Arkiv: Nyheter

Spara hållbart med ny appen Opti

opti

Drömmer du om att komma igång med ett sparande? Är du nyfiken på fonder men saknar tid och kunskap till att sätta dig in i hur det fungerar? Den nya appen Opti hjälper dig att komma igång med ett säkert och hållbart sparande på bara några minuter. Allt du behöver göra är att svara på några frågor och därefter räknar Opti på hur dina pengar bäst kan investeras och sköter köpen åt dig.

Spara med Opti Opti är en digital kapitalförvaltare som hjälper dig med dina investeringar. Via deras app får du tillgång till oberoende rådgivning till en låg kostnad. Genom att svara på frågor kring din syn på sparande samt hur din ekonomiska situation ser ut kan Opti ge dig ett förslag på en passande fondportfölj och förvalta den åt dig. De granskar 4000 fonder och gör cirka 1,2 miljoner beräkningar dagligen för att säkerställa att deras kunder har bästa sparande till lågt pris.

Appen är lätt att använda och det tar endast 5 minuter att sätta igång ett sparande. När sparandet startats sköter det sig självt. Opti är mer mer diversifierad än andra portföljtjänster vilket, enligt dem, ökar sannolikheten för att deras portföljer ska öka mer i värde än andra med samma risk.
Genom att analysera dig och din ekonomi kan tjänsten förstå vilken risk du är villig att ta och därefter sätta ihop en passande portfölj.

Ladda ner Opti

Oberoende rådgivning

Opti är så kallade oberoende rådgivare vilket innebär att de inte tar emot någon provision eller ersättning från företag vars produkter de rekommenderar. Dessa pengar går istället direkt till dig som nyttjar deras tjänster vilket i sin tur ger cirka 40% i rabatt jämfört med vad det skulle kosta att köpa samma fonder någon annanstans.

Opti startade på grund av att grundarna själva hade dåliga erfarenheter av banker som främst ville sälja sina egna – ofta dyrare - fonder då det var mest lönsamt för dem. Man ville helt enkelt erbjuda en tjänst där man jobbar för kundernas bästa och inte tar emot provisioner som riskerar att påverka valet av fonder. En tjänst som dessutom tog hand om sparandet så att kunden själv slapp hålla koll.

Hållbart sparande

Hos Opti fokuserar de på hållbart sparande så långt som de anser rimligt. De tar hänsyn till såväl sociala aspekter som miljöaspekter i valet av fonder och väljer aktivt bort vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och fossila bränslen. För dig som vill ha ännu mer fokus på hållbarhet går det även att välja ”extra hållbara” och ”maximalt hållbara” portföljer. Den sistnämnda är fossilfri vilket innebär att råvaror uteslutits.

Fokus på enkelt och säkert sparande

Med ledord som enkelt, säkert och hållbart lockar Opti till sparande i fonder. Opti är själv ingen fond utan använder smart teknik som sätter samman en portfölj med ca 10 fonder som ger hög förväntad avkastning i förhållande till den risk du tar, tack vare de spridda investeringarna.

Att vara kund hos Opti kostar cirka en halv procent av kapitalet per år och den totala kostnaden blir ungefär hälften av vad en vanlig aktiefond kostar i snitt (enligt uppgifter från AMF). Oavsett vem du köper fonderna av gäller samma statliga insättningsgaranti och investerarskydd.

Viktigt att komma ihåg! Det är alltid en risk att investera i fonder och det är inte säkert att man får tillbaka hela beloppet som man satte in.

Spara tryggt hos Komplett Bank

Komplett Bank sparkonto

För den som söker ett tryggt spar- och investeringskonto med hög ränta erbjuder nu Komplett bank ett sparkonto med hela 1% i ränta, insättningsgaranti och fritt från avgifter och begränsningar i antal uttag.

Hög sparränta hos Komplett Bank I rådande läge är det många som håller hårt i sina pengar och väljer att placera dem på ett säkert sparkonto istället för att investera dem på börsen. Det är sällan lätt att hitta ett sparkonto med hög ränta utan att tvingas låsa dem eller riskera dem på grund av saknad insättningsgaranti. Komplett Bank erbjuder nu privatpersoner ett spar- och investeringskonto för belopp mellan 50 000 och 1 000 000 kronor. Banken är medlem av norska Bankenes sikringsfond (Bankgarantifonden) som även täcker svenska insättningar upp till ett belopp motsvarande 100 000 EUR. Det innebär att kundens sparpengar är skyddade vid eventuell konkurs eller andra svårigheter som en bank kan hamna i.

Sparande fritt från bindningstid och begränsningar

Det är inte bara sparräntan som är till kundens fördel med Komplett Banks Högräntekonto. I många fall där sparräntan ligger runt en hel procentenhet tillkommer även en bindningstid på sparandet. Denna kan variera beroende på hur stor procenten är, men så är alltså inte fallet gällande denna sparform. Här är man som kund fri att avsluta sitt konto och ta ut sitt sparade belopp när som helst. Dessutom är antalet uttag fritt från både begränsningar och avgifter, något som annars är vanligt förekommande i samband med sparande på högräntekonton. Som kund kan man alltså fritt begära uttag utan att det kostar något. Nuvarande ränta på Komplett Banks sparkonto ligger på 1% i effektiv årsränta. Räntan kapitaliseras månadsvis vilket innebär att den betalas ut varje månad.

Besök Komplett Bank

Lätt att börja spara med Komplett Bank

Komplett Bank startades upp 2014 med fokus på att bli en av de största leverantörerna av flexibel kredit. Sedan dess har företaget vuxit och breddat sin verksamhet. Sparkontot är en av deras senaste lanseringar och den liksom deras andra produkter nås online. Genom att digitalisera ansökningsprocessen blir tjänsterna lättillgängliga för kunderna och allt som krävs för att signera ansökan är ett BankID. Som kund hos banken får man sedan tillgång till sitt konto via en internetbank.

Komplett utbud av tjänster

Komplett Bank har, liksom namnet antyder, ett komplett utbud av ekonomiska tjänster för privatpersoner. Utöver att spara kan kunderna även ansöka om privatlån, teckna försäkringar och skaffa kreditkort. Banken erbjuder även smarta och säkra lösningar för betalningar online. Med fokus på flexibilitet och användarvänlighet strävar Komplett Bank efter att ständigt utvecklas och i skrivande stund har banken planer på ytterligare produktlanseringar. Vi ser med spänning fram emot hur nästa produkt kommer att se ut.

Regeringen presenterar kraftfullt stödpaket till företag

Stödpaket företag

I förra veckan presenterade Regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, ett kraftfullt stödpaket riktat till svenska företag. Totalt räknar man med att stödet kommer att kosta 39 miljarder kronor under en tvåmånadersperiod.

Syftet med det så kallade omställningsstödet är att hjälpa företag igenom den akuta krisen. Detta genom att täcka upp delar av de fasta kostnaderna och ge dem chans att se över hur de kan anpassa sin verksamhet till rådande situation. Genom omställning syftar man exempelvis till att taxichaufförer kan ställa om till leveranser medan tillverkningsföretag kan kan ställa om sin produktion och exempelvis producera sjukvårdsmaterial under en tid.

- Företagen behöver ju också planera för en situation där de krav vi har på social distansering kan bli mer långvariga, sa Magdalena Andersson under presskonferensen.

Så fungerar omställningsstödet

Omställningsstödet riktar sig till företag och organisationer som innehar F-skatt och bedriver verksamhet i Sverige. För att beviljas stödet måste företaget ha ett inkomstbortfall på minst 30% under mars och april månad, jämfört med samma period föregående år, samt en omsättning på minst 250 000 kronor. Storleken på stödet baseras på hur stort inkomstbortfallet är och kan täcka mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta utgifter. Till fasta utgifter räknas exempelvis hyra och leasing. Löner räknas ej in i stödet.

Enligt förslaget ska maxbeloppet per företag sättas till 150 miljoner kronor vilket innebär att stödet täcker en stor variation av företag. Enligt finansdepartementets beräkningar kan upp till 180 000 företag komma att ha rätt till stödet som beräknas kosta 39 miljarder kronor under 2020. Förhoppningen med denna insats är att företagen ska räddas igenom krisen vilket i sin tur ska rädda jobb och resultera i färre arbetslösa längre fram.

Unionen egenföretagare

Ansök om omställningsstöd

Då förslaget fortfarande håller på att utformas och eventuellt kan behöva ett godkännande av EU-kommissionen är det ännu inte möjligt att ansöka om stödet. Regeringen kommer att återkomma med mer information kring utformningen av stödet och hur ansökningsprocessen ska gå till och arbetar för närvarande på att förslaget ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Skatteverket ansvarar för utbetalning

Det kommer att bli Skatteverket som ansvarar för utbetalningarna av omställningsstödet och som företag får man räkna med att bli granskad under såväl ansökningsprocessen som längre fram i tiden. Stödet kommer inte att gälla företag som är på obestånd, har skatteskulder eller är föremål för företagsrekonstruktion. Inte heller kommer det att betalas ut stöd till företag som har sin hemvist i skatteparadis.

Så påverkas bostadspriserna av Corona

bostadspriser corona

Det har knappast undgått någon att rådande pandemi inte bara påverkar hälsan utan även gör ett stort avtryck på ekonomin. Under andra halvan av mars började effekterna av Covid19 att märkas av även på bostadsmarknaden. Från att tidigare på många håll ha visat på plus har nu priserna på bostadsrätter i Sverige fallit med 0,5% i snitt. Störst skillnad märks i storstäderna.

Det är inte bara rädslan över sin egen och andras hälsa som skapar oro under pandemin. Många har känt av de ekonomiska effekterna, både som anställd och egen företagare. Många har tvingats i konkurs eller blivit permitterade och framtiden ser oviss ut. Nu börjar Coronakrisen sakteligen att märkas av även på bostadsmarknaden, något som märks tydligast i de större städerna. I Stockholm rasade priserna på bostadsrätter under de sista två veckorna i mars månad med hela 1,7% tätt följt av Malmö där siffran landar på 1,5%. Något som kan förklaras med den ekonomiska osäkerhet som just nu råder i Sverige och världen.

Oroliga tider påverkar

När tiderna är oroliga och det är svårt att sia om framtiden agerar vi på olika sätt. Det finns flera faktorer kring att prisutvecklingen stannat av och en av dem kan vara att köpare avvaktar av rädsla för hur den personliga ekonomin kommer att utvecklas. Men även för att de i rådande situation inte vill betala lika mycket. Samtidigt vill de som säljer passa på nu medan priserna är fortsatt höga. Detta resulterar i att utbudet blir större, då fler vill sälja men färre är spekulanter. Avsaknaden av vetskap om hur krisen utvecklar sig kan alltså påverka de köpare, som har möjlighet att vänta med sina investeringsplaner, till att avvakta med att köpa.

Just nu är bostadsmarknaden hanterbar men om krisen fortsätter under en längre tid och många av de som nu är permitterade blir arbetslösa kan det ge en större effekt på marknaden.

Sjunkande bopriser under corona

Bankerna ger uppskov på amortering

Under den pågående pandemin är det många som drabbats ekonomiskt på grund av uppsägningar och konkurser. Finansinspektionen har därför låtit meddela att amorteringskravet på bolån kan pausas. Det är upp till varje bank att ta beslut om att erbjuda detta och många har redan gått ut med erbjudandet till såväl privatpersoner som, i vissa fall, till mindre företag. Erbjudandet gäller dem som kan påvisa att de hamnat i ekonomisk knipa till följd av Coronaviruset och tillämpas under ett av banken bestämt antal månader. Enligt Finansinspektionen, som varit i kontakt med bankerna, kan det handla om en period på mellan 3 och 12 månader beroende på vilken bank låntagaren är kund hos. Tidsfristen kan komma att utökas beroende på hur utvecklingen av krisen ser ut.

För att få möjlighet till att bromsa amorteringarna på ditt bolån krävs det att du som kund själv tar kontakt med din bank. Det är sedan upp till banken att bedöma om just ditt fall berättigar till en paus av amorteringen.

Så påverkar coronaviruset din privatekonomi

Coronaviruset påverkan på privatekonomin

Börsen kraschar, människor isolerar sig och många företag går omkull. Oron i Sverige är stor över såväl smittorisk som vad som ska hända med landets ekonomi. Butiker och restauranger ber invånarna stötta de lokala företagen, skolor ber föräldrar hålla hostande barn hemma och de som kan installerar hemmakontor. I den här artikeln går vi igenom vilka ersättningar du som privatperson kan vara behjälplig av om krisen slår mot din plånbok.

Det är få personer som inte på ett eller annat vis påverkats av den rådande krisen kring coronaviruset. Oavsett om du fått gå ned i tid, blivit uppsagd eller är hemma för vård av barn påverkas din privatekonomi. Nedan går vi igenom hur de olika situationerna påverkar din plånbok och vilken form av ersättning som finns att tillgå.

Anställning

Coronaviruset påverkan på privatekonomin Många företag går en osäker framtid till mötes. Vi ser redan nu hur exempelvis flygbolag och hotellkedjor tvingas varsla tusentals anställda då folk inte längre vill eller får resa. Företag i alla former ser kunderna försvinna då de isolerar sig och håller hårt i plånböckerna. Få vågar spendera pengar när inkomsten hänger lös. Regeringen arbetar för fullt med att stötta och har i ett krispaket bland annat presenterat stöd i form av korttidspermittering och slopade karensavdrag.

Korttidspermittering

Den 16 mars presenterade regeringen ett krispaket där den största reformen gäller korttidspermittering. Här går staten in och hjälper företag med tre fjärdedelar av kostnaden då de permitterar sina anställda. Det innebär i praktiken att du som anställd kan gå ned till max 40% arbetstid och ändå få behålla runt 90% av lönen.

Det går redan nu att permittera anställda men själva ansökningsprocessen öppnar först den 7 april och gäller under 2020. Genom denna reform minskar man kraftigt på företagens personalkostnad vilket kan vara avgörande för att de ska ha råd att behålla sin personal.

Om du blivit uppsagd

Då flera företag och bolag tvingats säga upp sin personal under rådande kris är det många som nu står utan jobb. Du som har ett medlemskap i en a-kassa sedan minst 1 år tillbaka kan få upp till 80% av din tidigare lön, max upp till 20 000 kronor innan skatt per månad. Har du tillgång till en privat inkomstförsäkring kan du få ytterligare belopp utbetalat från försäkringsbolaget. Kom ihåg att anmäla dig hos arbetsförmedling och a-kassa från dag ett som du blir arbetslös.

Saknar du medlemskap i en a-kassa kan du ansöka om ett så kallat grundstöd. Ett sådant söker du exempelvis via Alfakassan. Detta stöd beräknas på hur mycket du jobbat tidigare och kan som mest ge 8000 kronor före skatt i månaden.

Ansök om a-kassa

Om du eller ditt barn blir sjukt eller bär på smitta

För att minska smittspridningen uppmanas folk att stanna hemma vid uppvisande av symptom som hosta eller snuva. Regeringen har här infört en del åtgärder i hopp om att rekommendationen efterföljs. Man har exempelvis valt att slopa karensavdraget och istället betala ut sjuklön från dag ett av sjukskrivningen. I praktiken fungerar det som så att du som anställd får ansöka om ersättning retroaktivt från Försäkringskassan. Genom denna insats blir inkomstbortfallet inte lika stort och förhoppningen är att de anställda inte ska välja att gå till jobbet på grund av de ekonomiska förlusterna. Denna insats gäller i nuläget från den 11 mars till den 31 maj.

Som ännu ett steg i att minska smittspridningen har regeringen slopat krav på sjukintyg under de 14 första sjukdagarna. Detta för att undvika ytterligare smittspridning och ökad belastning på vårdpersonal. Från och med den 1 april till och med den 31 maj kommer staten att gå in och ta över ansvaret för sjuklöner. Detta påverkar inte dig som anställd, du får samma sjukersättning som tidigare med undantag av att du kan få ditt karensavdrag retroaktivt.

Arbetsgivaren står för din sjukersättning under sjukskrivningens första 14 dagar. Därefter är det försäkringskassan som betalar ut sjukersättning. Hos Försäkringskassan är taket för sjuklön satt till 31 533 kronor, därefter påverkas inte ersättningen. Det innebär att maxbeloppet vid sjukersättning ligger på 24 120 kronor i månaden oavsett inkomst.

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning betalas ut till dig som kan arbeta men som inte får på grund av att du riskerar smitta andra. För att ha rätt till smittbärarpenning måste du ha ett intyg från en läkare om att du är smittad, eller kan bära på smitta, av coronaviruset. Har du däremot insjuknat i Coronavirus är det sjukpenning som gäller.  Du som beviljas smittbärarpenning får cirka 80% av din normala inkomst i ersättning.

Vab – vård av barn

Om ditt barn är sjukt eller bedöms vara en smittbärare ska du stanna hemma och vabba. Även här har man slopat sjukintyg. När du är hemma med sjukt barn ansöker du om tillfällig föräldrarpenning hos Försäkringskassan och ersättningen består av knappt 80% av din vanliga inkomst. Inkomsttaket för VAB ligger på 29 563 kronor, det innebär att maxbeloppet på ersättningen ligger på 1059 kronor per dag.

Notera att du inte beviljas tillfällig föräldrapenning om du håller ditt friska barn hemma av rädsla att bli smittad. I skrivande stund finns heller inget beslut om ersättning i det fall att förskolor tvingas stänga.

Så påverkar corona ditt sparande

Det är många som just nu oroar sig över utvecklingen på börsen. Många har sett sina investeringar rasa och sanningen är att det finns inget facit för om man ska köpa eller sälja. Spara du på lång sikt, exempelvis till pensionen eller barnen, kan det var värt att vänta ut stormen, behöver du dock ditt sparkapital på kort sikt kan det vara värt att se över dina alternativ.

Något som blir extra tydligt i sådana här tider är vikten av att ha en buffert inför oväntade händelser. Nu när många ligger i riskzonen för att få sänkt inkomst är det värdefullt att ha något att luta sig mot. Ett sådant konto bör alltid finnas lättillgängligt på ett sparkonto. Tänk på att välja ett konto med insättningsgaranti.

Har du inget buffertsparande idag? Läs mer om hur du kommer igång här på Allt om Spara.

Källa: Regeringen, Försäkringskassan

Svensk fastighetsförmedling förvärvar Direkto

Direkto förvärvas av Svensk Fastighetsförmedling

Nyligen stod det klart att Svensk fastighetsförmedling förvärvat låneförmedlaren Direkto genom sitt Holdingbolag Översta Förmedlingsbolaget AB. Hemad Razavi, VD och grundare av Direkto, beskriver affären som en ”perfect match”.

Direkto förvärvas av Svensk Fastighetsförmedling I samband med ett bostadsköp är det ofta mer än bara huset som behöver belånas. Inte helt sällan tillkommer kostnader för renoveringar, nya kapitalvaror och andra investeringar. Investeringar som kan kräva ett privatlån för att kunna finansieras. Genom sitt nya förvärv hoppas Svensk Fastighetsförmedling nu på att kunna erbjuda sina bokunder ett enklare och mer effektivt sätt att hitta privatlån med bra villkor.

  • Svensk Fastighetsförmedling vill kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna och tjänsterna för sådant som är naturliga delar av ett hållbart boendeliv. Genom förvärvet av Direkto kompletterar vi våra befintliga banksamarbeten för bolån och gör det nu möjligt att enkelt och effektivt få de bästa villkoren även för privatlån säger Liza Nyberg, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedlings holdingbolag blir därmed majoritetsägare i Direkto, något som välkomnas av företagets grundare och VD.

För oss på Direkto är Svensk Fastighetsförmedling en perfekt match. Vi får värdefull tillgång till en bred och stabil kundplattform och är glada att den vägen kunna hjälpa många fler att göra ett enkelt och smart val av privatlån, säger Hemad Razavi, VD på Direkto.

Direkto låneförmedling

Att hitta ett privatlån med bra villkor och ränta är ibland både svårt och tidskrävande. Dessutom går det inte att få information om den exakta räntan innan man gjort en förfrågan hos långivaren. Att ansöka om lån hos flera banker på egen hand kan resultera i att ens kreditvärdighet påverkas då kreditupplysningar kommer att begäras in från flera håll.

Direkto är en låneförmedlare som hjälper privatpersoner att jämföra och hitta privatlån med bästa ränta. Företaget har funnits sedan 2012 och står under tillsyn av Finansinspektionen. Tjänsten är helt kostnadsfri att använda och i nätverket ingår flera kända långivare.

Så fungerar det:

Kunden ansöker kostnadsfritt om önskat lånebelopp och löptid via Direkto. Ansökan skickas sedan vidare till de långivare som ingår i Direktos nätverk. I samband med ansökans gör Direkto en kreditupplysning hos UC som sedan delas med långivarna. Den som söker får alltså endast en förfrågan noterad hos UC. Bankerna deltar sedan i en budgivning där kunden kan jämföra de erbjudanden som kommer in och på så sätt hitta ett privatlån med bästa ränta. Kunden behöver med andra ord endast lägga ett par minuter på att fylla i en ansökan online, sedan sköter Direkto resten.

Värt att veta:

Tjänsten är kostnadsfri och du binder dig inte till något genom att skicka en ansökan. Det är först då du tackar ja till en av de långivare som erbjudit lån som det blir bindande. Tjänsten finansieras genom att Direkto får provision av de banker som kunderna tecknar avtal med.

Jämför låneförmedlare

Här på Allt om spara kan du ta del av recensioner från fler låneförmedlare som arbetar likt Direkto. Det är alltid lönsamt att jämföra flera banker innan man tackar ja till ett privatlån. Genom att vända sig till en låneförmedlare får man dessutom svar från flertalet banker utan att dra på sig flera kreditupplysningar som kan påverka kreditvärdigheten.

Här på Allt om Spara hittar du även information om olika låneformer, räntor och annat som hör privatekonomi till.

Så sparar du hållbart 2020

Spara hållbart 2020

Ordet hållbarhet har blivit rejält populärt på senare år och allt fler vill bidra till en ökad sådan. Visste du att det går att göra stor skillnad genom att spara hållbart? Genom att investera i fonder som aktivt jobbar med hållbarhet kan du indirekt vara med och påverka bolag och företag till att göra bättre val för både miljö och mänsklighet.

Vad är hållbart sparande?

Spara hållbart 2020 Att spara hållbart innebär att du, genom dina investeringar, tar hänsyn till en mängd olika hållbarhetsaspekter, exempelvis miljö, etik och människors lika värde. Detta kan du i grova drag göra på två olika sätt: antingen genom att välja bort investeringar i de företag som inte delar dina värderingar och uppfyller kraven på hållbarhet, eller genom att välja de aktier och fonder som aktivt jobbar för en bättre framtid och en friskare planet. En kombination av de båda kan vara en bra strategi. Innan du bestämmer dig för att investera bör du ta ställning till vad hållbart sparande betyder för dig. Nedan går vi igenom några exempel olika hållbarhetsaspekter:

Investera i miljön

Det är vida känt att vi kan bidra till en bättre värld genom att exempelvis åka mer kollektivt, sopsortera och vara sparsamma med jordens resurser i största allmänhet. Men på senare tid har allt fler fått upp ögonen för att vi även kan investera hållbart. Kanske hör du till dem som är nyfikna men ännu inte kommit igång. Idag är det enklare än någonsin att hitta information kring hållbart sparande. Både hav och land påverkas av den snabba utveckling som sker idag. Vi reser och fraktar produkter över hela världen. Avfall dumpas i haven och regnskog skövlas. Genom att investera i företag som satsar på förnybar energi, smarta förpackningar och minskade utsläpp bidrar du till en hållbar miljö. Hos de fondmäklare du hittar i vår topplista kan du exempelvis filtrera ut fonder med låg CO2-risk.

Liksom vi nämnde i inledningen kan man också påverka genom att välja bort de företag och branscher som gör störst klimatavtryck. I det långa loppet kan det förhoppningsvis påverka dessa företag att försöka hitta nya och mer hållbara lösningar för att folk ska fortsätta att investera i dem.

Etisk hållbarhet

När man pratar om hållbarhet är det inte bara miljön som står i fokus. Det finns en mängd andra aspekter att ta hänsyn till. En av dessa är etisk hållbarhet. Om det är viktigt för dig att den fond du investerar i tar särskild hänsyn till etiska värderingar, vilket exempelvis innebär att de inte är involverade i vapen- eller tobaksindustrin, ska du kika på de så kallade SRI-fonderna (Sustainable and Responsible Investments) eller etiska fonder.

Människors lika värde

Här handlar det om att investera i bolag som tar ansvar för social hållbarhet. Genom att undersöka hur ett företags policy ser ut samt hur de tar hand om sina anställda och sin omgivning kan du verka för människors lika värde. Detta genom att investera i de företag och bolag som erbjuder schyssta arbetsmiljöer på lika villkor.

Så väljer du rätt fonder och aktier

Idag är det lättare än någonsin att investera hållbart. De flesta fondmäklare har en filtreringsfunktion där du snabbt kan få fram information om vilka fonder som klassas som etiska och hållbara. I vår lista över nätmäklare hittar du bland andra Avanza. I deras fondjämförelse hittar du information om fondens hållbarhetsvärde, hållbarhetsbetyg baserat på Morningstars betygsystem, där betyget sätts med 1-5 jordglober, samt om fonden har en låg CO2-risk.

Mer information om hållbarhet

För dig som vill veta mer om hållbart sparande finns det gott om information att tillgå hos de olika fondmäklare vi rekommenderar. Vi kan även rekommendera ett besök på sajten Morningstar som är en av världens största oberoende fondgranskare samt Hållbarhetsprofilen (https://hallbarhetsprofilen.se/index.html) som tillhandahåller informationsblad som beskriver fonders inriktning gällande ansvarsfulla investeringar.

Håll koll på avgifterna

Det finns massor av fonder med hållbarhetstänk men liksom med övriga fonder varierar fondavgifterna. Betala inte i onödan, det finns fonder med fokus på hållbarhet även till lägre kostnad. Här på Allt om Spara kan du lära dig mer om olika sorters fonder och klicka dig vidare till de fondmäklare vi rekommenderar,

Vad innebär en gravidförsäkring?

Vad är en gravidförsäkring?

Varje år sker komplikationer under graviditeter och förlossningar och då kan det vara skönt att vara skyddad rent ekonomiskt. En gravidförsäkring kan vara det enda skydd du och ditt ofödda barn har då vanliga sjuk- och olycksfallsförsäkringar inte alltid täcker den typen av komplikationer. Många försäkringsbolag erbjuder gratis gravidförsäkringar så vänta inte, hitta en försäkring redan idag

Går ni i väntans tider? Grattis, det är en helt fantastisk upplevelse att få skapa ett alldeles eget litet liv. Kanske ligger fokus just nu på val av namn, färg på tapeter och hur ni ska fördela föräldradagarna framöver. Glöm inte bort de viktiga frågorna – som försäkringar – medan ni väntar. Genom att teckna en gravidförsäkring har ni skaffat ett ekonomiskt skydd ifall komplikationer skulle uppstå under graviditeten eller förlossningen. En sådan försäkring kan exempelvis täcka upp för sjukhusvistelser och ge ersättning om ditt barn får en skada vid en tidig födsel eller förlossning.

Det finns ett stort urval av gravidförsäkringar på marknaden och många av dem är dessutom gratis.  Så missa inte chansen till stöd vid oförutsedda händelser.

Varför köpa försäkringar när det finns gratis?

Vad är en gravidförsäkring? En gratis försäkring utgör mer av ett grundskydd en vad en försäkring som kostar pengar gör. Betalar du för en graviditetsförsäkring kan du få ett mer omfattande skydd som ofta täcker såväl dig själv som barnet och den andre föräldern. Vill du vara säker på att vara så ekonomiskt skyddad och förberedd som möjligt är det därför klokt att välja det utökade skyddet. Med det sagt är det givetvis bättre än inget att teckna en gratis försäkring. Missa inte chansen till skydd när det skänks.

Jämför villkor för bästa skydd

Det kan vara stora skillnader i vad som täcks och hur mycket ersättning man får mellan de olika försäkringsbolagen. Genom att jämföra försäkringar via vår jämförelsetjänst här på Allt om Spara kan du hitta en försäkring som täcker dina behov. Du bör alltså inte enbart gå på prisjämförelsen utan även ta reda på vad du faktiskt får för dina pengar. Om komplikationer uppstår under en graviditet är ekonomin det sista man vill bekymra sig om. Bland de banker och försäkringsbolag som erbjuder gravidförsäkringar återfinns Skandiabanken, Länsförsäkringar och Folksam.

När barnet är fött

En gravidförsäkring täcker vanligen barnet från v.23 i magen fram till 6 månaders ålder. Men för att barnet ska få bästa skydd när det väl är fött rekommenderar vi er att teckna en barnförsäkring omgående. Graviditetsförsäkringen är inte lika omfattande som - och går heller inte automatiskt över i - en barnförsäkring. Dessutom gäller inte en barnförsäkring för sådant som hänt innan du tecknat den, så vänta inte i onödan.

Kom igång med ditt sparande 2020

Spara 2020

Enligt en ny undersökning presenterad av Swedbank har de flesta svenskar ett sparande. Men endast fyra av tio uppger att de använder sig av en passande sparform. I den här artikeln går vi igenom olika sparformer för olika ändamål. Häng med och lär dig hur du ska spara under 2020.

Som de flesta vet finns det en hel del olika sparformer att välja mellan. Ändå fastnar många med sina pengar på ett vanligt sparkonto med nästintill obefintlig ränta. Visst är det bra att det finns ett lättillgängligt sparande men om man sparar på lång sikt måste pengarna växa, annars finns risken att de bara blir liggande och förlorar i värde.

Sätt upp mål för ditt sparande

Spara 2020 För att kunna förvalta dina sparpengar på rätt sätt måste du först sätta upp tydliga sparmål. Vad ska du spara till, hur mycket behöver du spara och hur ser din sparhorisont ut? Självklart kan du ha flera olika mål. Sätt dig ned och skriv ned dessa innan du fortsätter.

I den här artikeln berör vi lite olika sätt att spara och investera pengar på för att ge dig en kick till att komma igång med ett effektivt sparande. Här på Allt om Spara hittar du sedan massor av information om såväl buffertsparande som fonder, aktier och pensionssparande att fördjupa dig i.

Spara på kort sikt

För eller senare dyker de upp, de där oväntade utgifterna. Det kan vara en bil som går sönder, en dator som kraschar eller en tand som måste lagas. Oavsett vad man råkar ut för så är det viktigt att ha en buffert så att livet inte ställs på ända. Enligt en undersökning gjord av Svea Ekonomi ligger smärtgränsen på en oväntad utgift redan vid 3000 kronor för var femte svensk. För dessa tillfällen är det bra att ha ett buffertsparande som är lättillgängligt. Du bör därför placera dessa på ett vanligt sparkonto. Den typen av konto ger dessvärre inte mycket till ränta. Jämför sparräntor i vår jämförelsetjänst för att hitta bästa sparränta.

Spara till speciellt ändamål

Spara till ett speciellt ändamål En annan form av kortsiktigt sparande kan exempelvis vara till en planerad resa eller en köksrenovering. Ska pengarna användas ett år fram i tiden kan det vara vanskligt att investera dem på börsen men du kan komma över en högre sparränta om du väljer ett sparkonto som är låst på ett år. Detta är alltså ett alternativ som fungerar bra när man med säkerhet vet att man inte behöver tillgång till sina pengar tidigare än så. Tänk på att välja ett konto med insättningsgaranti så att dina pengar är skyddade och finns kvar på kontot den dagen resan eller renoveringen ska betalas.

Spara på lång sikt

Om du vill investera i ett långsiktigt sparande, exempelvis till barnen eller pensionen, bör du placera dina pengar till största del på börsen så att de har möjlighet att växa under tid. Den enkla formen lyder: ju längre sparhorisont desto mer risk kan man ta. Även om man ska ha is i magen då börsen hinner svänga både en och två gånger under den långa spartiden så är det nyttigt att gå igenom din sparportfölj en gång per år och se över utvecklingen.

Har du nära till pension bör du däremot ha en något lägre risk i ditt sparande och hitta en bra fördelning mellan aktier och räntefonder. Du hittar massor av information kring fonder och aktier här på Allt om Spara.

Viktigt att tänka på innan du investerar

Utöver mål och sparhorisont är det viktigt att du tar dig tid att sätta dig in i det du önskar investera i. Ibland kan det kännas svårt trots all information som idag finns att tillgå. Då kan du ta hjälp av bankerna och fondförvaltarna att investera i färdiga paket bara för att komma igång med ditt sparande. Oavsett hur du väljer dina investeringar så är det däremot viktigt att kontrollera avgifterna som tillkommer. En del fonder har skyhöga avgifter utan att för den sakens skull ge en högre avkastning. Du vill inte att eventuell vinst ska ätas upp av höga avgifter.

Lunar erbjuder gratis bankapp

lunar bank

Fintech-bolaget Lunar har utvecklat en unik bank-app som ska göra det både enkelt och kul för användaren att hantera sin ekonomi. I appen finns ett interaktivt budget-verktyg, möjlighet att spara kvitton, sätta sparmål och växla valuta. 

Lunar I appen Lunar får man som användare en bra överblick över sin privatekonomi. Varje köp kategoriseras automatiskt och i cirkeldiagrammet över månadens utgifter framgår det tydligt vilka poster som är de största. Budget-verktyget fungerar i realtid och kan vid önskemål skicka små meddelanden då man spenderar pengar. Ett roligare sätt att få en överblick på sin privatekonomi.

Lunar Goals

I appen finns en funktion döpt till Goals vars syfte är att hjälpa användaren att nå sina sparmål. Man skapar ett mål i sin app, exempelvis ”Roadtrip i USA” och väljer ut en passande bild som ska peppa lite extra längs vägen. Har man ingen egen bild kan man plocka någon ur appens bildkatalog. Därefter väljer man själv hur man vill spara. Enklaste sättet är att sätta automatiska överföringar och på så sätt låta sparandet sköta sig självt. Man kan välja allt från dagliga till årliga insättningar och bestämmer själv hur mycket man önskar sätta undan. Det är lätt att följa sina framsteg och se hur långt man har kvar till att nå sitt mål i appen. Via budget-verktyget i appen kan man se om det finns onödiga utgifter som går att spara in på och istället lägga på sparmålet.

Lunar - betalkort

Lunars bankapp Lunar erbjuder även ett betalkort som är perfekt för den som gillar att resa. Kortet är ett förhandsbetalt mastercard vilket innebär att man måste föra över pengar på det från sitt vanliga konto. Anledningen till att kortet lämpar sig så bra för resande är att det är ett multivaluta-kort. Med hjälp av appen kan man ställa in kortet på en specifik valuta. Om man exempelvis befinner sig i London kan man ställa in kortet på GBP och därmed betala med lokal valuta. Man slipper således onödiga extrakostnader. Det kostar dessutom ingenting att ha kortet. Varken i kortavgift eller årsavgift.

Skulle man bli av med sitt kort är det bara till att gå in i appen och frysa det. Man kan dessutom komma åt sin pinkod i appen om man skulle glömma bort den.

Om Lunar

Lunar har inga bankkontor, ingen internetbank eller några rådgivare utan är en bank-app som uteslutande finns i mobilen. Appen finns tillgänglig för Android och iOS och finns att hitta hos Google Play och App Store. För att kunna använda appen måste du vara 18 år, bo i Sverige och ha ett BankID. Lunar tilldelades nyligen en banklicens men är ingen bank utan fokuserar på att hitta nya, smarta och moderna banklösningar som syftar till att göra banking både enklare och roligare för kunden.