effektiva räntan. För att få en sänkning av den effektiva räntan krävs det dock att du kan påvisa att du blivit beviljad ett lån med lägre effektiv ränta hos en annan svensk långivare.

Elbolag får kritik av Konsumentverket

Tycker du att det är krångligt att förstå priserna på elbolagens hemsidor? Då är du inte ensam och nu kritiserar även Konsumentverket elbolagen för bristande information. Att välja elavtal är långt ifrån enkelt för den som inte är väl insatt i ämnet. Inte nog med att det förekommer många krångliga termer. Prisinformationen är dessutom långt ifrån tydlig och ibland vet man inte ens vilka priser det är man jämför. Konsumentverket riktar nu kritik mot flertalet svenska elbolag. Det handlar bland annat om större aktörer så som Fortum och Eon. Men även mindre elbolag runtom i landet får kritik. Kritiken handlar främst om att elbolagen inte redovisar jämförelsepriser tydligt nog. Enligt en artikel i DN från 2019-07-21 påtalar en jurist från Konsumentverket att man som konsument alltid på ett enkelt sätt ska ha möjlighet att jämföra elpriserna. Så är alltså inte fallet som det ser ut nu men flera av de elbolag som fått kritik har redan vidtagit åtgärder.

På Konsumentverkets hemsida går det att ta del av information om vilka elbolag som berörs av kritiken. Det handlar förutom om de större elbolagen även om bolag så som Mölndal Energi, Jämtkraft, Varbergs Energi och Kraftviken. I de flesta fall grundar sig kritiken i brist på jämförelsepriser och tydlighet. Enligt Konsumentverket ska konsumenter inte behöva klicka runt på hemsidan för att kunna jämföra elpriser. Istället ska jämförelsen finnas tillgänglig direkt på hemsidan utan att besökaren ska behöva vidta ytterligare steg. Att elbolagens hemsidor är bristfälliga gällande prisinformation är ingen nyhet. Redan i höstas fick svenska elbolag en uppmaning om att se över sina hemsidor. Detta i samband med att föreskriften om prisinformation ändrades.

Jämförpriser för elavtal

jämförpriser elavtal Det som avgör vilka regler som gäller för jämförpriser gällande elavtal är Konsumentverkets föreskrift om prisinformation. Denna föreskrift syftar till att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna jämföra elavtal och kunna fatta ett välgrundat beslut. Jämförpriserna för el ska finnas tillgängliga direkt på elbolagens hemsida. Detta utan att konsumenten själv ska behöva navigera sig igenom ett antal sidor först. Priserna som redovisas ska grunda sig på totalkostnaden för elkonsumtionen. Vidare ska jämförpriset för el anges i hur många ören varje kWh kostar med en årlig förbrukning av 2000, 5000 och 20 000 kilowattimmar. Priset och dess jämförpris ska vara synligt på ett och samma ställe där samtliga priser ska vara lika lätta att se. Därtill måste elbolaget uppge vilken tidsperiod som är aktuell för jämförpriset. Ett av de elbolag som fick kritik följde samtliga dessa regler. Istället fallerade man på att man inte informerade om huruvida nätkostnaden ingick eller inte. Något som också står med i Konsumentverkets föreskrift om prisinformation.

Seriösa elbolag i Sverige kan bli certifierade av branschorganisationen Energiföretagen. I den certifiering som utfärdas ingår det även att medlemsföretaget ska ha redovisa korrekta uppgifter på sin hemsida. Något som det alltså visat sig att inte alla elbolag och energiföretag gör. Nu har elbolagen fram till den 30:e augusti på sig att lämna yttrande till Konsumentverket. Om inte yttranden kommer in och inga åtgärder görs kommer Konsumentverket med största sannolikhet vidta ytterligare åtgärder. Fram till nu har samtliga korrigeringar som gjorts på elbolagens hemsidor varit frivilliga.

Byt till ett elvtal hos Skellefteå Kraft

Hundratals elhandlare att välja mellan

I Sverige finns det hundratals olika elhandlare som du kan köpa el från. Oavsett vilket elbolag du väljer är det viktigt att först bestämma vilken avtalstyp som lämpar sig bäst för dig. Det finns alltifrån fast avtal, rörligt avtal, mixavtal och timavtal. Vet du inte vad de olika avtalsformerna innebär så finns det gott om information om detta på nätet. När du sedan valt avtalsform så kan du gå till en oberoende aktör och jämföra elavtalen. Vi på Allt om Spara rekommenderar Elpriskollen som är en kostnadsfri och oberoende tjänst från Energimarknadsinspektionen. Innan du väljer vilket elbolag du ska köpa din el från så finns det några tänkvärda saker som kan vara bra att ha i åtanke. Bland annat det faktum att du har ångerrätt i 14 dagar om du ingår ett elavtal på distans. Ångerfristen påbörjas från den dag du får bekräftelse på ditt avtal. Innan avtalet ingås ska du även ha fått information om bland annat pris, uppsägningstid och startdatum. Har du inte fått detta eller fortfarande känner dig osäker gällande ditt elavtal så kan du ta kontakt med Konsumenternas energimarknadsbyrå. Genom att göra detta har du möjlighet att få kostnadsfri vägledning i val av elavtal.

Avanza lanserar gröna bolån

Tidigare under sommaren gick Avanza ut med en lista över nya produkter som släppts hos banken hittills i år. En av dessa produkter fastnade vi på Allt om Spara speciellt för. Det handlar om det som banken kallar Grönt Bolån vilket ska gynna individer som bor klimatsmart. Förhoppningsvis kan man genom detta gröna bolån uppmuntra fler människor att minska sin energiförbrukning. Avanza är redan en bank som är känd för att erbjuda låg ränta på bolån. Men nu tar man det alltså ett steg längre och ger nya kunder tio punkters ränterabatt vid tecknande av ett Grönt Bolån. För att få rabatten gäller det dock att man bor i ett hus som har energiklass A eller B. Den nya gröna rabatten gäller alla bindningstider vilket innebär att den lägsta rabatten som nu ges på bolån hos Avanza är 1,18%.

Det flesta är nog eniga med Avanza i det faktum att det ska löna sig att ha en bostad som är klimatsmart. Och Avanza är faktiskt inte den enda bank som premierar husägare som tänker på miljön. Även Nordea var tidigt ute med att ge ränterabatt genom ett Grönt Bolån. De två bankerna erbjuder i skrivande stund lika stor ränterabatt för dig som bor i en fastighet med energiklass A eller B. Om du inte vet vilken energiklass din villa tillhör så finns denna information att finna i energideklarationen. På Boverket.se kan du enkelt söka information om alla byggnader i Sverige. Se bara till att ha fastighetsbeteckningen nära till hands när du gör din sökning.

Så får du ränterabatt med Grönt Bolån

Grönt Bolån Avanza Oavsett om du bor i hus eller i bostadsrätt så har du möjlighet att få ett Grönt Bolån hos Avanza. Det gäller dock att fastigheten som du redan äger eller har tänkt köpa har en låg energiförbrukning. Med anledning av detta måste du kunna uppvisa en giltig energideklaration som vittnar om att ditt hus eller bostadsrätt har energiklass A eller B. Dessvärre accepteras inte äldre versioner av energideklarationen. Åtminstone inte i de fall där energiklasserna inte tydligt visas från A till G. Om du för närvarande inte har någon energideklaration som är giltigt så kan du införskaffa detta. Det gör du genom att kontakta en certifierad energiexpert. Dessa återfinns på Boverkets hemsida där du enkelt kan anlita en expert i just ditt närområde. Innan du gör en ny energideklaration bör du dock kolla upp vad detta kommer att kosta dig. Är du inte säker på att ditt hus kommer att klassas som klimatsmart är det en onödig kostnad att ta.

Du som redan har ett bolån hos Avanza och vill utnyttja din ränterabatt skickas en giltig energideklaration med energiklass A eller B till Stabelo. Stabelo är kreditgivaren som Avanza använder för sina bolån då banken själv enbart är distributör av bolånen. När Stabelo mottagit din energideklaration kommer du att få 0,10 procentenheter lägre bolån. Har du ännu inget bolån hos Avanza så är den minsta summan du kan ansöka om 100 000 kr. Precis som hos andra svenska banker får du bara låna upp till 85% av bostadens värde.

Avanza har Sveriges nöjdaste kunder

Så får ditt hus en högre energiklass

energiklasser Bara för att ditt hus i nuläget inte räknas som klimatsmart så finns det inget som säger att det alltid kommer att vara så. Istället finns det faktiskt åtgärder som man själv kan göra för att huset ska få en högre energiklass. Men då behöver man först lite grundläggande kunskap om vad energiklass faktiskt innebär och vilka olika klasser som finns. En villa eller en bostadsrätt får sin energiklass när fastigheten energideklareras. Energiklassen baserar sig på den energi som fastigheten förbrukar. Ett hus med låg energiförbrukning får således en hög energiklass. Medan en villa som kräver mycket energi istället får en låg energiklass. Med dagens klassificeringssystem kan en fastighet ha en energiklass från A till G där A är högsta klass. Att ha den högsta klassen är det bästa utifrån ett miljöperspektiv men även rent kostnadseffektivt. För att få en högre energiklass på ditt hus måste du således genomföra åtgärder som minskar energiförbrukningen.

Konkreta saker som minskar energiförbrukningen är exempelvis att ersätta en gammal elpanna. Denna ersätts fördelaktigast med en luft/vattenvärmepump. Man kan även montera solceller och spara både pengar och energi. Därtill är all form av isolering att rekommendera så som att tilläggsisolera källare och vind. Detta är områden som annars drar ut mycket energi ur huset. För majoriteten av dessa större åtgärder krävs en fackman. Men det finns även saker som man själv kan göra utan att ta hjälp utifrån. Det handlar bland annat om att byta ut större apparater i huset som drar mycket energi helt i onödan. Därtill kan det vara en bra idé att ersätta alla gamla glödlampor och istället installera energieffektiva led-lampor. Oavsett om dina åtgärder innebär att ditt hus flyttar upp en energiklass eller inte så kommer du garanterat att spara pengar genom förändringarna som gjorts.