Arkiv: Nyheter

Förslag till egen a-kassa för studenter

Ett stort problem för studenter under sommarhalvåret är det att om de inte lyckas skaffa något sommarjobb eller söker en sommarkurs så står de helt utan inkomst eftersom de inte tillhör någon a-kassa under stuidetiden. Dagens trygghetssystem är väldigt dåligt anpassade för just studenter enligt en undersökning som gjorts av fackförbundet SACO:s studentråd.

Nu kommer förslag om att systemet borde införa en särskild a-kassa för studenter för att undvika sådana här problem. Förslaget som ligger innebär en s-kassa, student-kassa, som enbart hjälper och gäller för studenter. Medlemskapet kostar en summa pengar, precis som en vanlig a-kassa och skall under sommaren kunna ta ut ersättning för utebliven inkomst.

Tanken är inte helt dum eftersom att studera bör anses som ett heltidsarbete. Att få några veckors ledigt på sommaren, precis som en vanlig semester, men då med ersättning borde vara en mycket bra lösning. Det lär också ge studenterna betydligt mer energi inför kommande terminer av tentor och seminarium.

Sveriges bästa försäkringsbolag

Varje år görs en mätning över vilka försäkringsbolag i landet som har branschens nöjdaste kunder. Det är Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som gör mätningen, precis som vid undersökningen av bankerna och resultatet visar på intressanta siffror.

De två absolut bästa bolagen med nöjdast kunder är Handelsbanken och Länsförsäkringar. Det innebär att Länsförsäkringar nu har tagit hem både priset som bästa bank och som bästa försäkringsbolag. Det stärker nog moralen i bolaget extremt. Däremot får bolag som SPP fundera över hur de hanterar sina kunder. Livförsäkringsbolaget har tagit sistaplatsen i mätningen för just livförsäkringar.

Branschen i stort har tagit bra kliv framåt när det gäller kvalitetsindexet. Försäkringsbranscehn som helhet har stigit från 62 till 70 under de senaste sex åren. Livförsäkringsbolagen går riktigt bra just nu och är tillbaka på toppnivåer. Dina försäkringar och Länsförsäkringar är de två bolag som får bäst kritik när de egna kunderna är tillfrågade om sak- och bilförsäkringar. Dessutom kommer en intressant uppgift från undersökningen om att människor som skrivit kotrakt med en agent är mycket nöjdare än de som skrivit kontrakt med bolagen direkt.

Risker med att ta ut en tidig pension

Privata Affärer rapporterar idag att allt fler människor i åldern 61 – 64 år väljer att ta ut en del av sin premiepension under de sista åren samtidigt som de fortsätter jobba. Det kan handla om så lite som ett par tior i månaden men poängen återfinns i alla rabatter som finns för pensionärer och att de då kan nyttja dessa eftersom de klassas som pensionärer.

Det finns emellertid en stor risk med det här tänkandet. Risken är att om du under den här åldern skulle bli av med ditt jobb och bli arbetslös så kommer du av A-kassan klassas som pensionär. Om du får den klassificeringen så innebär det också att din ersättning från A-kassan kommer sänkas avsevärt. Istället för normala 80 procent ersättning kommer du som pensionär få 65 procent av dagsförtjänsten samt avdrag för den pensionsdel du får ut.

Det här är egentligen ingenting nytt eftersom Pensionsmyndigheten försöker upplysa människor om problemet och tar alltid en diskussion med de som funderar i de här tankarna. Däremot är det anmärkningsvärt att antalet människor i de här åldrarna som valt att göra på ovanstånde vis har ökat från 31 000 personer till 64 000 personer mellan 2005 och 2009

Nöjda svenskar när det handlar om ekonomi

TT berättar idag att svenskarna tillhör den grupp människor som är väldigt positiva till ekonomin just nu. Den ekonomiska oron i USA och flera EU-länder har inte gjort att Sverige känner mer oro. 72 procent av svenskarna är positiva till landets ekonomi och Sverige placerar sig därför på top-5 i en undersökning som opinionsinstitutet Ipso gjort i 24 olika länder.

Det är två länder som är ännu mer positiva till ekonomin i sitt respektive land och det är kineser och indier. Om vi vänder på listan och tittar på bottenländerna istället så är det framförallt Japan som med sina tunga ekonomiska problem som hamnar längst ner tillsammans med andra välkända krisländer just nu i form av Spanien, Frankrike, USA och Storbritannien.

Vintersäkra ditt elpris

Fler och fler bolag går ut med att det skall finnas möjlighet att vintersäkra sitt elpris om samma rusning i priser skulle ske i år som hände föregående år. Man kan säga att det handlar om att skriva ett avtal där du som kund har ett rörligt elpris under stora delar av året men som övergår i ett fast elpris under vintern.

Flera stora elbolag erbjuder vintersäkrade elpriser

Telge Energi erbjuder sina kunder ett elavtal där kunden betalar aldrig mer än 55 öre kWh under devember till och med mars. Det här en försäkring i bolaget och den får du också betala en premie för. Den här premien kommer kosta någonstans mellan 95 – 295 kronor per månad. Premien sätts utefter hur mycket el du konsumerar där exempelvis kunder som ligger under 15 000 kWh per år betalar en mindre premie.

E:ON har också ett vintersäkrat avtal där kunder inte betalar mer än 59,5 öre / kWh som fast elpris fram till siste mars. Efter det här datumet går avtalet tillbaka till ett rörligt elpris. Samma sak erbjuds hos Vattenfall fast med det fasta priset på 54,9 öre / kWh. Det stora elbolaget Fortum har inte någon vintersäkring ännu.

Andelen boräntor med kort bindningstid minskar

SBAB släpper idag månadsstatistik som rapporterar om fördelningen av lån mellan de olika bindningstiderna som finns att välja på. Statistiken visar på att andelen korta bolån, det vill säga de lån som är bundna på en tre-månaders ränta har minskat från 72 procent till 70 procent på de senaste tre månaderna. Det innebär att andelen korta bindningstider är nere på sin lägsta nivå sedan juni 2008.

Andelen innebär alltså hur stor del av alla lån som tagits som är en bindningstid på mindre än tre månader. I det här fallet innebär det att 70 procent av alla bolån som finns ute är bundna med en tre-månaders ränta. Det är troligtvis en reaktion på att marknaden nu tror att räntorna kommer att stiga mer och mer den närmsta tiden. SBAB själva tror att de korta räntornas andel kommer att stabilliseras och ligga kvar på nivån. Enligt SBAB kan heller inte den sänkta prognosen för de kommande tre åren gällande styrräntan fått genomslag i den här statistiken. Det innebär att när människor ser att ränteutvecklingen inte skall vara så kraftig som man tidigare trott så väljer människor att ha kvar sina korta bindningstider.

Den absolut högsta nivån av andelen korta bindningstider nåddes under november 2009 då den låg på hela 92 procent. Sedan dess har räntan gått nedåt. För de övriga och längre bindningstiderna så har andelen givetvis ökat. För räntor som binds på ett till fyra år ökade andelen från 22 procent i september till 23 procent i oktober och andelen med bindningstider på fem till tio procent ökade från sex till sju procent.

 

Kritik mot flera Internetbanker

Post- och Telestyrelsen har låtit en konsult göra ett test på fem av de största bankerna i Sverige för att se hur de förhåller sig till kraven och säkerheten. Alla de fem testade bankerna fick kritik och ingen klarade egentligen sig igenom testet. Den absolut sämsta internetbanken enligt granskningen var SEB.

I skrivelsen som gjorts så uppges SEB och deras Internetbank ha stora ”förbättringsbehov”. Det här skriver Dagens Industri idag. Det är främst formulär på sidan som är extremt dåligt uppbyggda och väldigt förvirrande. Dessutom kan tjänster inte genomföras med tangentbordet vilket försvårar för många funktionshindrade att uföra sina bankärenden. Även Nordea får kritik där främst otydligtheten i inmatningen av kontonummer är den största bristen. 10 personer fick uppgiften att föra över pengar till ett annat konto i en annan bank. Endast en lyckades.

Även Handelsbanken och Swedbank fick kritik i rapporten där Handelsbanken inte har en tydlig rubriksättning i formulären och Swedbank är en mycket krånglig säkerhetsdosa. Skandiabanken var den sista banken som granskades och även de fick en hel del ris i rapporten. Här rapporteras det dock att ett helt nytt gränssnitt är på ingång där problemen skall vara åtgärdade.

Det var inte längesedan SKI släppte sin undersökning om hur kunderna uppfattade sina egna banker där Länsförsäkringar fick det absolut bästa betyget. Strax efter hiittade vi både Handelsbanken och Skandiabanken.

Stora höjningar på matpriser att vänta

Dagens Industri släpper idag nyheten om att Bondekooperativa Lantmännen planerar att chockhöja sina matpriser på flera välkända varumärken. Snittet på höjningen motsvarar 10 procent och väntas ske under oktober-november. Varumärkena som det i första hand talas om är Kungsörnen, AXA, Start, Gyllenhammars och Kronfågel.

Enligt koncernchefen och VD:n Per Strömberg så är det en följd av höjda råvarupriser som gör att bolaget måste öka intäkterna för att klara av de stigande kostnaderna. Genom att höja priserna på sina livsmedel räknar Lantmännen med att få in ytterligare 1,5 miljarder i intäkter. Det lär bli rejäla fighter i handeln framöver om det här förslaget slår igenom snabbt.

Samtidigt är det intressant eftersom bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet visar en vinst på 659 miljoner. Nästan 200 procent bättre än föregeånde år. Det skall dock sägas att det troligtvis inte är så enkelt att bara vinsten skall avgöra ett sådant här beslut. Företaget tar troligtvis beslutet på i ett bra mycket längre tidsspann än vinsten för det tredje kvartalet.

SBAB höjer boräntorna

Pressmeddelande från SBAB idag;

SBAB höjer bolåneräntan på samtliga bindningstider med mellan 0,14 och 0,31 procentenheter. Tre månaders bindningstid höjs med 0,14 procentenheter. Bindningstider mellan ett och tio år höjs med mellan 0,15 och 0,31 procentenheter.

SBAB:s tabellränta är en utgångsränta och bolånekunderna kan få både högre och lägre ränta. I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds.

3-mån: +0,14 %
1 år: +0,17 %
2 år: +0,15 %
3 år:  + 0,21 %
4 år:  + 0,25 %
5 år:  + 0,26 %
7 år:  + 0,31 %
10 år: + 0,31 %

Ränteändringen gäller även för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank, Nordnet Bank, SalusAnsvar och Bank2.


Se gärna över våra övriga boräntor i vår räntetabell.

Nätfynda i USA

Det är väl ingen som missat att den svenska kronan just nu är väldigt stark gentemot sina systervalutor Euro och Dollar. Dollarn väntas vara nere i 6,50 innan året gått ut och så låg var det länge sedan den var nere i. Det här får givetvis effekter på växelkurserna och är det någon gång man skall passa på att köpa prylar från USA så är det nu eftersom du får väldigt mycket för dina pengar.

Framförallt är det teknikvaror som generellt sätt brukar vara billigare även när dollarn är stark. Nu när den är nere på nya lägstanivåer är det väldigt förmånligt att handla just den här typen av produkter i USA. Även kläder och musikinstrument brukar generellt sätt vara billiga på andra sidan Atlanten så även den typen av shopping är ytterst lämplig just nu.

Är det svårt att handla från utlandet?

Egentligen är det precis samma sak att handla på nätet från amerikanska sajter som att handla på de svenska. Skillnaden är egentligen bara språket när det kommer till själva utförandet. Det är emellertid viktigt att tänka på att när du handlar någonting från utlandet så kan både tullavgfiter och moms tillkomma till det priset som affären tar ut. Tullverket har en bra avgfitsguide som visar hur mycket tull som tillkommer beroende på vara och land när du handlar från utlandet. Moms brukar enkelt gå att ta reda på via Skatteverkets hemsida. En ytterligare del att titta lite extra på är de garantier som finns till produkterna. Det kan vara så att vissa produkters garantier inte gäller i Europa medan andra har en så kallad världsgaranti.

Ta gärna en titt i vår valutaomvandlare där du kan se hur mycket dollar du får ut för dina svenska kronor, snabbt och enkelt!