Arkiv: Nyheter

Stockholmsbörsen neråt under 2011

Det visar sig nu att den starka svenska kronan har påverkat Stockholmsbörsen negativt. Jämfört med de europeiska börserna har Stockholmsbörsen gått dåligt. Under 2010 gick Stockholmsbörsen upp 26 procent, men har under 2011 visat ett resultat på minus 2,8 procent. Det är den sämsta börsutvecklingen i hela Europa.

En förklaring är att den starka kronan ställer till det för vissa företag. Men alla företag har dock inte påverkats lika mycket, men de företag som har kostnader i svenska kronor och handlar med en annan valuta går det sämre. Ett exempel är SSAB som visar en rejäl förlust på 176 miljoner, vilket står i kontrast till året innan där de gjorde en vinst på 384 miljoner. Även dyrare råvaror påverkar förtagen och även SSAB.

Den starka svenska kronan förväntas att hålla i sig och kommer troligen att stärkas ytterligare under 2011. Och om utvecklingen forsätter i samma riktning är det inte helt riskfritt att placera sina pengar på börsen, just nu. Om du ändå vill placera dina pengar på Stockholmsbörsen så bör du vara väldigt påläst om företagen du investerar i.

Reporäntan upp under 2011

Den 15:e december beslutade riksbanken att reporäntan kommer att höjas med 0,25 procent, till 1,25 procent. Nästa möte, där de kommer att diskutera en eventuellt höjning av reporäntan, kommer att äga rum den 14:e februari. Riksbankens prognoser visar på att reporäntan kommer att höjas flera gånger under 2011. Frågan är bara när och under vilka intervaller.

Den fortsatt starka svenska ekonomin samt högre bostadspriser och en sjunkande arbetslöshet är faktorer som gör att riksbanken överväger en höjning av reporäntan framöver. Enligt riksbankens prognoser kommer reporäntan att ligga på två procent under 2012.

Hushållens förväntningar ligger lite i underkant i jämförelse med reporäntans prognoser för 2012. Detta kan vara skäl till att höja reporäntan lite tidigare än tänkt, för att inte hushållen konsumerar eller kommer att låna mer än vad de har råd med. Det är viktigt att Sverige har stabil ekonomi där hushållen inte tar onödigt höga lån samtidigt som att bankerna inte tar för stora risker när det beviljar lånen.

Pensionsåldern kommer att höjas

Pensionsåldern ska ses över, enlingt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). Och en utredning kommer att genomföras för att utreda om pensionsåldern ska förändras. I och med att medellivslängden ökar kommer det, i längden, att leda till en lägre pension. Därför är det motiverat med en högre pensionsålder i framtiden enligt Kristersson. Idag ligger pensionsåldern på 65 år, med möjligheten att jobba fram till man är 67 år. Det har diskuterats om pensionsåldern ska höjas till 67 eller 69 år, men Kristersson vill inte fokusera på siffror i nuläget.

Kristersson menar att många går i pension i förtid och att många kan jobba ända till de är 67 år. Detta är också en faktor som bidrar till att pensionen kan behöva sänkas i framtiden. När många går i pension tidigare så blir det mindre pengar till kassan, men fler utbetalningar.

Om det sker en höjning av pensionsåldern kommer det att leda till många andra förändringar. Exempelvis om rätten till a-kassa höjs till 67 år, istället för 65 år som idag, kommer avgiften till a-kassan att höjas. Men även att många pensionsavtal mellan arbetsmarknadens parter kommer att behöva omförhandlas, eftersom utbetalningar till tjänstepensionen idag är beräknad på den nuvarande pensionsåldern på 65 år.

Det är många faktorer som påverkar och påverkas av en ökning av pensionsålder. Men i dagsläget ser det ut som en ökning av pensionsåldern är oundvikligt. Det är viktigt att tänka på sin pension och vad du kan göra för att säkra en framtid med en god pension. Många väljer att spara vid sidan av den obligatoriska tjänstepensionen, vilket är en bra idé om du är osäker på din framtida pension.

Elpriserna – näst högst i Europa

Vi har tidigare rapporterat om nätbolag som tar ut oskälig nätavgifter. Historiskt sett har elpriserna ökat varje år, så det är inget undantag att vinterns elpriser har slagit rekord. Vinterns elpriser beror främst på problemen med kärnkraftverken och vattenkraftverkens låga vattennivåer.

Nu visar det sig att mellan 1999 och 2009 har elpriserna i Sverige ökat med 81 procent. Det är näst mest i hela Europa, bara Irland med 84 procent hade en större utveckling av elpriserna under samma period.

De Svenska hushållen konsumerar mer el än någonsin och i takt med de stigande elpriserna märks detta i plånböckerna. Svenskarna ligger även högt i denna liga, när det gäller hur mycket pengar vi lägger på el varje månad. Svenskarna lägger 3 procent av sin inkomst på el varje månad. I Europa är det bara Bulgarer som lägger mer pengar på el varje månad, i förhållande till sin inkomst.

Därför är det viktigt att du håller koll på dina elkostnader och vad för elavtal du har idag. Titta omkring och jämför elpriserna och vad för möjligheter du har för att sänka dina elkostnader.

Skuldsaneringar ökade under 2010

Antalet personer som behövde skuldsanering ökade under 2010. Kronofogden fick in 8000 ansökningar om skuldsanering. Men så gick endast 64 procent av ansökningarna igenom. Och av de som fick hjälp så klarade 95 procent av att sanera sin ekonomi.

Totalt sett var det 4900 personer som beviljades skuldsanering och det var en ökning med 21 procent sen året innan. Det kunde varit värre trots att det var så många som fick hjälp till ett skuldfritt liv. Eftersom Kronofogden har skärp lagen kring beviljandet av skuldsaneringar, efter ett beslut från Högsta domstolen.

Troligen beror ökningen av antalet skuldsaneringar på efterslängar av den ekonomiska krisen och att hushållen hade det tufft år 2010. Vill du veta mer om vilka sparformer som finns eller hur du får ekonomin att gå ihop. Gå in på vår sektion där du kan läsa mer om hur du kan hitta former av sparande som passar dig. Om du behöver låna pengar se till att hitta ett lån som passar din ekonomiska situation.

SEB överträffade alla förväntningar

SEB slog alla med häpnad i sin delårsrapport när de presenterade en vinst på 4296 miljoner, för det sista kvartalet 2010. Motsvarande period, för 2009, var vinsten på 756 miljoner. SEB översteg förväntningarna med råge och vinsten var 17,7 procent högre än den förväntade vinsten, som i genomsnitt hade beräknats bli 3648 miljoner.

Den främsta anledningen till att de gjorde ett så bra avslut på året förklaras av SEBs VD Annika Falkengren i delårsrapporten. ”Vårt resultat för 2010 speglar att företagens aktivitet ökade mot slutet av året och att kreditkvaliteten tydligt har förbättrats efter stabiliseringen i de baltiska ekonomierna. Vi är övertygade om att vi har den önskade plattformen att växa från framöver. Vår strategi är oförändrad”

Det är främst på grund av att marknaden i Baltikum nu är stabiliserad. SEB brottades med problemkrediter samt en obalans i in- och utlåningsvolymerna, men de ligger nu på en stabil nivå. SEB har även förbättrat sina lånemarginalerna i Baltikum under de senaste månaderna.

Har du aktier i SEB så är detta en bra nyhet för dig och styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie. Det är en väsentlig ökning från året innan då utdelningen var på 0,50 kronor per aktie.

Arbetslösheten är på nedgång, men ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög

Enligt finansminister Anders Borg kommer den svenska arbetslösheten att minska till 5 procent fram till 2014. Från dagens 7,8 procent. Borg har en optimistisk syn på arbetsmarknadens utveckling. Men det gäller främst för de som är över 24 år. Trots de positiva siffrorna om arbetslösheten så har Sverige, de sämsta siffrorna i hela Europa när det gäller ungdomsarbetslösheten.

Sedan 90-talet har ungdomar mellan 15-24 år haft problem med att komma in på arbetsmarknaden. Idag har Sverige en ungdomsarbetslöshet på 22 procent. När arbetslösheten har sjunkit de senaste månaderna, så har ungdomsarbetslösheten stått stilla. Detta är alarmerande för framtiden. Att inte ha ett arbete påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt. Det leder ofta till oro och depressioner hos unga.

Att arbetslösheten är på nedgång är mycket positivt, men det är dags för regeringen att ta tag i ungdomarnas frånvaro från arbetsmarknaden. Eftersom utanförskapet påverkar ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden när de bli äldre.

Stark svensk krona hjälper hushållen

Under tisdagen slog den fortsatt starka svenska kronan rekord.

En euro var då värd 8:80 svenska kronor. En nivå kronan inte legat på sedan januari 2001.

Dollarns värde var då 6:40 kronor. Det har dollarn inte varit värd sedan Lehman-Brothers gick i konkurs 2008.

Framtidsutsikterna är också goda för den svenska kronan. Den förutspås stärkas både mot euron och dollarn de kommande månaderna. Det beror främst på om Riksbanken höjer den svenska reporäntan och hur övriga västvärlden agerar. Men det går ändå att förvänta sig en starkare krona framöver.

De negativa effekterna mot en starkare krona är att det blir dyrare att köpa varor från Sverige. Det betyder att den svenska exporten hämmas. Men än så länge har man inte märkt av någon sådan effekt och man tror inte att det kommer att ha någon större påverkan i framtiden heller. Detta beror troligen på att många svenska företag har sin produktion och annan verksamhet utomlands.

Importen blir däremot billigare i och med den starka kronan, vilket hjälper att stärka och rusta de svenska hushållen och företagen.

Stigande oljepriset på grund av oroligheterna i Egypten

Oroligheterna i världen påverkar oljepriset. Speciellt är det oroligheterna i Egypten som driver upp priset på olja. Och det är flera faktorer som påverkar varför oljepriset stiger.

Först och främst är det den politiska oroligheterna i landet och risken för att oljeproduktionen hämmas. Sedan spekuleras det om huruvida Suezkanalen kommer att hållas öppen framöver. Då stora delar av oljan som transporteras från mellanöstern går via Suezkanalen, kommer detta att innebära en avsevärt längre transportsträcka.

Än så länge är Suezkanalen öppen samt att raffinaderierna i Egypten håller en normal nivå. Men spekulationerna driver ändå upp oljepriset som nu är uppe på över 100 dollar per fat. Så hög har inte oljepriset varit sedan 2008.

Bolånetaket – ökar den klassklyftorna?

Det nya bolånetaket som infördes den 1:a oktober förra året har haft en viss effekt. Bolånetaket innebär att det inte längre är möjligt att låna mer än 85 procent av marknadsvärdet på ett boende vid ett köp.

Effekterna, nu fyra månader efter innförandet, har blivit att de som har en svagare ekonomi numera får svårare att beviljas bolån från bankerna. Detta har även haft en effekt på de som är förstagångsköpare av en bostad, exempelvis ungdomar. För att få råd till de sista 15 procenten lånar många pengar från nära och kära istället, som i sin tur tar ett lån på sitt eget hus.

Bolånetaket har inte bara påverkat ungdomarnas flytt hemifrån, utan det har även blivit svårare för många att flytta till en ny stad för ett jobb. Hyresmarknaden är idag till stor del nedrustad och en ansträngd marknad, vilket tvingar många att köpa ett boende istället.

Vinnarna i och med införandet av bolånetaket är de som har haft en bostad sedan tidigare och gjort en försäljning där de har gått med vinst. Bolånetaket har således blivit en klassfråga. Men den har i och för sig motverkat bankernas frikostiga lånepolitik.

För att stå rustad inför framtiden rekommenderar vi, som många gånger förr, att spara och planera inför ditt nya boendeköp.