Arkiv: Nyheter

Låneskydd eller inte?

Att ta ett lån är ett stort beslut som alltid bör vara genomtänkt. Oavsett om du lånar till ett hus, en bil eller till konsumtion så måste du på förhand veta att du kommer att klara av återbetalningen. Återbetalningen ingår i betalplanen som finns specificerad i det avtal du signerar i samband med att du tar ett lån. Att inte återbetala sitt lån i tid kan medföra stora konsekvenser för privatekonomin. Detta då långivare och banker är snabba med att skicka påminnelser och sedan ta ärendet vidare till inkasso. Är du i behov av ett lån men är osäker på hur din framtid ser ut rent ekonomiskt så finns det möjlighet att teckna ett låneskydd. Ett låneskydd är något som de flesta seriösa långivare erbjuder idag. Dock ska man vara medveten om att detta skydd även utgör en extra kostnad för lånet.

Ett låneskydd kan liknas vid en försäkring som du kan koppla till ditt lån. Det vanliga är att man redan i samband med ansökan väljer om man vill ha ett låneskydd eller inte. Det finns dock de banker och långivare som även tillåter kunder att teckna skyddet i efterhand. Låneskyddet är till för att trygga din privatekonomi om något oförutsett skulle inträffa under tiden du betalar av på ditt lån.

Såhär fungerar ett låneskydd

Ett låneskydd kan se lite olika ut beroende på vilken långivare som erbjudet skyddet. Inte sällan kan man själv vara med och påverka vad skyddet ska omfatta. I regel brukar ett låneskydd omfatta ersättning för amortering och ränta på lånet om du skulle drabbas av en längre sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet. Det finns även de låneskydd som omfattar ersättning vid dödsfall. Detta för att låntagarens anhöriga inte ska behöva ta över skulden. Istället löser försäkringen den kvarvarande skulden. Innan man tecknar ett låneskydd bör man dock vara medveten om att försäkringen är begränsad till ett visst belopp och under en viss tid.

Om du vill teckna ett låneskydd så får du räkna med en relativt hög kostnad för detta. I regel ligger låneskyddets kostnad på mellan 8-10% av månadskostnaden för lånet. Det vill säga att du som betalar 1000kr för ditt lån varje månad kan komma att få betala 100kr för enbart låneskyddet. Å andra sidan får du ett bra skydd om du skulle drabbas av sjukdom. Då går försäkringen in och täcker dina lånekostnader istället för att du ska riskera att inte kunna betala i tid. Att inte betala i tid kan få svåra ekonomiska följder som kan sluta hos Kronofogden. När man väl hamnat hos Kronofogden försvårar detta inte bara framtida möjligheter till lån. Det blir även svårare att få ett hyreskontrakt eller teckna ett mobilabonnemang.

Andra lämpliga försäkringar

Om du tycker att låneskyddet är för dyrt i förhållande till vad du kan få för ersättning så finns det andra lösningar. Bland annat kan du få ett liknande skydd genom att teckna en vanlig försäkring. Det handlar då om exempelvis livförsäkring, sjukförsäkring och inkomstförsäkring. En livförsäkring innebär att din familj får en ekonomisk trygghet om du plötsligt skulle gå bort. Har du ingen familj kan du istället teckna en annan förmånstagare till din livförsäkring. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp som då exempelvis kan användas till att betala av skulder. En sjukförsäkring ger dig istället trygghet om du skulle drabbas av inkomstbortfall i samband med sjukdom. En inkomstförsäkring ger dig ett ekonomiskt skydd om du blir ofrivilligt arbetslös. Då får du pengar från försäkringen utöver de pengar du kan få ut via a-kassan. Detta gör att du inte drabbas lika hårt som om du skulle stå helt utan skydd.

Ett sista alternativ är en trygghetsförsäkring som ger dig ett ekonomiskt stöd för fasta månadskostnader. Trygghetsförsäkringen går in och tar över dina fasta kostnader om du drabbas av sjukdom, behöver ta hand om en nära anhörig eller blir ofrivilligt arbetslöshet. Denna typ av försäkring erbjuds inte sällan av låneförmedlare så som Sambla och Lendo. Huruvida man ska teckna ett låneskydd eller en försäkring till sitt lån är ett individuellt beslut. Det är en bra trygghet att ha samtidigt som det innebär en hög kostnad varje månad.

Försäkra fritidshuset lagom till sommaren

Påskhelgen tog de flesta med storm med sitt vackra väder och alla fåglar som började kvittra. Den fina helgen vittnade också om att det inte dröjer alltför länge innan sommaren är här. Även om sommaren mest är synonym med varmt väder och lata dagar så finns det vissa saker man bör ordna med för att få en lugn sommar. Det gäller bland annat försäkringar som bör ses över när man exempelvis spenderar sommaren på en annan plats. Under vintern och våren har många kanske skaffat sig ett fritidshus som är tänkt att fungera som hushåll under den varma tiden på året. I sådana fall är det på sin plats att försäkra fritidshuset så att du slipper oroa dig för att något ska hända. En fritidshusförsäkring ger dig det skydd du kan tänkas behöva oavsett om du själv bor i sommarhuset eller hyr ut det till någon annan. Just nu är det extra förmånligt att teckna en fritidshusförsäkring hos ICA Banken som ger dig extra bonus vid nytecknande.

Det finns många anledningar till att skaffa en fritidshusförsäkring om du har ett sommarställe. En fritidshusförsäkring ersätter bland annat skador på ditt hus, tomten fritidshuset ligger på samt tillhörande byggnader. Vanligtvis får du också ett skydd för de prylar som finns i ditt fritidshus. Något som även en hemförsäkring kan täcka så länge den innehåller det så kallade "bortaskyddet". Det är inte helt ovanligt att fritidshus drabbas av skadedjur och läckage. Med rätt försäkring får du skydd får du skydd för sådana händelser.

Bonus vid köp av fritidshusförsäkring

Teckna en fritidshusförsäkring hos ICA BankenJust nu kör populära ICA Banken en kampanj där man gör det extra förmånligt för kunder att teckna en fritidshusförsäkring. Kampanjen gäller försäkringar som köps mellan den 17:e april och den 29:e april 2019. Tecknar du en fritidshusförsäkring under dessa datum så bjuder ICA Banken dig på 200kr extra i ICA-bonus. Det spelar ingen roll om själva försäkringen har ett senare startdatum. Så länge du genomför själva köpen under kampanjperioden så är du berättigad bonusen. Denna bonus betalas sedan ut efter 4-6 veckor från det att försäkringen betalades. Utöver den extra bonusen får de kunder som har ett ICA-kort eller ett bankkort från ICA Banken bonus på hela försäkringskostnaden.

Fritidshusförsäkringen hos ICA Banken innefattar bland annat en allriskförsäkring för själva byggnaden. Du får därtill en saneringsförsäkring samt skydd för roddbåt. Dessutom ger försäkringen dig ersättning för hyresbortfall om ditt fritidshus är uthyrt under tiden det får en skada. Så har du ändå tänkt att försäkra ditt fritidshus så kan du nu passa på att få extra bonus samtidigt som du får ett robust skydd.

ICA Banken lanserades 2001 och har idag växt till att erbjuda såväl spar- och lånemöjligheter till försäkringar och betallösningar
20000-500000kr:
3.84-11.95%

Lösöret är försäkrat upp till 300 000kr

Med ICA Bankens fritidshusförsäkring är lösöret försäkrat upp till 300 000kr. Du har dock möjlighet att själv välja både ett lägre och ett högre lösöresbelopp. Detta kommer automatiskt att påverka den premie du betalar för försäkringen varje månad. Samtliga byggnader som tillhör tomten du äger är dessutom försäkrade till fullvärde. Även själva tomtmarken är försäkrad upp till en halv miljon kronor. Får ditt fritidshus hussvamp vilket inte är helt ovanligt så kan du med ICA Bankens försäkring känna dig trygg. Skyddet för detta ingår nämligen och du kan få upp till 1,5 miljoner i ersättning om du drabbas. Andra skydd som ingår i fritidshusförsäkringen från ICA Banken är allrisk för byggnad, egendomsförsäkring samt personskydd. I personskyddet ingår det bland annat rättsskydd, krisförsäkring och privatansvar.

Hos ICA Banken finner du även andra försäkringar så som hemförsäkring, bilförsäkring och hundförsäkring. Gemensamt för alla försäkringar hos denna bank är att du med ICA-kort får dubbel bonus om du både försäkrar och betalar med ditt kort.

Bygg kapital med utdelningsaktier

Många av våra läsare sparar pengar genom att investera i aktier och fonder. Detta är ett bra sätt att bygga upp en buffert på men man bör vara medveten om att handel på börsen innebär en viss risk. En risk du inte tar när du sparar i mer traditionella sparprodukter så som sparkonton. Å andra sidan ger de flesta sparkonton ingen avkastning med rådande ränteläge. Det finns dock mindre riskfyllda sätt att investera i aktier för den som är intresserad av detta. Det handlar då om ett långsiktigt sparande som bygger på att man tjänar pengar på bolagens utdelningar. Syftet är att man ligger lång i aktierna istället för att köpa och sälja sina innehav. Genom att göra detta får man ta del av den utbetalning som sker från aktiebolaget till dess ägare varje år.

När du äger en aktie räknas du som delägare och aktieägare vilket innebär att du också har rätt till bolagets vinster. Detta i förhållande till hur mycket du äger av bolaget. En sådan vinst är den utdelning som bolag ger till sina aktieägare i form av pengar. Det finns många så kallade utdelningsaktier på börsen och gemensamt för dessa är att de ger en stadig och regelbunden utdelning. Utöver det kan såklart dessa aktier även öka i värde ändå. Men syftet med att äga dessa är vanligtvis att ta del av den generösa utdelningen.

Ta del av utdelning en gång om året

Handla utdelningsaktier Det flesta börsbolag som ger utdelning till sina aktieägare gör detta en gång om året. Detta efter att bokslutet är klart och styrelsen lagt fram ett förslag om utdelning. Det vanliga är att utdelningarna sker under april och maj. Det finns dock ett mindre antal bolag på börsen som även ger halvårsvisa utdelningar. Hur stor utdelningen är varje år beror på vad stämman beslutat. Om du loggar in hos en nätmäklare eller bank kan du själv söka på vad varje bolag ger för direktavkastning. Direktavkastningen är förhållandet mellan utdelningens storlek och den aktuella aktiekursen. Ju högre procent ett bolag har i direktavkastning desto mer får du tillbaka av din investering i utdelning. Det är dock långt ifrån alla bolag som ger utdelning till sina aktieägare. Du hittar de främsta utdelningsaktierna i OMX30 och exempel på dessa är H&M, Atlas Copco och ABB.

Genom att ha en utdelningsportfölj med många utdelningsaktier som även är stabila generellt så kan du skapa en egen pengamaskin. Det gäller dock att ha tålamod då utdelning enbart sker en eller två gånger per år. Därför lämpar sig denna sparstrategi främst för de som långsiktigt vill bygga upp en buffert. Har man ett väldigt stort sparkapital till att börja med så kan man till och med leva på enbart aktieutdelningar. Har man sedan sina aktier på ett ISK konto så kommer man dessutom undan med väldigt låg skatt.

Köp aktien i tid för att få utdelning

Det är inte alla aktieägare som har rätt till utdelning. Istället gäller det att du är införd som aktieägare i aktieboken på själva avstämningsdagen. Det vanliga är att denna dag inträffar två bankdagar efter att årsstämman ägt rum. Du ska därmed ha köpt aktien senast under den så kallade sink-dagen. Vidare måste du behålla ägandet i aktien över natten för att få ta del av utdelningen. Köper du istället aktien under X-dagen så kommer du inte få rätt till någon utdelning. Däremot får du utdelning från aktien även om du säljer aktien under denna dag. Det är under själva utdelningsdagen som utdelningen kommer bokas in på ditt konto. Under denna dag brukar aktien falla lika mycket som den givit i utdelning. Detta då aktievärderingen som funnits innan utdelning har inkluderat en förväntan om utdelning. Detta är dock inget att oroa sig för om man är en långsiktig investerare. Under det kommande året brukar nämligen aktien återhämta sig igen och nya värderingar görs.

Har du en portfölj bestående av aktier redan så kan det nu vara läge att börja se lite närmre på denna. Det är nämligen nu och under en tid framöver som de flesta bolag gör sina aktieutdelningar. Med andra ord kan du räkna med extra klirr i kassan under den närmsta framtiden. Pengarna som du får i utdelning kan du sedan investera på nytt för att få ännu mer avkastning.

Börja aktiespara hos Avanza

Så ökar du din kreditvärdighet

När man ansöker om ett lån så gäller det att man har en god kreditvärdighet. Många långivare och banker gör nämligen en individuell kreditbedömning av varje kund innan ett lån godkänns. Detta innebär bland annat att en kreditupplysning tas samt att långivare går igenom ens ekonomiska förutsättningar. Ser dessa bra ut så godkänns i regel lånet. Både kreditvärdighet och återbetalningsförmåga kan också avgöra vilken ränta man får på sitt lån. Därför har man alltid bättre förutsättningar för ett positivt lånebesked ju bättre ekonomi man har. Men även om din kreditvärdighet inte ser särskilt bra ut nu så behöver det inte vara kört. I en intervju som vi fått ta del av berättar Direktos VD, Hemad Razavi om hur man enkelt kan öka sin kreditvärdighet. Och Hemad om någon borde veta då han leder en av Sveriges främsta låneförmedlingar.

Anledningarna till att man har en låg kreditvärdighet kan vara många. Och det är ofta dessa som leder till att man erbjuds dåliga lånevillkor eller får avslag på sin låneansökan. Att du själv vet att du kommer kunna återbetala lånet enligt plan hjälper inte. Till sist är det ändå långivaren eller banken i fråga som bestämmer huruvida de ska låna ut pengar till dig eller inte. Men som låntagare behöver det inte vara helt hopplöst. Det finns många saker som kan bättre på återbetalningsförmågan utåt sett.

Håll nere antalet kreditupplysningar

Direktos VD Hemad Razavi Hemad Razavi säger att ett sätt att förbättra sin kreditvärdighet är att se till att ha så få förfrågningar i UC som möjligt. Varje gång du ansöker om ett lån inhämtas en kreditupplysning på dig. Har du många förfrågningar på dig så sänker detta din kreditvärdighet och du vill helst ha så få som möjligt när du ansöker om ett banklån. Alla upplysningar i UC är synliga i tolv månader innan dessa försvinner. Det behöver inte heller handla om en upplysning som gjorts för att du ska ta lån. Det finns även mobiloperatörer och larmbolag som tar en UC på nya kunder. Var därför alltid noga med att läsa igenom avtal innan du ingår en affär.

Direktos VD menar vidare att du som har möjlighet att vänta med att ta ett lån till kreditupplysningarna försvinner bör göra detta. För att se hur många förfrågningar du har på dig kan du gå in på Minuc.se och få se din egen upplysning mot en kostnad på 19kr. I intervjun säger Hemad Ravazi även att avslag på lån kan bero på att man haft en alltför varierad inkomst under de senaste åren. Föräldraledighet eller frilansjobb kan göra så att inkomsten skiljer sig mycket månad till månad. Vet du att du haft en bättre inkomst under 2018 än under året innan så kan en idé vara att vänta med låneansökan. Genom att göra detta kommer den nya inkomsten att registreras hos UC vilket gör att bilden över din ekonomi ser bättre ut.

Andra tips som ökar din kreditvärdighet

Det finns även andra tips som gör att du kan öka din kreditvärdighet om man får tro Direktos VD. Bland annat tipsar han om att minska skulderna. Har du möjlighet att betala av någon kredit så är detta ett bra första steg. Ett annat sätt att minska på skulderna är att samla flera lån i ett och på så sätt komma ner i månadskostnad. Vidare kan du börja amortera på de lån du har även där detta inte är nödvändigt. Då ser bankerna att du betalar av lånen enligt amorteringsplan och inte bara tar nya lån.

Kanske har du också kreditkort eller andra krediter som du inte nyttjar? Även om du inte använder krediterna så påverkar dessa din kreditvärdighet. Därmed kan det vara ett bra alternativ att säga upp dessa krediter. Hemad Razavi tipsar även om att undvika att betala mot faktura. De gånger du har möjlighet att betala direkt är detta alltid ett bättre alternativ. Väljer du att betala via faktura finns risken att en onödig kreditupplysning tas på dig.

Det sista tipset från Direktos VD är att vända sig till en låneförmedlare när det väl är dags att ansöka om ett lån. Detta är något som du kan göra helt kostnadsfritt och allt sköts dessutom snabbt och enkelt helt digitalt. Genom att använda sig av en låneförmedlare får man flera olika låneerbjudanden vilket gör att man kan välja det erbjudande med lägst ränta. Dessutom tas enbart en kreditupplysning när du lånar via en låneförmedlare. Detta istället för att varje enskild bank ska inhämta en upplysning. I Sverige finns det över tjugo olika låneförmedlare och några av de mest framgångsrika är Direkto och Lendo.

Ska du låna pengar? Tänk på detta innan

Det är idag enklare och smidigare än någonsin att låna pengar genom olika låneförmedlare. Trots det så kan det vara bra att se över ett och annat innan du begär ett lån. Nedan har vi listat 4 saker som kan hjälpa dig att både få ett förmånligt lån och hjälpa dig planera för hur det ska betalas tillbaka.

  1. Tips när du ska låna pengarBehöver du verkligen ta lån?

Först och främst bör du ha ett ordentligt syfte med varför du behöver låna pengar. Finns det saker eller tjänster i din vardag där du idag kan spara in pengar på? Kanske har du ett streamingkonto för mycket eller möbler som inte längre används? Gör en kalkyl på hur mycket pengar du behöver och beräkna hur lång tid det skulle ta att spara till – kanske finner du det mer värt?

2. Hitta en förmånlig ränta

Räntor sätts på lika många sätt som det finns banker. Därför är det viktigt att du har koll på din privatekonomi och beräknar hur mycket du har möjlighet att betala tillbaka per månad. Tänk på att räntan till viss del bestäms av hur lång återbetalningstid du har.

3. Planera för återbetalning.

Som ovan nämnt så är räntan till viss del en faktor av hur lång återbetalningsperiod du har. En ständig rekommendation är att betala tillbaka lånet så snabbt du har möjlighet. Om du upplever att du har gott om utrymme att betala tillbaka lånet, gör hellre det först än att ta ytterligare ett lån. Glöm inte bort att den totala kostnaden för lånet kan öka om du väljer att betala tillbaka över en längre period.

4. Jämför alltid

Det är idag väldigt enkelt och smidigt att låna pengar. Till skillnad från när du behövde besöka ett fysiskt bankkontor finns det idag en mängd olika jämförelsesajter på internet, bland annat Lendo, Zmarta och Compricer. Ofta går det till som så att du anger summan du önskar låna och därefter anger hur lång återbetalningstid du planerat. Sedan görs en kreditupplysning och du får snabbt reda på om du blivit beviljad lånet eller inte.

Slopad uppläggningsavgift hos Coop Bank

Många förknippar främst Coop med den populära matvarukedjan. Men faktum är att Coop även erbjuder tjänster för svenskars privatekonomi. Detta gör man via Coop Bank som mer formellt går under namnet MedMera Bank. Coop Bank är ett dotterbolag till KF (Kooperativa förbundet) som även äger Coop Sverige, KF Fastigheter AB samt en rad andra framgångsrika bolag. Själva bankverksamheten har funnits sedan 2007 och startades i syfte att ge sina kunder mer medlemsnytta. Numera har alla över 3,5 miljoner Coop medlemmar möjlighet att ta del av varumärkets finansiella tjänster.

Den främsta tjänsten har länge varit Coop Betalkort men nyligen bytte man utgivare på kortet från MedMera Bank till Entercard. Detta enligt egen utsago för att öka funktionaliteten för kortet. Även Coops privatlån har på senare tid blivit alltmer populära. Hos Coop Bank kan du låna pengar utan säkerhet till låg ränta. Just nu är det extra förmånligt då Coop under en begränsad tid bjuder på uppläggningsavgiften.

Just nu kör Coop Bank en kampanj där alla nya kunder bjuds på uppläggningsavgiften på bankens privatlån. Kampanjen är tidsbegränsad och gäller enbart fram till den 4:e juni 2019. Med andra ord kan det vara en anledning att börja fundera över om man har behov av att lägga om sina lån. Genom att samla sina lån hos Coop Bank kan man komma ner i ränta samtidigt som man slipper att betala uppläggningsavgiften. Coop Bank har betydligt lägre låneränta än många alternativa långivare i Sverige.

Ta ett privatlån hos Coop och spara 495kr

Gratis uppläggningsavgift hos Coop BankI vanliga fall tillkommer en uppläggningsavgift på 495kr när man tecknar ett privatlån hos Coop Bank. Denna uppläggningsavgift slipper du alltså om du ansöker om ett lån via Coop.se innan den 4:e juni. Dessutom får du som är medlem hos Coop alltid rabatt på räntan på bankens lån. Räntan sätts i övrigt individuellt efter en kreditbedömning som Coop gör. Men du kan förvänta dig en ränta på mellan 3,55-9,90% vilket är betydligt lägre än hos många andra svenska långivare. Du som är medlem får alltid 1 procentenhet lägre i ränta än vad du annars skulle blivit erbjuden hos banken. Med andra ord finns det just nu många anledningar att ta ett privatlån hos Coop Bank.

Är du inte i behov av pengar men har många dyra krediter och små lån att betala av på varje månad så kan du istället samla dina lån hos Coop. Genom att göra detta kan du på ett enkelt sätt minska din månatliga kostnad. Hos Coop Bank kan du låna upp till 350 000kr oavsett om du tänkt samla dina lån eller använda pengarna till annat. Se först bara till att du når upp till bankens grundkrav. Dessa är att du ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år. Därtill måste du vara 20 år eller äldre samt ha en fast inkomst på minst 240 000kr om året. Coop Bank accepterar inte kunder med betalningsanmärkningar.

MedMera är Coops egna bank där kunder kan ansöka om privatlån, betalkort och öppna ett sparande med bra ränta.
15000-500000kr:
3.7-9.9%

Känn dig trygg med Coop låneskydd

Inte nog med att du slipper uppläggningsavgiften och får rabatt på ränta hos Coop Bank. När du tar ett privatlån hos denna bank så bjuds du även på ett låneskydd helt utan kostnad. Du får Coop låneskydd under tre månader plus teckningsmånaden. På så sätt slipper du oroa dig över återbetalningen av lånet om något oförutsett skulle inträffa. Låneskyddet gäller som en försäkring som täcker upp till 15 000kr av den kostnad du betalar varje månad. Detta gäller i upp till tolv månader. Försäkringen träder in om du exempelvis skulle förlora din inkomst på grund av sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet. Skulle du avlida kommer låneskyddet innebära att din totala kvarvarande skuld plus ränta betalas av. Efter att din gratisperiod på tre månader har upphört kan du välja att själv förlänga låneskyddet. Du gör då detta mot en månadspremie som du betalar in.

Utöver Coops privatlån kan du hos denna bank även öppna ett förmånligt sparkonto. I nuläget erbjuder Coop Bank både ett kapitalkonto och ett fasträntekonto. På fasträntekontot kan du som mest få en sparränta på 0,70%. Detta får du om du binder dina sparpengar i tre år. För mer information om Coop Banks övriga finansiella tjänster hänvisar vi dig till vår recension om banken.

Börja spara pengar med SAVR

Härom veckan fick vi på Alltomspara.se nys om den nya spartjänsten SAVR. Det handlar om en modern tjänst där kunder kan spara pengar helt automatiskt. Hos SAVR är man minst sagt nytänkande och man har hittat ett alternativ till sparande som passar den moderna människan. Du har med dig SAVR vart du än går då bolaget bakom tjänsten tagit fram en imponerande app. I denna app kan du sköta allt som har med ditt sparande att göra. Du kan även sätta upp specifika mål och sedan dagligen följa hur mycket avkastning du får. När man sparar via SAVR sparar man i ISK konto vilket har många fördelar. Bland annat slipper man deklarera vinster och försluter och betalar istället en årlig schablonskatt. Denna skatt dras automatiskt vilket gör sparande i ISK till ett av de mest enkla sätten att spara.

Är du intresserad av den nya spartjänsten SAVR så kan du besöka bolagets hemsida. Men du kan även ladda ner appen SAVR i både App Store och Android Market. Att sedan öppna upp ett sparande går lika bra att göra via både hemsidan och appen. Det sistnämnda alternativet verkar hittills vara mest populärt och användarbetyget för SAVRs app är 5 av 5 i App Store.

Enkelt fondsparande som sköter sig själv

Öppna ett sparkonto hos SAVRSAVR är en del av den svenska koncernen Fondab AB. Då Fondab finns registrerat hos Finansinspektionen står även SAVR under tillsyn av denna myndighet. Detta är alltid en trygghet att veta om när man registrerar sig för en tjänst som har med pengar att göra. Tillsyn av Finansinspektionen säkerställer att bolaget sköter allt på rätt sätt. Vidare är dina sparpengar skyddade genom den statliga insättningsgarantin. Skulle något hända med SAVR garanteras du alltså upp till 950 000kr av dina sparpengar tillbaks. Eftersom sparandet sker i fonder så har du även ett investerarskydd. Med andra ord är SAVR en säker tjänst och ett lämpligt alternativ till storbankernas sparprodukter.

När du öppnar ett sparande hos SAVR så kommer dina pengar att sparas i fonder. Det är Cliens Kapitalförvaltning som sköter fondförvaltningen och just nu sätts alla pengar in i Cliens Mixfond B. Detta är en blandform bestående av både aktier och räntebärande värdepapper. Hittills har Cliens Mixfond B haft en årlig avkastning på runt 10% efter att alla avgifter dragits av. Detta att jämföra med sparande på vanligt sparkonto där räntan ofta är 0%. Dock ska man vara medveten om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Istället får du alltid vara beredd på att ta en risk som innebär att ditt sparade kapital kan minska i värde.

SAVR är en tjänst på nätet där du kan spara pengar på ett enkelt sätt. Du kommer igång med ditt sparande på 3 minuter och dina pengar är skyddade av insättningsgarantin.

Börja spara via SAVR idag

Om du är trött på sparkonton utan ränta men inte kan tillräckligt för att själv börja handla med fonder så rekommenderar vi dig SAVR. Här får du ett sparande som sköter sig själv samtidigt som du kan ägna dig åt andra saker. Du kan enkelt och helt kostnadsfritt öppna ett konto hos SAVR. Detta gör du via bolagets hemsida eller genom att ladda ner appen till din mobil. Det tar bara någon minut att fylla i ansökningsformuläret som innebär att du får svara på några enkla frågor. Därefter behöver du bara ange hur stor summa du vill spara varje månad. Du kan även välja att redan från början gå in med ett startkapital. När detta är gjort får du lämna kompletterande uppgifter som gör att SAVR kan öppna ett ISK konto till dig. Sedan är det bara att identifiera dig med hjälp av ditt mobila BankID.

När du sparar via SAVR har du rätt att göra fria insättningar och uttag när du vill. Du kan även välja att avsluta sparandet om det inte längre passar din livssituation. Ett sparande via SAVR är förenat med en fondavgift som i skrivande stund ligger på 1,81%. Du betalar även den årliga schablonskatten för ditt ISK konto och denna skatt ligger för närvarande på 0,453% av ditt sparade kapital. I övrigt betalar du inte några dolda avgifter eller andra kostnader när du sparar hos SAVR.

Den billiga elen kan bli en dyr historia

Många svenskar sitter idag med dyra elavtal som är svåra att säga upp. Faktum är att vissa elbolag har uppsägningstider på upp till tretton månader. Detta enligt en genomgång som statliga Elpriskollen gjort. Därtill tycker det flesta svenskar att det här med el och elpris är krångligt vilket kan vara en annan anledning till att man inte byter elbolag i onödan. Under en lång tid var dock elen väldigt billig i Sverige och således inget man som privatperson behövde lägga så stor vikt vid. Men den senaste tiden har elpriserna ökat rejält. Anledningarna till att elpriser ökar är bland annat att Sverige under perioder måste importera el från andra delar av Europa. När elen är dyr tar många elbolag tillfället i akt att kontakta privatpersoner för att sälja billiga avtal. Det handlar exempelvis om avtal med el till inköpspris. Men frågan är om dessa avtal i slutändan blir särskilt billiga.

Det har blivit allt vanligare att elhandlare i Sverige erbjuder så kallade elavtal med inköpspris eller inköpspris med pristak. Detta innebär i teorin att man köper el utan påslag. Elen köps istället direkt från börsen och detta sköts av själva elhandelsbolaget. På så sätt menar elhandelsbolagen på att vi svenskar ska tjäna pengar varje månad. Men enligt en granskning som Avanza har gjort så visar det sig att dessa avtal ofta blir dyrare än de vanliga elavtalen. Detta då elhandlarna lägger på en massa fasta avgifter istället.

El till inköpspris sällan ett bra val

Välj elavtal med omsorgI Sverige finns det flertalet elhandlare som erbjuder el till inköpspris genom olika avtal. Det handlar bland annat om Bixia, Telinet och Skellefteå Kraft. Många av dessa handlare marknadsför avtalet som en försäkring mot oväntade prisuppgångar. El till inköpspris ska därtill vara extra bra för den med hög förbrukning. Det handlar då främst om personer som bor i villa eller radhus. I dessa avtal köps elen direkt från elbörsen och kunden betalar då enbart inköpspriset för elen. Men vad många inte vet är att de fasta avgifterna som tillkommer är så pass höga så att den totala kostnaden ofta överstiger den kostnad du betalar på för vanliga elavtal.

I den granskning som Avanza har gjort har man varit i kontakt med en samordnare på Energimarknadsinspektionen. Denne samordnare menar på att avgifterna som tillkommer avtal med el till inköpspris är ovanligt höga. Vidare menar han på att det enbart är elhandlaren som får elen till det billiga priset. Sedan ska samma elhandlare tjäna pengar och lägger då på fasta årsavgifter som ska kompensera detta. Att årsavgifterna för dessa avtal ofta är högre än för vanliga elavtal framgår även vid en jämförelse gjord med elpriskollen.

Så betalar du inte mer än du behöver för din el

De flesta privatpersoner som är missnöjda med sina elavtal har vanligtvis tecknat dessa avtal efter att ha blivit kontaktade över telefon eller i köpcenter. Det är då lätt att prisinformationen inte framgår eller att viktiga delar missförstås. Därför är det alltid bättre att själv uppsöka information och använda sig av de jämförelsetjänster som erbjuds på nätet. På Elpriskollen som drivs av Energimarknadsinspektionen kan du göra oberoende jämförelser av el och elavtal. Även vi på Alltomspara.se har bra kalkylatorer som kan vara bra att ha tillhands när man jämför elavtal och granskar sin elförbrukning. Du hittar vår kalkylator för elkostnad här. Där skriver du själv in hur mycket du betalar för varje kWh och vilken effekt dina elprodukter har.

Innan du tecknar ett elavtal är det även bra att se över samtliga priser som tillkommer. Därtill kan det löna sig att sätta sig in i hur priset faktiskt beräknas. Då minskar risken för missförstånd i tider när elpriser går upp. Använder du dig av en oberoende jämförelsesajt så riskerar du inte heller att luras av de över hundra olika elavtal som finns att teckna i Sverige. Istället kan du i lugn och ro jämföra alla olika kostnader och totalkostnaden per kilowattimme för varje enskilt elhandelsbolag.

Extra hög sparränta hos ViaSpar just nu

Det är ingen nyhet för någon att sparande i traditionella sparkonton inte ger någon direkt avkastning just nu. Även om Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter i januari så är ränteläget fortsatt lågt. Höjningen i januari var den första på sju år men det har trots allt flaggats för fler höjningar. Men innan det sker sådana höjningar så att det märks på avkastningen på vårt sparade kapital får vi snällt vänta. Eller så hittar man alternativa sätt att spara.

Många vänder sig nu till börsen för att investera sina sparpengar i fonder och aktier. Att handla med värdepapper kan dock vara riskfyllt och det bör därför göras varsamt. Ett annat alternativ är att vända sig till inlåningsföretag. Du lånar då ut dina pengar till ett företag och i utbyte får du en hög sparränta. Nackdelen med sparande hos inlåningsföretag är att sparkontot inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Tycker du trots allt att denna typ av sparande kan passa dig så ska du kika in hos ViaSpar just nu. Där erbjuds nämligen nya kunder upp till 10,35% i sparränta.

Att spara pengar hos inlåningsföretag fungerar i princip som att spara på ett traditionellt sparkonto. Skillnaden är att dina inlånade pengar får arbeta för det företag du lånar ut dom till. Med andra ord är du med att finansiera vidareutveckling av befintliga verksamheter. ViaSpar Finans är ett dotterbolag till ViaConto Sweden AB. Det sistnämnda bolaget bedriver en verksamhet som heter VIA SMS group där man erbjuder kredittjänster och flexibla finansieringslösningar till privatpersoner. Detta i form av exempelvis smslån med kort återbetalningstid. För att kunna expandera VIA SMS group lånar man in pengar från privatpersoner i utbyte mot sparränta.

10,35% i sparränta hos ViaSpar

Få extra hög sparränta hos ViaSpar just nu Har du tröttnat på obefintliga räntor och dåliga chanser till avkastning så kan utlåning vara ett lämpligt alternativ. Det gäller dock att du är bekväm med att ditt sparade kapital inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Så länge det går bra för det företag du lånar in pengarna hos är detta inget problem. Men skulle däremot ViaSpar komma på obestånd så garanteras du inte några av dina utlånade pengar tillbaks. Detta till skillnad mot om du sparar hos banken. Skulle banken gå i konkurs garanteras du upp till 950 000kr tillbaks av dina sparpengar tack vare insättningsgarantin. Detta är något du bör ta i beaktning innan du lånar ut dina pengar. ViaSpar Finans har dock ett bra kreditbetyg och man innehar sigillet UC Brons vilket indikerar att bolaget är en solid affärspartner.

Just nu kör ViaSpar en kampanj som enbart gäller för privatkunder. Skapar du som privatperson ett sparkonto hos ViaSpar innan den 31 maj 2019 så erbjuds du extra höga sparräntor. Exakt hur hög sparränta du får beror på hur länge du binder dina sparpengar. Du kan binda dina pengar i ett kapitalkonto under mellan tre månader och tre år. Högst sparränta får du vid en bindningstid på 3 år och då ger ViaSpar dig hela 10,35% i ränta. Är du osäker på om du kommer behöva dina pengar inom snar framtid så kan du välja Kapitalkonto 3 mån. Du binder då endast dina pengar i tre månader och får ändå 6,65% i ränta. Notera att du som minst kan sätta in 5000kr hos ViaSpar. Den högsta tillåtna insättningen är 50 000kr.

Så fungerar inlåningsföretag

Om du inte är bekant med inlåningsföretag sedan tidigare så uppstår det kanske en del frågor nu. Förhoppningsvis kan vi på Alltomspara.se hjälpa dig att reda ut dessa frågor. Inlåningsföretag är ofta bolag som ingår i en större koncern. Om koncernen själv inte sitter på det kapital som krävs för att vidareutveckla och expandera olika dotterbolag så kan man ta hjälp genom finansiering utifrån. Detta genom att man lånar in pengar från privatpersoner och företag. För att det ska vara lockande för kunder att låna ut sina pengar erbjuder man en hög sparränta. När kunden sedan sparar sina pengar på dessa konton så fungerar det mesta precis som det gör hos banken. Pengarna är låsta under den period man valt att binda sparkapitalet. Det kan handla om ett par månader upp till några år.

Samtliga inlåningsföretag i Sverige finns registrerade hos Finansinspektionen. Därmed står företagen under myndighetens tillsyn och du kan således känna dig trygg i att allt går rätt till. Insatta medel hos inlåningsföretaget omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Därmed har du inga garantier för att få dina pengar tillbaks om verksamheten skulle gå i konkurs. Utöver ViaSpar så finns det många andra kända inlåningsföretag i Sverige och det handlar bland annat om 4Spar och Hoistspar. Den högsta sparräntan hittar du dock hos ViaSpar tack vare den pågående vårkampanjen som bolaget kör.

Apple Card släpps i USA till sommaren

Just nu är det många amerikanare som sitter och räknar ner dagarna till sommaren. Anledningen till detta är att Apple gått ut med att man kommer lansera ett helt eget kreditkort. Detta kreditkort går under namnet Apple Card och till sommaren börjar man ge ut kortet i USA. Apple Card är skapat av Apple tillsammans med Goldman Sachs som är en amerikansk investmentbank. Kortet är av typen Mastercard och kommer därför att fungera i butiker och betalterminaler världen över. Vad som är unikt med nya Apple Card är att Apple helt slopat avgifterna för kortet. Därtill kommer alla köp som görs med kreditkortet att ge kortinnehavaren 2% i återbäring. En återbäring som består av riktiga pengar som kortinnehavaren kan handla för.

Det har under en tid ryktats om att Apple ska ge ut ett kreditkort och nu har det alltså visat sig att ryktena har stämt. Nyheten släpptes i samband med Apples senaste event och man kan bara ana att det var ett gäng entusiastiska åhörare som var först med att höra om lanseringen. Det nya kreditkortet från Apple är utformat i titan och har en riktig stilren design. Dessvärre är det bara amerikanare som till en början får känna hur det känns att ha det stilrena kreditkortet i plånboken. När och om en internationell lansering sker kan vi på Allt om Spara bara spekulera i.

Ett innovativt kreditkort utan avgift

Apple Card Apple utlovar med sitt Apple Card ett helt unikt kreditkort som inte liknar något vi sett förut. Apple Card ska representera allt som företaget står för vilket bland annat är enkelhet, transparens och integritet. Kortet kommer enkelt kunna kopplas till Apple Pay vilket gör att kunder kan sköta alla sina kortärenden direkt i mobilen. Även betalning sker mobilt med Apple Pay som finns inbäddat in Wallet appen där du även får en total överblick över ditt kortanvändande. Därtill kategoriseras alla köp vilket gör det enkelt för kortinnehavare att se vad det är man lägger pengar på. Alla kategorier så som mat, shopping och nöjen får egna färger i appen.

Nya Apple Card kommer även vara helt avgiftsfritt. Det vill säga att Apple helt tagit bort avgifter som vi kortinnehavare annars är vana vid. Kortet har ingen årsavgift och betalar du inte i tid läggs det inte på någon förseningsavgift. Istället är det bara räntan som fortsätter att tas ut. Och angående just räntan så har Apple aviserat om att man kommer att erbjuda en av marknadens lägsta kreditränta. I appen kommer Apple i realtid räkna ut hur mycket ränta du får betala vid inbetalning av specifika belopp. Man menar att man i motsats till sina konkurrenter vill göra det enklare för kortinnehavaren att betala sin skuld.

2% återbäring på alla köp med Apple Pay

Precis som de flesta andra kortutgivare så kommer Apple och Goldman Sachs att ha ett lojalitetsprogram knutet till kreditkortet. Detta lojalitetsprogram utgörs främst av ett återbäringssystem som kommer finnas tillgängligt för alla kortinnehavare. Detta system innebär att kortinnehavaren får 2% återbäring på alla köp som görs med Apple Pay. Det handlar inte om återbäring i form av poäng med en massa regler knutna till sig. Återbäringen består istället av riktiga pengar som även kallas för "Daily Cash". Pengarna som kunden får tillbaks kan användas helt fritt för exempelvis köp och uttag. Du kan via appen enkelt se hur mycket återbäring varje köp ger dig.

Exakt vilket datum i sommar som Apple Card släpps har vi ännu ingen information om. Däremot kan amerikanare redan nu prenumerera på ett nyhetsbrev från Apple för att få nyheter om kortet så snart detta släpps. Vi i Sverige får vänta på den internationella lanseringen av Apple Card som vi hoppas kommer att ske inom snar framtid.