Arkiv: Nyheter

Svårt för företag att få lån hos banken

Svårt för företag att få lån hos banken

Att driva eget företag är något som många förknippar med frihet och glädje. Trots detta är det många entreprenörer som får uppleva en helt annan sida av företagandet. Det handlar om stress, ekonomisk oro och tidsbrist. Att starta eget innebär en stor riskfaktor och det är långt ifrån alla som lyckas med sin affärsidé. Detta trots att Sverige har en imponerande startup-scen med många framgångssagor att hämta inspiration ifrån. Det är dessutom småföretagen i landet som står för det flesta nya jobb som skapas. Men att driva ett småföretag är inte alltid en dans på rosor och speciellt inte för det företag som är i behov av finansiering. Undersökningar visar att småföretagare har svårt att få lån av banken. Många entreprenörer som besöker banken för att ansöka om företagslån möts av skepsis och negativa besked.

Med tanke på alla framgångsrika småföretag vi har i Sverige skulle man kunna tro att bankerna står på rad för att få låna ut pengar. Verkligheten är dock en annan och att bli beviljad företagslån från någon av de svenska storbankerna är svårare än man kan tro. Enligt en undersökning som Visma gjorde i slutet av förra året visar det sig att enbart var femte företag har finansiering från banken. Många företagare upplever banken som byråkratisk och fyrkantig. Något som många låneinstitut och finansbolag nu tagit till vara på vilket gjort att Sverige fått en ny arena för företagslån.

Många banker säger nej till utlåning

Svårt för företag att få lån hos banken Nyligen gjorde Novus på uppdrag av Svea Ekonomi en undersökning om svenska småföretagare. I undersökningen framkom det att tre av fyra företagare upplever oro över sin situation. Bakgrunden till oron sägs vara svårigheter att hitta rätt kompetens, tidsbrist och företagets ekonomi. Den sistnämnda förklaringen hade kanske kunnat minska om bankernas attityd till småföretagare förändrades. Många entreprenörer vittnar om det svårigheter som finns med att få ett företagslån beviljat av banken. När banken säger nej är det istället många företagare som väljer att ta privatlån eller låna av vänner och familj. Enligt undersökningen som Visma gjorde förra året hade åtta av tio av de 965 tillfrågade företagen tvingats ordna finansiering med privata lån för uppstarten av sitt företag. Detta är såklart problematiskt och något som gör att färre väljer att starta egna företag. Att låna privat kan dessutom äventyra privatekonomin och att låna av vänner kan påverka ens relationer negativt.

Daniel Wiberg på Företagarna tror att svårigheterna för småföretagare att få lån av banken beror på bankernas affärsmodeller. Dessa affärsmodeller är inriktade på lån till privata hushåll snarare än på lån till småföretagare. Banklån till exempelvis hus och bostadsrätter innebär en lägre risk för banken vilket gör att man föredrar denna typ av utlåning. Utlåning till företag ses istället som ett större risktagande som man vill minimera genom att ställa höga krav.

Företagslån hos toborrow när banken säger nej

Ny arena för företagslån

Bankernas ovilja att bevilja företagslån till nystartade företag och småföretag har öppnat upp möjligheter för nya aktörer. En helt ny arena för företagslån kan beskådas där låneinstitut och finansbolag så som FRODA, Ferratum Business och Monetise blivit välkända namn. Dessa aktörer har identifierat de faktorer som storbankerna saknar. Resultatet har blivit digitala företagslån med stor flexibilitet. Det finns nu oändliga möjligheter för småföretagare att ordna snabb finansiering utan att behöva riskera vare sig privatekonomi eller personliga relationer. De flesta företagslån som erbjuds av de nya aktörerna på marknaden har dessutom inte några krav på säkerhet. Detta om man bortser från personlig borgen som är obligatorisk i de flesta fall. Även kraven som ställs på dessa företagslån utan säkerhet är mer rimliga i jämförelse med de krav som bankerna ställer. En del finansbolag erbjuder därtill företagslån utan UC till de företagare som inte vill att den privata kreditvärdigheten ska påverkas.

Marknaden för företagslån blir mer och mer lik den privata lånemarknaden. Det har bland annat kommit upp låneförmedlare som enbart fokuserar på jämförelser av lån till företag. Även Lendo som fram till nyligen enbart gjorde jämförelser av privatlån har nu adderat en avdelning för företagslån. Det finns även mer alternativa former av företagsfinansiering så som den toborrow erbjuder. Hos toborrow kopplas företagare med likviditetsbehov ihop med privata investerare som söker avkastning. Möjligheterna att få låna till sitt nystartade företag är numera stora om man bara vågar rikta blickarna utanför storbankerna och dess relativt fyrkantiga produkter.

Höjd pensionsålder 2020

höjd pensionsålder

Förra veckan röstade Riksdagen igenom förslaget om höjd pensionsålder. Med anledning av detta kommer åldern för lägsta pension höjas från 61 till 62 år nästa år. Dock kommer personer som är födda 1958 inte att påverkas av den nya reformen. Intressant nog så gäller den höjda pensionsåldern enbart arbetare. Med andra ord kommer riksdagsledamöterna själva inte påverkas av de nya reglerna. Utöver höjd pensionsålder så höjs även LAS-åldern. Det vill säga den ålder som är kopplad till lagen om anställningsskydd. Detta innebär att vi svenskar från och med nästa år har rätt att vara kvar på jobbet längre upp i åldrarna. Som det ser ut idag så har man rätt att behålla sin anställning fram till dess att man fyllt 67 år. Från och med nästa år är LAS-åldern istället 68 år vilket gör att de svenskar som kan och vill ha kvar sin anställning längre har möjlighet till detta.

Orsaken till de förändringar som införs i pensionssystemet nästa år är den ökade medellivslängden. Enligt en intervju som Aftonbladet gjort med ordförande för Socialförsäkringsutskottet så har vi ett bra och hållbart pensionssystem. Ska detta system bestå så är dock höjningen av pensionsålder ett måste i takt med att vi svenskar lever längre. Nästa års höjning är bara en i raden av förändringar som kommer att ske gällande pensionsåldern.

Ny riktålder ska införas

höjd pensionsålder I och med utvecklingen av vår medellivslängd kommer fler höjningar av pensionsålder att behöva ske. En så kallad riktålder kommer att införas vilket innebär att åldern för allmän pension, garantipension och bostadstillägg direkt ska vara kopplat till hur länge vi lever. Om utvecklingen av medellivslängden fortsätter som den gjort kommer alltså riktåldern att följa samma mönster. Riktåldern kommer att börja gälla 2026 och då kommer åldersspannet för allmän pension vara 64-69 år. Detta är alltså de åldrar som gäller för rätten att börja ta ut sin allmänna pension. Riktåldern kommer sedan att fastställas en gång om året och gälla sex år senare. Därtill ska riktåldern har varit oförändrad i tre år innan den kan ändras på nytt. Den riktålder som förväntas gälla vid införandet 2026 är 67 år.

Som vi nämnde kommer alltså inte riksdagsledamöter att påverkas av ändringen av pensionsålder. Anledningen till detta är att Riksdagen har ett eget tjänstepensionssystem. Detta system innebär att politiker i Riksdagen kan tjäna in full pension på betydligt färre år än vanliga löntagare. Således har riksdagsledamöter möjlighet att gå i pension vid tidigare ålder.

Höjning av garantipension

Utöver höjd pensionsålder så kommer det nästa år även att ske en höjning ske av garantipensionen. Höjningen innebär maximalt 200 kr extra i månaden. Man kommer därtill att införa en höjning av grundskyddet som syftar till att förbättra den ekonomiska situationen för nästintill en miljon pensionärer.

När det gäller höjningen av LAS-åldern som vi nämnde tidigare så finns det för vissa möjlighet att jobba längre än den fastställda åldern. Detta innebär att du även fortsättningsvis har möjlighet att arbeta långt upp i ålder så länge du och din arbetsgivare kommer överens om detta. Hur länge du har rätt att ha kvar din anställning kan också variera beroende på kollektivavtal och övergångsbestämmelser. Vill du veta mer om vad som kommer att gälla framöver så finns det bra information att tillgå på Pensionsmyndighetens hemsida. Där kan du även läsa mer om vad som gäller för bostadstillägg i och med de nya reglerna.

De nya reglerna för kortköp (PSD2)

Nya regler för kortköp

Har du märkt av att det krävts en mer omfattande identifiering när du handlat på nätet den senaste tiden? Det är på grund av att den sista delen i direktivet PSD2 nu är implementerat. Ett direktiv som kom redan i maj 2018 men som först nu är komplett. PSD2 betyder Payment Service Directive 2 och ingår i den svenska betaltjänstlagen. Syftet med direktivet är att våra betalningar ska bli säkrare samtidigt som externa företag som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster får tillgång till våra transaktioner vid vårt godkännande. Men främst är det stärkt kundautentisering som initierat den sista uppdateringen i PSD2. Detta sker genom identifiering via minst två av tre möjliga metoder. I de flesta fall handlar det om ett kort tillsammans med mobilt BankID.

Vi svenskar är redan ganska vana vid den så kallade två-stegsverifieringen vilket gör att förändringen inte blir så stor. Däremot kommer omställningen runtom i Europa bli desto större. Där har man exempelvis inte samma tekniska identifieringslösningar som vi har här i Sverige. Här är mobilt BankID och Swish något som många idag skulle ha svårt att leva utan. Tekniska lösningar som alltså är långt ifrån en självklarhet för människor i andra länder.

Förändringar för dig som konsument

Nya regler för kortköp När det gäller direktivet PSD2 så innebär detta alltså att vi konsumenter måste identifiera oss i allt större utsträckning. De metoder för identifiering som erbjuds baserar sig på tre olika faktorer. Det handlar om "något du är", "något du vet" och "något du har". Praktiska exempel på detta är ett fingeravtryck, en pin-kod samt ett kreditkort. Två av dessa faktorer måste alltså användas för att en betalning ska kunna ske. Då kanske du undrar hur det är möjligt att blippa köp? När man blippar identifierar man ju sig enbart via sitt kort. Men detta möjliggörs genom att de nya direktiven enbart appliceras på köp under 300 kr. Således kommer det att vara fortsatt möjligt för dig att blippa mindre köp.

En förändring som däremot kommer bli märkbar är om du vid större köp har glömt din pin-kod. I dessa fall kommer köpet inte att kunna genomföras enligt de nya reglerna. Istället krävs det en pin-kod när du står i en fysisk butik och vill betala en vara för över 300 kr med kort. PSD2 är ett direktiv som enbart gäller i EU. Således kommer det inte vara någon skillnad när du handlar på nätet från företag som är baserade i USA eller Asien.

Skaffa ett kort från re:member

Större möjligheter för tredjepartsaktörer

Det nya direktivet för betaltjänster gör det även enklare för tredjepartsaktörer att leverera sina betalinitieringstjänster till dig som kund. En tredjepartsaktör i det här fallet är ett företag som erbjuder tjänster som innefattar att samla din ekonomi på ett och samma ställe. Kända tredjepartsleverantörer i Sverige är Zlantar och Tink. Dessa aktörer använder sig av olika API:er för att hämta och sammanställa information från dina bankkonton, avtal och kreditkort. Detta efter att du givit ditt godkännande. Tredjepartsaktörerna har tillstånd från Finansinspektionen men trots detta har företagen fram till nu inte haft möjlighet att samla in all nödvändig information. Detta är dock något som åtgärdas genom de nya direktiven som säger att bankerna är skyldiga att ge ut informationen som efterfrågas.

PSD2 kommer även innebära att tjänster så som Trustly blir mer användbara. Detta då bankerna även här måste öppna upp och acceptera de betalningar som sker via tredjepartsleverantörer. Detta kanske kan låta som en säkerhetsrisk men betalningar och tillgång till transaktioner sker alltid först efter att du initierat det. Således kommer inga aktörer åt din personliga- och ekonomiska information så länge inte du själv tillåter det. Tjänsterna från tredjepartsaktörer är främst skapade för att göra din ekonomiska tillvaro enklare. Men har man inget behov av detta så ansluter man sig inte till dessa tjänster.

Hedvig digitaliserar försäkringsmarknaden

Hedvig

Försäkringsbranschen har länge tampats med problem kopplade till den digitala utvecklingen. Medan andra branscher hängt med i digitaliseringen har försäkringsbranschen i mångt och mycket stått still. Innovationer har uteblivit och de digitala möjligheter som funnits har inte tagits till vara på. Att kunder har nya vanor och därmed också nya behov är inget som verkar skyndat på utvecklingen. Enligt en undersökning gjord av Acando svarar enbart vart tionde företag inom finans- och försäkringsbranschen att man har de resurser och förmågor som krävs för att kunna genomföra effektiva förändringar i digitala kanaler. Detta gäller dock inte den nya startup-succén Hedvig. Hedvig är ett nytt försäkringsbolag som med hjälp av artificiell intelligens håller på att revolutionera försäkringsbranschen. Med hjälp av den app som erbjuds kapar Hedvig onödiga steg i försäkringsprocessen vilket bidrar till både snabbare hjälp och snabbare utbetalning.

Att Hedvig erbjuder försäkringar på ett sätt som inget annat försäkringsbolag gör råder det inga tvivel om. Att alla försäkringsärenden sker via bolagets app är inte det enda som gör Hedvig unikt. Man låter även rutinärenden skötas maskinellt så den fysiska personalen kan lägga mer tid på det tyngre ärendena. Därtill går de pengar som inte behövs för att betala ut ersättningar till välgörenhet! Således är du med och bidrar till något större när du väljer Hedvigs försäkringar.

Få ett prisförslag

Smidig hemförsäkring i mobilen

Teckna en hemförsäkring hos Hedvig I skrivande stund är det enbart hemförsäkringar som kan tecknas hos Hedvig. Försäkringsgivare för de försäkringar som tecknas via tjänsten är försäkringsjätten HDI. Att få ett prisförslag och teckna en försäkring hos Hedvig tar enbart 2 minuter och görs direkt i mobilen eller datorn. I den premie du betalar hos Hedvig varje månad ingår en serviceavgift på 20%. Utöver det så går samtliga pengar som kommer in till Hedvig till att betala ut ersättningar till bolagets försäkringskunder. Blir det pengar över så doneras dessa till goda ändamål vilket innebär att både du som försäkringskund och Hedvig är med och bidrar till en bättre värld. Det är redan 15 000 svenskar som nappat på idén och flyttat över sin hemförsäkring till Hedvig. Som medlem hos Hedvig finns det även möjlighet att sänka sin månadsavgift. Faktum är att du genom "Hedvig Zero" kan komma att få en månadsavgift på 0 kr. Detta genom att bjuda in alla dina vänner till Hedvig. För varje vän du bjuder in som tecknar en hemförsäkring hos Hedvig får du 10 kr rabatt på månadsavgiften. Bjuder du in tillräckligt många vänner kan du alltså få så mycket rabatt så att du tillslut slipper betala något själv. Rabatten gäller så länge dina vänner behåller sin försäkring hos Hedvig.

Hos Hedvig kan du teckna en hemförsäkring för din hyresrätt eller din bostadsrätt. Skyddet gäller för allt som du har i ditt hem. Detta oavsett om du själv är hemma eller någon helt annanstans. En stor fördel med Hedvig är att man inte har några bindningstider. Således kan du enkelt avsluta försäkringen om du exempelvis skulle flytta. Dessutom ingår alltid drulleförsäkring hos Hedvig.

Chatta med teamet hos Hedvig

Hedvig är revolutionerande i det att du kan sköta allt som har med din försäkring att göra via bolagets app. Uppstår det en skada kan du således direkt öppna upp appen för att chatta med teamet hos Hedvig. På så sätt får du direkt hjälp när du behöver det och slipper krångla med massa papper så fort du ska göra en skadeanmälan. Om du blivit av med din mobil och inte har tillgång till appen så kan du istället skicka ett mail till Hedvig via datorn. Du kan även besöka bolagets hemsida och använda chatt-funktionen som finns där. Om du gör en skadeanmälan för ett enklare ärende så kommer den så kallade "Hedvig-boten" att hjälpa dig. Detta är en funktion helt uppbyggd på artificiell intelligens. Är ärendet mer komplext kommer en av Hedvigs medarbetare istället ta över ärendet.

Har du redan en hemförsäkring hos ett annat bolag så går det smidigt att flytta över denna till Hedvig. Dessutom sköter Hedvig hela bytet åt dig och det enda du behöver göra är att signera ditt nya avtal med mobilt BankID. Så fort din gamla bindningstid går ut kommer din försäkring hos Hedvig att aktiveras. Således riskerar du aldrig att stå utan någon försäkring i samband med ditt byte.

Förmånlig kampanj hos ICA Försäkring

ICA Olycksfallsförsäkring

De flesta svenskar känner till ICA som en av Sveriges främsta matvarukedjor. Det är också handeln med dagligvaror som är kärnan i ICA Gruppen som äger mataffärerna. Men i ICA Gruppen finns det även fler segment och vissa är mer okända än andra. Visste du exempelvis att ICA Gruppen äger ett av Nordens största fastighetsbolag? Andra segment som är mer välkända är ICA Bank och ICA Försäkring. När det gäller ICA Försäkring så är det ett försäkringsbolag som vuxit stort de senaste åren. Man har 1% av den totala konsumentförsäkringsmarknaden men växer tio gånger så snabbt som övriga marknaden. Genom att erbjuda schyssta villkor och prisvärda försäkringsprodukter lockar man kunder som tröttnat på de mer traditionella försäkringsbolagen. Därtill kan man ge sina kunder mervärde genom den ICA bonus som varje försäkring genererar. Just nu kör man exempelvis en förmånlig kampanj där kunder får extra mycket kort bonus vid tecknande av en olycksfallsförsäkring.

Hos ICA Försäkring finns det försäkringar för alla tillfällen. Försäkringsbolaget erbjuder ett komplett försäkringsutbud med alltifrån personförsäkringar till fordonsförsäkringar och hemförsäkringar. Gemensamt för samtliga försäkringar är schyssta villkor och bra priser. Du kan själv jämföra olika försäkringsbolag för att se hur ICA Försäkring står sig mot sina konkurrenter. Försäkringsbolaget är inte sällan rankat i topp i de årliga jämförelser som Konsumenternas.se gör. Således kan en försäkring hos ICA Försäkring både ge dig mer trygghet och några extra kronor kvar i plånboken varje månad.

Teckna försäkring nu

Extra bonus när du tecknar en olycksfallsförsäkring

Teckna en olycksfallsförsäkring hos ICA En av många personförsäkringar som ICA Försäkring erbjuder är Olycksfallsförsäkring utan självrisk. Om du tecknar denna försäkring under september månad så får du 25 000 i extra bonuspoäng. Dessa bonuspoäng motsvarar 250 kr som sätts in på ditt ICA kort. Pengarna kan du använda i någon av ICAs butiker och utbetalas till ditt kort senast i november 2019. Kampanjen är öppen för dig som innehar något av ICAs kort och gäller enbart nya kunder. Således kan du inte ta del av erbjudandet om du haft en liknande olycksfallsförsäkring hos ICA Försäkring under det senaste halvåret. Den olycksfallsförsäkring som erbjuds hos ICA Försäkring kommer utan självrisk. Således behöver du inte betala någon självrisk om du skulle bli skadad. När du tecknar försäkringen får du dessutom ICA-bonus på hela kostnaden för försäkringen om du har ett ICA kort. Försäkringen ger dig ett bra skydd som gäller oavsett tid på dygnet. Således kan du även känna dig trygg under din fritid. Om du enbart har försäkring via din arbetsgivare är det nämligen inte säkert att du har något skydd utanför dina arbetstider.

För att teckna en olycksfallsförsäkring hos ICA Försäkring måste du vara bosatt i Sverige och vara mellan 18-65 år. Däremot kan försäkringen behållas livet ut oavsett hur gammal du blir. Med ICA olycksfallsförsäkring har du även skydd om du åker utomlands. Detta skydd gäller i upp till 12 månader. Om du vill ge dina familjemedlemmar samma trygghet så kan du lägga till dessa som medförsäkrade. Detta sker mot en extra kostnad som du får betala varje månad. När det gäller den maximala ersättningen för olycksfallsförsäkringen så är denna 1 000 000 kr.

Koll på ekonomin med ICA Spara

Är du kund hos ICA så kan du även ta del av andra bra tjänster. Bland annat kan du hålla koll på din vardagsekonomi med appen "ICA Spara". Med appen kan du på ett enkelt och smidigt sätt samla alla dina transaktioner på ett och samma ställe. Detta oavsett vilka banker du har konton i. På så sätt får du en bra överblick över både inkomster, utgifter, avtal, lån och abonnemang. Detta ökar dina förutsättningar att spara pengar och få en mer balanserad ekonomi. Dina transaktioner kommer att kategoriseras i appen vilket gör att du på ett tydligt sätt kan se vart majoriteten av dina pengar går till. För att börja använda ICA Spara måste du vara ICA-kortkund. Är du detta kan du ladda ner appen från App Store eller Google Play. Du loggar därefter in på ditt konto via mobilt BankID. När detta är gjort kan du ansluta alla de banker och kreditkort du har. I skrivande stund är tolv olika banker anslutna till appen och bland dessa återfinns bland annat Avanza, Swedbank och SEB. Även en mängd olika kreditkort stödjer ICA Spara och exempel på dessa är American Express, Supreme Card och Ikanokortet.

Då återinförs uppskovstaket på reavinstskatt

uppskovstak reavinstskatt

Har du erfarenhet av bostadsförsäljningar så vet du säkert redan om att det är möjligt att skjuta på beskattningen av reavinsten. Detta är en möjlighet många tar till vara på då det innebär att man slipper skatta en stor summa pengar direkt efter sin försäljning. Skatten på den eventuella vinst som görs vid försäljning av en permanentbostad kallas reavinstskatt och ligger för närvarande på 22%. Med nuvarande regler behöver man dock inte betala 22% av sin vinst i skatt omedelbart. Istället kan denna skjutas upp under förutsättning att man betalar en årlig skatt som ligger på 0,5% av vinsten. För att få uppskov på reavinsten krävs det vidare att du varit bosatt i bostaden som sålts i minst ett år innan försäljningen sker. Alternativt att du varit bosatt i bostaden under minst tre av de fem senaste åren. Under de tre senaste åren har det inte funnits något tak för hur stort uppskovsbeloppet får vara. Detta är dock något som kommer att förändras den 1 Juli 2020 då Regeringen återinför uppskovstaket på reavinstskatt.

Det uppskovstak på reavinstskatt som tidigare fanns kommer alltså att återinföras. Dock kommer det nya uppskovstaket mer än fördubblas i jämförelse med hur det såg ut tidigare. Det nya taket kommer att ligga på 3 miljoner kronor och detta innebär enligt en artikel i Dagens Nyheter att 95% av alla svenskar som äger en bostad kan få fullt uppskov. Den främsta anledningen till att man genomför förändringen och även inför ett ökat maxbelopp är att man vill få igång bostadsmarknaden igen.

Så drabbar uppskovstaket dig

Nytt uppskovstak på reavinstskatt Om du inte äger den bostad du bor i och inte heller ämnar att göra några bostadsaffärer inom snar framtid så kommer du inte märka av återinförandet av uppskovstaket på reavinstskatt. Den nya förändringen drabbar främst dig som tänkt sälja din permanentbostad. När man säljer sin bostad för mer än den köptes för har man gjort en kapitalvinst som vilken som helst. Detta innebär att man måste skatta på det kapital man tjänat. Skillnaden med vinster som genereras vid bostadsaffärer är att dessa kallas för realisationsvinster. Vidare har man möjlighet att göra uppskov för beskattningen av vinsten vilket inte är fallet vid andra kapitalvinster. Reavinstskatten på privata bostäder ligger på 22% vilket innebär att man kan får skatta väldigt mycket pengar om man gjort en lyckad bostadsaffär. Köper du däremot en ny bostad efter det att du sålt din gamla bostad så kan du begära uppskov på reavinstskatten. Detta innebär inte att du slipper betala skatt men du har möjlighet att skjuta upp hela eller delar av den vinst du gjort. Om du begär uppskov på reavinstskatten så kan du istället för att skatta 22% av vinsten direkt betala en årlig skatt på 0,5%.

De nuvarande reglerna innebär att du kan göra uppskov på reavinstskatten oavsett hur stor denna är. Men från den 1 Juli nästa år kommer det att finnas ett uppskovstak. Taket kommer att ligga på 3 miljoner kronor vilket alltså utgör en gräns för hur mycket reavinstskatt man får skjuta upp. Innan uppskovstaket slopades förra gången så låg taket på 1,45 miljoner vilket är betydligt lägre än det tak som kommer införas nästa sommar. Med anledning av detta kommer det nya uppskovstaket inte påverka särskilt många människor. Istället kommer hela 95% av de som säljer sina bostäder fortfarande kunna göra uppskov på hela reavinsten.

Att göra uppskov eller inte

Att göra uppskov på reavinstskatten är frivilligt men många som direkt efter försäljning köper en ny bostad väljer att göra det. Detta då man behöver pengarna till att finansiera det nya boendet. Dessutom finns det en så kallad "frivillig återföring" som innebär att man när som helst kan välja att börja betala av uppskovet. Men det finns även bra anledningar att betala reavinstskatten direkt. Dels slipper man dras med sin skuld som någon gång faktiskt måste betalas i sin helhet. Men det kan även vara fördelaktigt att betala skatten medan ränteläget är lågt. Om räntorna är rekordlåga som nu tjänar man ofta på att betala vinstskatten direkt. Boupplysningen ger ett bra exempel på detta där de räknar ut årliga kostnader för uppskov och sätter dessa i relation till kostnaderna som blir när man betalar in skatten och istället utökar sitt bolån. Vid en skatt på 110 000 kr och en boränta på 2% (högt räknat) blir den årliga kostnaden 1540 kr. Medan kostnaden för att skjuta upp samma belopp blir 1875 kr. Har du en låg boränta och kan baka in skatten i ditt bolån så kommer du alltså tjäna på att betala skatten direkt och inte göra uppskov.

Zmarta utökar sin bolånetjänst

zmarta marginalen bank

För ett tag sedan avslöjade vi på Allt om Spara att Zmarta skulle ge sig in i bolånebranschen. Då var bolånetjänsten endast i sin linda och man hade ännu inte gått ut med vilka samarbetspartners som skulle bli aktuella. Nu, några månader senare består Zmartas bolånepanel av hela elva olika banker. Majoriteten av dessa banker utgörs av svenska storbanker så som Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Men för bara någon vecka sedan skickade Zmarta ut ett pressmeddelande där man informerade om att ytterligare en svensk bank hade anslutit sig till bolånetjänsten. Det handlar om den svenska nischbanken Marginalen Bank som via Zmarta nu kommer att ha möjlighet att nå ut till fler bolånekunder. För Zmartas användare innebär detta ett ännu bättre utbud av banker vilket öppnar upp möjligheter för lägre räntor. Dessutom bidrar fler samarbetspartner till en större konkurrens mellan bankerna vilket alltid är gynnsamt för dig som bolånekund.

Zmartas bolånetjänst öppnar upp många möjligheter för dig som kund. Dels har du möjlighet att testa dina befintliga bolån för att se om dessa står sig i jämförelse med andra bolån. Därtill har du möjlighet att ansöka om både lånelöfte och nya bolån om du går i tankarna att köpa bostad. Med Zmartas tjänst får du erbjudanden från flera banker och kan därmed säkerställa att du får bästa möjliga bolån. Detta bidrar till att du enkelt kan spara pengar och få en bättre boendeekonomi.

Marginalen Bank ansluter sig till jämförelsetjänsten

Bolånepanelen hos Zmarta utökas Det var i förra veckan som Zmarta gick ut med nyheten om att Marginalen Bank nu ansluter sig till jämförelsetjänsten. I pressmeddelandet som Zmarta skickade ut menar man att detta stärker Zmartas erbjudande till kunder. Marginalen Bank är dock inte en helt ny samarbetspartner till låneförmedlaren. Sedan tidigare har banken funnits med i det urval som kunder kunna ta del av i jämförelsen av privatlån. Men nu har användare av Zmartas jämförelsetjänst alltså även möjlighet att jämföra och teckna bolån hos Marginalen Bank. Bankens kunderbjudandechef Elinor Hodacs menar att man genom det nya samarbetet kommer att nå ut med sina låneerbjudanden på arenor som kunder ofta använder sig av.

I skrivande stund är Marginalen Bank en av elva bolånebanker som finns med i Zmartas bolånetjänst. Utöver samtliga storbanker finns även ICA Banken och Landshypotek Bank med i utbudet. Det är inte helt orimligt att tänka sig att fler banker kommer att ansluta sig till den smarta bolånetjänst som Zmarta erbjuder sina användare. Något som Zmarta Groups VD Gustav Berghog menar kommer att underlätta för konsumenter när de vill hitta de bästa villkoren för bolån.

Zmarta jämför lån, elavtal och försäkringar åt dig. Låna upp till 600 000 kr utan säkerhet. Enbart en kreditupplysning tas!

Få hjälp och guidning i din livs största affär

Ett bostadsköp är ofta den största affären man gör i livet. Trots det så går det vanligtvis väldigt fort när man väl har hittat sitt drömhus. Med anledning av detta kan det vara bra att vara välförberedd innan drömhuset dyker upp på Hemnet. Ett sätt att förbereda sig är att besöka Zmartas hemsida där man samlat den mest nödvändiga informationen man bör ha med sig i processen. Hos Zmarta kan du även ansöka om ett lånelöfte som är en förutsättning om du tänkt låna till din nya bostad. Fördelarna med att använda sig av Zmartas bolånetjänst när du gör detta är många. Vänder du dig enbart till din vanliga bank när du vill ha ett lånelöfte så har du inte riktigt något att jämföra med. Med andra ord kanske det visar sig att du får låna mer av en annan långivare. Även räntan du erbjuds på ditt bolån kan skilja sig stort mellan olika bolånebanker. Genom att använda dig av Zmartas jämförelsetjänst för bolån försäkrar du dig om att du får den lägsta möjliga räntan. Dessutom tar låneförmedlaren enbart en UC vilket gör att din kreditvärdighet inte påverkas på samma sätt som om du själv vänder dig till olika lånebanker.

Om du redan har bolån så finns det möjlighet för dig att via Zmarta flytta dina befintliga lån för att få en bättre ränta. Notera dock att detta endast gäller rörliga bolån eller lån vars bindningstid håller på att gå ut. Det är möjligt att flytta bundna bolån men då tar banken ut en så kallad ränteskillnadsersättning. Med andra ord kan det stå dig dyrt att lösa lånen i förtid. Se därför till att läsa på noga innan du tar något beslut gällande dina befintliga lån. Vill du få hjälp och guidning kring dina bolån så är Zmarta en bra aktör att vända sig till.

Räkna fram din kreditscore med Polaris Finans

När man ansöker om lån är det vanligtvis ens kreditvärdighet som ligger till grund för om man blir beviljad lånet eller inte. Hur ens ekonomiska förutsättningar ser ut avspeglar sig i den kreditscore som många långivare använder sig av. Med anledning av detta är det även relevant med kreditvärdighet när det handlar om vilken ränta man kan förvänta sig på lånet. Många är helt ovetandes om kreditscore samt hur verktyget används hos olika långivare. Därför kan vissa bli överraskade när man får ett negativt lånebesked eller en sämre ränta än man har förväntat sig. För att undvika detta har Polaris Finans tagit fram en digital tjänst där användare kan räkna fram sitt egna kreditscore. Genom att använda tjänsten får du en insyn i hur bankerna och långivarna ser på dig som potentiell kund. Vidare får du reda på vilka delar som sänker respektive höjer din kreditvärdighet. Med det som utgångspunkt har du stora möjligheter att öka din kreditscore och således få ett lån med bättre ränta.

Polaris Finans är ett danskt bolag som vill förse sina användare med verktyg som gör det enklare att ta beslut rörande privatekonomin. Om du inte själv vill lägga tid på att lära dig hur saker som kreditscore är uppbyggda så kan du alltså istället vända dig till Polaris Finans. Då blir processen enklare samtidigt som du får ta del av nyttig information om vad bankerna faktiskt lägger vikt vid under kreditprövningar.

Kostnadsfri uträkning från Polaris Finans

Räkna ut din kreditscore med Polaris Finans Är du nyfiken på hur ditt kreditscore ser ut så kan du med fördel vända dig till Polaris Finans. Tjänsten är helt kostnadsfri och det tar bara 2 minuter att fylla i de uppgifter som krävs. Du tar del av tjänsten på Polaris Finans hemsida där du får fylla i namn, mobilnummer och telefonnummer. När hela ansökan är komplett så kommer ditt kreditscore att beräknas. Detta sker med grund i de uppgifter du har lämnat om dig själv och din ekonomi. Dessa uppgifter jämförs sedan med befintlig data från Polaris Finans där man har information om andra individers ekonomiska situation och kreditscore. Enligt Polaris Finans själv är metoden 100% rättvisande vilket gör att du får en korrekt bild av din kreditvärdighet. Detta kan i sin tur ge dig en indikation på om du kommer bli beviljad lån hos olika långivare eller inte. Genom att ha tillgång till din kreditscore kan du även få förståelse om hur eventuella räntor skulle se ut för just dig.

Skalan som Polaris Finans använder sig av går från A till F. A är högsta möjliga betyg medan betyget F vittnar om en väldigt låg kreditscore. Med denna fakta kan du enkelt se om du är kreditvärdig eller inte i låneinstitutens ögon. Om det visar sig att du inte har någon bra kreditscore kan du arbeta med att få upp denna innan du ansöker om lån. På så sätt slipper du få onödiga förfrågningar på dig som ändå inte leder till något lån.

Viktigt med en bra kreditscore

Att ha en bra kreditscore är främst viktigt om du tänkt att ta ett lån. Men eftersom en bra kreditscore även är ett tecken på en god privatekonomi så är det aldrig fel att förbättra sin kreditscore. Skalan används främst för att långivare ska få en sanningsenlig bild av din återbetalningsförmåga. När en bank eller ett låneinstitut lånar ut pengar så medföljer alltid en viss kreditrisk. Denna risk kan man enkelt minska genom att bara låna ut pengar till individer som är kreditvärdiga. Därför används kreditscore som grund till huruvida en bank ska bevilja en person lån eller inte. Samtidigt ger den en bra indikation på vilken låneränta som bör sättas för respektive kund. Kreditscore är dock inget statiskt utan är någonting som förändras hela tiden. En individs kreditscore utgår bland annat från faktorer så som inkomst, skulder och eventuella betalningsanmärkningar.

Oavsett anledning till varför du vill veta ditt kreditscore så går det utmärkt att använda sig av Polaris Finans verktyg. Du bör dock vara medveten om att Polaris Finans efter fullföljd uträkning kommer att ge dig förslag på olika lån. Det finns dock ingen förpliktelse kring detta utan du väljer själv om du vill ansöka om något av lånen eller inte.

Enklare än någonsin att starta Enskild Firma

I Sverige finns det över en miljon olika företag vilket vittnar om att många svenskar finner det attraktivt att driva sin egna verksamhet. Företagen som inkluderas i denna statistik från SCBs företagsregister är alltifrån aktiebolag till enskilda firmor, fysiska personer och handels- eller kommanditbolag. Majoriteten av alla dessa företag räknas som små- och medelstora bolag. Det handlar främst om enmansföretag och mikroföretag där den sistnämnda bolagsformen har mellan 1-9 anställda. Man kan således ana att det är många människor i Sverige som arbetar som konsulter eller frilansare. Utöver dessa människor finns det många som när en dröm om att starta ett eget företag. Men olika regler och brist på tydlig information sätter käppar i hjulet för många. Därför är det glädjande att se en tjänst som Starta Enskild Firma som till en billig peng vägleder blivande entreprenörer i processen att etablera sin verksamhet.

Starta-enskildfirma.se är en tjänst från det svenska företaget Svensk Bolagsförmedling AB. Med tjänsten får nyföretagare hjälp med etablering av sin nya enskilda firma. Därtill får man djupgående och relevant information som kan vara bra att ha innan man kör igång med sin verksamhet. I nuläget är det enbart enskilda firmor som kan startas via Svensk Bolagsförmedlings tjänst. Har du därför tankar om att starta ett aktiebolag så får du vända dig till en annan aktör.

Personligt ansvar i enskild firma

Få hjälp med att starta enskild firma En enskild firma är en bolagsform som passar dig som tänkt starta en enklare verksamhet. Bolaget är lätt att starta och du kan med andra ord komma igång snabbt. Vidare följer inte särskilt avancerad administration och enskilda firmor har inte heller samma hårda krav som aktiebolag har. Däremot bör man vara medveten om att man som ägare till en enskild firma är personligt ansvarig. Något som inte gäller för ägare till aktiebolag där istället företaget står som juridisk person. Det personliga ansvaret speglas även i företagets organisationsnummer som alltid är ägarens personnummer.

Att registrera en enskild firma är helt kostnadsfritt och detta görs enklast via Verksamt.se. Det enda som kostar är registreringen till Bolagsverket som för närvarande ligger på 900 kr. Vill du däremot få guidning av Starta Enskild Firma och låter dom sköta processen så betalar du en avgift på 589 kr ink. moms. Genom att göra detta slipper du sätta dig in i regelverk och lägga onödig tid på allt administrativt. Utöver att Starta Enskild Firma ordnar med registreringen av ditt nya företag så ingår även en rad extra tjänster. Bland annat får du tre månaders användning av bokföring- och faktureringsprogram från Fortnox. Vidare ingår en kostnadsfri E-bok med all information du kan tänkas behöva. Du får även rådgivning av en bolagsexpert samt en så kallad aktiebolag garanti. Detta innebär att du som väljer att uppgradera din enskilda firma till ett aktiebolag inom 12 månader får hjälp med detta utan att det kostar något extra.

Rådgivning vid uppstartande av bolag

Så startar du en enskild firma

För att starta en enskild firma måste du ha fyllt 18 år. Är du yngre än så krävs det att du har samtyckte från förmyndare men du får som lägst vara 16 år. Det finns även ett krav på att den som startar en enskild firma måste vara konkursfri. Du får alltså inte ha drivit ett bolag som tidigare gått i konkurs. Om du uppfyller dessa krav så kan du enkelt och smidigt beställa en enskild firma genom Starta Enskild Firma. Detta gör du genom att fylla i namn, email och telefonnummer på företagets hemsida. Därefter kommer du att få ett SMS samt ett mail från Starta Enskild Firma när bolagsregistreringen är klar för signering. Du loggar då in med ditt BankID och signerar registreringen helt digitalt. I samband med detta får du även betala avgiften på 589 kr för själva tjänsten.

När bolaget är startat kan du få hjälp med att ansöka om F-skatt. Tänk på att du som driver en enskild firma skattar dina vinster i bolaget som personliga inkomster. Får du överskott i din verksamhet så slås denna alltså ihop med övriga inkomster från tjänst och skattas som vanlig lön i deklarationen. Däremot har du genom din firma möjlighet att dra av kostnader för din verksamhet. Det kan handla om datorer, telefonabonnemang och kontorsmaterial. Dock måste du kunna motivera att det du köpt är nödvändigt för att du ska kunna bedriva din verksamhet.

Gift eller sambo – ekonomiska skillnader

Att vilja gifta sig är långt ifrån en självklarhet för vissa medan andra har drömt om dagen sedan barnsben. Huruvida man är gift eller inte påverkar såklart inte kärleken i sig. Däremot kan det innebära ganska stora skillnader i ekonomin rent juridiskt gentemot att bara vara sambo. Skillnader som man kanske inte tänker speciellt mycket på i vardagen. Men när större händelser i livet inträffar blir man snabbt medveten om skillnaderna. Därför kan det vara bra att vara förutseende och läsa på så man vet vad som gäller när verkligheten knackar på dörren. Annars riskerar man obehagliga överraskningar som kan skada både den privata ekonomin och relationer. Här reder vi på Allt om Spara ut vilka juridiska skillnader som finns mellan att vara gift och sambo. Dessa skillnader aktualiseras vid exempelvis bortgång eller separation.

Trenden är stigande när det gäller antalet skilsmässor som sker i Sverige. Förra året valde 24 958 par att ta ut skilsmässa enligt statistik från SCB. Därtill finns det såklart även ytterligare par som väljer att gå skilda vägar men som inte varit gifta. Traditionen med att leva med en och samma person livet ut är således på väg bort även om ambitionen finns kvar. Med anledning av detta finns det goda incitament för att ta reda på vad som egentligen gäller vid separation och skilsmässa. Något som kan spara både tid och energi om krisen skulle bli ett faktum.

Skillnader i vem som äger vad

ekonomiska skillnader sambo gift En fråga som alltid är aktuell vid både skilsmässor och separationer är vem som äger vad. Har man inte skrivit något äktenskapsförord så delas det mesta lika vid en skilsmässa. Det handlar exempelvis om bil, hus, hemelektronik och möbler som då går under benämningen giftorättsgods. Detta oavsett vem som betalat vad. Däremot tillhör pengar eller egendom som tagits med in i äktenskapet som "enskild egendom" respektive make/maka. Dock kan pengarna och egendomen fortfarande räknas som giftorättsgods men med skillnaden att egendomen tillfaller den initiala ägarens lott. Denna person har då rätt att köpa ut maken/makan. Om man däremot bara är sambor så tillhör ägodelar som var för sig har köpts, fåtts eller ärvt den ene partnern. Gemensamt inköpta saker delas däremot lika vid en eventuell separation. Det handlar då främst om en gemensam bostad och möbler som då benämns som samboegendom. Samboegendomen regleras i sambolagen som få svenskar faktiskt har koll på. Är man sambor som inte tänkt gifta sig rekommenderar vi att upprätta ett samboavtal.

Risken med att leva som sambor är att det ofta är en som står för löpande kostnader medan den andre betalar större inköp. Detta får konsekvenser vid en separation då den som stått för de löpande kostnaderna kan komma att bli tomhänt. Detta då det är den andre parten som står på alla köpeaval och kvitton och som således räknas som ägare till värdesakerna.

Skriv samboavtal online

Att ärva varandra eller inte

Ett annat tillfälle då det kan spela roll om man är gifta eller sambor är när ens partner går bort. Är man gift så ärver man allt från varandra. Sjävklart ska gemensamma barn också ha sin laglott vilket utgör hälften av arvet. Denna laglott är dock reserverad fram till dess att bägge föräldrarna har gått bort. Finns det däremot särkullbarn (ej gemensamma barn) så ska dessa få sin del av arvet direkt. Lever man däremot i en samborelation så är det inte så att man ärver varandra. Istället är det sambons barn som ska få hela arvet. Finns det inga barn med i bilden så tillfaller arvet istället till den avlidnes föräldrar. Vill man ärva varandra i en samborelation bör man därför upprätta ett testamente som reglerar detta. Ett testamente kan dock inte ändra på det faktum att eventuella barn först ska få sin del av arvet.

Har den avlidne personen egna barn är det också dessa barn som ärver hälften av en eventuell gemensam bostad samt tillhörande möbler. Enligt sambolagen har dock sambon till den avlidne rätt till den andra hälften. En sådan situation löser man lämpligast genom att den kvarvarande sambon löser ut arvingarna. Detta är dock inte alltid möjligt då den kvarvarande parten inte alltid har ekonomiska resurser att ta över hela lånet. Därför kan det vara bra att se över möjligheterna att teckna en livförsäkring i de fall man inte ämnar att gifta sig.