Arkiv: Nyheter

Stora höjningar på matpriser att vänta

Dagens Industri släpper idag nyheten om att Bondekooperativa Lantmännen planerar att chockhöja sina matpriser på flera välkända varumärken. Snittet på höjningen motsvarar 10 procent och väntas ske under oktober-november. Varumärkena som det i första hand talas om är Kungsörnen, AXA, Start, Gyllenhammars och Kronfågel.

Enligt koncernchefen och VD:n Per Strömberg så är det en följd av höjda råvarupriser som gör att bolaget måste öka intäkterna för att klara av de stigande kostnaderna. Genom att höja priserna på sina livsmedel räknar Lantmännen med att få in ytterligare 1,5 miljarder i intäkter. Det lär bli rejäla fighter i handeln framöver om det här förslaget slår igenom snabbt.

Samtidigt är det intressant eftersom bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet visar en vinst på 659 miljoner. Nästan 200 procent bättre än föregeånde år. Det skall dock sägas att det troligtvis inte är så enkelt att bara vinsten skall avgöra ett sådant här beslut. Företaget tar troligtvis beslutet på i ett bra mycket längre tidsspann än vinsten för det tredje kvartalet.

SBAB höjer boräntorna

Pressmeddelande från SBAB idag;

SBAB höjer bolåneräntan på samtliga bindningstider med mellan 0,14 och 0,31 procentenheter. Tre månaders bindningstid höjs med 0,14 procentenheter. Bindningstider mellan ett och tio år höjs med mellan 0,15 och 0,31 procentenheter.

SBAB:s tabellränta är en utgångsränta och bolånekunderna kan få både högre och lägre ränta. I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds.

3-mån: +0,14 %
1 år: +0,17 %
2 år: +0,15 %
3 år:  + 0,21 %
4 år:  + 0,25 %
5 år:  + 0,26 %
7 år:  + 0,31 %
10 år: + 0,31 %

Ränteändringen gäller även för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank, Nordnet Bank, SalusAnsvar och Bank2.


Se gärna över våra övriga boräntor i vår räntetabell.

Nätfynda i USA

Det är väl ingen som missat att den svenska kronan just nu är väldigt stark gentemot sina systervalutor Euro och Dollar. Dollarn väntas vara nere i 6,50 innan året gått ut och så låg var det länge sedan den var nere i. Det här får givetvis effekter på växelkurserna och är det någon gång man skall passa på att köpa prylar från USA så är det nu eftersom du får väldigt mycket för dina pengar.

Framförallt är det teknikvaror som generellt sätt brukar vara billigare även när dollarn är stark. Nu när den är nere på nya lägstanivåer är det väldigt förmånligt att handla just den här typen av produkter i USA. Även kläder och musikinstrument brukar generellt sätt vara billiga på andra sidan Atlanten så även den typen av shopping är ytterst lämplig just nu.

Är det svårt att handla från utlandet?

Egentligen är det precis samma sak att handla på nätet från amerikanska sajter som att handla på de svenska. Skillnaden är egentligen bara språket när det kommer till själva utförandet. Det är emellertid viktigt att tänka på att när du handlar någonting från utlandet så kan både tullavgfiter och moms tillkomma till det priset som affären tar ut. Tullverket har en bra avgfitsguide som visar hur mycket tull som tillkommer beroende på vara och land när du handlar från utlandet. Moms brukar enkelt gå att ta reda på via Skatteverkets hemsida. En ytterligare del att titta lite extra på är de garantier som finns till produkterna. Det kan vara så att vissa produkters garantier inte gäller i Europa medan andra har en så kallad världsgaranti.

Ta gärna en titt i vår valutaomvandlare där du kan se hur mycket dollar du får ut för dina svenska kronor, snabbt och enkelt!

 

 

Riksbanken höjer styrräntan

Vid klockan 09:30 avslöjade Riksbanken om hur den kommande tidens styrränta kommer sättas. Det blev som experterna hade förutspått, en höjning av räntan med 0,25 procentenheter som nu placerar räntan på en nivå om 1 procent. Det här innebär att bolånen kommer att bli dyrare eftersom bankernas räntor till privatpersoner kommer gå upp i samband med höjningen. Däremot kommer det exempelvis bli bättre att spara pengar eftersom även de här räntorna tenderar att öka.

Alla i mötesgruppen var inte överrens om den nya reporäntan eftersom de olika ledarmöterna har olika syn på hur det kommer påverka ekonomin framöver. Även om Sverige har en stark ekonomi så är inte alla hinder och prövningar avklarade. Flera länder som gjorde precis samma sak har fått en försämrad ekonomi eftersom stimulipaketen dragits tillbaka allt för fort. Att höjningen skulle göras var nog dock ingen nyhet för de flesta experter och personer i ekonomivärlden. Hade det inte varit för att den amerikanska konjunkturens kräftgång hade höjningen säkerligen kunnat motsvara 0,5 procentenheter.

 

Fler får avslag från CSN

Sveriges Radio Ekot rapporterar idag om att allt fler studenter får svårt att få ut sitt studiemedel på grund av bristande poäng på högskolan eller universitetet. I somras införde CSN hårdare regler och bedömningar när det gäller att betala ut studiemedel till studenter som inte lyckats samla på sig den önskade poängskörden under en termin. Över 1300 studenter fler har fått avslag i år jämfört med samma period från föregående år.

Förr var det möjligt för CSN att se mellan fingrarna och ge studenter möjlighet att få ut sitt studiemedel trots missade poäng och att de istället tog tag i det senare och samlade på sig de missade pinnarna. Efter att reglerna i lagen ändrades under sommaren är det inte möjligt i samma utsträckning. Idag skall det mycket till om en person skall få uppskov i studiemedelsbetalningen och det krävs i stort sätt en allvarlig sjukdom eller ett dödsfall för att reglerna skall kringgås.

Ändringen bygger på en lagändring och är alltså ingen policy eller rekommendation.

om du är intresserad erbjuder Allt om Spara en helt egen avdelning som riktar sig mot studenter och faller det i smaken kan du därför läsa mer om studier och ekonomi

Bolånen bakom bankernas stora vinster

Igår rapporterades enorma vinster för Swedbank för de första tre kvartalen av 2010. Flera andra banker har också rapporterat om vinstlyft även om Swedbanks var väldigt högt. Här ställer man sig gärna frågan hur det kan gå så bra för de svenska bankerna? Vi har ju ändå precis lämnat en kris och landet har knappt återhämtat sig. Svaret är i många fall att det som ökar vinsterna är de marignaler som sätts på bolånen. Bolånen ger helt enkelt bankerna miljardvinster.

Enligt Finansinspektionen är det bolånemarginalerna som ligger bakom. Bolånemarginalerna är den skillnad som uppstår i bankernas utlåningsräntor mot kund och den ränta som de lånar in pengar från andra banker. Det kan sägas motsvara en klassiskt pålägg när ett företag köper in en produkt, lägger på en procent och säljer den vidare.

Bara på två år har marginalerna till bolånen fördubblats, från 0,6 procent till 1,2 procent. Finansinspektionen låter meddela att man håller koll på bankerna men i det stora hela har konkurrensen fungerat bra på den svenska bolånemarknaden. Det finns inga krav på hur stora marginalerna skall vara men det måste finnas en rimlig gräns som enligt FI är väldigt svår att avgöra.

 

Ökad arbetslöshet enligt senaste undersökningen

Statistiska centralbyrån släpper idag en rapport om ökad arbetslöshet mellan augusti månad och september månaden. Ökningen är inte så stor men handlar ändå om 0,4 procent, från 7,4 procent i augusti till 7,8 procent i september. Jämfört med föregående år så är den dock något lägre där arbetslösnheten låg på 8,3 procent i september 2009.

Jämfört med föregående år så har antalet sysselsatta personer ökat med drygt 85 000 personer och antalet personer i arbete har också ökat med ungefär 113 000 personer. Undersökningen är statistisk säkerställd och ger alltså en korrekt bild av verkligheten. Antalet fastanställda har ökat med 48 000 personer och antalet tidsbegränsade anställningar har också ökat med 24 000 personer.

Arbetslösheten för ungdomar i åldrarna 15 – 24 år ökade sett till föregeånde år. Idag har den här gruppen drygt 147 000 personer som är arbetslösa, en procentsats på 24 procent. Det är ungefär 5000 personer fler som är arbetslösa idag i den här gruppen än hur det var i september 2009.

Vi är således inte ute ur någon kris ännu, även om den svenska ekonomin är stabil. Arbetslösheten gör sig fortfarande påminnd och de stora sparpaket som lanserats runt om i Europa lär inte få en positiv inverkan på Sverige.

Svårt att få långa elavtal

Just nu är det många elhandelsbolag som valt att backa när det gäller kunder som vill binda sina elavtal över längre perioder än ett år. Man har tagit bort möjligheten att binda just elpriser en längre period än ett år på grund av de elprisområden som skall införas under 2011. Vissa bolag har valt att skriva in i kontrakten att priser kan förändras efter just den 1 november 2011 när elprisområderna införs. Därför är det viktigt för kunder som har längre bindningstider att kontrollera vad som gäller i just sitt eget kontrakt.

Elprisområden

För att greppa nyheten så behöver man känna till vad ett elprisområde är för något. Konceptet bygger på att dela in Sverige i fyra stycken olika elpriszoner. På så vis får man en bättre kontroll på kraftöverföringen och kan lättare skicka kapacitet mellan de olika områderna. Det skall stabillisera både åtgång och priser som gör att marknaden skall bli stabilare. Det här kräver också att flera nyinvesteringar krävs i infrastrukturen för att det hela skall få 100 procent full effekt.

Fastprisavtal kommer minska

Experter är helt överygade om att antalet olika fastprisavtal kommer minska allt eftersom vi närmar oss införandet av elprisområden och efter att det inletts. Eftersom det kommer skilja sig i pris i olika delar av landet så vill företagen inte riskera att de blir av med intäkter och det bästa sättet att göra det på är att använda sig av de rörliga priserna i större utsträckning. Skulle det komma till finansiella instrument som hjälper handlarna att få stabilare priser på marknaden så kan fasta avtal bli mer aktuella igen men det förutsätter också ett sådant typ av införande för att det skall fungera.

Åtta av tio nöjda med bolånetaket

Rapporteringarna om bolånetaket har varit täta under den sista tiden eftersom det infördes den förste oktober. Nu kommer de första undersökningarna om hur taket tagits emot av samhället och den här undersökningen som det kommer rapporter ifrån idag är från Demoskop/SEB. Undersökningen visar att åtta av tio personer tror att bolånetaket är något positivt för huspriserna och att den önskade effekten kommer att bli som det är tänkt. Att bolånetaket kommer påverka huspriserna är över hälften av de tillfrågade helt övertygade om.

Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, gjorde ett uttalande i Dagens Industri där hon tycker det är väldigt positiv respons. Att få den här effekten var nog bara någonting som Finansinspektionen och Riksbanken kunde drömma om. De som gillar taket mest är äldre, höginkomsttagare och storstadsbor.

Över 50 procent av de tillfrågade i undersökningen tycker att bolånetaket är bra.

SBAB lanserar privatlån

Efter att bolånetaket blev ett faktum så behöver de svenska bankerna och kreditinstituten hitta nya vägar att fortfarande kunna erbjuda sina kunder fullständiga lösningar till bostadsfinansiering. SBAB som är Sveriges Bostadsfinansieringsbolag AB har tidigare endast erbjudit bolån till sina kunder men har nu också lanserat en lösning för så kallade blancolån eller privatlån.

SBAB och deras privatlån

Privatlånet hos SBAB kommer hamna i ett ränteläge mellan 4,5 – 6,5 procent eftersom det inte finns någon säkerhet bakom lånet. Det gör att räntorna går upp för att kompensera risken som kommer i samband med utlåningen. Lånets storlek kan variera mellan 10 000 – 350 000 kronor.För att få tillgång till privatlånet måste du antingen vara eller bli bolånekund i SBAB och inte ha några betalningsanmärkningar.

Bolånetaket ligger bakom

Att bolånetaket ligger bakom den här lanseringen är nog de flesta överrens om. Efersom bankerna endast får låna ut 85 procent av värdet på bostaden och kräva övriga 15 procenten i handpenning så måste det också finnas en lösning att låna ut de sista 15 procenten. Det här görs genom ett privatlån utan säkerhet.