Arkiv: Nyheter

Varning för sparande i Ryssland

Den ryska marknaden kan verka väldigt attraktiv för småsparare med sina fantastiska naturtillgångar och låga börsvärden i förhållande till väst. Något som är viktigt att tänka på är att man inte får glömma bort den politiska risken. Det är inte bara marknaden som styr hur börsvärdena går i Ryssland. Bara för att oljepriset går upp så behöver inte ett ryskt oljebolag gå upp. Vad innebär det är då egentligen? Följande element har stor påverkan på hur exempelvis marknaden kan förändras av yttre krafter;

– Ändringar av skatter eller tullar
– Korruption
– Största ägaren som kanske bara har 10% av bolaget anser att bolaget är hans med allt vad det innebär. Bolaget riskerar att bli hans plånbok.
– Mutor

Detta sammantaget gör att ett bolag som på pappret ser väldigt bra ut egentligen kan vara ett bolag som man skall hålla sig väldigt långt borta ifrån.

Går det att skydda sig?

En liten svensk småsparare kan egentligen inte skydda sig mot dessa yttre riskmoment. Ett bra exempel på detta är det svenska storbolaget IKEA som misslyckades och förlorade flera miljarder på en mycket omfattande och dyr elhistoria för sina två varuhus. De har nu valt att bromsa utvecklingen av dessa och eventuellt läggs hela planen på is. Att ett svenskt storföretag har svårt att hantera den ryska marknaden torde vara goda indikationer på att en ensam svensk småsparare också lär få det tufft om man inte är väldigt benägen att ta stora risker.  Rysslans är väldigt spännande  men också väldigt farligt.

Kärnkraft med nya driftsproblem

Båda reaktorerna har under en längre period stått avstängda på grund av inspektioner och underhållsarbete. När de startades under förra veckan så trodde man att kapacitetsproblemen i det svenska elnätet var löst. Tyvärr visade sig både Ringhals reaktor och Oskarshamn reaktor inte palla trycket och båda står nu avstängda igen i väntan på inspektion och underhåll. Ringhals väntar att få igång sin reaktor den 16 december medan Oskarshamn inte vågar lämna några besked.

Kommunikationschefen på Ringhals menar på att det är omöjligt att tumma på säkerheten när det gäller kärnkraft. Det har han förvisso rätt i men problemet är att det är helt fel period på året att få dessa problemen och att genomföra inspektioner eftersom det är väldigt kallt ute och elen behövs mer än någonsin. Eftersom det är kunden som i slutändan får högre priser så är det högst relevant att elbolagen gör vad de kan för att lösa det här.

Inkassobranschen blomstrar

I de flesta nyheter som skrivs så handlar det mer och mer om svenskarnas ökade skulder. Det är emellertid inte bara skulderna som ökar. Inkassobolagens vinster ökar i rask takt de också. Branschen gjorde föregående år en vinst på 700 miljoner med en omsättning som landade någonstans kring 3,8 miljarder.

Organisationen Svensk Inkasso menar dock att det inte har någonting med konjunkturen att göra eftersom inkasso i stort sätt alltid går bra, oavsett om det är bra eller dåliga tider. I de goda tiderna finns mer pengar ute på marknaden att ta ifrån medan i dåliga tider som är det mindre pengar men fler ärenden som går till indrivning.

Antalet betalningsanmärkningar hade fram till i fjol fördubblats sett till den då senaste tioårsperioden. Det gör att inkassobolagen knappast får mindre att göra. Allt fler handlar på kredit och många slarvar också med betalningarna.

Bankerna höjer räntan mer än Riksbanken

E24 släppte igår en intressant undersökning där man tittat på hur mycket Riksbanken hade höjt styrräntan i förhållande till hur mycket bankerna valt att höja sina boräntor. Resultatet är häpnandsväckande men absolut inte olagligt. Riksbankens höjning ligger på 75 punkter medan bankerna ligger över 50 procent mer.

Sedan i somras har styrräntan gått upp från 0,25 procent till 1 procent, det vill säga en höjning på 0,75 procent eller 75 punkter. Det är är då inte riktigt vad bankerna valt att göra. Genomsnittet på höjningarna från bankerna ligger på 115 punkter vilket alltså är 40 procent mer än Riksbankens. Enligt Finansinspektionen är det här inget som är fel men däremot tycker man att bankerna borde vara mer öppna med vad de tjänar på just bolånen. Finansinspektionen tycker också att de här mätningarna inte riktigt ger ett bra svar på hur konkurrensen fungerar. Det gjorde det för ett par år sedan men funkar inte längre. Främst för att bankerna själva har dyrare kostnader i att låna i utländska valutor vilket också gör att höjningarna måste bli högre hos bankerna.

Finansinspektionen tycker att SEB är ett föredöme när det gäller att visa vilka kostnader man har för sina bolån. De anses vara riktigt bra på just den delen och FI hade gärna sett att flera banker följde SEB och visade sina kostnader mer tydligt.

Bostadsministern bakom amorteringskrav

Många är de röster som velat införa än mer krav än bara bolånetaket som ett sätt att minska svenskarnas ökande skulder. Riksbankschefen Stefan Ingeves och Finansminster Anders Borg är två tunga namn som ställt sig bakom förslaget om amorteringskrav för att tvinga svenskar att betala av sina skulder. Idag är det väldigt vanligt att bankerna erbjuder amorteringsfria lån vilket givetvis lockar många att ta sig an. De som tjänar på det här är givetvis bankerna eftersom räntorna hela tiden baseras på ett lån som inte minskar i storlek.

Nu har även bostadsminstern Stefan Attefall uttalat sig i frågan om amorteringskrav och även han är positivt inställd till att det borde införas. Han menar på att det är inte är sunt att svenskar sitter med stora lån utan att minska dem. Det är ett krav som varje bank bör ställa enligt ett uttalande till E24.

Nordea höjer sina boräntor

Idag kommer nyheten om att Nordea blir näst på tur att höja sin boräntor för kunderna. Det här innebär att tre av deras bolånemöjligheter kommer få höjda räntor. Efter höjningen får ett lån bundet i tre månader en ränta på 3,00 procent, ett lån bundet i två år en ränta på 3,55 procent och ett femårigt lån får en ränta på 4,55 procent.

Det är här att se som en direkt effekt av den ränteprognos som Riksbanken lämnat sedan en tid tillbaka och fler höjningar från fler institut är att räkna med.

Borg vill strama åt utlåningen

Anders Borg ryktas nu hålla samtal med både Riksbanken och Finansinspektionen om hur man skall strama åt utlåningen för privatpersoner och därmed få ner de ökande skulderna som håller på att skena iväg totalt. Anders Borg säger att en diskussion förts med riksbankschefen där både amorteringskrav och andra alternativ diskuterats.

Ett annat förslag att hindra utlåningen var bland annat att införa sänkt ränteavdrag som är ett en het diskussionspunkt för ledande ekonomer. Här vill dock inte Anders Borg lova något enligt vad Dagens Industri fått erfara.  Här menar man på att beslutet måste ligga hos myndigheterna.

Att svenskarnas skuldsättning växer med nio procent om året är givetvis inte bra och man måste hitta lösningar för att det inte skall skena iväg allt för mycket. Anders Borg själv säger att han inte vill ha en risk i landet där vi går mot det som hände på Island eller som nu sker på Irland.

Car Cash – lån med bilen som pant

Belåna din bil och få blancolån med Car Cash Den senaste varianten av små och snabba belåningar är att belåna sin bil med hjälp av sms. Det är bolaget Car Cash som tagit en amerikansk idé till Sverige där konceptet är just att din bil värderas enligt databaser som finns klara och du får möjligheten att belåna bilen upp till en tredjedel av värdet. På så vis får man ett koncept som liknar en variant som korsar klassiska pantbanken med dagens smslån. Lånet gäller i en månad och du kan alltså fortsätta att köra din bil under tiden som lånet fortgår.

Neckdelen med Car Cash

Baksidan med de nya lånen från Car Cash. Skulle du inte betala av ditt lån på bilen riskerar bilen att säljas på auktion för att pengarna skall drivas in. Värderingen av bilen görs utan att Car Cash ens tittar på den, utan de går endast på statistik och databaser vilket i många fall kan bli fel. Dessutom är det precis som med andra blancolån att det blir väldigt dyrt. Ett lån på 5000 kronor hos Car Cash kostar 987 kronor i bara avgifter och årsräntan blir nästan 18 procent. Dessutom blir den effektiva räntan rejält hög.

Det är också viktigt att veta att normalt sätt skyddas konsumenter med dålig ekonomisk historik att inte kunna teckna den här typen av lån då kreditupplysningarna ger ett svar om man är lämplig eller inte. Car Cash behöver inte göra det här eftersom de tar bilen i säkerhet och det kan vara förödande. Efter årsskiftet kommer den nya konsumentkreditlagen där alla bolag måste presentera sina lån i form av effektiv ränta och det kommer göra att bolag som Car Cash kan få tufft att motivera varför man skall låna hos dem när det blir så dyrt.

2011 – Då blir allt dyrare

Just nu är den svenska ekonomin på högvarv med återhämtning och julhandel som är i full gång. Sveriges ekonomi är nu på en av de högsta nivåerna sen 46 år tillbaka i tiden. Samtidigt kan också svenskar vänta sig en ordentlig prisökning i väldigt många branscher efter att nyåret passerats. Att börja se över sin ekonomi och börja räkna på dagens kostnader och de skillnader som kan uppstå i och med höjningarna i exempelvis boende, räntor, mat och elkostnader kan få stor betydelse för många hushåll. Nedan ser vi vad som kommer bli dyrare under 2011.

Bostadsrätter

Med höjda räntor blir också bostadsrättsföreningarnas räntor dyrare och det tas ut i avgifter bland föreningens medlemmar.

Räntor

Att Riksbanken skall höja räntorna har inte undgått någon och det leder givetvis till dyrare lån.

Matpriser

Under slutet av oktober meddelade Svenska bondekooperativet Lantmännen att flera kända varumärken skulle bli dyrare till följd av dyrare råvaror. Matpriserna kommer bli än mer kostsamma efter årsskiftet.

Hyror

Lagarna ändras för vilka hyror en hyresvärd kan ta ut för hyresrätter. Det här kommer generera stora ökningar på många ställen. Prognoserna visar på upp till åtta procent på vissa ställen.

Privatsparare lyssnar inte på experter

Ny och färsk statistik från Skandia visar att allt fler privatsparare väljer att satsa sina pengar i högriskfonder trots att professionella fonsparare avrådit från detta under en längre tid. I november är det en väldigt tydlig skillnad mellan privata och professionella fondsparare. Över 90 procent av experterna säljer sina andelar i Asienfonder och tillväxtmarknadsfonder medan satsningarna istället ligger i räntefonder.

Skandias privata fondinvesterare visar på det motsatta där de istället köpt aktiefonder med höga risker. Det har varit en smart affär eftersom börsen som helhet stigit mycket under året men det kan också vända fort. Hos Skandia är smala asienfonder så som fonder i Thailand och Indonesien populära. Samtidigt är Räntefonderna de fonder som säljs mest av alla och det är anmärkningsvärt.

Det här är alltså ett tydligt tecken på att expertråden inte alltid får genomslag. Än så länge har det faktiskt gynnat de privata spararna.