Arkiv: Recensioner - Spara

Ekobanken

Ekobanken Ekobanken är en medlemsbank som alla svenskar har möjlighet att bli medlem och ägare i. Banken har funnits sedan 1998 och är en så kallad etisk bank. Detta innebär att pengarna i banken placeras på ett hållbart sätt med fokus på ekologisk, kulturell och social hållbarhet. De lån och krediter som betalas ut från Ekobanken beviljas främst till verksamheter som på något sätt skapar ett kulturellt, socialt och miljömässigt mervärde. Med andra ord är Ekobanken ett bra alternativ för dig som vill berika vårt samhälle på ett eller annat sätt. Drivkraften enligt banken själva är medlemsnytta och allmän nytta. Detta till skillnad mot de flesta andra banker där det enbart är vinster och avkastning som driver utvecklingen framåt.

Ekobanken är medlem i Global Alliance for Banking on Values och har ett banktillstånd från Finansinspektionen. Alla konton hos Ekobanken omfattas av den statliga insättningsgarantin. Därmed kan du alltid vara trygg när du sparar pengar hos denna etiska bank.
Såhär blir du ägare i Ekobanken

Bli medlem i Ekobanken Eftersom Ekobanken är en medlemsbank så är det medlemmarna i banken som äger den. Du kan själv på ett enkelt sätt bli delägare i banken och dra nytta av alla de förmåner som det innebär att vara medlem i Ekobanken. Dessutom är du med och skapar ett hållbart samhälle både vad det gäller ekologi och kultur. Med andra ord en investering som både känns i hjärtat och i plånboken.

En ägarandel hos Ekobanken kallas för en medlemsinsats. Detta då de medel du sätter in verkar som en insats då dessa kan lånas ut till hållbara verksamheter. Grundinsatsen hos banken är 1000kr och denna summa motsvarar även en röst på Ekobankens stämma. Andelarna du stoppar in i banken ska dock inte jämföras med pengar på ett konto. Insatsen kan ändå fungera som ett långsiktigt sparande. Däremot bör man vara medveten om att andelarna inte omfattas av insättningsgarantin så som dina sparpengar på sparkontot gör. Du kan däremot sälja din insats och Ekobanken hjälper dig då att finna en lämplig köpare. Vill du investera i ytterligare andelar i Ekobanken så får du göra detta till aktuell kurs. Hur denna kurs ser ut kan du löpande följa på bankens hemsida.

Andra populära banker
0.40% - 1.00%
0.00% - 0.00%
0.20% - 1.25%

Spara pengar hos Ekobanken

Du som är medlem hos Ekobanken har möjlighet att skaffa ett ansvarsfullt sparande i banken. De pengar som du sätter in hos banken verkar inom ramen för Ekobankens utlåningsområde. Det gäller då ändamål som berikar ekologisk, kulturell och social utveckling. Med andra ord jobbar dina pengar på ett hållbart sätt medan du kan luta dig tillbaka och ta del av en gedigen sparränta. Detta kan man knappt säga om sparande i andra sparbanker och institut.

Det finns en rad olika produkter för sparande hos Ekobanken. Vi har valt att främst titta på de sedvanliga sparkontona som erbjuds hos banken.

Ekokonto

Hos Ekobanken erbjuder man ett konto som heter Ekokonto. Detta konto kan närmast jämföras med ett lönekonto. Detta konto syftar främst till att utgöra basen för dina vardagliga transaktioner och det är även detta konto som dina betaltjänster kopplas till när du är medlem hos banken. Kontot och dess tillhörande betaltjänster är knutet till vissa avgifter som du kan se på Ekobankens hemsida. Räntan på detta konto räknas dag för dag.

Sparkonto

Sparkonto är ett sedvanligt konto hos Ekobanken där syftet är att samla ditt sparande. Räntan beräknas löpande och barn under 18 år erbjuds en högre ränta som gäller redan från första kronan. Sparkontot har ingen uppsägningstid.

Stödkonto

Med ett Stödkonto hos Ekobanken kan du vara delaktig i att ge allmännyttiga verksamheter ränterabatt på sina lån. Som innehavare får du varje år en redovisning över vilka verksamheter som fått stöd tack vare dig och andra kontoinnehavare. Detta konto kan likt Ekokontot kopplas till betaltjänster och kredit.

Bundet konto med fast ränta

Detta alternativ passar dig som är ute efter ett långsiktigt sparande med en något högre ränta. Du binder kontot på ett, två eller fem år och kan enbart göra en insättning. Räntan på den bundna kontot räknas från dag till dag och förtida uttag är knutna till avgift och ränteskillnadsersättning. Kapitaliserad sparränta betalas ut till ditt Ekokonto eller Sparkonto en gång årligen.

Låna pengar i Ekobanken

Som medlem har du även möjlighet att låna pengar och då med vetskapen vad dina räntepengar används till. Ekobanken erbjuder lån till bland annat bostad, pension, energieffektivisering och studier. Med andra ord krävs det säkerhet för alla de lån som erbjuds i banken. Med anledning av detta erbjuder man i nuläget inga privatlån. Om detta ändå inte intresserar dig utan du är i behov av ett lån som uppfyller Ekobankens kriterier för utlåning så kan du glädja dig åt en rad förmåner. Dessa är korta beslutsvägar, individuell bedömning och en snabb handläggning. Med andra ord går hela ansökningsprocessen både smidigt och snabbt. Dessutom får du en egen handläggare som sätter sig in i just din situation vilket förenklar ärendet ytterligare.

Det finns dessutom hållbarhetsrabatt att få för dig som uppfyller specifika kriterier. Detta innebär att du kan få en lägre låneränta och därmed också en lägre månadskostnad. Som lånekund hos Ekobanken får du också ett informationsblad vid namn Goda Affärer hemskickat fyra gånger per år. Du ansöker om lån direkt via hemsidan och därefter kommer en kreditupplysning tas på dig. När låneansökan är inskickad och handläggning utförd får du reda på om du blivit beviljad lånet eller inte.

JAK Medlemsbank

JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank är en kooperativdägd bank som lånar ut pengar och erbjuder diverse sparprodukter. JAK står för Jord Arbete Kapital och var från början en riksförening för ekonomisk frigörelse. Den grundläggande idén var att det inte skall kosta några pengar att låna. Inte heller skulle det gå att tjäna några pengar på sparande. Istället använde banken sig initialt av så kallade Sparpoäng. Numera måste man dock använda begreppet ränta i sin information så att inte kunder ska vilseledas. JAK Medlemsbank har banktillstånd från Finansinspektionen och alla insättningar upp till 950 000 kr täcks av den statliga insättningsgarantin.

På JAK Medlemsbank ligger fokus på värnandet om människor och miljö. Här har man minst sagt tänkt utanför boxen och banken är ett alternativ för dig som föredrar en hållbar ekonomisk utveckling framför snabb avkastning. Banken är också udda på det sätt att samtliga medlemmar har samma villkor och förmåner. Det spelar alltså ingen som helst roll hur mycket pengar du har på kontot - här värderas alla medlemmar lika! Värt att nämna är att JAK Medlemsbank fått en hel del extern kritik från experter. De menar på att avgifterna hos banken är så höga så det ändå motsvarar en hög effektiv ränta.

Gör som 34 000 andra och bli medlem i JAK Medlemsbank

Bli medlem i JAK Medlemsbank Om du vill stötta JAKs idé om en mer rättvis ekonomi så kan du enkelt bli medlem i banken nu. Detta blir det genom att fylla i dina uppgifter på bankens hemsida. När detta är gjort kommer du att vidarebefordras till bankens betalpartner PayEx. Detta då du måste betala en medlemsavgift för att bli medlem.  Medlemskapet kostar 300kr i grundinsats för första året. Efterföljande år kommer denna avgift vara 365kr. Barn under 18 år erbjuds dock gratis medlemskap. I JAKs medlemskap ingår banktjänster, medlemstidning, internetbank, kurser samt rösträtt på bankens stämmor.

Värt att veta är att JAK Medlemsbank inte erbjuder tjänsten Swish. Med andra ord kan det vara bra att ha konto i en annan bank också om detta är en tjänst du ofta använder dig av. Om du är medlem i JAK Medlemsbank men vill gå ut så kan du avsluta ditt medlemskap när som helst så länge du inte har ett pågående lån. Avslutande av medlemskap kan enbart ske via post eller email.

Välj en bank med sparränta istället
0.00% - 0.00%
0.75% - 0.85%

Spara hos JAK Medlemsbank och få Sparpoäng

Spara hos JAK JAK Medlemsbank skiljer sig alltså en hel del från andra banker och sparinstitut. Här kan du inte räkna med att få någon ränta på ditt sparade kapital. Istället erbjuds du så kallade Sparpoäng som du kan ha nytta av i framtiden. Dessa Sparpoäng kommer nämligen väl till pass när du väl behöver låna pengar hos JAK. Ju fler Sparpoäng du har desto större kommer dina möjligheter vara att få det lån du önskar beviljat. Hos JAK Medlemsbank erbjuder man alltifrån bolån till billån och lån utan säkerhet. Dina Sparpoäng kan även användas för att minska den del du egentligen behöver spara när du ska ta ett lån.

Även om JAK Medlemskap står för sparande och lånande "utan ränta" så är det inte riktigt så det ser ut i verkligheten. I och med att det i konsumentkreditlagen står att banker och kreditinstitut måste redovisa den effektiva räntan så görs detta nu även på JAKs hemsida. Den ränta som JAK Medlemsbank tar ut på lån ska täcka kostnader för administration, utveckling, kreditrisk och information.

Banktjänster till företag

Hos JAK erbjuder man även banktjänster till både organisationer och företag. Det handlar då främst om företagslån och likvidhantering. I och med att du använder dig av JAKs tjänster till ditt företag är du med och bidrar till en mer rättvis ekonomi. Det särskilda lån som JAK Medlemsbank erbjuder företagare heter Sparfria lånet. Detta lån är befriat från krav på bundet sparande och vänder sig främst till medlemsorganisationer och företag som JAK vill stötta. Företaget eller den förening som ansöker om lånet måste vara medlem i banken. Räntan på Sparfria lånet är för närvarande på 4,5% (2019-02-12). Har du ett företag och är intresserad av ett lån från JAK så kan du ta direktkontakt med banken direkt via hemsidan.

Det finns även möjlighet att stödspara hos JAK Medlemsbank vilket innebär att du låter dina sparpengar jobba för att stödja ett särskilt projekt. Du kan även stödspara åt din egen hembygds utveckling om du finner detta intressant.

Riksgälden

Riksgälden är den statliga myndighet som har hand om statens finansiella medel. Riksgälden fungerar med andra ord som en intern bank. Myndigheten sköter betalningar och erbjuder lån till andra myndigheterna. Det är emellertid möjligt att använda Riksgäldens tjänster även som privatperson. Främst när det kommer till sparande. Myndigheten erbjuder ett så kallat Riksgäldspar som fungerar som ett sparkonto med förmånliga räntor. Kontot är inte belastat med några avgifter och du binder inte upp dina pengar. Räntan följer marknadsräntan. Om du väljer att spara i ett Riksgäldspar så kan du göra månatliga insättningar för ett långsiktigt och regelbundet sparande. Men det går givetvis lika bra att sätta in hela sparsumman på en och samma gång.

Notera att sparformen Riksgäldsspar har avvecklats. Det är med andra ord inte längre möjligt att sätta in pengar till det här sparkontot. Har du befintliga konton med bunden löptid och fast ränta så löper detta sparande på fram till den ordinarie löptiden är slut. Du som haft konto med rörlig ränta och utan bindningstid bör redan ha fått dina innestående medel utbetalda. Har du trots detta inte fått några pengar ännu så kan du kontakta Riksgäldens kundtjänst på kundservice@riksgalden.se.
Minsta summa för sparande

Minsta summa för för dig som bara ämnar att sätta in pengar en gång är 5 000 kronor. Väljer du istället att månadsspara så räcker det att sätta in 200kr i månaden. Du som föredrar en fast ränta kan här binda pengarna under en specifik period. Löptiden väljer du själv men du kan binda dina sparpengar i som minst sex månader. Längsta perioden du kan binda insatta medel hos Riksgälden är åtta år.Du får genom den här metoden en förutbestämd ränta och en garanterad avkastning. Myndigheten erbjuder också sparande i premieobligationer. Genom det här sparandet har du chans på en miljon skattefritt.

OBS! Sedan den 1 december 2014 går det inte längre att öppna nya konton eller göra insättningar till Riksgäldspar med rörlig ränta. Detta gäller kontoformerna Utan tidsgräns och Månadsspar. Pengar på existerande konton kommer att betalas tillbaks i slutet av 2015.

Ingen insättningsgaranti hos Riksgälden

Riksgäldens sparkonton omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Detta då det är hos själva staten som du faktiskt sparar. Därmed finns det inte heller några gränser för hur mycket insatta medel du kan ha på ditt konto. Pengarna är säkrade vare sig det handlar om 10 000kr i insatte medel eller flera miljoner i sparpengar. Den enda situationen som skulle kunna utgöra att du förlorar samtliga pengar är om den svenska staten går i konkurs. Detta ser vi på Alltomspara.se som helt osannolikt.

Akelius Spar

Akelius Spar Akelius Fastigheter AB är det många som känner till som ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Men färre kanske vet att Akeliuskoncernen även innefattar en inlåningsverksamhet. Denna verksamhet går under namnet Akelius Spar och erbjuder en av marknadens bästa sparräntor. När du lånar in kapital hos Akelius Spar så används dina pengar till att expandera verksamheten ytterligare. Som tack för din utlåning belönas du med en hög ränta.

Akelius Spar AB är registrerat som en inlåningsverksamhet hos Finansinspektionen. Med anledning av detta omfattas pengar som man har här inte av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att du aldrig är garanterad att få dina sparpengar tillbaks om Akelius skulle gå i konkurs. Med tanke på Akelius framgång inom fastighetsbranschen ser vi dock detta som ganska osannolikt. Men det är trots allt något som du bör känna till innan du börjar spara pengar hos Akelius Spar.

Andra sparinstitut
0.70% - 0.70%
0.35% - 2.25%

Sparkonton hos Akelius Spar

Hos Akelius Spar erbjuder man två olika sparkonton. Oavsett vilket konto du väljer att spara dina pengar i så kan du som mest spara 50 000kr. Du har möjlighet att när som helst ta ut dina pengar. Detta även om du har ett rörligt räntekonto. Räntan som utgör själva avkastningen betalas ut i slutet av varje kalenderår. Självklart är det helt kostnadsfritt att spara hos Akelius Spar och du har rätt att göra upp till två fria uttag per år.

Ränte konto 1,5%

Ett av de konton du kan välja mellan hos Akelius Spar är Ränte konto 1,5%. Här har du en rörlig ränta vilket innebär att den kan ändras under tiden du sparar. Du har ingen uppsägningstid vilket gör att du när som helst kan avsluta ditt konto och ta ut dina sparpengar. Utbetalning sker då till ditt föranmäla uttagskonto. Detta konto passar dig som inte vet huruvida du kommer behöva dina pengar snart eller inte. Det är ett flexibelt konto som ändå ger dig bättre ränta än den du får hos traditionella bankerna.

Fasträntekonto 3 år

Det andra alternativet när det gäller konton hos Akelius Spar är ett fasträntekonto. Här binder du dina sparpengar i tre år men du får också en betydligt högre ränta. I skrivande stund ligger den totala årsräntan för hela löptiden på Akelius Spars fasträntekonto på 12,49%. Den effektiva räntan är 4% men här tar man inte hänsyn till ränta på ränta effekten. Löptiden på fasträntekontot är alltså tre år vilket innebär att du inte kan röra pengarna under denna period. Med andra ord passar detta konto dig som vet med dig att du inte behöver pengarna inom snar framtid. Minsta insättning som du kan göra till detta konto är 10 000kr.

Tidigare fick sparkunder förtur på lägenheter

Något som gjorde Akelius Spar till en väldig populär inlåningsverksamhet tidigare var den förtur de erbjöd sina sparkunder. Det handlade om att personer som sparade hos Akelius fick förtur till lediga lägenheter inom koncernen. Denna förtur är dessvärre avvecklad vilket inte alla människor känner till. Så du som enbart sparade hos Akelius Spar för att få denna förtur kan med fördel vända dig till en annan inlåningsverksamhet. I listan ovan kan du se vilka inlåningsverksamheter som erbjuder högst sparränta just nu. Det finns många inlåningsverksamheter så som 4Spar som erbjuder högre sparränta än Akelius just nu.

Men Akelius Spar har fortfarande stor koppling till lägenheter och andra fastigheter. De pengar som du sparar hos Akelius Spar används för att finansiera Akelius fastighetsverksamhet. Man säger sig själva ha en fastighetsportfölj med mycket låg risk. Dessutom är man gammal i gemet och har erbjudit sparprodukter till allmänheten i hela 35 år.
Insättningar och uttag hos Akelius Spar

När du vill sätta in pengar till ett sparkonto hos Akelius Spar så gör du detta via bankgiro. Antingen fyller du i en bankgiroblankett manuellt eller så gör du det direkt i din internetbank. Du fyller sedan i det kontonummer du har hos Akelius och anger detta som referens. Därefter väljer du själv vilket belopp du vill föra över. Vill du istället föra över pengar internt på ditt Akeliuskonto så gör du enkelt detta genom att vara inloggad i Akelius Internettjänst. När du är inloggad klickar du bara på insättningar och sedan anger du det belopp du vill sätta in. Skriv in önskat mottagarkonto och bekräfta sedan din insättning. Pengarna kommer att synas på ditt konto inom tre bankdagar.

Uttag görs via Akelius Internettjänst och du måste såklart vara inloggad för att göra detta. Välj sedan uttag och ange vilket konto uttaget ska göras till. Du kommer sedan se pengarna på ditt vanliga bankkonto inom tre dagar. Du som vill göra ett uttag på ett sparkonto med bindningstid kommer att få betala en avgift för detta.

Svea Bank (fd Amfa Bank)

Svea Bank fd Amfa Bank Amfa Bank var en svensk bank som grundades 1993, Amfa Bank var en av de första aktörerna i Sverige att erbjuda företag fakturaköp. I november 2016 köptes Amfa Bank upp av Svea Ekonomi och i början av nästföljande år bytte banken namn till Svea Bank. Svea Bank ingår alltså nu i Svea Ekonomi koncernen som etablerades 1981. Koncernen är marknadsledande när det gäller olika lösningar för finansiering, inkasso, valutahantering och betallösningar. Svea Ekonomi omsätter miljarder varje år och har tusentals anställda runtom i Europa.

Banken har fortfarande fokus på olika finansiella lösningar för företag. Men man erbjuder även ett bra alternativ för sparande. Svea Bank har sedan 2012 ett banktillstånd från Finansinspektionen och sparpengar hos banken omfattas därmed av den statliga insättningsgarantin. Med andra ord är dina pengar tryggade även om banken skulle gå i konkurs. Svea Bank kallar sig själva för "Den lilla banken med det stora engagemanget" och kan därmed vara ett bra alternativ för dig som inte är nöjd med storbankerna.

Spara åt företaget hos Svea Bank

Hos Svea Bank erbjuder man långsiktigt sparande för främst företag. Här kan du enkelt öppna ett sparkonto åt ditt företag helt utan årsavgifter. Dessutom är kontot flexibelt och du kan göra insättningar och uttag precis när du vill. Samtliga transaktionen sker via Svea Banks internetbank som du kommer åt direkt via bankens hemsida. Kontot och dina insatta medel omfattas av insättningsgarantin så du kan få upp till 950 000kr tillbaks av dina sparpengar om banken hamnar på obestånd. Sparräntan ligger något högre än storbankernas men den går inte att jämföras med räntan hos inlåningsverksamheter. Å andra sidan omfattas sparkonton hos dessa verksamheter inte av insättningsgarantin.

Sparkontot fungerar precis som ett vanligt konto så överföringar till och från Svea Bank sker i regel samma dag. Du loggar in i internetbanken genom att använda ditt mobila BankID vilket är både säkert och smidigt. Du har rätt att säga upp ditt sparkonto när som helst men du är bunden till en uppsägningstid á 30 dagar. Räntan på sparkontot hos Svea Bank är löpande och kan med andra ord ändras under tiden du sparar.

Spara Avanza

Andra sparbanker och sparinstitut
0.70% - 0.70%
0.40% - 1.00%

Företagslån hos Svea Bank

foretagslan hos svea bank Hos Svea Bank står du som företagare i fokus och behöver du hjälp med finansiella tjänster så kan du med fördel vända dig hit. På så sätt kan Svea Bank sköta det krångliga och tråkiga som har med ekonomi medan du kan fokusera på att driva verksamheten framåt.

En av de tjänster som Svea Bank erbjuder är företagslån. Behöver du göra en större investering eller behöver låna till utrustning eller maskiner så kan du vända dig till banken. Här jobbar man med enkla ansökningsprocesser och snabba utbetalningar. Du ansöker direkt på hemsidan och får vanligtvis svar direkt. Du kan låna upp till 12 månader och gör du detta så ingår det även ett sparkonto för ditt företag. Även fakturaköp ingår när du lånar och det är såklart upp till dig själv om du vill utnyttja denna tjänst eller inte.

Svea Bank köper dina fakturor

Är du trött på kundfakturor som ligger och släpar och aldrig betalas i tid? Då kan det vara läge att sälja dina fakturor och detta kan du göra till Svea Bank. Detta är ett bra alternativ som gör att du fortfarande kan erbjuda dina kunder en längre förfallotid. Du säljer fakturan till Svea Bank och får in pengarna direkt. Svea Bank har ett konkurrenskraftigt paket för just fakturaköp och man anser sig själva vara experter inom området. Genom att du som företagare säljer dina fakturor får du minskad administration och ökad likviditet. Samtidigt tar du aldrig någon kreditrisk vilket kan kännas skönt.

I paketet för fakturaköp ingår en fakturaportal där du enkelt kan sälja dina fakturor helt digitalt. Du får även fakturaservice vilket innebär att Svea Bank hjälper dig med både påminnelser och inkassoprocess vid de tillfällen banken inte har möjlighet att köpa din faktura. Dessutom erbjuder man både e-faktura, faktura via mail samt faktura via vanlig post. Du som företagare väljer själv hur du vill att dina fakturor ska levereras.

PRA Spar (fd AK Spar)

PRA Spar (tidigare AK Spar) PRA Spar är ett företag som ingår i PRA Group som grundandes i Amerika 1996. PRA Spar hette tidigare AK Spar (Aktiv Kapital Spar) men bytte namn i maj 2018. Förutom namnbytet har det inte skett några förändringar för dig som kund och den jurudiska personen bakom PRA Spar är fortfarande AK Nordic AB. Med andra ord erbjuder företaget fortfarande sparmöjligheter för dig som privatperson. Dessutom omfattas fortfarande alla insatta medel av den statliga insättningsgarantin. Denna garanti träder in inom sju dagar från en eventuell konkurs.

Utöver insättningsgarantin så finns det fler saker som kan göra att du känner dig trygg när du sparar hos PRA Spar. Detta kreditmarknadsbolag står under Finansinspektionens tillsyn och måste med andra ord följa alla de lagar och regler som inspektionen satt upp. Koncernen som PRA Spar ingår i är verksam i inte mindre än tio europeiska länder. Dessutom har man verksamheter i både USA och Kanada. Så trots att PRA inte är särskilt känt bland allmänheten i Sverige så handlar det om en riktigt stor och framgångsrik koncern.

Testa Fondroboten Lysa

Sparkonto med rörlig ränta hos PRA Spar

PRA Spar erbjuder sparkonton till privatpersoner i hela Sverige. Sparkontot har rörlig ränta och kan med andra ord förändras under tiden du sparar. Men det innebär också att dina pengar inte är låsta på sparkontot. Istället kan du när du vill göra en ny insättning om du bestämmer dig för att utöka ditt sparande. Detsamma gäller om du är i behov av likviditet. När helst du vill har du möjlighet att göra ett uttag till ditt föranmälda uttagskonto.

Du hanterar ditt sparande direkt via internet och således har du tillgång till saldo och transaktioner dygnet runt. Eftersom kontot omfattas av insättningsgarantin så riskerar du inte att förlora dina sparpengar som kund hos PRA Spar. Kapitalisering av räntan sker en gång per år eller när du avslutar kontot. PRA Spar erbjuder dig varje år ett årsbesked så du enkelt får överblick över ditt sparande. PRA Spar tar inte ut några avgifter för sina sparkonton med rörlig ränta.

Öppna sparkonto och få ränta från första kronan

Tycker du att det låter som om PRA Spar erbjuder en sparprodukt som passar dig så är det enkelt att öppna ett konto. Notera dock att PRA Spar i nuläget enbart erbjuder sparkonton till privatpersoner. Du som företagare får med andra ord vända dig till ett annat sparinstitut. För att öppna ett konto loggar du bara in med ditt BankID eller annan e-legitimation hos PRA Spar. När detta är gjort kommer du att behöva svara på ett par frågor gällande ditt kommande sparande. Du behöver även ange dina kontaktuppgifter samt det bankkonto som du tänkt göra dina uttag till. Du måste med andra ord även ha ett konto i en annan svensk bank. När hela processen är klar kommer det att ha skapats en kundprofil åt dig. Därefter behöver du bara göra din kontoansökan för att få ditt sparkonto hos PRA Spar öppnat.

Inbetalningar till ditt sparkonto hos PRA sker via bankgiro där ditt kontonummer utgör OCR numret. Det tar cirka 2-3 bankdagar innan du kan se pengarna på kontot. Detsamma gäller för dina uttag.

Sparmöjligheter för utlandsboende

Något som skiljer PRA Spar från de flesta andra sparinstitut är att även utlandsboende kan spara pengar här. Även om du inte är bosatt i Sverige har du alltså möjlighet att öppna upp ett sparkonto. Dock krävs det fortfarande att du har någon form av svensk e-legitimation eller ett BankID. Har du detta så kan du registrera dig hos PRA Spar genom att kontakta kundtjänsten. Du kan alltså inte på egen hand sköta ansökningsprocessen. För att kundtjänst ska kunna lägga upp dig som ny kund behöver du skicka in en kopia av din idhandling. Du behöver även skicka ett utdrag från banken så att PRA kan se att det är du själv som står på uttagskontot som du vill koppla. Är du bosatt i USA måste du även ange social security number och individual taxpayer identification number. Detta enligt rådande reglerna i FATCA.

TF Bank (tidigare Time Finans)

TF Bank TF BANK grundades i Borås 1987. Företaget var då ett kreditmarknadsbolag och gick under namnet Time Finans. Verksamheten gick på den tiden mest ut på att erbjuda privatlån och finansiering inom postorderbranschen. Det var egentligen först 2005 som TF Bank började erbjuda sparkonton till svenska sparare. Banken har banktillstånd från Finansinspektionen och står därmed även under inspektionens tillsyn. Detta innebär också att allt sparande hos TF Bank omfattas av insättningsgarantin som ger dig som kund upp till 950 000kr tillbaks om banken sätts i konkurs. Sedan 2016 är banken noterat på Stockholmsbörsen vilket innebär att du som privatperson eller företagare kan köpa aktier i banken.

Utöver sparkonton erbjuder TF Bank även lån utan säkerhet. Här har du möjlighet att låna upp till 150 000kr med individuell räntesättning. Förutom spar- och lånetjänster erbjuder TF Bank även säljfinansiering till företag som sysslar med e-handel. Banken har över en miljon kunder i sju olika länder och verksamheten bedrivs under flera olika varumärken.

Testa Fondroboten Lysa

Sparande i TF Sparkonto Plus och TF Fasträntekonto

För dig som är intresserad av att börja spara pengar erbjuder TF Bank två olika möjligheter för detta. Man har ett konto med rörlig ränta och ett med bunden ränta. Vilket sparkonto som passar dig bäst beror på din aktuella situation. Gemensamt för bägge kontona är att insatta medel omfattas av den statliga insättningsgarantin.

TF Sparkonto Plus

Detta konto lämpar sig bäst för dig som inte vill binda dina sparpengar. Med ett TF Sparkonto Plus kan du göra två avgiftsfria uttag varje år. Vill du göra fler uttag så kommer detta innebära en extra kostnad för dig. Denna kostnad är baserad på procent av det uttagna beloppet. Du tjänar ränta från första kronan du sätter in och du kan spara upp till en miljon svenska kronor. Räntan på TF Sparkonto Plus ligger för närvarande på 0,70% (2019-02-13). Kontot har ingen bindningstid och ingen årsavgift.

TF Fasträntekonto

Om du vill ha ett tryggt och långsiktigt sparande med förutbestämd ränta så kan TF Fasträntekonto passa dig. Här vet du på förhand hur stor avkastning du kommer få. Ränta från första kronan på fasträntekontot är för närvarande 1,00% (2019-02-13). Du binder dina sparpengar i ett år och dina insatta medel är säkrade via insättningsgarantin. Sparar du i TF Fasträntekonto så kan du som mest sätta in totalt en miljon kronor. Du kan göra hur många insättningar du vill under bindningstiden. Dock har du inte möjlighet att göra några fria uttag. Behöver du ändå göra ett uttag under pågående löptid så kommer en avgift på 2% av uttagets belopp att debiteras. Efter bindningstiden går den fasta räntan automatiskt över till en rörlig ränta.

Kontoanmälan hos TF Bank

För att påbörja ett sparande hos TF Bank behöver du bara surfa in på bankens hemsida. Där finns det ett formulär för kontoanmälan. I detta formulär får du fylla i personuppgifter och kontaktuppgifter. TF Bank behöver även få in annan information om dig och det gäller bland annat inkomst och medborgarskap. Som ny kund behöver du även uppge information om ditt kommande sparande. Därefter anger du vilket föranmält uttagskonto du vill koppla till ditt sparande. Sen är det bara för dig att acceptera de allmänna villkoren och skicka in din kontoansökan.

Som blivande kund hos TF Bank kommer du att få hem ett kontoavtal som du ska skriva på. När banken mottagit det påskrivna avtalet samt kopia på id-handling så kommer ditt sparkonto att öppnas upp. Du får då hem ett brev där all information om ditt nya konto finns att tillgå. I detta brev finns även ditt kontonummer samt instruktioner för hur du sätter in pengar till sparkontot.

Privatlån hos TF Bank

Förutom att spara hos TF Bank så har du även möjlighet att ta privatlån utan säkerhet. Banken erbjuder lån utan säkerhet på upp till 150 000kr. Du kan välja mellan en avbetalningstid på mellan ett och tolv år. Räntan sätts individuellt och baseras på en kreditbedömning som TF Bank gör av kunden. För närvarande ligger räntan på privatlån hos TF Bank på mellan 6,90% och 18,90%. Det kan alltså variera rätt rejält beroende på hur din kreditvärdighet ser ut. Den som tar ett privatlån hos TF Bank bör även vara medveten att det tillkommer kostnader för uppläggningsavgift och aviavgifter. Därmed är den effektiva räntan betydligt högre än den nominella räntan.

Eftersom privatlånen som TF Bank erbjuder inte har någon säkerhet så frågar banken inte vad du ska använda pengarna till. Du har när som helst möjlighet att återbetala lånet i sin helhet utan ytterligare kostnader. För att ansöka om lån hos TF Bank måste man vara minst 22 år och ha en taxerad årsinkomst på 150 000kr eller mer. Man måste även vara folkbokförd i Sverige sedan tre år tillbaks och får inte ha några betalningsanmärkningar.

Parex Bank

Parex Bank Parex Bank var länge Lettlands största bank med huvudkontor i Riga. Banken var den ledande aktören i Baltikum men man hade även filialer och dotterbolag i många andra länder. Så även i Sverige där man hade kontor i både Göteborg, Malmö och Stockholm. Parex Bank var på tiden det begav sig den enda banken i Lettland som samarbetade med American Express.

Hos Parex Bank erbjöds kunder olika former av sparkonton. Det handlade om både rörliga och bundna konton och räntan varierade beroende på vilket konto kunde valde att spara dina pengar i. Parex Bank erbjöd därtill även specifika konton som riktade sig till sparande för barn. Dessa konton hade något bättre villkor än de vanliga kontona. Banken erbjöd fria uttag förutsatt att kunden förvarnade i god tid innan. Gjorde man inte detta så tog Parex Bank ut en mindre avgift. Banken hade också en onlinetjänst så att kunden alltid hade full kontroll på sina besparingar runt om i världen dygnet runt.

Den lettiska staten har tagit över Parex

Under finanskrisen 2008 tog den lettiska staten över Parex Bank. Detta under samma tid som tusentals svenskar hade sitt sparande hos banken. Att många svenskar hade vänt sig till Parex Bank var kanske inte så konstigt då man hade lockat med en sparränta på 6,10%. Den lettiska regeringen tog över 51 procent av aktierna i banken i utbyte mot några dollar. Anledningen sades vara att man ville säkra stabiliteten i den finansiella systemet. Allt detta skedde bara två år efter att Parex öppnat upp sin verksamhet i Sverige.

Parex Bank existerar inte längre och det finns därmed ingen möjlighet för svenskar att spara i banken. Försöker man söka på Parex Bank på google får man enbart upp träffar om finanskrisen och uppköpet som den lettiska staten gjorde. Parex hemsida ägs och drivs inte ens längre av vare sig den före detta banken eller av staten.

Citadele Banka tog över Parex tillgångar

Citadele Banka tog över Parex Bank I de efterforskningar som vi på Alltomspara.se gjort så har det framkommit vad som hände efter det att den lettiska staten tog över Parex Bank. Det visar sig att tillgångarna i Parex Bank två år efter finanskrisen togs över av AS Citadele Banka. Detta efter godkännande av Lettlands regering. Citadele Banka är nu en av de absolut största sparbankerna i Lettland men man har verksamheter över hela Baltikum. Banken ingår i Citadelegruppen som har flera verksamhetsområden och som är en stor aktör i hela Östeuropa.

Även om svenskar inte längre har möjlighet att spara här så kan människor i bland annat Lettland, Estland och Litauen spara hos Citadele Bank. Sparkontona som banken har omfattas av den statliga insättningsgarantin i Lettland och innebär upp till 100 000 EUR av sparpengarna tillbaks vid en eventuell konkurs. Precis som under Parex framgångsår så lockar man kunder med höga sparräntor och förmånliga villkor.

Bank 2

Bank 2 Bank 2 var en bank som uppstod när Läkarnas Kreditkassa och Praikterfinans AB gick ihop år 1997. Bankens svenska del köptes sedermera upp av Marginalen AB år 2008. Innan dess hade man erbjudit svenskar sparprodukter med väldigt hög ränta. Sparandet skedde i avgiftsfria kapitalsparkonton med fria uttag. Därtill erbjöd Bank2 en kostnadsfri internetbank där kunder enkelt kunde ha kontroll och översikt över sina besparingar. Bank2 erbjöd utöver kapitalsparkonton även högräntekonton som gav bra avkastning och som gjorde banken populär bland allmänheten. Men 2018 flyttades kunderna hos Bank 2 alltså över till Marginalen Bank som erbjuder i stort sett precis samma tjänster. Marginalen Bank erbjuder idag flexibla lån och gynnsamma sparandeformer.

Även om den svenska delen av Bank 2 förvärvades så finns banken fortfarande kvar i Norge. I vårt grannland har Bank 2 specialiserat sig på individanpassade lösningar för privatpersoner. Genom att erbjuda de flesta sedvanliga banktjänster är man ett intressant alternativ till Norges storbanker.

Testa Fondroboten Lysa

Sparinstitut med hög ränta
0.40% - 1.00%
0.50% - 0.50%
0.70% - 0.70%

Sparmöjligheter för norrmän hos Bank 2

Som svensk har du alltså ingen möjlighet att spara pengar hos Bank 2. Däremot är norrmän välkomna att öppna ett sparkonto hos banken. Bank 2 erbjuder högräntekonto med en insättningsgaranti på upp till två miljoner norska kronor. Detta då Bank 2 är medlem i Bankenes Sikgringsfond i Norge. Den som har ett vanligt sparkonto hos Bank 2 kan som mest sätta in 50 000kr. För högre belopp krävs det att kunden har ett så kallat högräntekonto. Det var även detta konto som blev väldigt populärt då banken bedrev verksamhet i Sverige. Bank 2 har ingen bindningstid på högräntekontona. Inte heller har man några begränsningar när det gäller antal uttag som kunden kan göra.

Bank 2 vänder sig till både privatpersoner, enskilda näringsidkare samt mindre företag. Räntorna på sparkontona som erbjuds är något högre än storbankernas. Ränta beräknas från första kronan som sätts in men blir högre om kunde har 50 000kr eller mer på kontot.
Det här hände i samband med förvärvet av Bank 2

Två år efter det att Bank 2 förvärvades av Marginalen AB bildades Marginalen Bank. Detta då Marginalen AB gjorde en sammanslagning av Bank 2, Finans AB Marginalen samt delar av Citibanks svenska bank. I samband med sammanslagningen gick totalt 130 000 kunder över till Marginalen Bank. Initialt var målgruppen för banken privatpersoner och mindre företag. Fokus låg på lönekonton med bra ränta, olika typer av lån men även kreditkort. Såhär drygt tio år senare får man verkligen säga att Marginalen lyckades med sin sammanslagning av de olika dotterbolagen. Marginalen Bank är idag en etablerad svensk bank som verkligen tagit upp konkurrensen om spar- och lånekunderna.

Främst kanske Marginalen Bank lyckats med sina korterbjudanden och det är idag många svenskar som har ett kreditkort från Marginalen. Men man är även mångas självklara val när det gäller både sparande och lånande.