Arkiv: Nyheter

Nu höjs rutavdraget

Nu har det gått snart tolv år sedan Alliansen lade grunden till rutavdraget. I efterhand kan man utan tvivel konstatera att reformen blev en succé. Inte bara möjliggör rutavdraget för människor att ta hjälp med hushållsnära tjänster. Avdraget har även skapat fler jobb och då inte minst till svenskar med utländsk bakgrund. Människor som annars kanske hade haft svårt att få arbete. På så sätt har rutavdraget även bidragit till en bättre integration. Det rutavdrag vi har idag gäller för alla under 65 år och innebär att man får dra av 50% på själva arbetskostnaden. Man får dock bara dra av max 25 000 kr per år. Men nu har regeringen beslutat att man den 1:a juli 2019 ska fördubbla rutavdraget. Detta innebär alltså att du framledes kommer att kunna dra av 50% upp till 50 000 kr. Dessutom meddelar regeringen att man har rätt att utnyttja den nya maxgränsen retroaktivt.

Många av de tjänster där man kan utnyttja rutavdraget var tidigare så kallade svartjobb. Det vill säga tjänster där människor undvek att betala skatt. I och med det generösa bidraget har allt fler jobb blivit vita vilket även innebär mer pengar till den statliga kassan. Rutavdraget innebär helt enkelt att människor har möjlighet att anställa vit arbetskraft till en lägre kostnad. Eftersom avdraget dras av rätt på fakturan sköts allt automstiskt och inget extra arbete behöver lägga ned på att få prisreduktionen.

Rutavdraget fördubblas

rutavdraget fördubblas Den 1:a juli i år kommer rutavdraget fördubblas. Förhoppningsvis bidrar detta till att ännu fler jobb skapas och att människor i större omfattning tar in hjälp utifrån. Den nya ändringen i rutavdraget gäller för personer över 18 år som inte fyllt 65 år innan årets början. Dock bör man hålla koll på att det sammanlagda avdraget för rut- och rot fortfarande är 50 000 kr per person och år. Har du redan fått avdrag på 50 000 kr vid exempelvis en renovering så kommer du inte kunna få lika mycket avdrag till för städning eller trädgårdsskötsel. Däremot har du som tidigare under året anlitat ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster kunna ansöka om rutavdrag retroaktivt. Du behöver då kontakta företaget i fråga och be dom skicka in en ny ansökan på resterande 25 000 kr. Om du inte vet hur mycket av avdraget du redan utnyttjat under året så kan du enkelt se en sammanställning över detta på Mina Sidor hos Skatteverket.

Personer över 65 år har redan sedan tidigare kunnat göra avdrag på upp till 50 000 kr. Rutavdraget för dessa personer kommer att vara oförändrat. Istället innebär den nya ändringen att alla oavsett ålder har möjlighet att göra ett lika stort avdrag. Dock kommer detta inte vara den sista ändringen i rutavdraget. Istället är det meningen att avdraget i framtiden ska tredubblas.

bynk

Såhär utnyttjar du rutavdraget

Det var Centerpartiet som i oktober 2003 tog fram en motion om det vi idag kallar rutavdraget. Fyra år senare blev avdraget en verklighet som varit uppskattad av många svenskar. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt vilka är kategorier av tjänster där man kan få avdrag på själva arbetskostnaden. Det handlar om hushållsnära tjänster och listan på dessa tjänster kan göras lång. På Skatteverkets hemsida finns en sammanställning över alla de tjänster där rutavdraget gäller. Nedan ser du några exempel på tjänster där du får göra avdrag på halva arbetskostnaden upp till 50 000 kr.

✔ Städning och flyttstädning

✔ Gräsklippning och annat trädgårdsarbete

✔ Snöskottning

✔ Barnpassning och läxläsning

✔ Reparation av vitvaror

✔ Installation av datautrustning

Som synes är det ett brett spektra av tjänster där du kan få avdrag på arbetskostnaden. Detta är dessutom bara ett axplock av alla tjänster där du har rätt att få reduktion på priset. För många är tjänsterna sådant man redan idag klarar av att göra själv. Men för den som lever ett stressigt liv med både karriär och barn kan tjänsterna komma väl till pass. Även för äldre har rutavdraget varit väldigt populärt då det möjliggjort en enklare vardag med mindre påfrestning.

Det här är KYC

I den finansiella världen förekommer det ofta många begrepp som kan kännas främmande för den som inte är insatt. Och även om det i många fall inte finns någon anledning att lära sig dessa begrepp så finns det ändå ett par fraser som kan vara bra att ha koll på. Detta då det kan underlätta i din kommunikation med banker och andra institut. Ett sådant begrepp som vi ofta får frågor om är KYC. Denna förkortning står för Know Your Customer och begreppet förekommer ofta i samband med att du ska ta ett större lån. Du har säkert även hört begreppet i samband med att du byter bank eller helt enkelt skapar konto i en ny bank.

Know Your Customer är ett led i processen att motverka pengatvätt och annan illegal finansiell verksamhet. Det handlar helt enkelt om att företag och banker ska lära känna sina kunder. På så vis kan man fastställa kunders identitet samt säkerställavar pengarna de får in kommer ifrån. Alla bolag som erbjuder tjänster och produkter inom den finansiella sektorn måste enligt lag arbeta med åtgärder för att motverka penningtvätt. En sådan åtgärd innebär bland annat att samla in information om sina kunder.

Banker måste ha information om sina kunder

KYC (Know Your Customer) Det är inte bara finansbolag och svenska banker som måste inhämta information om sina kunder via en så kallad KYC. Kraven appliceras även på andra företag så som exempelvis revisionsbyrårer, mäklarbyråer och advokatbyråer. Därtill måste andra företag som säljer varor för över €5000 kontant följa penningtvättslagen. Om du blir ombedd att svara på frågor av din bank eller liknande institut så innebär inte detta att du är misstänkt för något. Banken är nämligen skyldig att göra detta för att få den kundkännedom som krävs. Om en myndighet skulle höra av sig och be banken om uppgifter så ska dessa uppgifter redan finnas tillgängliga hos banken. Det kan handla om uppgifter om transaktioner eller om kundens identitet.

I och med att man regelbundet samlar in information genom KYC så gör man det svårare för kriminella att tjäna stora summor pengar. Om du som privatperson vägrar att svara på frågor i enlighet med KYC så kommer du inte att accepteras som kund hos finansbolag eller banker. Vanligtvis gör banken en KYC i samband med att du blir kund. Men även som befintlig bankkund så kan du bli uppringd och ombedd att svara på frågor. Innan du svarar på några frågor bör du dock säkerställa att det verkligen är din bankman som ringer och inte någon annan. Lämpligast är att svara på uppgifter i en KYC skriftligt eller via ett möte på ditt lokala bankkontor.

Besök Sveriges största jämförelsetjänst

Verklig huvudman och PEP

För två år sedan kom det en ny lag som än mer skulle motverka finansiering av terrorism och penningtvätt. I den nya lagen innefattar det även att finansbolag och andra bolag måste säkerställa om en kund är PEP. PEP är en förkortning av Politisk exponerad person och exempel på en sådan person är någon som innehar en politisk ställning. Dessa personer kan på grund av denna ställning utsättas för en högre risk att mutas eller bli inblandad i korruption. Detsamma gäller du som är anhörig eller nära medarbetare till en PEP. Människor som klassas som PEP får sina transaktioner och affärer mer noggrant granskade än övriga befolkningen. Det kan dock vara svårt att identifiera alla sådana människor och det är inte alltid det räcker med att ställa frågan.

Utöver PEP så kan det även vara bra att hålla koll på begreppet verklig huvudman. Även detta ett begrepp som finns med i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Begreppet är dock bara relevant för dig som driver eller äger ett företag och betalar f-skatt. Den eller de personer som äger eller har inflytande över mer än 25% av bolaget är verklig huvudman för företaget.

Låt pengarna växa med Nordeas spargenerator

Intresset för sparprodukter har ökat stort under de senaste åren. Detta märks inte minst på alla nya innovativa spartjänster som finns på marknaden. Många av dessa tjänster kommer från vanliga bolag men även bankerna är snabba med att tillfredsställa sina kunders behov. Inte sällan använder man AI för att göra sparprodukterna så användarvänliga som möjligt. Här på Alltomspara.se har du bland annat kunnat läsa om tjänster så som SAVR och June som är exempel på sådana produkter. Den sistnämnda produkten är utvecklad av Danske Bank som nu får konkurrens av Nordea som just tagit fram spargeneratorn. Denna spargenerator går under namnet NORA vars syfte är att ge dina och andra privatpersoners pengar en chans att växa.

Med Nordeas spargenerator NORA kan du enkelt skapa en fondportfölj som kan vara det första steget mot att nå dina drömmar. Nora är en så kallad sparrobot som kan liknas vid en digital rådgivare som alltid finns nära till hands. Med hjälp av Nora kan du enkelt hitta ett fondsparande som passar just dig och dina prioriteringar. Fondsparandet sker i ett ISK konto som är helt kostnadsfritt att skapa. Fördelen med ett sådant konto är att du slipper deklarera dina affärer. Istället betalar du en årlig schablonskatt och detta sköts helt automatiskt. Schablonskatten betalar du oavsett om ditt fondsparande går med plus eller minus.

Såhär fungerar spargeneratorn hos Nordea

Nordeas spargenerator Nora Innan vi förklarar hur Nora fungerar så vill vi understryka att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning. Även om de fonder som spargeneratorn investerat i gått upp tidigare så är det alltså inte säkert att de fortsätter att göra detta. Därmed bör du alltid vara medveten om den risk det innebär när du använder dig av sparprodukter. Du är aldrig garanterad att få tillbaks hela ditt insatta kapital. Känner du dig bekväm med detta så kan du enkelt börja använda dig av Nordeas sparrobot. Genom att göra detta kommer du att få ett fondsparande som är skräddarsytt för dig. Detta utan att du behöver gå till banken för rådgivning. Spargeneratorn utgår nämligen i från dig och dina val i skapandet av portföljen.

För att du ska kunna skapa en portfölj med hjälp av Nora måste du först välja vilken riskprofil du vill ha på ditt sparande. Du får välja mellan defensiv, försiktig, balanserad, fokus tillväxt samt fokus avkastning. Är du en försiktig typ bör du välja en låg riskprofil medan du som inte är rädd för att ta stora risker för att nå hög avkastning bör välja en hög riskprofil. När du väl valt en profil utifrån dina preferenser så kommer du att få den förväntade avkastningen presenterad för dig. Notera att Nordea inte tagit hänsyn till påverkansfaktorer så som kostnader och inflation i denna beräkning. I samband med att du väljer plan för ditt sparande hos Nordea kommer du indirekt även välja vilken fördelning mellan räntor och aktier du kommer att ha. Risken återspeglas nämligen i fördelning där du med hög risk har en högre andel aktier och du med låg risk har en högre andel räntebärande värdepapper.

SW_Baldwin_GIF

Skräddarsydda fondportföljer

Sparrobot Nordea När du sparar pengar med Nordeas spargenerator så får du även välja vilken portfölj du ska spara i. Det finns två olika portföljer och bägge har en blandning som kommer att kunna matcha din investeringsprofil. Den första portföljen går under namnet Hållbara portföljen och passar dig som värnar om en hållbar värld. Denna portfölj låter dina pengar växa samtidigt som du är med och bidrar till en bättre värld. Fokus i denna portfölj ligger på så kallade ESG-investeringar. ESG står för environmental, social and governance och innebär att man stödjer långsiktigt hållbara lösningar. Den andra portföljen går under benämningen Flexibla portföljen och här tar man inte samma hänsyn till omvärlden. Istället ger denna portfölj dig aktivt förvaltade fonder. Fokus för fondförvaltaren här är primärt att slå index.

Nordeas sparrobot tillåter dig både att spara en förutbestämt klumpsumma samt att månadsspara. Om du bara vill känna på produkten så kan du börja med att spara så lite som 100kr i månaden. Därefter kan du justera den månatliga inbetalningen när du känner dig mer trygg med spargeneratorn. Du som redan är kund hos Nordea kan direkt börja använda dig av Nora. Är du inte kund så kan du enkelt bli det på bankens hemsida. Att bli kund tar bara 12 minuter och hela processen sköts helt digitalt. Vill du läsa om alternativa sparrobotar så hittar du mer information om SAVR här. Vi har tidigare även skrivit om Danske Banks sparrobot June.

Så påverkar den svaga kronan dig

Det har väl undgått få människor att den svenska kronan just nu är rekordsvag. De nivåer vi nu ser är jämförbara med de nivåer vi såg för tio år sedan. Främst blir det påtagligt när vi jämför kronan med euro och dollar. För hundra svenska kronor får man idag 10,42 dollar. För lika många kronor får man 9,34 euro. Många menar att det är Riksbanken som ska bära skulden för den försvagade kronan. Detta då man har hållit ned styrräntan på grund av den låga inflationen. Den låga styrräntan påverkar räntan i stort och som privatperson märker du av detta på låga boräntor och låga låneräntor generellt. Men trots att styrräntan varit låg de senare åren så har inflationen inte stigit. Med anledning av detta fortsätter Riksbanken att hålla nere räntan vilket också gör att kronans värde fortsätter att vara lågt.

Varför inte inflationen stiger trots en låg styrränta kan bero på flera olika faktorer. Saker som exempelvis påverkar inflationen är låga löneökningar, svag tillväxt och låga förväntningar. Målet för Riksbanken är att ha en inflation som ligger på 2% och för att nå detta mål anpassar man sin penningpolitik. I detta ingår det bland annat att justera räntan. Detta har man gjort men inflationen har alltså ändå inte stigit vilket gör att även kronan drabbas.

Låga räntor ger en försvagad krona

försvagad krona Räntan är alltså fortsatt låg vilket gynnar dig som exempelvis har ett bostadslån eller är tungt belånad på andra sätt. Däremot bidrar den låga räntan till en försvagad krona vilket får konsekvenser om du exempelvis ska åka utomlands. Tidigare har man till exempel enkelt kunnat beräkna kostnader för sin utlandssemester genom att tänka att 10 euro motsvarar 100kr. Dessutom fick man ofta en positiv överraskning i plånboken efter semestern då euron faktiskt var lägre än så. Med andra ord hade man ofta lite extra pengar över när man kom hem igen.

Idag är läget annorlunda och den svaga kronan blir märkbar i semesterbudgeten. Riksbankens chef Stefan Ingves menar att vi helt enkelt får anpassa oss inför semestern. Tipsen är då att välja ett resmål där valutan är svag så som Turkiet eller Bulgarien. Alternativt att istället för att åka utomlands stanna i Sverige och semestra. Om detta inte är ett alternativ för dig så rekommenderar vi dig att använda vår valutaomvandlare för att se vilka valutor är låga just nu. På så sätt kan du anpassa ditt resmål efter hur den lokala valutan står sig mot den svenska kronan.

Riksbanken har tidigare aviserat om räntehöjningar men än så länge ser läget oförändrat ut. Senast förra månaden meddelade man dessutom att nästa räntehöjning beräknas att komma senare än vad man tänkt. Med andra ord lär vi inte se en höjning av styrräntan förrän nästa år. Fram till dess får vi nog också acceptera att kronans värde kommer vara fortsatt lågt och att det svider extra i plånboken under utlandssemestern.

Låga räntor när du lånar via Lendo

Den svaga kronan gör maten dyrare

Det är inte bara under utlandssemestern som du kan märka av den svaga kronan. Faktum är att du påverkas av kronans värde varje gång du handlar mat. Detta då den mat som vi behöver importera från andra länder blir dyrare. Och även om man kan tro att det mesta som säljs i mataffären odlas i Sverige så är det inte så. Många av de livsmedel som du har i din matkasse importeras från andra länder. Exempel på sådana livsmedel är fisk, dryck, kaffe, frukt och grönsaker. Främst importeras livsmedel ifrån andra länder inom EU och som tidigare nämnt är Euron dyr i förhållande till den svenska kronan. Detta gör också att varorna som importeras blir dyrare vilket i slutändan drabbar konsumenterna. Ett tips under dessa tider är att försöka handla mer livsmedel som tillverkas i Sverige. Genom att göra detta kommer både plånboken och miljön att gynnas.

Slutligen så drabbar den svenska kronan även många företagare. Det blir dyrare att importera varor som man sedan kan sälja vidare till konsumenter. Därtill kan man på grund av de hårda konkurrensläget inte höja sina priser. Då får man helt enkelt acceptera lägre vinster alternativ göra sig av med sina anställda. Något som i slutändan får många förlorare.

Nå drömresan med SAS EuroBonus World Mastercard

Det blir allt mer vanligt att svenskar väljer kreditkort utifrån sin livsstil. Idag finns det alla olika typer av kreditkort som kan kategoriseras in i resekort, shoppingkort, matkort, bensinkort och premiumkort. När det gäller resekort så är det SAS EuroBonus American Express kort som fått störst genomslag här i Sverige. Korten kommer ur ett samarbete mellan Scandinavian Airlines och American Express. Det finns olika kort att välja mellan beroende på vilka förmåner kortinnehavaren efterfrågar. Även intjänande av poäng ser annorlunda ut mellan de olika korten. Även om SAS EuroBonus American Express fortfarande dominerar på marknaden över resekort så har det kommit en annan uppstickare med god potential. Det handlar om SAS EuroBonus World Mastercard som är ett kort som ges ut av SEB. Med detta kort kan flitiga resenärer samla ännu mer poäng och snabbare nå sin drömresa.

För att få ut något av SEBs kort SAS EuroBonus World Mastercard så bör man vara medlem i SAS EuroBonus. SAS EuroBonus är ett av de mer populära lojalitetsprogrammen i Norden tack vare sina många förmåner. Att bli medlem i lojalitetsprogrammet är helt gratis och ansökningsprocessen sker helt digitalt direkt på SAS hemsida. SAS EuroBonus är utformat för att ge flygbolagets resenärer mervärde och lämpar sig därför främst till dig som är en frekvent flygresenär. Men eftersom det är gratis att bli medlem så kan även du som bara flyger med SAS då och då ändå skapa ett konto och börja samla poäng.

Samla poäng till flygresor med ditt kreditkort

SAS EuroBonus World Mastercard Genom att bli medlem i SAS EuroBonus har du möjlighet att samla poäng när du flyger. Poängen kan sedan växlas in mot nya flygresor med SAS eller andra flygbolag som ingår i Star Alliance. Du som inte vill resa för poängen kan istället utnyttja dessa i SAS shop eller som betalmedel när du köper dricka eller mat i kabinen. Att enbart vara medlem i SAS EuroBonus fungerar självklart utmärkt. Men för att samla de poäng som krävs för att kunna nå sin drömresa brukar det vara behjälpligt att ha ett kreditkort kopplat till sitt medlemskonto. Sådana kreditkort erbjuds just nu både av American Express och SEB som båda har samarbeten med SAS EuroBonus.

När det gäller korten som framtagits av SAS tillsammans med American Express så är det SAS EuroBonus American Express Premium Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card som ger mest poäng. Men det är också dessa kort som har högst årsavgift. Med anledning av detta bör du alltid räkna på om förmånerna du får står i proportion till den årliga avgift som du betalar. Vad som gjort korten från Amex extra populära är att kortinnehavare erbjuds en 2-4-1 voucher när denne spenderat ett visst belopp per år med kortet. Detta innebär att kortinnehavaren kan resa för halva poängpriset.

Ansök om SAS EuroBonus World Mastercard

Förmåner med SAS EuroBonus World Mastercard

När det gäller SAS EuroBonus World Mastercard så kommer detta kreditkort också med många riktigt bra förmåner för dig som reser. Dessutom kan du välja att både ha detta kort samt ett kort från American Express för att maximera möjligheten att samla poäng. Det är heller inte alla butiker som accepterar Amex idag och genom att även ha ett SAS EuroBonus World Mastercard kan du försäkra dig att alltid tjäna poäng när du handlar. Det finns två SAS EuroBonus World Mastercard att välja mellan idag. Kortet som ger mest poäng per handlad krona är det som heter SAS EuroBonus World Mastercard Premium. Detta kort har en årsavgift på 1495kr om du inte är Diamant hos SAS för då betalar du endast 795kr per år.

SAS EuroBonus World Mastercard Premium ger innehavaren 15 poäng per 100kr vilket gör att man ganska snabbt kan komma upp i höga poängnivåer. Därtill ger köp av flygbiljetter hos SAS kortinnehavaren hela 25 poäng per 100kr. Vad som gjort att många EuroBonus medlemmar skaffat sig detta resekort från SEB är faktumet att man får 10 000 extrapoäng som välkomstpremie. Därtill ger premiumkortet 1000 nivågrundande poäng vilket gör att man har chans att snabbare nå en ny nivå. SEB och SAS erbjuder även något som kallas Fly Premium som innebär att du betalar för en SAS Go biljett men får resa i SAS Plus eller SAS Business. Utöver den extra komfort som detta innebär under själva flygresan så innebär det även att du får tillgång till både Fast Track och SAS härliga lounger.

Öka värdet på din bostad inför försäljning

Ska du sälja ditt hus eller din bostadsrätt så är du säkerligen mån om att få högsta möjliga pris vid försäljning. Bostadspriser sätts dels utifrån marknaden då det i stort är tillgång och efterfrågan som avgör hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad. Men det finns även andra saker som påverkar bostadspriserna. Det handlar bland annat om ränteläge och hur arbetslösheten ser ut i ett land. Sedan är det såklart enklare att få ett bra pris för sin bostad om läget anses vara attraktivt. Många av dessa saker är sådant som du inte själv kan påverka. Vad du däremot kan påverka är hur skicket på huset är vid försäljning. Att öka ett hus värde behöver inte vara så svårt som många tror. Här ger vi dig några tips på hur du själv kan agera inför försäljning för att maxa slutpriset och göra ditt livs bästa bostadsaffär!

Om du ska sälja din bostad men inte behöver brådska fram en försäljning så bör du först och främst invänta rätt läge. Vill du ha många budgivare bör du avvakta med försäljning tills utbudet av bostäder på Hemnet inte är så stort. Finns det många bostäder till försäljning så kommer spekulanterna att spridas ut vilket minskar chansen att få många personer på visning. Till viss del är bostadsmarknaden även säsongsbetonad och man bör i regel undvika försäljning mitt i sommaren eller runt juletider. Då har folk annat för sig än att leta efter en ny bostad. Att inte sälja direkt när du bestämt dig kan även ge dig tid åt renovering och förbereda din bostad för att maximera slutpriset.

Rådfråga en mäklare innan renovering

Så ökar du värdet på din bostad När du väl bestämt dig för att sälja din bostad så är det dags att börja förbereda för försäljning. Detta kan du bland annat göra genom att kontakta en mäklare som kommer hem och utvärderar bostaden. Mäklaren kan sedan ge dig tips på vilka åtgärder som skulle göra så att värdet på huset eller bostadsrätten ökar. Alla bostäder är olika och det är inte säkert att renovering av något i en bostad ger samma ökning som den skulle gjort i en annan bostad. Mäklare arbetar 100% med just bostäder och har expertkunskap när det gäller värdeökande åtgärder i alla typer av bostäder. Det är dessutom onödigt att lägga pengar på saker som i slutändan ändå inte påverkar priset. Då är det bättre att göra rätt redan från start och komma undan så billigt som möjligt.

Mäklarnas generella råd brukar vara att inte lägga alltför mycket pengar på renovering innan försäljning. Detta då det finns risk att du inte får igen pengarna. Det finns dock undantag om exempelvis en liten del av huset är i förfall medan resten av bostaden är i toppskick. Då kan det vara värt att rusta upp köket eller badrummet för att ge bostaden ett bättre helhetsintryck. Andra renoveringar som kan påverka priset vid försäljning är att skapa fler rum genom att dela av befintliga rum med enkla medel.

Jämför bolåneräntor hos MittBolån

Billiga åtgärder och budgetrenovering

Att snygga upp sin bostad genom billiga åtgärder kommer med stor sannolikhet att löna sig när det väl är dags för försäljning. Innan du påbörjar något bör du dock göra en kalkyl för att se att kostnaden för åtgärderna inte överstiger den förväntade värdeökningen. Tips på billiga åtgärder som kan öka bostadens värde är att måla om, fräscha upp ytskick samt reparera fel och brister. Tänk även på att skapa en trevlig miljö för de som kommer att gå på visningen. Tänk på att en visning ska medföra en bra känsla för de personer som går på den. Fråga därför dig själv vad som skulle påverka ditt helhetsintryck och uppfattning mest. Därefter kanske du kommer fram till att du bör rensa upp på tomten eller möblera om inomhus.

Om du vet med dig att exempelvis köket är i dåligt skick så bör du tänka noga innan du bestämmer dig för en renovering. Vanligtvis är det så att människor vill sätta sin egen prägel på just kök och badrum. Med anledning av detta kan det löna sig att enbart byta ut skåpsluckor och bänkskivor. På så sätt kommer du snabbt ner i kostnad samtidigt som bostaden kommer att ge ett betydligt bättre intryck.

American Express nya kreditkort i metall

American Express är en kortutgivare som på senare år rönt stor framgång i Sverige tack vare sina premiumkort. Dessa premiumkort vänder sig till kortkunder som vill ha det där lilla extra. Men korten är även populära bland resenärer då American Express under lång tid haft ett samarbete med Scandinavian Airlines. Genom att medlemmar hos flygbolaget skaffar sig ett SAS EuroBonus Amex kan de enklare samla poäng och snabbare nå eftertraktade EuroBonus nivåer. Poängen som tjänas in kan växlas mot flygresor, uppgraderingar och prylar som återfinns i EuroBonus Shop. Men American Express har även kreditkort för den som inte är EuroBonus medlem. Även dessa kort ger dock många reseförmåner så som lounge access och fast track. Det mest exklusiva kortet är American Express Platinum som nu släppts i ett utformande helt i metall.

American Express har alltså tillverkat ett kreditkort i metall vilket helt klart ger en känsla av det där "lilla extra". För att marknadsföra det nya Platinum kortet har man tagit hjälp av Kristofer Hivju som just nu är aktuell med Game of Thrones. Kristofer Hivju som även medverkat i de senaste Beckfilmerna är ansiktet utåt för det nya kortet från Amex. I reklamen kan man se Kristofer bära sitt nya kort i karga utomhusmiljöer som antagligen ska återspegla det nya materialvalet. Kanske hoppas man kunna nå en ny målgrupp med det nya utformandet. Men får vi gissa så kommer det nog även fortsättningsvis vara stadsmänniskor med öga för exklusivitet som tilltalas av Platinum kortet.

Amex exklusiva Platinum kort

American Express Platinum Metall Även om utformandet i metall är helt nytt så har Amex Platinum kort funnits på marknaden ett bra tag. Kortet är ett av de mer exklusiva på marknaden vilket också återspeglas i årsavgiften. För ett American Express Platinum får kortinnehavaren betala en avgift på 6000kr om året. Det är alltså långt ifrån ett kort som passar alla. Å andra sidan så är fördelarna med kortet många och det passar speciellt för den som reser mycket. Som kortinnehavare får du en omfattande reseförsäkring som gäller både dig och dina medresenärer. Därtill kan du alltid njuta av fast track på Arlanda samt access till den exklusiva American Express Lounge by Pontus. Amex Platinum ger dig även gratis besök i flygplatslounger världen över. Till skillnad från många andra kort så finns det här ingen gräns för hur många fria besök du får göra.

Bland kortets förmåner återfinns även uppgraderingar för både flyg och hotell. Vidare erbjuds kortmedlemmar rabatt på hyrbilar och hotell. Med det nya metallkortet kan du även se fram emot inbjudningar till exklusiva event. Går du på event på Ericsson Globe så är du alltid välkommen in i loungen. Du slipper även att köa då kortet ger dig fast track in till Ericsson Globe. Du riskerar inte längre heller att missa konserter då American Express ger sina kortmedlemmar förtur till evenemangsbiljetter. Alla dessa förmåner har dock funnits tidigare och vad vi kan se så har det inte tillkommit några förmåner för det nya Amex kortet i metall.

Ansök om det nya metallkortet från Amex

American Express poängsystem

Utöver alla reseförmåner som ett American Express Platinum medför så tjänar du även poäng när du använder dig av kortet. American Express ger dig upp till två poäng för varje krona du handlar för med ditt kort. Poängen kan växlas in i American Express poängshop där du bland annat hittar elektronikprodukter, köksutrustning, kläder och skor. Du kan även använda poängen för att handla hos samarbetspartner med hjälp av Safe Key. American Express samarbetar med kedjor så som IKEA, Ving och Scandic. Därtill finns det möjlighet att minska din Amex faktura med poäng. Är du medlem i SAS EuroBonus eller annat flygprogram så kan du överföra dina Amex poäng till detta program. Genom att göra detta kan du få gratis flygresor eller uppgradera dina redan bokade resor.

American Express Platinum är bara ett av många kort som erbjuds av American Express. Man har även en kortserie vid namn SAS EuroBonus American Express. Dessa kort lämpar sig främst till dig som är medlem i EuroBonus. Du kan läsa mer om SAS EuroBonus American Express Premium Card och andra resekort från Amex här på Alltomspara.se.

Så fungerar ett husvagnslån

Har du alltid närt en dröm om att en gång ha en husvagn eller husbil så kanske det är i sommar som du gör slag i saken. Det är dock långt ifrån alla som har möjlighet att göra en sådan investering utan att behöva låna pengar. Det vanliga är att den återförsäljare man köper husvagnen av erbjuder finansiering. Denna finansiering sker då i samarbete med ett kreditinstitut så som Wasa Kredit eller KABE finans. Du använder då husvagnen som säkerhet oavsett om du köper ett begagnat eller ett nytt objekt. Men det finns även alternativa sätt att finansiera sitt husvagnsköp. Det finns många banker och kreditgivare som erbjuder specifika husvagnslån eller fritidslån. Dock kan det vara svårt att bli beviljad ett sådant lån om du exempelvis köper husvagnen av en privatperson. Istället kräver banken i regel att din nya husvagn köps från en auktoriserad handlare. Därtill kan det finnas ett krav på att du som köpare ska ha körkort.

Oavsett om du tänkt söka finansiering för ditt husvagnsköp hos en återförsäljare eller hos en bank så är det vissa saker du bör veta innan. Exempelvis så är det i regel bara 80% av husvagnens värde som får stå som säkerhet för lånet. Resterande 20% måste du alltså betala kontant i samband med att du hämtar ut din nya husvagn. Detta grundar sig i att en husvagn likt en bil tappar värde relativt snabbt. Skulle du inte kunna återbetala ditt lån enligt betalplan måste banken använda husvagnen för att få tillbaks sina utlånade pengar. Om husvagnen då tappat mycket i värde skulle denna inte täcka lånekostnaderna om belåningsgraden låg på 100%.

Använda husvagnen som säkerhet för lån

Så finansierar du ditt husvagnsköp Köper du en husvagn via en auktoriserad återförsäljare så kan du alltså ansöka om finansiering både hos själva återförsäljaren och hos banken. Om du istället tänkt köpa husvagnen av en privatperson så är det ett blancolån som gäller. Mer om detta kan du läsa längre ner i artikeln. Fördelen med att ta ett husvagnslån eller ett fritidslån är att husvagnen står som säkerhet för lånet. Detta innebär att du för en förmånligare ränta än om du tar ett privatlån utan säkerhet. Det spelar heller ingen roll om husvganen du köper är ny eller begagnad. Det viktiga är att den återförsäljare som du köper fordonet av är auktoriserad. Det är ofta väldigt smidigt att få finansiering direkt via återförsäljaren. Dock kan räntan komma att bli högre än om du går till en bank. Detta då du hos banken har flera tjänster samlade vilket gör att du kan förhandla om räntan. Därtill har din bank ofta god kundkännedom om dig och vet om du har en god återbetalningsförmåga eller inte.

Oavsett om du väljer att finansiera ditt husvagnsköp via din vanliga bank eller via återförsäljarens samarbetspartner så krävs det att du har en kontantinsats. Kontantinsatsen ligger på 20% och ska betalas i samband med inköpet av husvagnen. Har du inte dessa pengar sparade så kan ett alternativ vara att byta in en annan husvagn eller bil. När du ansöker om ett husvagnslån så får du ofta ett lånelöfte inom 24 timmar alternativt besked direkt via återförsäljaren. Se därför till att ha klart kontantinsatsen redan innan du besöker återförsäljaren. Exempel på banker som erbjuder fritidslån eller husvagnslån är Santander Consumer Bank och Danske Bank.

Husvagnslån utan kontantinsats

Om tanken är att köpa husvagn av en privatperson så har du i regel inte möjlighet att ta ett lån med husvagnen som säkerhet. Detsamma gäller för dig som inte har pengar till kontantinsatsen. Alternativet blir då att ta ett privatlån utan säkerhet. Detta är något som de flesta banker och låneinstitut erbjuder idag. Dock bör man vara medveten om att räntan på ett blancolån är högre än på ett husvagnslån. Detta då banken inte får någon säkerhet för sina utlånade pengar. För att se till att man ändå får lägsta möjliga ränta kan det vara en god idé att använda sig av en låneförmedlare. Gör du detta så hjälper låneförmedlaren dig att jämföra bankernas räntor. Enbart en UC kommer att tas men du kan ändå få låneerbjudande från upp till trettio olika banker och låneinstitut. Du använder sedan hela privatlånet för att köpa din husvagn. Löptiden på lånet brukar du själv få bestämma och det brukar inte vara några problem att återbetala lånet i förtid utan att några extra kostnader tillkommer.

Om du inte tänkt köpa husvagn av en privatperson men inte har pengar till kontantinsats så finns ett annat alternativ. Du kan då ansöka om ett blancolån som enbart täcker 20% av kostanden för husvagnen. På så sätt har du en kontantinsats samtidigt som det bara är 20% av ditt totala lån som kommer ha en högre ränta. Resterande 80% av köpeskillingen för husvagnen finansieras genom ett husvagnslån med lägre ränta.

Få koll på din privatekonomi med Zlantar

För den som vill få bättre koll på sin ekonomi finns det många bra och innovativa tjänster att använda sig av. Som vi varit inne på tidigare här på Allt om Spara så blomstrar den svenska fintech scenen. Faktum är att Sverige är det europeiska land som lyckats dra in mest pengar per capita när det gäller just fintech. För dig som inte är bekant med termen fintech så kan vi nämna att det är en förkortning av finansteknologi. Fintech bolag utvecklar alltså finansiella tjänster med hjälp av den senaste mjukvarutekniken. Ett fintech bolag vars tjänst vi blivit extra intresserade av är Zlantar of Sweden AB. Detta bolag ligger bakom den digitala tjänsten Zlantar som ska hjälpa svenskar att få bättre koll på sin ekonomi. Detta genom att samla avtal, konton, prenumerationer och abonnemang på ett och samma ställe.

Zlantar är långt ifrån den första tjänsten som ska hjälpa användare att få koll på sin privatekonomi. En annan stor aktör inom området är Tink som idag har över en halv miljon användare. Dessa siffror vittnar om att det finns en stor efterfrågan på tjänster som kan reda ut vardagsekonomin. Med Zlantars tjänst får användaren all data från bankkonton, kreditkort, avtal och prenumerationer sammanställt på en och samma plats. Detta ger en bra ekonomisk överblick där du kan bli mer medveten om hur du hanterar dina pengar. All information finns tillgänglig i en app som återfinns i App Store och Google Play. Tjänsten är idag helt kostnadsfri och inloggning sker via mobilt BankID.

Zlantar hjälper dig analysera ekonomin

Zlantar analyserar din ekonomi Genom att ladda ner Zlantars app och skapa en användare kan du snabbt få alla dina bankkonton och kreditkort samlade på ett och samma ställe. Istället för att logga in på varje enskild bank kan du alltså låta Zlantar göra jobbet åt dig. Du får sedan en helhetsbild över alla konton direkt i Zlantars app. Trafiken som skickas mellan banken, appen och Zlantars system är alltid krypterad. Därtill behandlar man alla personuppgifter enligt GDRP. På så sätt ska du kunna känna dig trygg med att dela din inloggning med Zlantar. Bolaget står även under tillsyn av Finansinspektionen och följer regelverket PSD2. Utöver sammanställningen av dina bankkonton och kreditkort kan du även enkelt se vad du spenderar pengar på. Detta då samtliga transaktioner på de inkluderade kontona automatiskt blir kategoriserade. På så sätt kommer du snabbt att kunna se vad du kan spara in på.

Som användare av Zlantars digitala tjänst får du även hjälp att analysera din ekonomi. Detta då appen går igenom dina avtal, mobilabonnemang och prenumerationer. När alla dina fasta utgifter finns integrerade i appen kommer du att få en indikation från Zlantar om du betalar mer eller mindre än de flesta andra. Du kan även jämföra dina avtal, abonnemang och prenumerationer med andra aktörer på marknaden. Zlantar samarbetar med olika leverantörer som du kommer att få avtalsförslag ifrån. Trots Zlantars samarbeten är jämförelsen alltid oberoende och helt transparent. Bland de produkter och avtal du kan jämföra i Zlantars app återfinns försäkringar, privatlån, bredband, kreditkort och sparkonton.

Testa en jämförelsetjänst

Håller koll på prisförändringar

Som använder av Zlantars tjänst kommer du även att få påminnelser när olika bindningstider eller avtal löper ut. På så sätt hinner du ta rätt beslut och abonnemang på tjänster du inte längre använder riskerar inte att bara fortlöpa. I och med att Zlantar även tillåter dig att jämföra priser på olika avtal och abonnemang så kan du byta leverantör när bindningstiden väl är över. Zlantar gör det även enkelt för dig att hålla koll på prisförändringar som du annars kanske bara får reda på genom att läsa de finstilta i alla fönsterkuvert du får hem.

Att Zlantars app har stor potential finns det inga tvivel om. Senaste beviset på detta är att Svea Ekonomi förra året gick in med 10 miljoner kronor i bolaget bakom appen. I och med investeringen kan man ana att Zlantar kommer fortsätta att lägga stort arbete på att vidareutveckla appen och göra den ännu bättre. Vi på Alltomspara.se ser fram emot utvecklingen och ser enbart positivt på att svenskar får nya redskap som gör det lättare att hålla koll på privatekonomin. Däremot bör man alltid vara försiktig när man ger tredjepartslösningar tillgång till sitt BankID. Utöver Zlantar så erbjuder även Minatjänster, Dreams, Tink och Veckopengen kostnadsfria appar som hjälper privatpersoner att får bättre koll på sin ekonomi.

HoistSpar lanserar egen app

Här på Alltomspara.se kan du ta del av allt som har med privatekonomi att göra. Men vi ska vara ärliga och säga att det vi brinner mest för är sparande. Därför blir vi extra glada när vi hör om nyheter från svenska sparinstitut. Den senaste nyheten är att sparinstitutet HoistSpar precis lanserat en egen app. Med denna app blir det betydligt enklare för kunder att hålla koll på sitt sparande. Appen går att laddas ner från App Store och Google Play och du loggar in på den med hjälp av ditt BankID. Med andra ord får du tillgång till ditt sparande var du än befinner dig. Är du inte bekant med HoistSpar sedan tidigare så kan det kanske vara intressant att veta att du hittar några av marknadens högsta sparräntor här. Dessutom omfattas dina pengar av den statliga insättningsgarantin vilket inte är en självklarhet när du sparar hos en inlåningsverksamhet.

Med den nya sparappen från HoistSpar får du alltid en överskådlig bild över ditt sparande var än du befinner dig. Med appen får du snabb tillgång till dina sparkonton samtidigt som du kan följa utvecklingen på dessa. Du kan även se ditt nuvarande saldo samt historiken för samtliga sparkonton. Därtill finns det möjlighet att göra överföringar mellan både interna och externa konton. Har du frågor om sparandet så hittar du svar på många frågor direkt i appen. Du kan även läsa meddelanden som HoistSpar skickat till dig.

Spara via mobilen med HoistSpar

HoistSpar har lanserat en sparapp Appen från HoistSpar är tillgänglig för dig som har en iPhone eller Android. För att få tillgång till appen behöver du alltså först ladda ner denna. Därefter loggar du smidigt in med ditt BankID och kan ta del av alla de tjänster som erbjuds. Är du ännu inte kund hos HoistSpar så kan du enkelt öppna ett sparkonto via bolagets hemsida. Du identifierar dig först med BankID eller annan e-legitimation och fullföljer ansökningsprocessen. Det enda krav HoistSpar på nya kunder är att du ska vara folkbokförd i Sverige samt ha fyllt 18 år. Genom att spara hos HoistSpar får du tillgång till en av marknadens bästa sparräntor.

Exakt hur hög sparränta du får beror på vilket konto du väljer. Gemensamt för samtliga konton är att det högsta möjliga sparbeloppet är 950 000kr. Pengarna du sätter in skyddas av insättningsgarantin vilket innebär att du får pengarna tillbaks om HoistSpar hamnar på obestånd. På HoistSpars hemsida kan du själv jämföra de olika sparalternativen för att se vilket sparkonto som passar dig och din ekonomi bäst. Ju längre du kan tänka dig att binda dina sparpengar hos HoistSpar desto högre ränta kommer du att erbjudas. Räntesatsen du erhåller är den som gäller för tiden då din första inbetalning kommer in till HoistSpar.

Upp till 2% sparränta hos HoistSpar

HoistSpar erbjuder för tillfället två sparprodukter fördelade på fyra olika sparkonton. Det handlar dels om sparformen flex som passar dig som inte vill låsa dina pengar. Med ett flexkonto har du möjlighet att göra fria uttag och ändå ta del av en konkurrenskraftig sparränta. Löptiden på sparkontot är rörlig och du erbjuds just nu en sparränta på 0,65%. Du kan därtill göra obegränsat med insättningar till ditt konto. Vill du se hur ditt sparande kan växa på ett sådant konto så har HoistSpar en bra funktion för detta på sin hemsida.

Du som kan tänka dig att binda dina pengar under en viss period har möjlighet att ta del av en ännu högre sparränta. På HoistSpar sparkonto fast kan du binda dina pengar i 12, 24 eller 36 månader. Du kommer då inte ha tillgång till dina pengar under bindningstiden. Du kan enbart göra en insättning och kapitaliseringen av räntan sker vid löptidens slut. Om det uppstår något oförutsett och du måste ha dina pengar så kan du göra ett uttag från ditt sparkonto fast mot en avgift på 1-2% av uttagsbeloppet. Den sparränta du får genom att binda dina pengar varierar och beror på hur lång löptid du har. Men du erbjuds just nu en sparränta på mellan 1,25-2,0%. Betydligt högre än vad bankerna erbjuder!